Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Často kladené otázky

Aké osoby je možné vyhľadať?

Vyhľadávať je možné osoby, ktoré vystupujú v akomkoľvek subjekte, ktorý je vedený v Obchodnom registri SR. Pre obchodné spoločnosti je to napríklad spoločník, štatutár, konateľ, člen dozornej rady atď.

Prečo nemôžem nájsť osobu, o ktorej som presvedčený, že podniká?

Pre vyhľadávania osôb sa využívajú údaje z on-line výpisov obchodného registra. Hľadanú osobu nájdete iba v prípade, ak sa nachádza v týchto výpisoch. Ak osobu nemôžete nájsť, znamená to, že nie je vedená v obchodnom registri alebo je vo výpisoch uvedená neštandardným spôsobom.

Údaje vo výpisoch obchodného registra na internete sa aktualizujú približne každé dva týždne. Môže nastať prípad, že nie je možné nájsť osobu, ktorá bolo zapísaná v obchodnom registri počas posledných dvoch týždňov a táto osoba sa ešte nenachádza v internetových výpisoch.

Prečo nemôžem nájsť osobu podľa jej priezviska?

Príležitostne sa stáva, že priezvisko osoby je zapísané v databáze obchodného registra neštandardným spôsobom, napríklad s písmenami oddelenými medzerami. Aby aplikácia takéto priezvisko našla, musí byť pri vyhľadávaní zadané identicky, ako je uvedené v databáze obchodného registra.