Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Martin Čatloš

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Palkovičova 16, Bratislava, 82108, Slovenská republika

553 534 411,86 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 35910739
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 36061701
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Mesto Šamorín Hlavná 37 00305723
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8 42134943
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016

Zoznam tendrov

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke LPS SR, š. p. )   Ivanská cesta 93, Bratislava, 82307, Slovenská republika   IČO 35778458

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
21167 - VZS 209/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 516 697,00 EUR s DPH Výcvik riadiacich letovej prevádzky
1832 - VZS 16/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 134 574,00 EUR s DPH Prevádzka automatizovaného integrovaného brífingu (IBAF), monitoring navigačného systému DVOR/DME, prevádzka AFTN
1669 - VSS 15/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 536 000,00 EUR s DPH Prevádzka automatizovaného integrovaného brífingu (IBAF), monitoring navigačného systému DVOR/DME, prevádzka AFTN
1500 - VSS 14/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 179 167,00 EUR s DPH Výcvik riadiacich letovej prevádzky
16990 - VBS 150/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 301 827,00 EUR s DPH Výcvik riadiacich letovej prevádzky
05936 - VBS 101/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 161 142,00 EUR s DPH Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Nemocnica svätého Michala, a. s.   Satinského I.7770/1, Bratislava, 81108, Slovenská republika   IČO 44570783

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
432 - VZS 6/2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 399 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
20086 - VZS 198/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 95 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
7907 - VZS 72/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 260 891,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
5717 - VZS 73/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 315 980,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
5549 - VZS 71/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 377 140,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
11802 - VZS 194/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 140 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
10289 - VSS 168/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 561 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie zdravotníckych výkonov v zdravotníckych zariadeniach, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Slovenská pošta, a.s.   Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599, Slovenská republika   IČO 36631124

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2618 - VBS 22/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
25220 - VZS 253/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25213 - VBS 253/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
24974 - VZS 252/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 611,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7801 - VSS 71/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 203 298,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7185 - VSS 66/2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 EUR bez DPH Poštové služby
2161 - VBS 19/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
29495 - VST 239/2014 Slovenská pošta, a.s. 707 588,00 EUR s DPH Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus
29374 - VSS 238/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 EUR bez DPH Doručenie dokladov ID1
29262 - VSS 237/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Predaj a distribúcia dialničných nálepiek
5953 - VZS 75/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 227,00 EUR bez DPH Poštové služby
8715 - VSS 110/2013 Trnavský samosprávny kraj 50 714,00 EUR bez DPH Poskytovanie poštových služieb
14569 - VZS 136/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 297,00 EUR bez DPH Poštové služby
5878 - VZS 74/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 713,00 EUR bez DPH Poštové služby
5544 - VZS 72/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 848,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
4344 - VBS 62/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie centrálneho výberu, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov
625 - VZS 10/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 427,00 EUR bez DPH Poštové služby
636 - VZS 10/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 585,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
20203 - VRS 252/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 153 419,00 EUR bez DPH Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
20076 - VRS 251/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 040 083,00 EUR bez DPH Cyklické odpočty spotreby zemného plynu a doplnkové výkony na vyžiadanie
17914 - VSS 212/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 EUR bez DPH POŠTOVÉ SLUŽBY
16281 - VZS 195/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 260,00 EUR bez DPH Poštové služby
16748 - VZS 200/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 654,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
16543 - VZS 198/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 836,00 EUR bez DPH Poštové služby
13196 - VBS 141/2013 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
12577 - VZS 136/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 203,00 EUR bez DPH Poštové služby
12718 - VZS 137/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 356,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
6832 - VZS 85/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Poštové služby
6830 - VBS 85/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 000,00 EUR bez DPH Poštové služby – univerzálna poštová služba a poštový platobný styk
4803 - VSS 63/2013 Národný bezpečnostný úrad 53 023,00 EUR s DPH Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby
4802 - VSS 63/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 64 731,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre.
3740 - VSS 48/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 179 879,00 EUR bez DPH Poštové služby
1716 - VBS 25/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Poštové a doručovateľské služby
2081 - VSS 30/2013 Mesto Poprad 185 952,00 EUR s DPH Poštové služby pre mesto Poprad
1500 - VSS 22/2013 Slovenská národná knižnica 133 752,00 EUR s DPH Poštové služby
1077 - VBS 16/2013 Mesto Šamorín 199 000,00 EUR bez DPH Poštové služby pre mesto Šamorín
348 - VBS 6/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb pre ZSSK Cargo
14442 - VSS 229/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky
13797 - VSS 220/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 302,00 EUR bez DPH Poštové služby
13530 - VSS 216/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Poštové služby
07720 - VSS 129/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 77 250,00 EUR bez DPH Distribúcia mesačníka Náš kraj
00920 - VSS 17/2012 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 25 000,00 EUR bez DPH Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM
02462 - VBS 106/2008 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 500 000,00 SKK bez DPH Upgrade informačného systému - služby aplikačného programového vybavenia v súvislosti s prechodom na euro.
01790 - VBS 79/2007 Slovenská televízia 4 000 000,00 SK bez DPH Tlač, obálkovanie, distribúcia výziev vo forme doporučenej zásielky, spracovanie
04863 - VSS 204/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Expresné zásielkové služby.
05933 - VSS 244/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 SKK bez DPH Preprava osobných dokladov.
10462 - VBS 242/2006 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 11 500 000,00 SKK bez DPH Poštové doručovacie služby.
00806 - VSS 21/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 050 420,00 EUR bez DPH Doručovanie osvedčení o evidencii vozidiel

