Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Michal Mrník

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Alžbetin dvor 967, Miloslavov, 900 42, Slovenská republika

340 328 000,00 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Mesto Piešťany Námestie SNP 3 00612031
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4 00329321
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 00309150
Služby mesta Piešťany Valová 1919/44 37834240
Obec Orechová Potôň Orechová Potôň 281 00305669
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 31826385
Mestská časť Košice - Krásna Opátska 18 00691020
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24 00397440
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Kostolná 1 42120861
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 00699021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Bardejovská 7 31718922
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 00304557
Mesto Piešťany Nám. SNP 3 00612031
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 36601284
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Malacká cesta 63 30801397
Kancelária prezidenta SR Hodžovo nám. 1 30845157
Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom Tovarné 117 00696374
Mesto Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 1 00327972
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Hlavná 17 00598135
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 00002801
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 00310905
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Záhorie 00800902
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46 34059199
TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 16 00183067
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 00331023
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Lešť 00804932
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1 00312509
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59 00610721
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikySpráva účelových zariadení 2147483647
Psychiatrická nemocnica Rinok 334 00607274
Mesto Sabinov Námestie slobody 57 00327735
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Mestská časť Košice-Staré Mesto Hviezdoslavova 7 00690937
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22 31094970
Mesto Humenné Kukorelliho 34 00323021

Zoznam tendrov

MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18/7555, Piešťany, 92101, Slovenská republika   IČO 35743565

