SK|EN

napríklad Ľuboš Kertész alebo Yvon Legrand

Akým spôsobom služba pracuje

1. Služba nájde len tendre uverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

2. Vyhľadávanie nájde všetky osoby, ktorých meno a priezvisko sa podobá na vami zadané - môže ísť len o zhodu mien.

3. Zo zoznamu osôb, ktoré vám ponúkneme, si musíte vybrať jednu. Obchodný register neeviduje ku každému človeku unikátnu identitu, ale iba zoznam rovnakých mien a priezvisk s určitými adresami.

4. Služba vám po vybratí osoby nájde všetky tendre firiem, kde daná osoba je alebo bola aktívna.

5. Služba zobrazí aj tendre firiem, v ktorých vami hľadaná osoba už nemusí byť aktívna v čase, keď firma tender získala. Skontrolujte si preto graf vo výslednej obrazovke.

6. Je nutné počítať s tým, že služba nevyhľadáva iba podnikateľov, ale aj osoby v inom vzťahu k spoločnostiam úspešným v tendroch - napríklad členov predstavenstva alebo manažmentu, ktorí môžu byť iba zamestnancami firiem, prípadne členov dozorných rád. Tieto osoby môžu, no nemusia mať súvislosť so získanými zákazkami. Je preto potrebné pozorne si pozrieť konkrétne detaily obstarávaní uvedené vo výsledkoch vyhľadávania. Hodnota vytendrovaných zmlúv sa viaže k firme/firmám - rovnako sa preto zobrazí pri každej osobe evidovanej vo firme bez ohľadu na výšku podielu, či skutočnosť, že nemá žiaden podiel.

7. ZNasichDani.sk pracuje iba s hodnotami kontraktov, nie s objemom reálne vyplatených peňazí či ziskom spoločností. Nejde o synonymá a tieto čiastky sa môžu v niektorých prípadoch odlišovať. Aj tu je potrebné prečítať si detaily konkrétnych obstarávaní.

8. Nedá sa vylúčiť, že do súčtu mohla byť v niektorých prípadoch zaradená cena rámcovej zmluvy, ako aj ceny zmlúv zabezpečujúcich čiastkové plnenie tejto rámcovej zmluvy. Služba ponúka pod grafmi podrobný výpis obstarávaní, kde túto skutočnosť je možné overiť, aby ste sa vyhli duplicitnému napočítaniu hodnoty zakázok.

9. Do výsledkov sa započítavjú iba výsledky verejných súťaží a aplikácia z nich neodrátava možné zrušené, či nenaplnené kontrakty. Informácie o skutočnej realizácii zmlúv nie sú hromadne evidované, preto nie je vhodné z hodnoty stotožnovať s hodnotou reálne vyplatených/prijatých peňazí.

10. Pozrite si obrázok s vysvetlivkami jednotlivých grafov a údajov.


Informácie o projekte

Znašichdaní.sk je služba, ktorej cieľom je ukázať, ktorí podnikatelia a firmy získavajú vo verejných obstarávaniach zákazky od štátu. O rozdeľovaní takýchto zákazok, platených z peňazí daňových poplatníkov, štát informuje vo Vestníku verejného obstarávania. Toky verejných peňazí je tým pádom možné odsledovať od štátu k firmám, málokedy je ich ale možné vystopovať až ku konkrétnym osobám stojacim za spoločnosťami vyhrávajúcimi tendre. Takéto informácie Vestník verejného obstarávania neposkytuje. Služba Znašichdaní.sk vychádza z predpokladu, že ak dostanú občania k takýmto informáciám prístup, hospodárenie s verejnými peniazmi na Slovensku sa stane transparentnejším. Informácie o nadhodnotených tovaroch a službách obstarávaných štátom dostáva nový rozmer, ak si k nim občania vedia priradiť konkrétne mená. Informácie o štátnych zákazkách pochádzajú z Vestníka verejného obstarávania, informácie o vzťahoch osôb s firmami z Obchodného registra Slovenskej republiky. Vyhľadávač zobrazuje podnikateľov prepojených na firmy, ktoré objednávky získali, objem ich zákazok a podrobnosti k získaným obstarávaniam. Projekt vznikol ako spolupráca Aliancie Fair-play a projektu Firemný register (Firemny-register.sk). Autor konceptu projektu ZNasichDani.sk je Peter Kunder. Projekt je financovaný z grantu Open Society Institute.


Logo © 2011 Jana Gavalda Bellanová