SK|EN

napríklad Viliam Kišš alebo Jozef Mokrý

Ing. Vladimír Ľupták

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 1 469 200 565,71  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
822 918,61
2006
 
36 364 110,40
2007
 
44 683 331,87
2008
 
224 127 767,05
2009
 
139 020 212,00
2010
 
247 280 248,95
2011
 
176 149 213,67
2012
 
123 110 027,83
2013
 
141 309 869,50
2014
 
216 529 567,83
2015
 
80 739 226,33
2016
 
39 064 071,67
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. 29 850 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 204 500,00 5 757 479,00 5 936 435,00 5 952 300,00 0,00
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu
Privatbanka, a.s. 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
SCP PAPIER, a.s. 5 355 581,07 321 629,29 210 083,72 12 505,68 1 137,89 0,00 0,00 782 291,67 97 901,83 284 618,67 3 593 386,50 41 879,17 10 146,67
Člen dozorného orgánu <<
Slovenská Grafia a.s. 5 530 193,68 33 945,16 94 750,58 26 095,60 0,00 0,00 3 858 069,00 444 600,00 438 650,00 158 000,00 476 083,33 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu <<
VIP Považský Chlmec, s.r.o. 5 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110 000,00 0,00 0,00 0,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Konateľ
Konateľ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 21 318 565,65 0,00 2 722 928,53 8 015 241,12 0,00 249 706,00 1 006 607,00 0,00 0,00 505 500,00 8 818 583,00 0,00 0,00
Predstaventvo <<
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR 766 687 221,41 450 116,18 28 524 889,03 30 239 660,09 597 490,54 51 532 122,00 199 421 022,73 117 496 621,00 62 177 377,00 87 031 875,83 133 412 259,00 27 268 248,00 28 535 540,00
Neurčené
Neurčené
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 375 501 305,28 17 227,98 4 811 458,54 6 389 829,38 170 819 009,49 21 866 660,00 42 994 550,22 57 425 701,00 26 929 041,00 1 791 942,67 27 861 679,00 7 453 706,00 7 140 500,00
Predstaventvo <<
Predstaventvo <<
Predstaventvo
Predstaventvo
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 32 511 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 148 000,00 65 464,00 5 093 100,00 7 023 755,00 1 180 894,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
ŽOS Trnava, a.s. 226 735 771,62 0,00 0,00 0,00 52 710 129,12 65 371 724,00 0,00 0,00 2 114 558,00 40 004 989,33 31 338 042,00 32 999 338,17 2 196 991,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
Železničná 1, Čierna nad Tisou, 07643, Slovenská republika
IČO 36774278
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
6116 - VBS
55/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 952 300,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku VSP ČNT
2600 - VBS
41/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 936 435,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov na pracovisku VSP ČNT
11944 - VBS
131/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 757 479,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov a rozmrazovanie
05478 - VBS
93/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 12 204 500,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku Východoslovenské prekladiská Čierna


Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, Slovenská republika
IČO 31634419
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
4491 - VSS
60/2013
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 600 000,00 EUR bez DPH Finančná služba formou investičného úveru


