SK|EN

napríklad Kornélia Šrámková alebo Aneta Žideková

Ing. Anton Bezák, , PhD.

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 95 880 342,32  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
7 499 270,23
2006
 
0,00
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
71 894 620,00
2010
 
4 601 792,42
2011
 
5 854 593,00
2012
 
1 450 836,67
2013
 
4 579 230,00
INGSTEEL, spol. s r.o. 95 880 342,32 7 499 270,23 0,00 0,00 0,00 71 894 620,00 4 601 792,42 5 854 593,00 1 450 836,67 4 579 230,00
Konateľ << >>
Konateľ << >>
Spoločník v.o.s. / s.r.o. << >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášiková 17, Bratislava, 82009, Slovenská republika
IČO 17320429
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
16027 - VUP
190/2013
Mesto Krompachy 5 495 076,00 EUR s DPH Hnedý priemyselný park Krompachy
14242 - VUP
226/2012
Zoologická záhrada Bojnice 526 892,00 EUR s DPH Sieť záchranných staníc
01688 - VUP
31/2012
Zoologická záhrada Bojnice 1 011 760,00 EUR bez DPH Vybudovanie Náučného chodníka karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.
08392 - VSP
202/2011
Bratislavský samosprávny kraj 2 589 499,00 EUR bez DPH Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof
08393 - VUP
202/2011
Vysoká škola výtvarných umení 449 758,00 EUR bez DPH Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie
02044 - VUP
72/2009
Mesto Spišská Stará Ves 663 574,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Spišská Stará Ves.
02573 - VUP
90/2009
Generálny investor Bratislavy 62 875 788,00 EUR bez DPH "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Bratislava - Nové Mesto.
02451 - VUP
85/2009
Mesto Podolínec 1 073 299,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy, Podolínec.
04993 - VSP
175/2009
Obec Jakubany 978 049,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, obnova a modernizácia školských a vzdelávacích zariadení v obci Jakubany.
11965 - VSP
167/2005
Mesto Poprad 225 923 015,00 SK bez DPH Výstavba viacúčelovej haly v Poprade.
05301 - VSP
186/2009
Mesto Rožňava 1 683 308,00 EUR bez DPH Multifunkčná telocvičňa, Gymnázium - Rožňava.
05476 - VUP
192/2009
Obec Jesenské 427 412,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským.
07168 - VSP
240/2009
Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 193 190,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku B - C budov Stavebnej
02132 - VBP
60/2010
Generálny investor Bratislavy 2 955 658,00 EUR bez DPH Inžinierske siete a prístupové komunikácie k Zimnému štadiónu O. Nepelu v MČ Bratislava - Nové
05710 - VUP
170/2010
Obec Zemplínska Teplica 588 753,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici.
06721 - VUP
204/2010
Obec Šarišské Dravce 1 151 384,00 EUR bez DPH šarišské Dravce, Kaštieľ - rekonštrukcia
02645 - VUP
66/2011
Vysoká škola výtvarných umení 1 165 128,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia priecok v budove VŠVU Drotárska 44, Bratislava
04569 - VUP
118/2011
Mesto Banská Bystrica 747 253,00 EUR bez DPH Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica - realizácia stavebných
04133 - VUP
109/2011
Mesto Medzev 902 955,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia starého meštiackeho domu MedzevaVýpis spoločností bez obstarávaní


Airport Park s. r. o.
Hodžovo námestie 1/A, Bratislava, 81106, Slovenská republika, IČO 47234415

 
Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o.
Švermova 32, Banská Bystrica, 97404, Slovenská republika, IČO 36817317

 
Europa SC ZV a.s.
Námestie SNP 63, Zvolen, 96001, Slovenská republika, IČO 36773808

 
INGSTEEL - AL, spol. s r.o.
Tomášikova 17, Bratislava, 82009, Slovenská republika, IČO 31374441

 
INGSTEEL development, s. r. o.
Tomášikova 17, Bratislava, 82109, Slovenská republika, IČO 45315515

 
INTERFINANCE PLUS, a.s.
Tomášikova 17, Bratislava, 82102, Slovenská republika, IČO 35796189

 
Strategia Invest, s.r.o.
Polianky 11, Bratislava, 84101, Slovenská republika, IČO 47040335