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3362 - VZT 29/2016 Mesto Piešťany 87 500,00 EUR s DPH Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti
3362 - VZT 29/2016 Mesto Piešťany 62 500,00 EUR s DPH Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti
2504 - VZT 21/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171 082,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
2502 - VZT 21/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 419 677,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
25789 - VST 257/2015 Mesto Levoča 462 000,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017
16840 - VZS 160/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 047,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
20488 - VZT 203/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 716,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
20490 - VZT 203/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 416 274,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
15783 - VZT 150/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 306 224,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
15784 - VZT 150/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 402,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
7992 - VST 73/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie.
8986 - VZT 81/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 991,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
8667 - VZT 78/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6 254 001,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie.
4659 - VST 42/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 000 000,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 840,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
1495 - VST 14/2015 Mesto Nové Zámky 34,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
301 - VST 5/2015 Služby mesta Piešťany 479 723,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku
31550 - VST 252/2014 Obec Orechová Potôň 1 678 129,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614
31269 - VST 250/2014 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572 670,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
29375 - VZT 238/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281 107,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
16460 - VZT 147/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 754,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
6023 - VZT 75/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287 448,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
4123 - VST 55/2013 Mestská časť Košice - Krásna 16 936,00 EUR bez DPH Elektrická energia
8035 - VST 92/2014 Technická univerzita vo Zvolene 179 601,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
7513 - VST 88/2014 Mesto Komárno 308 790,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Komárno
5847 - VZT 74/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 357 812,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
1814 - VST 25/2014 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 322 179,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie elektrickej energie
171 - VST 5/2014 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 64,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
207 - VST 6/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 868 891,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty ZSSK CARGO
20348 - VST 255/2013 Obec Jaslovské Bohunice 329 885,00 EUR bez DPH Elektrická energia
19602 - VST 242/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
19602 - VST 242/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
19602 - VST 242/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 59 876,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na rok 2014
19719 - VST 245/2013 Mestská časť Bratislava - Rača 156 212,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
19996 - VST 250/2013 Mesto Piešťany 250 000,00 EUR s DPH Nákup palív-združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchylku
19996 - VST 250/2013 Mesto Piešťany 350 000,00 EUR s DPH Nákup palív-združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchylku
17809 - VST 211/2013 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 154 280,00 EUR bez DPH Elektrická energia 2013
17909 - VST 212/2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 870 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR
17553 - VST 208/2013 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 76 000,00 EUR s DPH Elektrická energia 2014
16022 - VST 190/2013 Kancelária prezidenta SR 212 400,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
16160 - VST 193/2013 Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom 157 500,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
15285 - VST 176/2013 Mesto Veľký Šariš 290 323,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO213
15649 - VST 183/2013 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 42 116,00 EUR s DPH Dodávka elektriny pre SKaŠZ MT pre roky: 2014 - 2015
15606 - VBT 182/2013 Slovenská inovačná a energetická agentúra 32 500,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14030 - VST 157/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 14 978 562,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
2547 - VST 35/2013 Služby mesta Piešťany 72 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
1566 - VST 23/2013 Technická univerzita vo Zvolene 137 052,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
723 - VST 12/2013 Mesto Partizánske 56 995,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku.
15601 - VST 245/2012 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 26 389,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvis.sieť.
485 - VST 9/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 390 000,00 EUR bez DPH "Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
119 - VST 3/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 414 388,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
322 - VST 6/2013 Trenčiansky samosprávny kraj 58 629,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie na rok 2013 pre AB TSK.
15716 - VST 248/2012 Trenčianske múzeum v Trenčíne 56 710,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2013
13449 - VST 215/2012 TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO 138 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
13258 - VST 212/2012 Mesto Svidník 0,00 EUR bez DPH Elektrická energia 2013 - 2014
14703 - VST 234/2012 Mesto Vranov nad Topľou 69 986,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
03459 - VST 92/2011 Mesto Malacky 519 822,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Malacky.
05317 - VST 137/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 813 568,00 EUR bez DPH Elektrická energia
05032 - VZT 130/2011 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 1 772 804,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
07019 - VST 214/2010 Mesto Trnava 149 870,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
03017 - VST 84/2010 Mesto Komárno 473 644,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie Mestu Komárno
07118 - VST 239/2009 Mesto Malacky 130 779,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Malacky.
07647 - VST 247/2009 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 1 772 804,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
09410 - VST 219/2011 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 24 180,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre SKaŠZ MT pre roky : 2012 - 2013
08121 - VST 198/2011 Mesto Hlohovec 111 000,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo
09752 - VST 224/2011 Katolícka univerzita v Ružomberku 122 736,00 EUR bez DPH Dodávka (silovej) elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
09477 - VST 220/2011 Nemocnica s poliklinikou Myjava 41 860,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
01409 - VBT 26/2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikySpráva účelových zariadení 540 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
04037 - VST 67/2012 Psychiatrická nemocnica 182 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
03946 - VST 66/2012 Psychiatrická nemocnica 55 583,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
04740 - VST 80/2012 Mesto Sabinov 73 337,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
08270 - VZT 136/2012 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 625 350,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
10519 - VST 173/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 101 999,00 EUR bez DPH NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU
11788 - VST 194/2012 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 112 123,00 EUR bez DPH Zemný plyn a elektrická energia
11604 - VST 191/2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 565 900,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14485 - VST 230/2012 Mestská časť Košice-Staré Mesto 57 640,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre mestskú časť Košice-Staré Mesto
14615 - VST 232/2012 Mesto Piešťany 15 699,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku
13870 - VST 221/2012 Mesto Trnava 161 700,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
13878 - VST 221/2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici 77 773,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici na rok 2013
14324 - VST 227/2012 Služby mesta Piešťany 218 920,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15258 - VST 242/2012 Mesto Humenné 303 672,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14931 - VST 237/2012 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 129 959,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Aretist, a. s. Šulekova 70, Bratislava, 81103, Slovenská republika 35870788
Derea, s. r. o. Alžbetin dvor 967, Miloslavov, 90042, Slovenská republika 44470045
FIDELITY Plus, s.r.o. Šulekova 70/B, Bratislava, 81103, Slovenská republika 36757420
GRAND KOLIBA, s. r. o. Révová 7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika 47530561
GTD consulting, s.r.o. Révová 7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika 46027572
Invest Club, a.s. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 36739162
KALE Invest, s.r.o. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 44010079
Krásne hôrky, s. r. o. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 44523114
LZ Projekt, s.r.o. Vansovej 2, Bratislava, 81103, Slovenská republika 35949490
NAVI 1, s.r.o. v likvidácii Galvániho 7/D, Bratislava, 82104, Slovenská republika 36662135
Penati Golf Apartments, s. r. o. Révová 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika 50922149
PLUS MM s. r. o. v likvidácii“ Tománkova 3003/6, Bratislava, 841 05, Slovenská republika 31375006
Rezidencie Machnáč, s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika 44336047
SORIA Development, s. r. o. Révová 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02, Slovenská republika 35774533
SORIA Invest s. r. o. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 43790097
VL PROJEKT, s. r. o. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 45254621
Waste Management Holding a.s. Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika 46420380