Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Vladimír Ľupták

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Slovenská 393/13, Stupava, 90031, Slovenská republika

1 469 200 565,71 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Ľubochňa 144 37983687
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR Sklabinská 1 00735671
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Primaciálne námestie 1 42259088
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám.Ľ.Štúra 1 PO BOX 35 35653001
Literárne informačné centrum Nám. SNP 12 31752381
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Obec Marianka Školská 32 00304930
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Obec Kuchyňa Kuchyňa 220 00304875
Obec Láb Láb 503 00304883
ZDRUŽENIE OBCÍ ZÁHORSKÁ VES A SUCHOHRAD PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKOVANIE ČOV A KANALIZÁCIU V OBCIACH Hlavná 29/184 31773966
Mesto Gbely Námestie slobody 1261 00309524
Obec Orechová Orechová 73 00325546
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606

Zoznam tendrov

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.   Železničná 1, Čierna nad Tisou, 07643, Slovenská republika   IČO 36774278

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
6116 - VBS 55/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 952 300,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku VSP ČNT
2600 - VBS 41/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 936 435,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov na pracovisku VSP ČNT
11944 - VBS 131/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 757 479,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov a rozmrazovanie
05478 - VBS 93/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 12 204 500,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku Východoslovenské prekladiská Čierna

Privatbanka, a.s.   Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, Slovenská republika   IČO 31634419

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
4491 - VSS 60/2013 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 600 000,00 EUR bez DPH Finančná služba formou investičného úveru

SCP PAPIER, a.s.   Mostová 5358/29, Ružomberok, 03401, Slovenská republika   IČO 36373583

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2328 - VZT 19/2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 176,00 EUR s DPH Kancelársky papier
22932 - VZT 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
21070 - VZT 208/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
15103 - VZT 144/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 912,00 EUR s DPH Kancelársky papier
8984 - VZT 81/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 651,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3606 - VZT 32/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080,00 EUR s DPH Kancelársky papier
24464 - VST 200/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 420 840,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
22478 - VST 186/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647,00 EUR bez DPH Kancelársky papier
751 - VZT 11/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 812,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
579 - VZT 10/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 25 003,00 EUR s DPH Kancelársky papier
13801 - VZT 132/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 799,00 EUR s DPH Kancelársky papier
5283 - VZT 70/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 503,00 EUR s DPH Kancelársky papier
19825 - VST 247/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 81 429,00 EUR bez DPH Papier pre UK v Bratislave
16808 - VZT 201/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 875,00 EUR s DPH Kancelársky papier
16274 - VZT 195/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 4 380,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
12021 - VZT 132/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 11 403,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
12291 - VZT 134/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 638,00 EUR s DPH Kancelársky papier
6019 - VZT 76/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 431,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3476 - VST 45/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 141,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
3476 - VST 45/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 61 062,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
749 - VZT 12/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 864,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
407 - VST 7/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 197,00 EUR bez DPH Tlačiarenský papier, kartón a lepenka
12278 - VZT 200/2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky 583,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
04700 - VST 79/2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky 97 416,00 EUR bez DPH Kancelársky papier.
00086-VBT 3/2005 Slovenský hydrometeorologický ústav 319 837,00 SK bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera.
00660 - VBT 24/2008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 280,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
01307-VBT 22/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 178 000,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera A4 pre Colný úrad, Čierna nad Tisou.
05300 - VBT 83/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 23 680,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
05299 - VBT 83/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 35 012,00 SK bez DPH Kancelársky a xerografický papier.
06822 - VBT 102/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 335 200,00 SK bez DPH Kopírovací papier.
07679 - VST 114/2005 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 977 500,00 SK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
00793 - VBT 34/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 198 521,00 SK bez DPH Xerografický papier.
07837 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 8 050,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07836 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 7 600,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07834 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 12 540,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07835 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 15 525,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
02053 - VBT 88/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 178 225,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
09071 - VBT 132/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 261 800,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera pre CÚ, Nitra.
02316 - VBT 29/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 468 893,00 SK bez DPH Xerografický papier.
10802 - VBT 154/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 515 874,00 SK bez DPH Xerografický papier.
05889 - VBT 98/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 332 165,00 SK bez DPH Xerografický papier.
16232 - VST 223/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 220 386,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera 2.
06411 - VBT 110/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 87 395,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
17303 - VBT 237/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 778 400,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera.
08120 - VBT 159/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 164 173,00 SK bez DPH Xerografický papier.
08212 - VBT 162/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 27 995,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
09083 - VST 197/2006 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 998 050,00 SKK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
09535 - VBT 210/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 53 843,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
03254 - VST 86/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 938 750,00 EUR s DPH Dodanie xerografického papiera pre potreby rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
09952 - VBT 224/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 196 468,00 SK bez DPH Xerografický papier.

