SK|EN

napríklad Andrej Ochotnický alebo Milan Hanuliak

Ing. Jozef Magic

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 298 526 584,43  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
11 802 069,71
2006
 
13 767 090,09
2007
 
220 345,12
2008
 
19 258 122,36
2009
 
36 023 300,27
2010
 
38 423 775,72
2011
 
1 088 128,00
2012
 
80 193 243,00
2013
 
2 263 444,33
2014
 
556 686,00
2015
 
94 930 379,83
Siemens s.r.o. 298 526 584,43 11 802 069,71 13 767 090,09 220 345,12 19 258 122,36 36 023 300,27 38 423 775,72 1 088 128,00 80 193 243,00 2 263 444,33 556 686,00 94 930 379,83
Prokurista >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 84104, Slovenská republika
IČO 31349307
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22105 - VZT
218/2015
Západoslovenská distribučná, a.s. 135 830,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
22559 - VST
224/2015
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00 EUR s DPH Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metód
16426 - VUT
156/2015
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 643 389,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
4663 - VST
42/2015
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498 000,00 EUR s DPH MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF
426 - VSS
7/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 273 773,00 EUR s DPH Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
1501 - VBS
14/2015
Nemocnice s poliklinikami n.o. 241 350,00 EUR bez DPH Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ
00243 - VRT
9/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 5 814 675,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko) Dostavba 3.a 4. bloku VVER 440 M 21 - Dodávka a montáž systému úpravy surovej (cirkulačnej a doplňovacej) vody a dávkovanie chemikálií
8300 - VBS
105/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 59 861,00 EUR bez DPH Oprava mamografu MAMMOMAT INSPIRATION
8757 - VSP
98/2014
Mesto Ilava 262 105,00 EUR s DPH Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava
3171 - VBS
49/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 272 176,00 EUR bez DPH Oprava a údržba lekárskych prístrojov-spoločnosti Siemens
1393 - VST
16/2014
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 79 307,00 EUR s DPH Lineárna rezonančná analýza
12837 - VST
138/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 42 922,00 EUR bez DPH Súbor prístrojov a zariadení
7075 - VBS
88/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 74 385,00 EUR bez DPH Oprava CT Somatom Senzation 16"
5114 - VBS
66/2013
Fakultná nemocnica Trenčín 51 768,00 EUR bez DPH Údržba a servis CT prístroja SOMATOM Definition AS
3220 - VSP
41/2013
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 549 000,00 EUR s DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov, práčovne a zdroja pitnej vody PL SB v
3986 - VBS
53/2013
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT prístroja SOMATOM SENSATION 64 CARDIA.
1429 - VBS
21/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 125,00 EUR bez DPH Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy lineárneho urýchľovača Siemens ONCORR II Expression.
1287 - VBS
19/2013
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 469 158,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Siemens
14764 - VST
235/2012
Univerzita Komenského v Bratislave 534 500,00 EUR bez DPH Softvérové balíky a licencie
12160 - VSP
199/2012
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080 000,00 EUR bez DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov UVLF v Košiciach
11794 - VBT
194/2012
Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied 78 163 333,00 EUR bez DPH SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty
04108 - VRS
68/2012
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 359 000,00 EUR bez DPH Obnova telemetrických zariadení 1. etapa
02473 - VBT
44/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 410,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu pre RTG zariadenie na oddelení invazívnej kardiológie - RTG žiariča vrátane montáže a
10042 - VBT
228/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 100 000,00 EUR bez DPH Náhradné diely k zdravotníckym prístrojom vyrobeným spoločnosťou SIEMENS AG
08979 - VBT
211/2011
Fakultná nemocnica Trenčín 62 237,00 EUR bez DPH Lampa do počítačového tomografu
00162 - VZT
7/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35 556,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
05931 - VBS
150/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 693 360,00 EUR s DPH Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou SIEMENS AG
00990 - VST
33/2009
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 489 544,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
01361 - VBS
48/2009
Sociálna poisťovňa 803 293,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory a konzultačných služieb na predmet zákazky „Technická podpora a konzultačné
