SK|EN

napríklad Ana Campón Alonso alebo Zita Verčíková

Často kladené otázky

Ako môžem vyhľadať osobu a k nej prislúchajúce verejné obstarávania?
Zadajte meno podnikateľa. Zobrazí sa vám zoznam nájdených mien v obchodnom registri. Vyberte konkrétnu osobu na základe doplňujúcich informácií (adresa, zoznam firiem). Následne sa vám zobrazí zoznam všetkých subjektov, kde vystupuje/vystupovala vyhľadaná osoba (zhoduje sa meno a adresa). Zoznam obsahuje všetky obstarávania, ktoré sú k dispozícii a daný subjekt ich vyhral.

Aké osoby je možné vyhľadať?
Vyhľadávať je možné osoby, ktoré vystupujú v akomkoľvek subjekte, ktorý je vedený v obchodnom registri (napr. pre obchodné spoločnosti: spoločník, štatutár, konateľ, dozorná rada, atď.).

Odkiaľ pochádzajú informácie, s ktorými Znašichdaní.sk pracuje?
Dáta sú čerpané z Obchodného registra SR a Vestníka verejného obstarávania. Informácie o verejných obstarávaniach sú z vestníka agregované na službe Datanest.sk Aliancie Fair-play, odkiaľ ich čerpá Znasichdani.sk. Viac informácií o dátach čerpaných zo zdrojov Aliancie Fair-play je k dispozícii na Datanest.sk. Informácie o podnikateľoch sú z obchodného registra agregované na službe Firemny-register.sk, odkiaľ ich čerpá Znasichdani.sk.

Prečo nemôžem nájsť osobu o ktorej som presvedčený, že podniká?
Pre vyhľadávania osôb sa využívajú údaje z výpisov obchodného registra na internete. Hľadanú osobu nájdete iba v prípade, ak sa nachádza v týchto výpisoch. Ak teda osobu nemôžete nájsť, tak jednoducho nie je vedená v obchodnom registri alebo je vo výpisoch uvedená neštandardným spôsobom. Údaje vo výpisoch obchodného registra na internete sú aktualizované každé dva týždne. Môže nastať prípad, že nie je možné nájsť osobu, ktorá bolo zapísaná v obchodnom registri počas posledných dvoch týždňov a táto osoba sa ešte nenachádza v internetových výpisoch.

Prečo nemôžem nájsť osobu podľa jej priezviska?
Príležitostne sa stáva, že priezvisko osoby je zapísané v databáze obchodného registra neštandardným spôsobom, napríklad s písmenami oddelenými medzerami. Aby aplikácia takéto priezvisko našla, musí byť pri vyhľadávaní zadané identicky ako je uvedené v databáze obchodného registra.

Môže sa stať, že vyhľadané verejné obstarávania nezodpovedajú skutočnosti?
Údaje o obstarávaniach sú čerpané Alianciou Fair-play z vestníkov verejného obstarávania. Môže nastať prípad, že firma, v ktorej figuruje vyhľadaná osoba je vo vestníku uvedená pod iným IČO a teda sa nepodarilo spárovať firmu z obchodného registra s firmou z vestníka verejného obstarávania. Pred vyvodením akýchkoľvek záverov je preto potrebné si údaje overiť v Obchodnom registri a vo Vestníku verejného obstarávania.

Je do údajov o verejných obstarávaniach započítaná DPH?
Uvádzané hodnoty zákazok sú očistené od DPH. Niektoré hodnoty vznikli automatickým prerátaním cien s DPH a môže pri nich prísť k drobným odchýlkam.