Slovenská Grafia a.s.   Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika   IČO 31321470

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
9996 - VST 123/2013 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 189 600,00 EUR s DPH Tlačoviny
10203 - VSS 110/2014 Trnavský samosprávny kraj 571 300,00 EUR s DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
06214 - VSS 106/2012 Trnavský samosprávny kraj 416 850,00 EUR bez DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
00790 - VZS 14/2012 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21 800,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.
05764 - VSS 89/2005 Literárne informačné centrum 0,00 bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
03334 - VBS 48/2006 Literárne informačné centrum 926 100,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
04488 - VBS 192/2007 Literárne informačné centrum 786 156,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
15039 - VBS 208/2005 Literárne informačné centrum 1 022 632,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
10363 - VBS 239/2006 Literárne informačné centrum 1 928 356,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
04175 - VSS 121/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 404 324,00 EUR bez DPH Dodávka tlačiarenských služieb
05485 - VSS 160/2010 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 435 145,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
07414 - VZS 225/2010 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18 600,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
02947 - VZS 74/2011 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
05244 - VZS 135/2011 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 439 600,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.

VIP Považský Chlmec, s.r.o.   Cementárska 15, Stupava, 90031, Slovenská republika   IČO 36397130

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
20074 - VSS 251/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 110 000,00 EUR bez DPH Nájom dopravných prostriedkov - nákladných vozňov rad Eanos - číselný rad 5377

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.   Pestovateľská 8, Bratislava, 82353, Slovenská republika   IČO 31320082

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12251 - VSP 123/2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 818 583,00 EUR bez DPH Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra
19156 - VSP 234/2013 Obec Marianka 360 000,00 EUR s DPH Regenerácia nám. 4 apríla v obci Marianka
6309 - VSP 79/2013 Generálny investor Bratislavy 205 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53
01910 - VSP 25/2006 Mesto Malacky 28 969 871,00 SK bez DPH Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd - dokončenie II. etapy.
02721 - VSP 117/2007 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241 467 154,00 SK bez DPH Šahy - rozšírenie kanalizácie a ČOV - realizácia stavby.
04986 - VUP 76/2006 Obec Kuchyňa 18 498 780,00 SK bez DPH Výstavba čističky odpadových vôd a súvisiacich stavebných objektov v obci Kuchyňa
04985 - VUP 76/2006 Obec Láb 15 824 221,00 SK bez DPH Odkanalizovanie a technológie čističky odpadových vôd v obci Láb.
04987 - VUP 76/2006 ZDRUŽENIE OBCÍ ZÁHORSKÁ VES A SUCHOHRAD PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKOVANIE ČOV A KANALIZÁCIU V OBCIACH 18 738 073,00 SK bez DPH Technológia čističky odpadových vôd pre obce Záhorská Ves a Suchohrad.
06170 - VSP 212/2009 Mesto Gbely 249 706,00 EUR bez DPH Kanalizácia, ulica Medlenova.
03443 - VSP 96/2010 Obec Orechová 1 006 607,00 EUR bez DPH Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR   Klemensova 8, Bratislava, 81361, Slovenská republika   IČO 31364501