01956 - VST
69/2009
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 995 459,00 EUR s DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
03276 - VBS
113/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 509 800,00 EUR bez DPH Modifikácia informačných systémov „Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu
04633 - VBS
162/2009
Sociálna poisťovňa 1 350 000,00 EUR bez DPH Technická podpora a konzultačné služby pre Informačný systém Legacy pre výber poistného.
00298 - VRT
13/2008
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 591 021,00 EUR bez DPH Systém zberu dát a diaľkového ovládania staníc.
04555 - VRS
159/2009
Žilinská teplárenská, a.s. 1 327 710,00 EUR bez DPH Generálna oprava turbosústroja TG2.
04992 - VSS
175/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 064,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
04992 - VSS
175/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 752 495,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
00700-VBT
14/2005
Západoslovenská energetika, a.s. 12 990 000,00 SK bez DPH Transformátor 110/23 kV - 63 MVA.
00789-VSS
15/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 530 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja v BAT, a. s.
02429-VBS
38/2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 600 000,00 SK bez DPH Záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi servisné výkony na telemetrické
02130-VBT
34/2005
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 2 126 169,00 SK bez DPH Mobilný röntgen pre cievnu chirurgiu.
02691 - VUT
43/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 10 708 400,00 SK bez DPH Vonkajšie trojpólové vypínače 123 kV v TR 110/22 kV Teplička nad Váhom.
03908-VSS
61/2005
Tepláreň Košice, a.s. 6 498 033,00 SK bez DPH Generálna oprava generátora TG 1.
04558 - VBT
73/2005
Fakultná nemocnica Nitra 1 194 041,00 SK bez DPH Žiarič dura 302 MV "R".
03158-VUP
51/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 41 037 645,00 SK bez DPH Dodávka úsekových rozvádzačov 0,4 kV a transformátorov pre 3. systém 3. bloku
03210-VUP
52/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 88 346 098,00 SK bez DPH Dodávka, demontáž, montáž, skúšky a uvedenie podružných rozvádzačov 0,4 kV do
02875 - VUP
127/2008
Mesto Nováky 57 000 000,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Nováky.
06078 - VBT
93/2005
Nemocnica s poliklinikou Levoča 928 709,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj - ultrasonograf.
02725 - VBS
120/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 160 000 000,00 SKK bez DPH Inštalácia meracieho systému spotreby elektriny do hnacích dráhových vozidiel v osobnej železničnej doprave.
05036 - VBP
79/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 19 526 375,00 SK bez DPH Výmena EPS, 4. blok, II. etapa (obj. 805, 807, 807/66).
05295 - VBT
83/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 765 240,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
05032 - VRP
79/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 59 751 402,00 SK bez DPH Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu JE V2.
06931 - VBS
103/2005
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 1 691 196,00 SK bez DPH Údržba a servis zdravotníckej techniky.
07378 - VBS
110/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 933 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) Cerberus a ročná kontrola
00389 - VBS
4/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 13 260 390,00 SK bez DPH Doplnenie výrobného dispečingu čiastkového projektu RTIS ROVE SE.
07939 - VNA
117/2005
Mesto Modra 0,00 bez DPH
00736 - VBS
31/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 6 523,00 SK bez DPH Servis a revízia suchého transformátora T 25 vo výrobni TP II - ČZ.
07824 - VBT
116/2005
Východoslovenský onkologický ústav Košice 0,00 bez DPH Dozimetria externej rádioterapie.
01002 - VST
14/2006
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 953 782,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj.
01232 - VBS
16/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 500 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, pravidelná kontrola EPS systému Cerberus na objektoch
01231 - VBS
16/2006
Fakultná nemocnica Nitra 1 416 343,00 SK bez DPH Pozáručný servis ZT od firmy Siemens.
01512 - VBT
20/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 315 000,00 SK bez DPH Nákup priechodky typu SETFt 1425-420-B E6.
01354 - VST
18/2006
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 3 537 270,00 SK bez DPH Prenosný echokardiografický prístroj.
01525 - VBS
20/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva SIEMENS pre ochrany.
01457 - VBT
19/2006
Univerzitná nemocnica Martin 1 508 229,00 SK bez DPH Rtg. lampa k angiografu Axiom Artis.
03098 - VBS
132/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 111 844,00 SK bez DPH Servis a revízia suchých transformátorov R21 a T27 vo výrobni Tp východ - ČZ.
04006 - VST
167/2008
