SK|EN

napríklad Zuzana Bednárová alebo Marc Jean Jules Derydt

Ing. Michal Mrník

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 340 328 000,00  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2009
 
1 903 583,00
2010
 
623 514,00
2011
 
3 387 470,00
2012
 
3 486 547,00
2013
 
23 551 987,00
2014
 
279 723 949,17
2015
 
27 033 650,67
2016
 
617 299,17
MAGNA ENERGIA a.s. 340 328 000,00 1 903 583,00 623 514,00 3 387 470,00 3 486 547,00 23 551 987,00 279 723 949,17 27 033 650,67 617 299,17
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany, 92101, Slovenská republika
IČO 35743565
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3362 - VZT
29/2016
Mesto Piešťany 62 500,00 EUR s DPH Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti
3362 - VZT
29/2016
Mesto Piešťany 87 500,00 EUR s DPH Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti
2502 - VZT
21/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419 677,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
2504 - VZT
21/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171 082,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
25789 - VST
257/2015
Mesto Levoča 462 000,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017
16840 - VZS
160/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 047,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
20488 - VZT
203/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 716,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
20490 - VZT
203/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416 274,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
15783 - VZT
150/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306 224,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
15784 - VZT
150/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 402,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
7992 - VST
73/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie.
8986 - VZT
81/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 991,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
8667 - VZT
78/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6 254 001,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie.
4659 - VST
42/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 000 000,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
301 - VST
5/2015
Služby mesta Piešťany 479 723,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 840,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
1495 - VST
14/2015
Mesto Nové Zámky 34,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
31269 - VST
250/2014
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572 670,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
31550 - VST
252/2014
Obec Orechová Potôň 1 678 129,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
29375 - VZT
238/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 107,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
6023 - VZT
75/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 448,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
16460 - VZT
147/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 754,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
4123 - VST
55/2013
Mestská časť Košice - Krásna 16 936,00 EUR bez DPH Elektrická energia
8035 - VST
92/2014
Technická univerzita vo Zvolene 179 601,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
7513 - VST
88/2014
Mesto Komárno 308 790,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Komárno
5847 - VZT
74/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 357 812,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
1814 - VST
25/2014
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 322 179,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie elektrickej energie
19602 - VST
242/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
20348 - VST
255/2013
Obec Jaslovské Bohunice 329 885,00 EUR bez DPH Elektrická energia
171 - VST
5/2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 64,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
19996 - VST
250/2013
Mesto Piešťany 350 000,00 EUR s DPH Nákup palív-združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchylku
19996 - VST
250/2013
Mesto Piešťany 250 000,00 EUR s DPH Nákup palív-združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchylku
19719 - VST
245/2013
Mestská časť Bratislava - Rača 156 212,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
19602 - VST
242/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
19602 - VST
242/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
207 - VST
6/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 868 891,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty ZSSK CARGO
17909 - VST
212/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 870 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
17553 - VST
208/2013
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 76 000,00 EUR s DPH Elektrická energia 2014
17809 - VST
211/2013
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 154 280,00 EUR bez DPH Elektrická energia 2013
16022 - VST
190/2013
Kancelária prezidenta SR 212 400,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
16160 - VST
193/2013
Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom 157 500,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
15606 - VBT
182/2013
Slovenská inovačná a energetická agentúra 32 500,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15285 - VST
176/2013
Mesto Veľký Šariš 290 323,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO213
14030 - VST
157/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 14 978 562,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
15649 - VST
183/2013
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 42 116,00 EUR s DPH Dodávka elektriny pre SKaŠZ MT pre roky: 2014 - 2015
2547 - VST
35/2013
Služby mesta Piešťany 72 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
1566 - VST
23/2013
Technická univerzita vo Zvolene 137 052,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
723 - VST
12/2013
Mesto Partizánske 56 995,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku.
485 - VST
9/2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 390 000,00 EUR bez DPH "Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
15601 - VST
245/2012
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 26 389,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvis.sieť.
119 - VST
3/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 414 388,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
322 - VST
6/2013
Trenčiansky samosprávny kraj 58 629,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie na rok 2013 pre AB TSK.
15716 - VST
248/2012
Trenčianske múzeum v Trenčíne 56 710,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2013
14324 - VST
227/2012
Služby mesta Piešťany 218 920,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
05317 - VST
137/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 813 568,00 EUR bez DPH Elektrická energia
03459 - VST
92/2011
Mesto Malacky 519 822,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Malacky.
05032 - VZT
130/2011
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 1 772 804,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
07019 - VST
214/2010
Mesto Trnava 149 870,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
03017 - VST
84/2010
Mesto Komárno 473 644,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie Mestu Komárno
07118 - VST
239/2009
Mesto Malacky 130 779,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Malacky.
07647 - VST
247/2009
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 1 772 804,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
09410 - VST
219/2011
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 24 180,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre SKaŠZ MT pre roky : 2012 - 2013
09752 - VST
224/2011
Katolícka univerzita v Ružomberku 122 736,00 EUR bez DPH Dodávka (silovej) elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
08121 - VST
198/2011
Mesto Hlohovec 111 000,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo
09477 - VST
220/2011
Nemocnica s poliklinikou Myjava 41 860,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
01409 - VBT
26/2012
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikySpráva účelových zariadení 540 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
04740 - VST
80/2012
Mesto Sabinov 73 337,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
03946 - VST
66/2012
Psychiatrická nemocnica 55 583,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
04037 - VST
67/2012
Psychiatrická nemocnica 182 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
08270 - VZT
136/2012
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 625 350,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
11788 - VST
194/2012
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 112 123,00 EUR bez DPH Zemný plyn a elektrická energia
11604 - VST
191/2012
Ekonomická univerzita v Bratislave 565 900,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
10519 - VST
173/2012
Trenčiansky samosprávny kraj 101 999,00 EUR bez DPH NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU
13449 - VST
215/2012
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 138 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
13258 - VST
212/2012
Mesto Svidník 0,00 EUR bez DPH Elektrická energia 2013 - 2014
13878 - VST
221/2012
Akadémia umení v Banskej Bystrici 77 773,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2013
14485 - VST
230/2012
Mestská časť Košice-Staré Mesto 57 640,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre mestskú časť Košice-Staré Mesto
14703 - VST
234/2012
Mesto Vranov nad Topľou 69 986,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14931 - VST
237/2012
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 129 959,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou
13870 - VST
221/2012
Mesto Trnava 161 700,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
14615 - VST
232/2012
Mesto Piešťany 15 699,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku
15258 - VST
242/2012
Mesto Humenné 303 672,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energieVýpis spoločností bez obstarávaní


Aretist, a. s.
Šulekova 70, Bratislava, 81103, Slovenská republika, IČO 35870788

 
Derea, s. r. o.
Alžbetin dvor 967, Miloslavov, 90042, Slovenská republika, IČO 44470045

 
FIDELITY Plus, s.r.o.
Šulekova 70/B, Bratislava, 81103, Slovenská republika, IČO 36757420

 
GRAND KOLIBA, s. r. o.
Révová 7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika, IČO 47530561

 
GTD consulting, s.r.o.
Révová 7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika, IČO 46027572

 
Invest Club, a.s.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 36739162

 
KALE Invest, s.r.o.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 44010079

 
Krásne hôrky, s. r. o.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 44523114

 
LZ Projekt, s.r.o.
Vansovej 2, Bratislava, 81103, Slovenská republika, IČO 35949490

 
NAVI 1, s.r.o. v likvidácii
Galvániho 7/D, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 36662135

 
PLUS MM s. r. o. v likvidácii“
Tománkova 3003/6, Bratislava, 841 05, Slovenská republika, IČO 31375006

 
Rezidencie Machnáč, s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika, IČO 44336047

 
SORIA Invest s. r. o.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 43790097

 
VL PROJEKT, s. r. o.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 45254621

 
Waste Management Holding a.s.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 46420380