Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

JUDr. Vladimír Urblík

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Moyzesa 55/18, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika

290 163 502,00 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Obec Podbrezová Sládkovičova 76/6 00313688
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 36644030
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 00321125
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 36672441
Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4 00647209
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palučanská 25 17336163
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 2147483647
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 00610411
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 17050561
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Záhradnícke a rekreačné služby Švermova 45 00183075
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1 42024005

Zoznam tendrov

Stredoslovenská energetika, a.s.   Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika   IČO 36403008

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
288 - VUT 5/2016 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 42,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
11735 - VSS 106/2015 Obec Podbrezová 30 000,00 EUR s DPH Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová
421 - VST 7/2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 759,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
1207 - VST 12/2015 Mesto Žilina 4 000 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 286 189,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
31623 - VST 253/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku
1505 - VZT 14/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
24729 - VZT 201/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 748,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
5094 - VZT 69/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
14550 - VZT 136/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 715,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
6181 - VZT 76/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 523,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
18630 - VST 225/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
263 - VUT 7/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 48,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
18672 - VST 226/2013 Mesto Žiar nad Hronom 144 925,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
17235 - VZT 204/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 281 891,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
16158 - VST 193/2013 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2015-2016
13986 - VZT 156/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 279,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
7149 - VST 89/2013 Mesto Vrútky 97 256,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie.
7518 - VZT 94/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 79 263,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
6595 - VZT 82/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
421 - VBT 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 71 638,00 EUR bez DPH Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
15600 - VST 245/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 307 235,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
15714 - VST 248/2012 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 92 735,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
319 - VST 6/2013 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 215 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
14447 - VBT 229/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 373 437,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na kúrenie objektov DPB, a.s.
13637 - VZT 217/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 45 697,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
14552 - VST 231/2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
09895 - VZT 161/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 54 257,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
05741 - VZT 97/2012 Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 518 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
00629 - VST 12/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 1 575 142,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
11635 - VST 254/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 120 734,00 EUR s DPH Elektrická energia
06972 - VST 175/2011 Mesto Žiar nad Hronom 571 238,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej enrgie pre mesto Žiar nad Hronom
01018 - VBT 34/2009 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 575 848,00 EUR bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie.
04909 - VST 173/2009 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 44 567,00 EUR s DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2010.
00781-VBT 15/2005 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 092 660,00 SK bez DPH Dodávka el. energie.
02640-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 834 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02639-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 990 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02641-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 715 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02677 - VBS 34/2006 Stredoslovenská energetika, a.s. 8 535 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb
02366 - VBS 29/2006 Záhradnícke a rekreačné služby 4 036 200,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre obstarávateľa - 8 odberných miest.
05297 - VBS 85/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 956 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky zaisteného napätia.
05675 - VST 234/2008 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 21 000 000,00 SKK bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie, zabezpečovanie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
05904 - VST 203/2009 Slovenský hydrometeorologický ústav 136 306,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane zabezpečenia distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
01468 - VST 37/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 142 285,00 EUR s DPH Elektrická energia
03987 - VST 115/2010 Obvodný úrad Považská Bystrica 29 587,00 EUR bez DPH Dodávka eleektrickej energie pre objekty Obvodného úradu Považská Bystrica
07363 - VST 224/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 179 634,00 EUR s DPH Elektrická energia

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
ENVI-SOFT, s. r. o. Námestie Mieru 1047/3, Partizánske, 95801, Slovenská republika 36320781
RUBICON STAV, s.r.o. Bernolákova 10, Ružomberok, 03401, Slovenská republika 36850268
SKI KRAHULE s.r.o. A. Kmeťa 2, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika 36850292
VALNEO, spol. s r.o. 170/1, Sirk, 04964, Slovenská republika 36621170
VALRENT, s.r.o. A. Kmeťa 2, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika 36641073