SK|EN

napríklad Ondrej Gajdošech alebo Ľubomír Dutko

JUDr. Vladimír Urblík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 290 163 502,00  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
718 039,57
2006
 
681 378,21
2007
 
0,00
2008
 
697 072,30
2009
 
749 605,26
2010
 
300 107,17
2011
 
671 849,67
2012
 
3 967 028,00
2013
 
2 336 183,17
2014
 
269 551 624,67
2015
 
10 490 572,00
2016
 
42,00
Stredoslovenská energetika, a.s. 290 163 502,00 718 039,57 681 378,21 0,00 697 072,30 749 605,26 300 107,17 671 849,67 3 967 028,00 2 336 183,17 269 551 624,67 10 490 572,00 42,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika
IČO 36403008
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
288 - VUT
5/2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 42,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
11735 - VSS
106/2015
Obec Podbrezová 30 000,00 EUR s DPH Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová
1207 - VST
12/2015
Mesto Žilina 4 000 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 286 189,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
421 - VST
7/2015
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 759,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
1505 - VZT
14/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
31623 - VST
253/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
24729 - VZT
201/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 748,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
5094 - VZT
69/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
14550 - VZT
136/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 715,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
6181 - VZT
76/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 523,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
18672 - VST
226/2013
Mesto Žiar nad Hronom 144 925,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
18630 - VST
225/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
263 - VUT
7/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 48,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
17235 - VZT
204/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 281 891,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
16158 - VST
193/2013
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2015-2016
13986 - VZT
156/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 279,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
6595 - VZT
82/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
7518 - VZT
94/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 79 263,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
7149 - VST
89/2013
Mesto Vrútky 97 256,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie.
319 - VST
6/2013
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 215 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
421 - VBT
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 71 638,00 EUR bez DPH Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
15714 - VST
248/2012
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 92 735,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15600 - VST
245/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 307 235,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
14552 - VST
231/2012
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
14447 - VBT
229/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 373 437,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na kúrenie objektov DPB, a.s.
13637 - VZT
217/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 45 697,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
09895 - VZT
161/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 54 257,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
05741 - VZT
97/2012
Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 518 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
00629 - VST
12/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 1 575 142,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
11635 - VST
254/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 120 734,00 EUR s DPH Elektrická energia
06972 - VST
175/2011
Mesto Žiar nad Hronom 571 238,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej enrgie pre mesto Žiar nad Hronom
01018 - VBT
34/2009
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 575 848,00 EUR bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie.
04909 - VST
173/2009
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 44 567,00 EUR s DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2010.
00781-VBT
15/2005
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 092 660,00 SK bez DPH Dodávka el. energie.
02640-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 834 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02641-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 715 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02639-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 990 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02366 - VBS
29/2006
Záhradnícke a rekreačné služby 4 036 200,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre obstarávateľa - 8 odberných miest.
02677 - VBS
34/2006
Stredoslovenská energetika, a.s. 8 535 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb
05297 - VBS
85/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 956 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky zaisteného napätia.
05675 - VST
234/2008
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 21 000 000,00 SKK bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie, zabezpečovanie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
05904 - VST
203/2009
Slovenský hydrometeorologický ústav 136 306,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane zabezpečenia distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
01468 - VST
37/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 142 285,00 EUR s DPH Elektrická energia
03987 - VST
115/2010
Obvodný úrad Považská Bystrica 29 587,00 EUR bez DPH Dodávka eleektrickej energie pre objekty Obvodného úradu Považská Bystrica
07363 - VST
224/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 179 634,00 EUR s DPH Elektrická energiaVýpis spoločností bez obstarávaní


ENVI-SOFT, s. r. o.
Námestie Mieru 1047/3, Partizánske, 95801, Slovenská republika, IČO 36320781

 
RUBICON STAV, s.r.o.
Bernolákova 10, Ružomberok, 03401, Slovenská republika, IČO 36850268

 
SKI KRAHULE s.r.o.
A. Kmeťa 2, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika, IČO 36850292

 
VALNEO, spol. s r.o.
170/1, Sirk, 04964, Slovenská republika, IČO 36621170

 
VALRENT, s.r.o.
A. Kmeťa 2, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika, IČO 36641073