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
822 - VBT 9/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 141 680,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
822 - VBT 9/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 906 340,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
822 - VBT 9/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 487 520,00 EUR bez DPH Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do distribučnej
24972 - VBS 252/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR
25799 - VBT 257/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 986 364,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy
25799 - VBT 257/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 911 884,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučnej sústavy
30744 - VBS 247/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 370 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR.
20705 - VSS 174/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000,00 EUR bez DPH Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb
5087 - VSS 69/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 288,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
1955 - VBS 28/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
5087 - VSS 69/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 262,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS 69/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 652,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS 69/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 80 109,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
5087 - VSS 69/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 378,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
901 - VBT 12/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 50 809 032,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na
900 - VBT 12/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 162 400,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
900 - VBT 12/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 212 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
900 - VBT 12/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 588 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pripojené do
901 - VBT 12/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 14 874 138,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na
19945 - VBS 249/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385 000,00 EUR bez DPH Zmluvný predaj cestovných dokladov prostredníctvom manažéra infraštruktúry ŽSR.
15607 - VBS 182/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 818 143,00 EUR bez DPH Poskytovanie informač., telekom. služieb a zabezpečenie poskytovania zvýšenej dostupnosti služieb pre prípad výpadku
3025 - VRS 39/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 168 753,00 EUR s DPH Zabezpečenie plnenia služieb požiarnej represie
2015 - VBT 29/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 387 206,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
1954 - VBT 28/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 34 800 000,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK CARGO pripojené do distribučných sústav
2015 - VBT 29/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 594 256,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
2015 - VBT 29/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 205 282,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia ZSSK, pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
1143 - VBS 17/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 868 028,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
07960 - VBS 132/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 80 000,00 EUR bez DPH Havarijné opravy trakčného vedenia, koľajiska a elektrických zariadení
05361 - VBS 91/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 781 945,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 986,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
01923 - VBS 35/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 25 991 763,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. pripojené do distribučných
01642 - VBS 30/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 129 920,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
00785 - VBT 14/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 724 900,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
11044 - VBS 245/2011 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 717 073,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
11042 - VBS 245/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 553 546,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb
00785 - VBT 14/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 992 051,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
00785 - VBT 14/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 457 812,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., pripojené do distribučnej sústavy
10513 - VBS 236/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 500 000,00 EUR bez DPH Prístup k železničnej infraštruktúre, jej používanie a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb
00041 - VBT 4/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 639 514,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., pripojené do distribučnej sústavy
00041 - VBT 4/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 410 416,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., pripojené do distribučnej sústavy
03506 - VBT 122/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 797 740,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT 122/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 238,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT 122/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 17 182 857,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
03506 - VBT 122/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 489 357,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,
00894 - VBS 33/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 000 000,00 SKK bez DPH Odborná príprava a overovanie odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov.
02733 - VBS 35/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 564 825,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Čierna nad Tisou.
03273 - VBT 139/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 382 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka elektriny a súvisiacich služieb na napäťovej úrovni 25 kV.
03282 - VBS 139/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 529 000 000,00 SKK bez DPH Distribúcia, prenos a dodávka elektriny, systémové služby, prevádzkovanie systému
02728 - VSS 35/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 275 982,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Košice.
11949 - VBS 167/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 100 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky silovej elektriny na tratiach TEŽ a OŽ.
12344 - VBS 171/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 460 200,00 SK bez DPH Ubytovacie služby v tarifnom bode Trenčianska Teplá.
06497 - VBS 112/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Odborná príprava a overovanie odbornej a psychologickej spôsobilosti vybraných
08022 - VBS 156/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 850 500 000,00 SKK bez DPH Dodávka elektriny a súvisiacich služieb na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV,
00568 - VBS 15/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236 000 000,00 EUR s DPH Používanie infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (dopravná cesta) a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb potrebných
04590 - VBS 132/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 101 695,00 EUR bez DPH Odborné vzdelávanie zamestnancov
01475 - VBT 43/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 012 864,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01475 - VBT 43/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 884,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01684 - VBS 49/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 601 188,00 EUR bez DPH Poskytnutie doplnkových služieb železničnej infraštruktúry v správe ŽSR - posuny a technická kancelária
01475 - VBT 43/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 644 959,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
01475 - VBT 43/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 107,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.   Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika   IČO 35914921