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.   Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika   IČO 35914921

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1896 - VBS 16/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby
1171 - VBS 11/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 606,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1673 - VBT 15/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
23567 - VSS 194/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 900 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
00292 - VNS 9/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 493 724,00 EUR bez DPH Poskytnutie hnacieho dráhového vozidla alebo rušňovodiča cudzieho dopravcu pri mimoriadnostiach.
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 466 682,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 997,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
4982 - VBT 68/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
3371 - VBS 51/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 500 000,00 EUR bez DPH Nižšie druhy opráv ŽDV
9423 - VBT 117/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV
7303 - VSS 91/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 685,00 EUR bez DPH Revízie železničných vozňov a ich následné opravy
3578 - VSS 46/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 734 236,00 EUR bez DPH Plánované a neplánované opravy MVTV
3487 - VBS 45/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 355,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technického personálu
423 - VBS 7/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
15283 - VBT 242/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 876,00 EUR bez DPH Zabezpečenie modernizácie nabíjačky, ističov a spínacích prvkov na hnacích dráhových vozidlách radu 240
09632 - VBS 156/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV pre potreby vozby osobných vlakov
03624 - VBT 61/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 784 836,00 EUR bez DPH Nákup náhradných dielov
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 670 135,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 439 538,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
04886 - VBS 83/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy hnacích dráhových vozidiel
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 685,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 171,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 800,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
09486 - VBS 220/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 682 724,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
00325 - VZS 10/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 392 914,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
02142 - VZS 75/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 910 105,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
04219 - VZS 144/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 574 593,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00092 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 147 483 647,00 SKK bez DPH Údržba, neplánované opravy a periodické prehliadky železničných dráhových vozidiel.
00091 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Opravy železničných dráhových vozidiel.
00842 - VBT 31/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 000 000,00 SKK bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej.
02190 - VBS 94/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 713 388,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
06690 - VBS 100/2005 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 519 010,00 SK bez DPH Preprava tovaru.
00636 - VBS 25/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 500 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel - 1. štvrťrok
03672 - VZS 155/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 71 537 307,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
03526 - VBS 149/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 000 000,00 SKK bez DPH Užívanie zariadení ZSSK Cargo slúžiacich na zabezpečenie prevádzky na pracoviskách
05010 - VZS 207/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 107 842 785,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
04812 - VBS 204/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv osobných vozňov - IV. štvrťrok 2007.
08338 - VBT 167/2006 Košický samosprávny kraj 4 750 000,00 SKK bez DPH Dodávka tepla pre budovu KSK.
09455 - VRT 208/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 200 000,00 SKK bez DPH Prenájom hardvérového a softvérového vybavenia datacentra a pracovísk na prevádzkovanie
05780 - VZS 200/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 989 048,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00571 - VZS 15/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 961 241,00 EUR s DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01135 - VBT 27/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 500 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej z čerpacích staníc v rušňových depách.
02549 - VZS 70/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 876 081,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
04816 - VZS 137/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 867 355,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
06452 - VZS 197/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 741 668,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
00539 - VZS 13/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 253,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01043 - VBS 28/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy ŽDV

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II, 82311, Slovenská republika 35884916
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava, 82104, Slovenská republika 00681300
Verejné prístavy, a. s. Prístavná 10, Bratislava, 82109, Slovenská republika 36856541