Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Anton Bezák, , PhD.

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Gelnická 20, Bratislava, 83106, Slovenská republika

95 880 342,32 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2013
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Mesto Krompachy Nám. Slobody 1 00329282
Zoologická záhrada Bojnice Zámok a okolie 6/939 00358011
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Vysoká škola výtvarných umení Hviezdoslavovo nám. 18 00157805
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3 00330132
Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228 00326526
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Obec Jakubany Jakubany 555 00329924
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Mesto Rožňava Šafárikova 29 00328758
Obec Jesenské Jesenské 00318833
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 00332194
Obec Šarišské Dravce Šarišské Dravce 109 00327794
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Mesto Medzev Štóska 6 00324442

Zoznam tendrov

INGSTEEL, spol. s r.o.   Tomášiková 17, Bratislava, 82009, Slovenská republika   IČO 17320429

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
16027 - VUP 190/2013 Mesto Krompachy 5 495 076,00 EUR s DPH Hnedý priemyselný park Krompachy
14242 - VUP 226/2012 Zoologická záhrada Bojnice 526 892,00 EUR s DPH Sieť záchranných staníc
01688 - VUP 31/2012 Zoologická záhrada Bojnice 1 011 760,00 EUR bez DPH Vybudovanie Náučného chodníka karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice.
08392 - VSP 202/2011 Bratislavský samosprávny kraj 2 589 499,00 EUR bez DPH Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof
08393 - VUP 202/2011 Vysoká škola výtvarných umení 449 758,00 EUR bez DPH Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie
02451 - VUP 85/2009 Mesto Podolínec 1 073 299,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy, Podolínec.
02044 - VUP 72/2009 Mesto Spišská Stará Ves 663 574,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Spišská Stará Ves.
02573 - VUP 90/2009 Generálny investor Bratislavy 62 875 788,00 EUR bez DPH "Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu" v MČ Bratislava - Nové Mesto.
04993 - VSP 175/2009 Obec Jakubany 978 049,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, obnova a modernizácia školských a vzdelávacích zariadení v obci Jakubany.
11965 - VSP 167/2005 Mesto Poprad 225 923 015,00 SK bez DPH Výstavba viacúčelovej haly v Poprade.
05301 - VSP 186/2009 Mesto Rožňava 1 683 308,00 EUR bez DPH Multifunkčná telocvičňa, Gymnázium - Rožňava.
05476 - VUP 192/2009 Obec Jesenské 427 412,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským.
07168 - VSP 240/2009 Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 193 190,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku B - C budov Stavebnej
02132 - VBP 60/2010 Generálny investor Bratislavy 2 955 658,00 EUR bez DPH Inžinierske siete a prístupové komunikácie k Zimnému štadiónu O. Nepelu v MČ Bratislava - Nové
05710 - VUP 170/2010 Obec Zemplínska Teplica 588 753,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici.
06721 - VUP 204/2010 Obec Šarišské Dravce 1 151 384,00 EUR bez DPH šarišské Dravce, Kaštieľ - rekonštrukcia
02645 - VUP 66/2011 Vysoká škola výtvarných umení 1 165 128,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia priecok v budove VŠVU Drotárska 44, Bratislava
04569 - VUP 118/2011 Mesto Banská Bystrica 747 253,00 EUR bez DPH Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica - realizácia stavebných
04133 - VUP 109/2011 Mesto Medzev 902 955,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia starého meštiackeho domu Medzeva

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Airport Park s. r. o. Hodžovo námestie 1/A, Bratislava, 81106, Slovenská republika 47234415
Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. Švermova 32, Banská Bystrica, 97404, Slovenská republika 36817317
Europa SC ZV a.s. Námestie SNP 63, Zvolen, 96001, Slovenská republika 36773808
INGSTEEL - AL, spol. s r.o. Tomášikova 17, Bratislava, 82009, Slovenská republika 31374441
INGSTEEL development, s. r. o. Tomášikova 17, Bratislava, 82109, Slovenská republika 45315515
INTERFINANCE PLUS, a.s. Tomášikova 17, Bratislava, 82102, Slovenská republika 35796189
Strategia Invest, s.r.o. Polianky 11, Bratislava, 84101, Slovenská republika 47040335