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1171 - VBS 11/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu
1896 - VBS 16/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 606,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1673 - VBT 15/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
23567 - VSS 194/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 900 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
00292 - VNS 9/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 493 724,00 EUR bez DPH Poskytnutie hnacieho dráhového vozidla alebo rušňovodiča cudzieho dopravcu pri mimoriadnostiach.
4982 - VBT 68/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
3371 - VBS 51/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 500 000,00 EUR bez DPH Nižšie druhy opráv ŽDV
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 466 682,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 997,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
7303 - VSS 91/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 685,00 EUR bez DPH Revízie železničných vozňov a ich následné opravy
9423 - VBT 117/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV
3487 - VBS 45/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 355,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technického personálu
3578 - VSS 46/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 734 236,00 EUR bez DPH Plánované a neplánované opravy MVTV
15283 - VBT 242/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 876,00 EUR bez DPH Zabezpečenie modernizácie nabíjačky, ističov a spínacích prvkov na hnacích dráhových vozidlách radu 240
423 - VBS 7/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
09632 - VBS 156/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV pre potreby vozby osobných vlakov
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 670 135,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 439 538,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
04886 - VBS 83/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy hnacích dráhových vozidiel
03624 - VBT 61/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 784 836,00 EUR bez DPH Nákup náhradných dielov
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 800,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 171,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 685,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
09486 - VBS 220/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 682 724,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
00325 - VZS 10/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 392 914,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
02142 - VZS 75/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 910 105,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00092 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 147 483 647,00 SKK bez DPH Údržba, neplánované opravy a periodické prehliadky železničných dráhových vozidiel.
00091 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Opravy železničných dráhových vozidiel.
04219 - VZS 144/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 574 593,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00842 - VBT 31/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 000 000,00 SKK bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej.
02190 - VBS 94/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 713 388,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
06690 - VBS 100/2005 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 519 010,00 SK bez DPH Preprava tovaru.
00636 - VBS 25/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 500 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel - 1. štvrťrok
03672 - VZS 155/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 71 537 307,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
03526 - VBS 149/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 000 000,00 SKK bez DPH Užívanie zariadení ZSSK Cargo slúžiacich na zabezpečenie prevádzky na pracoviskách
04812 - VBS 204/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv osobných vozňov - IV. štvrťrok 2007.
05010 - VZS 207/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 107 842 785,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
08338 - VBT 167/2006 Košický samosprávny kraj 4 750 000,00 SKK bez DPH Dodávka tepla pre budovu KSK.
09455 - VRT 208/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 200 000,00 SKK bez DPH Prenájom hardvérového a softvérového vybavenia datacentra a pracovísk na prevádzkovanie
05780 - VZS 200/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 989 048,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00571 - VZS 15/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 961 241,00 EUR s DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01135 - VBT 27/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 500 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej z čerpacích staníc v rušňových depách.
02549 - VZS 70/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 876 081,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
04816 - VZS 137/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 867 355,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
06452 - VZS 197/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 741 668,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
00539 - VZS 13/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 253,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01043 - VBS 28/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy ŽDV

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.   Rožňavská 1, Bratislava, 83272, Slovenská republika   IČO 35914939

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1897 - VBS 16/2016 Bratislavský samosprávny kraj 280 894,00 EUR bez DPH Dopravné služby vo verejnom záujme a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor
2313 - VBS 19/2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonanie neplánovaných opráv a prevádzkových ošetrení MO na HDV rady 736, 742, 746,
25575 - VBT 255/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 323 250,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do HDV na pracoviskách ZSSK
3921 - VBS 35/2015 Bratislavský samosprávny kraj 280 505,00 EUR bez DPH Dopravné služby vo verejnom záujme a prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor
1934 - VBT 17/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 420 000,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO v roku 2015
3604 - VBS 54/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 080 000,00 EUR bez DPH Vykonanie prevádzkových ošetrení motorových rušňov a neplánovaných opráv na rušňoch rady 736, 742,
1619 - VBT 20/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 013 100,00 EUR bez DPH Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO
3785 - VBS 49/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 65 464,00 EUR bez DPH Zabezpečenie posunu pre ONV Košice
09569 - VBS 155/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 73 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie posunu v opravovni nákladných vozňov Košice
03503 - VBT 59/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 875 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie motorovej nafty pre HDV na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO
03505 - VBS 59/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 200 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie opravy a údržby HDV na odčlenených pracoviskách

ŽOS Trnava, a.s.   Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika   IČO 34108513