Mesto Nitra 5 500 000,00 SK bez DPH Nákup, dodávka a montáž 29 ks parkovacích automatov vrátane 10 výberových schránok.
03336 - VBS
142/2007
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis angiografického zariadenia AXIOM Artis dFC.
10285 - VBS
146/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 6 300 000,00 SK bez DPH IPR MOD príprava a realizácia doplňujúcich skúšok na systéme E01.06.
03051 - VBS
42/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 1 343 812,00 SK bez DPH Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie CERBERUS.
10362 - VSP
147/2005
Mesto Rimavská Sobota 14 909 879,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia systému verejného osvetlenia mesta Rimavská Sobota.
10414 - VBS
148/2005
Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica 1 253 568,00 SK bez DPH Záručný a pozáručný servis.
10565 - VST
151/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 455 000,00 SK bez DPH Zvodiče prepätia 110 kV.
04071 - VBS
171/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 400 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorových olejov vo výrobniach BAT - ČZ.
03693 - VBT
56/2006
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11 043 500,00 SK bez DPH Nákup 450 ks PC techniky za akciovú cenu.
03892 - VBP
58/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 90 759 015,00 SK bez DPH IPR 711 MOD V2 ÚM E05.3 "Dodávka a montáž úsekových rozvádzačov".
11451 - VSS
161/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 7 500 000,00 SK bez DPH Servis a oprava riadiaceho systému kotla K6 v Tp Západ.
12117 - VBT
169/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 769 105,00 SK bez DPH Vypínač typu 3AH2116-2MF40-0KA2-Z.
11711 - VBT
165/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 478 160,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
11712 - VBT
165/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 788 888,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
04738 - VUP
199/2008
Mesto Trenčianske Teplice 75 947 741,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Trenčianske Teplice.
04541 - VSS
68/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servis, revízie a opravy transformátorov s vytiahnutím jadra v BAT, a. s.
04536 - VSS
68/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 771 259,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kV na VE Liptovská Mara.
13017 - VST
182/2005
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 3 361 487,00 SK bez DPH Zariadenie mamografického pracoviska.
12890 - VBS
180/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 13 917 525,00 SK bez DPH Kechnec, ES 110/22 kV - sekundárna technika.
13219 - VBT
184/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
05273 - VBT
85/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 341 913,00 SK bez DPH Nákup technických zariadení na opravy a údržbu OST.
13902 - VBS
194/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 20 860,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja transformátora T18 vo výrobni
14845 - VST
206/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 14 835 000,00 SK bez DPH Vypínače 110 kV.
14300 - VUS
199/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 4 498 330,00 SK bez DPH Generálna oprava turbogenerátora TG4 vo výrobni Tp Východ.
14998 - VST
208/2005
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 590 803,00 SK bez DPH Mamografický prístroj so stereotaxiou pre potreby centrálneho rádiologického
06015 - VSP
100/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 2 994 220,00 SK bez DPH Budiaca súprava pre TG 1 v Tp Západ - zhotovenie stavby vrátane vypracovania
15322 - VSP
211/2005
Mesto Holíč 5 090 463,00 SK bez DPH Modernizácia vykurovania materských a základných škôl v Holíči a budov vo vlastníctve
06138 - VBT
103/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 741 894,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
05977 - VST
100/2006
Východoslovenská energetika Holding a.s. 2 940 060,00 SK bez DPH Rozdielová ochrana transformátora 110/22 kV.
06210 - VST
105/2006
Východoslovenská energetika Holding a.s. 0,00 bez DPH Distančné ochrany 110 kV liniek.
16408 - VST
225/2005
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 300 000,00 SK bez DPH Dodávka digitálnej telefónnej ústredne.
16421 - VBT
225/2005
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 689 284,00 SK bez DPH ND - do rtg. prístroja ANGIOSTAR PLUS - žiarič rtg. - Megalix 125/15/40/80 120
15872 - VSS
219/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 757 962,00 SK bez DPH Oprava závesov a clony kotla K6 v Tp Západ.
15850 - VBT
219/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 527 076,00 SK bez DPH Kompletná zostava rozdeľovacej hlavy turbíny.
15861 - VBT
219/2005
Nemocnica s poliklinikou SKALICA 878 494,00 SK bez DPH Žiarič RTG.
06728 - VSP
118/2006
Mesto Žilina 229 991 905,00 SK bez DPH Modernizácia, rekonštrukcia a nová výstavba VO mesta Žilina.
05534 - VBS