SCP PAPIER, a.s.
Mostová 5358/29, Ružomberok, 03401, Slovenská republika
IČO 36373583
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2328 - VZT
19/2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 176,00 EUR s DPH Kancelársky papier
22932 - VZT
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
21070 - VZT
208/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
15103 - VZT
144/2015
Štatistický úrad Slovenskej republiky 912,00 EUR s DPH Kancelársky papier
8984 - VZT
81/2015
Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 651,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3606 - VZT
32/2015
Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080,00 EUR s DPH Kancelársky papier
24464 - VST
200/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 420 840,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
751 - VZT
11/2014
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 812,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
22478 - VST
186/2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647,00 EUR bez DPH Kancelársky papier
579 - VZT
10/2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky 25 003,00 EUR s DPH Kancelársky papier
13801 - VZT
132/2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 799,00 EUR s DPH Kancelársky papier
5283 - VZT
70/2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 503,00 EUR s DPH Kancelársky papier
19825 - VST
247/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 81 429,00 EUR bez DPH Papier pre UK v Bratislave
16808 - VZT
201/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 875,00 EUR s DPH Kancelársky papier
16274 - VZT
195/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 380,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
12291 - VZT
134/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 638,00 EUR s DPH Kancelársky papier
12021 - VZT
132/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 403,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
6019 - VZT
76/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 431,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3476 - VST
45/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 61 062,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
3476 - VST
45/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 141,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
749 - VZT
12/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 864,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
407 - VST
7/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 197,00 EUR bez DPH Tlačiarenský papier, kartón a lepenka
12278 - VZT
200/2012
Štatistický úrad Slovenskej republiky 583,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
04700 - VST
79/2012
Štatistický úrad Slovenskej republiky 97 416,00 EUR bez DPH Kancelársky papier.
00086-VBT
3/2005
Slovenský hydrometeorologický ústav 319 837,00 SK bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera.
00660 - VBT
24/2008
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 280,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
01307-VBT
22/2005
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 178 000,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera A4 pre Colný úrad, Čierna nad Tisou.
05299 - VBT
83/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 35 012,00 SK bez DPH Kancelársky a xerografický papier.
05300 - VBT
83/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 23 680,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
06822 - VBT
102/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 335 200,00 SK bez DPH Kopírovací papier.
07679 - VST
114/2005
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 977 500,00 SK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
07835 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 15 525,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
00793 - VBT
34/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 198 521,00 SK bez DPH Xerografický papier.
07834 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 12 540,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07836 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 7 600,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07837 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 8 050,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
02053 - VBT
88/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 178 225,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
02316 - VBT
29/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 468 893,00 SK bez DPH Xerografický papier.
09071 - VBT
132/2005
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 261 800,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera pre CÚ, Nitra.
10802 - VBT
154/2005
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 515 874,00 SK bez DPH Xerografický papier.
05889 - VBT
98/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 332 165,00 SK bez DPH Xerografický papier.
16232 - VST
223/2005
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 220 386,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera 2.
06411 - VBT
110/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 87 395,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
17303 - VBT
237/2005
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 778 400,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera.
08120 - VBT
159/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 164 173,00 SK bez DPH Xerografický papier.
08212 - VBT
162/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 27 995,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
09083 - VST
197/2006
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 998 050,00 SKK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
09535 - VBT
210/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 53 843,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
03254 - VST
86/2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 938 750,00 EUR s DPH Dodanie xerografického papiera pre potreby rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
09952 - VBT
224/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 196 468,00 SK bez DPH Xerografický papier.


Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika
IČO 31321470
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
9996 - VST
123/2013
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 189 600,00 EUR s DPH Tlačoviny
10203 - VSS
110/2014
Trnavský samosprávny kraj 571 300,00 EUR s DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
06214 - VSS
106/2012
Trnavský samosprávny kraj 416 850,00 EUR bez DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
00790 - VZS
14/2012
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21 800,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.
05764 - VSS
89/2005
Literárne informačné centrum 0,00 bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
03334 - VBS
48/2006
Literárne informačné centrum 926 100,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
04488 - VBS
192/2007
Literárne informačné centrum 786 156,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
15039 - VBS
208/2005
Literárne informačné centrum 1 022 632,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
10363 - VBS
239/2006
Literárne informačné centrum 1 928 356,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
04175 - VSS
121/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 404 324,00 EUR bez DPH Dodávka tlačiarenských služieb
05485 - VSS
160/2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 435 145,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
07414 - VZS
225/2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18 600,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
02947 - VZS
74/2011
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
05244 - VZS
135/2011
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 439 600,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.


VIP Považský Chlmec, s.r.o.
Cementárska 15, Stupava, 90031, Slovenská republika
IČO 36397130
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
20074 - VSS
251/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 110 000,00 EUR bez DPH Nájom dopravných prostriedkov - nákladných vozňov rad Eanos - číselný rad 5377


VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Pestovateľská 8, Bratislava, 82353, Slovenská republika
IČO 31320082
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12251 - VSP
123/2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 818 583,00 EUR bez DPH Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra
19156 - VSP
234/2013
Obec Marianka 360 000,00 EUR s DPH Regenerácia nám. 4 apríla v obci Marianka
6309 - VSP
79/2013
Generálny investor Bratislavy 205 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53
01910 - VSP
25/2006
Mesto Malacky 28 969 871,00 SK bez DPH Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd - dokončenie II. etapy.
02721 - VSP
117/2007
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241 467 154,00 SK bez DPH Šahy - rozšírenie kanalizácie a ČOV - realizácia stavby.
04987 - VUP
76/2006
ZDRUŽENIE OBCÍ ZÁHORSKÁ VES A SUCHOHRAD PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKOVANIE ČOV A KANALIZÁCIU V OBCIACH 18 738 073,00 SK bez DPH Technológia čističky odpadových vôd pre obce Záhorská Ves a Suchohrad.
04986 - VUP
76/2006
Obec Kuchyňa 18 498 780,00 SK bez DPH Výstavba čističky odpadových vôd a súvisiacich stavebných objektov v obci Kuchyňa
04985 - VUP
76/2006
Obec Láb 15 824 221,00 SK bez DPH Odkanalizovanie a technológie čističky odpadových vôd v obci Láb.
06170 - VSP
212/2009
Mesto Gbely 249 706,00 EUR bez DPH Kanalizácia, ulica Medlenova.
03443 - VSP
96/2010
Obec Orechová 1 006 607,00 EUR bez DPH Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR
Klemensova 8, Bratislava, 81361, Slovenská republika
IČO 31364501
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
822 - VBT
9/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 906 340,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
822 - VBT
9/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 487 520,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
822 - VBT
9/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 141 680,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
24972 - VBS
252/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR
25799 - VBT
257/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 986 364,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy
25799 - VBT
257/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 911 884,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy
30744 - VBS
247/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR.
20705 - VSS
174/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000,00 EUR bez DPH Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
5087 - VSS
69/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 80 109,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
1955 - VBS
28/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
5087 - VSS
69/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 262,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS
69/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 652,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS
69/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 378,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS
69/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 288,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
900 - VBT
12/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 212 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
901 - VBT
12/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 14 874 138,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na
900 - VBT
12/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 162 400,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
900 - VBT
12/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 588 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
901 - VBT
12/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 50 809 032,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na
19945 - VBS
249/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR.
15607 - VBS
182/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 818 143,00 EUR bez DPH Poskytovanie informač., telekom. služieb a zabezpečenie poskytovania zvýšenej dostupnosti služieb pre prípad výpadku
3025 - VRS
39/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 168 753,00 EUR s DPH Zabezpečenie plnenia služieb požiarnej represie
1954 - VBT
28/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 34 800 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučných sústav
2015 - VBT
29/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 205 282,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
2015 - VBT
29/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 594 256,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
2015 - VBT
29/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 387 206,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
1143 - VBS
17/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 868 028,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
07960 - VBS
132/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 80 000,00 EUR bez DPH Havarijné opravy trakčného vedenia, koľajiska a elektrických zariadení
05361 - VBS
91/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 781 945,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
03233 - VSS
55/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 986,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
01642 - VBS
30/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 129 920,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
01923 - VBS
35/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 25 991 763,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. pripojené do distribučných
10513 - VBS
236/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 500 000,00 EUR bez DPH Prístup k železničnej infraštruktúre, jej používanie a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb
00785 - VBT
14/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 457 812,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
00785 - VBT
14/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 992 051,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
00785 - VBT
14/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 724 900,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
11042 - VBS
245/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 553 546,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb
11044 - VBS
245/2011
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 717 073,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
00041 - VBT
4/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 410 416,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., pripojené do distribučnej sústavy
00041 - VBT
4/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 639 514,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., pripojené do distribučnej sústavy
03506 - VBT
122/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 182 857,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT
122/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 797 740,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT
122/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 238,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT
122/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 489 357,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
00894 - VBS
33/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 000 000,00 SKK bez DPH Odborná príprava a overovanie odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov.
03273 - VBT
139/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 382 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka elektriny a súvisiacich služieb na napäťovej úrovni 25 kV.
02733 - VBS
35/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 564 825,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Čierna nad Tisou.
02728 - VSS
35/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 275 982,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Košice.
03282 - VBS
139/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 529 000 000,00 SKK bez DPH Distribúcia, prenos a dodávka elektriny, systémové služby, prevádzkovanie systému
12344 - VBS
171/2005
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 460 200,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Trenčianska Teplá.
11949 - VBS
167/2005
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 100 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky silovej elektriny na tratiach TEŽ a OŽ.
06497 - VBS
112/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Odborná príprava a overovanie odbornej a psychologickej spôsobilosti vybraných
08022 - VBS
156/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 850 500 000,00 SKK bez DPH Dodávka elektriny a súvisiacich služieb na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV,
00568 - VBS
15/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236 000 000,00 EUR s DPH Používanie infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (dopravná cesta) a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb potrebných
04590 - VBS
132/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 101 695,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
01684 - VBS
49/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 601 188,00 EUR bez DPH Poskytnutie doplnkových služieb železničnej infraštruktúry v správe ŽSR - posuny a technická kancelária
01475 - VBT
43/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 012 864,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01475 - VBT
43/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 107,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01475 - VBT
43/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 644 959,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01475 - VBT
43/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 884,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,


Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika
IČO 35914921
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1896 - VBS
16/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby
1171 - VBS
11/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu
1010 - VBS
11/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 606,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1010 - VBS
11/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1673 - VBT
15/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
23567 - VSS
194/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 900 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
00292 - VNS
9/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 493 724,00 EUR bez DPH Poskytnutie hnacieho dráhového vozidla alebo rušňovodiča cudzieho dopravcu pri mimoriadnostiach.
4982 - VBT
68/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
2439 - VBS
38/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 466 682,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
3371 - VBS
51/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 500 000,00 EUR bez DPH Nižšie druhy opráv ŽDV
2439 - VBS
38/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 997,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
9423 - VBT
117/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV
7303 - VSS
91/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 685,00 EUR bez DPH Revízie železničných vozňov a ich následné opravy
3487 - VBS
45/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 355,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technického personálu
3578 - VSS
46/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 734 236,00 EUR bez DPH Plánované a neplánované opravy MVTV
423 - VBS
7/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
15283 - VBT
242/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 876,00 EUR bez DPH Zabezpečenie modernizácie nabíjačky, ističov a spínacích prvkov na hnacích dráhových vozidlách radu 240
09632 - VBS
156/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV pre potreby vozby osobných vlakov
03624 - VBT
61/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 784 836,00 EUR bez DPH Nákup náhradných dielov
03892 - VBT
65/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 670 135,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
03892 - VBT
65/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 439 538,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
04886 - VBS
83/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy hnacích dráhových vozidiel
03233 - VSS
55/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 800,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS
55/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 171,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS
55/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 685,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
09486 - VBS
220/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 682 724,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
00325 - VZS
10/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 392 914,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
02142 - VZS
75/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 910 105,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00092 - VSS
6/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 147 483 647,00 SKK bez DPH Údržba, neplánované opravy a periodické prehliadky železničných dráhových vozidiel.
00091 - VSS
6/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Opravy železničných dráhových vozidiel.
04219 - VZS
144/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 574 593,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00842 - VBT
31/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 000 000,00 SKK bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej.
02190 - VBS
94/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 713 388,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
06690 - VBS
100/2005
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 519 010,00 SK bez DPH Preprava tovaru.
00636 - VBS
25/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 500 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel - 1. štvrťrok
03672 - VZS
155/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 71 537 307,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
03526 - VBS
149/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 000 000,00 SKK bez DPH Užívanie zariadení ZSSK Cargo slúžiacich na zabezpečenie prevádzky na pracoviskách
05010 - VZS
207/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 107 842 785,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
04812 - VBS
204/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv osobných vozňov - IV. štvrťrok 2007.
08338 - VBT
167/2006
Košický samosprávny kraj 4 750 000,00 SKK bez DPH Dodávka tepla pre budovu KSK.
09455 - VRT
208/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 200 000,00 SKK bez DPH Prenájom hardvérového a softvérového vybavenia datacentra a pracovísk na prevádzkovanie
05780 - VZS
200/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 989 048,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
01135 - VBT
27/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 500 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej z čerpacích staníc v rušňových depách.
00571 - VZS
15/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 961 241,00 EUR s DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
02549 - VZS
70/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 876 081,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
04816 - VZS
137/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 867 355,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
06452 - VZS
197/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 741 668,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
00539 - VZS
13/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 253,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01043 - VBS
28/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy ŽDV


Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, Bratislava, 83272, Slovenská republika
IČO 35914939
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2313 - VBS
19/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonanie neplánovaných opráv a prevádzkových ošetrení MO na HDV rady 736, 742, 746,
1897 - VBS
16/2016
Bratislavský samosprávny kraj 280 894,00 EUR bez DPH Dopravné služby vo verejnom záujme a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor
25575 - VBT
255/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 323 250,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK
3921 - VBS
35/2015
Bratislavský samosprávny kraj 280 505,00 EUR bez DPH Dopravné služby vo verejnom záujme a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor
1934 - VBT
17/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 420 000,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015
3604 - VBS
54/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 080 000,00 EUR bez DPH Vykonanie prevádzkových ošetrení motorových rušňov a neplánovaných opráv na rušňoch rady 736, 742,
1619 - VBT
20/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 013 100,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO
3785 - VBS
49/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 65 464,00 EUR bez DPH Zabezpečenie posunu pre ONV Košice
09569 - VBS
155/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 73 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie posunu v opravovni nákladných vozňov Košice
03503 - VBT
59/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 875 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie motorovej nafty pre HDV na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO
03505 - VBS
59/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 200 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie opravy a údržby HDV na odčlenených pracoviskách


ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika
IČO 34108513
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3135 - VZS
27/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 198 379,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
1640 - VSS
14/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov
23007 - VZS
230/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138 869,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16144 - VZS
153/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 553,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
14554 - VZS
139/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 094,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15211 - VZS
145/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 549 973,00 EUR s DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
11736 - VSS
106/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 655 475,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
10354 - VZS
95/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 140 385,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
9000 - VZS
81/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 133 119,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
8028 - VZS
73/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 233 089,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2934 - VZS
25/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 194 306,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
900 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 541 973,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2061 - VZS
18/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 854 831,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
28126 - VZS
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 098 466,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
26378 - VZS
212/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 192 938,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
809 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 565,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
05003 - VZS
175/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 871 159,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee a BDshmeer.
804 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 984 107,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
01789 - VBS
64/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 43 500 565,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt
14959 - VZS
138/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 306 210,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15697 - VZS
142/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 201 142,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
18084 - VZS
157/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 791 654,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
8466 - VZS
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 932 910,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
7809 - VSS
90/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 106 840,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
6606 - VZS
80/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 149 118,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
5880 - VZS
74/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 341 921,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1912 - VZS
27/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 171,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
17671 - VZS
209/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 642 573,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
17389 - VZS
206/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 503 345,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
16461 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 424,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16462 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 957,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
13838 - VZS
153/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 664 433,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
15700 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
13122 - VZS
140/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 750 702,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8929 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 050 000,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
7361 - VZS
92/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 063 583,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8930 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 045 639,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
2265 - VSS
32/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 000 000,00 EUR s DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 820 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
00923 - VBS
17/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 394 558,00 EUR bez DPH Dodatočné úpravy pri modernizácií vozňov na rad Bdghmeer
00156 - VBS
9/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 240 000 000,00 SKK bez DPH Rozšírenie modernizácie 38 osobných vozňov radu Bmee na Bmeer.
03925 - VSS
165/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 844 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt.
03955 - VSS
166/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee(r).
04354 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 005 171,00 SKK bez DPH Modernizácia 1. kusa osobného vozňa radu Bdt.
04353 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 940 179,00 SKK bez DPH Modernizácia prvého vozňa radu BDshmee.Výpis spoločností bez obstarávaní


AG Banka, a.s.
Coboriho 2, Nitra, 94977, Slovenská republika, IČO 36019895

 
CARPATIA CONSULTA, a.s.
J. Kráľa 1, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika, IČO 31607870

 
CEVA spol. s r.o.
Brnianska 2, Trenčín, 91157, Slovenská republika, IČO 00154113

 
DEL - INVEST, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika, IČO 36677787

 
DISC BAL a.s.
Wolkrova 21, Bratislava, 85101, Slovenská republika, IČO 36373931

 
ECO - INVEST, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36396648

 
ECO-INVEST, a.s.
Bystrická cesta 1, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36409111

 
ECO-SERVICE, a. s.
Dolná 3, Bratislava, 81104, Slovenská republika, IČO 36388653

 
EUREX SLOVAKIA s.r.o.
Malženická cesta 1, Trnava, 91701, Slovenská republika, IČO 35973897

 
EUROFINANCE, s.r.o.
Slovenská 393/13, Stupava, 90031, Slovenská republika, IČO 35813270

 
FARNA, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika, IČO 17332389

 
GEOS a. s. v likvidácii
Podunajská 25, Bratislava 214, 82106, Slovenská republika, IČO 31322085

 
KMHT, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika, IČO 35736071

 
KOVOHUTY, a.s.
ul. 29. augusta 586, Krompachy, 053 42, Slovenská republika, IČO 36200867

 
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
A. Bernoláka 1, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36010456

 
L.S.K.O., a.s.
Námestie SNP 3, Zvolen, 96001, Slovenská republika, IČO 36020125

 
LOGIN, akciová spoločnosť
Royova 5/A, Bratislava, 83101, Slovenská republika, IČO 34116206

 
M - centrum a.s. v likvidácii
Miletičova 1, Bratislava, 82108, Slovenská republika, IČO 31355935

 
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417, Slovenská republika, IČO 31637051

 
PAPKO, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36011436

 
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika, IČO 36000655

 
SCP FUTBAL, a.s. v likvidácii
Žilinská cesta 21, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36373796

 
Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s.
Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03417, Slovenská republika, IČO 36370495

 
STABILITA, d.d.s., a.s.
Bačíkova 5, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 36718556

 
VODOSTAV a.s. v likvidácii
Tomášikova 19, Bratislava, 82655, Slovenská republika, IČO 31322328

 
Železničná spoločnosť, a.s.
Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika, IČO 35828226

 
ZSNP, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563, Slovenská republika, IČO 30222524