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3135 - VZS 27/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 198 379,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
1640 - VSS 14/2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov
23007 - VZS 230/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138 869,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16144 - VZS 153/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 553,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
15211 - VZS 145/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 549 973,00 EUR s DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
14554 - VZS 139/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 094,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
11736 - VSS 106/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 655 475,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
9000 - VZS 81/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 133 119,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
10354 - VZS 95/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 140 385,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
8028 - VZS 73/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 233 089,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2934 - VZS 25/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 194 306,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
900 - VZS 10/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 541 973,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2061 - VZS 18/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 854 831,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
26378 - VZS 212/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 192 938,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
28126 - VZS 227/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 098 466,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
809 - VZS 11/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 565,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
804 - VZS 11/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 984 107,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
05003 - VZS 175/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 871 159,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee a BDshmeer.
01789 - VBS 64/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 43 500 565,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt
14959 - VZS 138/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 306 210,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15697 - VZS 142/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 201 142,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
18084 - VZS 157/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 791 654,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
8466 - VZS 96/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 932 910,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
7809 - VSS 90/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 106 840,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
6606 - VZS 80/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 149 118,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
5880 - VZS 74/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 341 921,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1912 - VZS 27/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 171,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
17389 - VZS 206/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 503 345,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
17671 - VZS 209/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 642 573,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
16462 - VZS 197/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 957,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16461 - VZS 197/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 424,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
13838 - VZS 153/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 664 433,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
13122 - VZS 140/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 750 702,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
15700 - VSS 184/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
8930 - VSS 112/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 045 639,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
7361 - VZS 92/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 063 583,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8929 - VSS 112/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 050 000,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
2265 - VSS 32/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 000 000,00 EUR s DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
04518 - VSS 75/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 820 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
04518 - VSS 75/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
00923 - VBS 17/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 394 558,00 EUR bez DPH Dodatočné úpravy pri modernizácií vozňov na rad Bdghmeer
00156 - VBS 9/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 240 000 000,00 SKK bez DPH Rozšírenie modernizácie 38 osobných vozňov radu Bmee na Bmeer.
03955 - VSS 166/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee(r).
03925 - VSS 165/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 844 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt.
04353 - VZS 183/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 940 179,00 SKK bez DPH Modernizácia prvého vozňa radu BDshmee.
04354 - VZS 183/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 005 171,00 SKK bez DPH Modernizácia 1. kusa osobného vozňa radu Bdt.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
AG Banka, a.s. Coboriho 2, Nitra, 94977, Slovenská republika 36019895
CARPATIA CONSULTA, a.s. J. Kráľa 1, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika 31607870
CEVA spol. s r.o. Brnianska 2, Trenčín, 91157, Slovenská republika 00154113
DEL - INVEST, s.r.o. Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika 36677787
DISC BAL a.s. Wolkrova 21, Bratislava, 85101, Slovenská republika 36373931
ECO - INVEST, a.s. Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36396648
ECO-INVEST, a.s. Bystrická cesta 1, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36409111
ECO-SERVICE, a. s. Dolná 3, Bratislava, 81104, Slovenská republika 36388653
EUREX SLOVAKIA s.r.o. Malženická cesta 1, Trnava, 91701, Slovenská republika 35973897
EUROFINANCE, s.r.o. Slovenská 393/13, Stupava, 90031, Slovenská republika 35813270
FARNA, s.r.o. Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika 17332389
GEOS a. s. v likvidácii Podunajská 25, Bratislava 214, 82106, Slovenská republika 31322085
KMHT, s.r.o. Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika 35736071
KOVOHUTY, a.s. ul. 29. augusta 586, Krompachy, 053 42, Slovenská republika 36200867
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. A. Bernoláka 1, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36010456
L.S.K.O., a.s. Námestie SNP 3, Zvolen, 96001, Slovenská republika 36020125
LOGIN, akciová spoločnosť Royova 5/A, Bratislava, 83101, Slovenská republika 34116206
M - centrum a.s. v likvidácii Miletičova 1, Bratislava, 82108, Slovenská republika 31355935
Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417, Slovenská republika 31637051
PAPKO, a.s. Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36011436
PCP Invest, s.r.o. Niklova 4346/0, Sereď, 92600, Slovenská republika 36000655
SCP FUTBAL, a.s. v likvidácii Žilinská cesta 21, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36373796
Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s. Bystrická cesta 13, Ružomberok, 03417, Slovenská republika 36370495
STABILITA, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, Košice, 04001, Slovenská republika 36718556
VODOSTAV a.s. v likvidácii Tomášikova 19, Bratislava, 82655, Slovenská republika 31322328
Železničná spoločnosť, a.s. Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika 35828226
ZSNP, a.s. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563, Slovenská republika 30222524