233/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 119 750,00 SK bez DPH Servis a revízia olejových transformátorov T1 a T2 vo výrobni Tp východ - ČZ.
16917 - VST
232/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 700 000,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
17465 - VBT
239/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 065 076,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
17800 - VBT
243/2005
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 1 960 884,00 SK bez DPH Digitálny echokardiografický prístroj za zvýhodnenú cenu.
05969 - VBS
245/2008
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaná na Akadémii umení, Banská Bystrica.
05970 - VBS
245/2008
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
18064 - VBT
246/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 275 000,00 SK bez DPH Obmedzovače prepätia na menovité napätie do 30 kV a menovitý výbojový prúd 10
05971 - VBS
245/2008
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
06023 - VST
247/2008
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 261 752 941,00 SKK s DPH Dátové centrum rezortu školstva - 1. etapa.
10007 - VBS
225/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 193 700,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T3 vo výrobni Tp západ - ČZ.
10008 - VBS
225/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 46 190,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T22 vo výhrevni Juh - ČZ.
06038 - VBS
247/2008
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 830 900,00 SK bez DPH Úprava FIS na zavedenie EUR, vytvorenie arch. systému na účely prístupu VVŠ k dátam FIS vedeným v SKK.
05065 - VBT
177/2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 831 000,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 2 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
05481 - VZT
192/2009
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 919 693,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
05448 - VZT
191/2009
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 325 040,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov - Čiastková zmluva č. 1
05478 - VBT
192/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 106 089,00 EUR bez DPH Dodanie náhradného dielu.
10365 - VSP
239/2006
Mesto Modra 38 185 760,00 SK s DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Modra.
07577 - VUT
246/2009
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 19 827 986,00 EUR s DPH Dátové centrum pre výskum a vývoj.
00079 - VZT
5/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 269 424,00 EUR s DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
00873 - VUS
22/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 694 794,00 EUR bez DPH Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
01828 - VBS
49/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 835 000,00 EUR bez DPH Evidencia projektov s analýzou CBA v existujúcom aplikačnom programovom vybavení ITMS pre potreby Operačného programu Doprava.
02340 - VBS
65/2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 845 795,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 3 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
02581 - VBS
71/2010
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100 239,00 EUR bez DPH Servis lineárneho urýchľovača ONCOR.
03970 - VBT
114/2010
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 189 984,00 EUR bez DPH Upgrade systému EPS tunela Branisko vrátane napojenia na CRS.
04796 - VBS
137/2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 858 530,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 5 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
03794 - VST
108/2010
Slovenská technická univerzita v Bratislave 125 026,00 EUR bez DPH Sieťový riadiaci systém
03922 - VBS
112/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 261 230,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03922 - VBS
112/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 526 876,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03617 - VST
102/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 000,00 EUR bez DPH ČIPOVÉ KARTY
04795 - VBS
137/2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 779 220,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 4 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
03207 - VZS
83/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 95 560,00 EUR bez DPH Vzdelávanie zamestnancov a iných osôb zapojených do systému riadenia čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov
04191 - VST
110/2011
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 252 531,00 EUR bez DPH Digitálny RTG prístrojVýpis spoločností bez obstarávaní


ARTEP, s.r.o.
Vstupný areál U.S. Steel, Košice, 04454, Slovenská republika, IČO 31652565

 
VA TECH ELIN EBG SR s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO 31367496

 
VA TECH EZ a.s. - organizačná zložka
Bojnická 3, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO null