Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Stanislav Fuňa

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Komenského 6, Modra, 90001, Slovenská republika

302 301 212,83 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393 37910337
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 36855642
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Bardejovská 7 31718922
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 31753604
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960 36672297
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábr. arm. gen. L.Svobodu 3 30794544
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6 36361518
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Mesto Senica Štefánikova 1408/56 00309974
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1 00735779

Zoznam tendrov

Alter Energo, a.s.   Hlavná 561, Kolíňany, 95178, Slovenská republika   IČO 44974701

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
7431 - VSP 93/2013 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 18 996 200,00 EUR bez DPH Diaľkové riadenie a doplnenie ESt Stupava
14557 - VSS 231/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 82 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia

Pow-en a. s.   Prievozská 4B, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 43860125

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
827 - VZT 9/2016 Mesto Malacky 1 323,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
1764 - VZT 15/2016 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
25198 - VST 253/2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 500,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016
23995 - VST 243/2015 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 092 737,00 EUR bez DPH Elektrická energia na roky 2016 a 2017
1635 - VST 14/2016 Mesto Banská Bystrica 1 717 173,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
23891 - VST 242/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452 200,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
23065 - VST 231/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561 192,00 EUR bez DPH Elektrická energia na rok 2016
22638 - VST 225/2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330 531,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20708 - VZT 205/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 655 902,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 12 045,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 7 606,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 19 155,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 12 267,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 281 584,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 73 174,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 4 118,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 14 197,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 16 073,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 19 887,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
16840 - VZS 160/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 256,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
18026 - VBT 171/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 100,00 EUR bez DPH Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy
18922 - VST 184/2015 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 062 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
14618 - VST 140/2015 Mesto Malacky 460 106,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
13933 - VZT 133/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 285 906,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
5286 - VST 47/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 846 900,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR
1366 - VST 13/2015 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115 200,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 854,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
680 - VZT 9/2015 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
31622 - VST 253/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 155 000,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
31262 - VST 250/2014 ZSE Distribúcia, a.s. 1 850 000,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
28449 - VST 230/2014 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 823,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
28779 - VST 233/2014 Mesto Levice 0,00 EUR bez DPH Elektrická energia
24675 - VST 201/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570 575,00 EUR bez DPH Elektrická energia na rok 2015
4704 - VST 66/2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 216 972,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
4505 - VST 64/2014 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 194 320,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre SÚSCCH a.s.
4505 - VST 64/2014 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 197 030,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre SÚSCCH a.s.
20066 - VST 251/2013 Mesto Banská Bystrica 474 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica
18335 - VST 220/2013 Mesto Senica 1 076 160,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre Mesto Senica
17810 - VST 211/2013 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 399,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie
14232 - VST 160/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 316 800,00 EUR s DPH Elektrická energia
3886 - VST 51/2013 Nemocnica svätého Michala, a. s. 248 832,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
01175 - VST 22/2012 Nemocnica svätého Michala, a. s. 231 050,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. vrátane prevzatia záruky za odchýlku
02168 - VBT 39/2012 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 310 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
ANDEX, a.s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 35782561
Art Site, a. s. Štúrova 13/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102, Slovenská republika 50816969
Bio-Energo Slovakia, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 36860191
DG-energy, a. s. Prievozská 4/B, Bratislava, 82109, Slovenská republika 44663382
E-Group Global, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 47240199
E-GROUP International, a. s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 50147285
E-Group, a. s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 44183453
En-Invest, a. s. Prievozská 4B, Bratislava, 82109, Slovenská republika 44950535
ETC - TRADING a. s. Hlavná 1400, Bytča, 014 01, Slovenská republika 46024344
MUNTILA SLOVAKIA SE Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 48067474
NOVAGASTRADE a.s. Vlčie hrdlo 70, Bratislava, 82107, Slovenská republika 47029641
NS - Slovakia, a. s. Prievozská 4B, Bratislava, 82109, Slovenská republika 44278136
PATRIA REALITY, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 50027921
POSIO SLOVAKIA a.s Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 47993294
Prudency a.s. Hurbanovo nám. 3, Bratislava, 81106, Slovenská republika 46994424
Reality Modra, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104, Slovenská republika 50886967
RO INVEST, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84101, Slovenská republika 46433350
ROS Energy 3, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84101, Slovenská republika 47247002
Rozvoj vidieka, a. s. Žltá 2/F, Bratislava - Petržalka, 85107, Slovenská republika 47240253
SLG Invest, a. s. Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika 46033921
TEHELNÉ POLE, a.s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 36361666
TIPKURZ, a.s. Brečtanová 1, Bratislava, 83007, Slovenská republika 35758201
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Brečtanová 1, Bratislava, 83007, Slovenská republika 31340822
Tourbillon projektová spoločnosť 1, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 50894846
Tourbillon projektová spoločnosť 2, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 50896598
Tr - Energo, a. s. Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika 46043586
Tr - Solar a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 46043616