Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Erik Karabínoš

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Strmá 18, Nitra, 949 01, Slovenská republika

109 225 843,83 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2014
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Obec Petrovce Petrovce 89 00332674
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 00329622
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 1 00606715
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 44518684
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 00329398
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Obec Rozhanovce SNP 48 00324655
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Obec Spišský Štiavnik Hornádska 241 00326569
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Obec Sačurov Ul. osloboditeľov 385 00332810
Krajský školský úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11 37938126
PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy Laurinská 5 00602850
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3 00332399
Obec Hertník Hertník 00322024
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1 00326585
Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29 00321591
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2 00324451
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12 00165361
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
Obec Kecerovce Kecerovce 92 00324299
Obec Bežovce Bežovce 184 00325031
Obec Čaňa Osloboditeľov 22 00324060

Zoznam tendrov

DÚHA, a.s.   Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika   IČO 31690360

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24234 - VZP 198/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 165 615,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17905 - VSP 156/2014 Obec Petrovce 3 150 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
15284 - VSP 140/2014 Mesto Košice 33 284 447,00 EUR bez DPH Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie
11596 - VSP 119/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 879 000,00 EUR s DPH Obnova obalového plášťa FCHPT STU
18920 - VUP 230/2013 Mesto Spišské Podhradie 2 446 173,00 EUR bez DPH Výstavba verejnej kanalizácie a cistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
390 - VZP 8/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 300 218,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17920 - VSP 212/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 465 833,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
15367 - VSP 177/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 886 548,00 EUR bez DPH Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty
6591 - VBP 82/2013 Košický samosprávny kraj 441 982,00 EUR s DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Ostrov kultúry - Otvorená zóna 2
5539 - VUP 71/2013 Košický samosprávny kraj 1 820 580,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Skladná - Technická inovácia služieb
5624 - VUP 72/2013 Detská fakultná nemocnica Košice 9 640 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba DFN KE
6214 - VST 78/2013 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 155 999,00 EUR s DPH Dodávka bazénovej technológie úpravne vody.
3223 - VBP 41/2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28 784,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – doplňujúce práce
13364 - VSP 214/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 749,00 EUR s DPH Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba
10689 - VUP 176/2012 Obec Nálepkovo 898 998,00 EUR bez DPH Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
08385 - VSP 137/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 203 992,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Zosuv na ceste III/547002 Trebejov - Kysak
09835 - VUP 160/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 479 107,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
08957 - VUP 145/2012 Košický samosprávny kraj 2 170 062,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria
06045 - VBP 103/2012 Katolícka univerzita v Ružomberku 6 397,00 EUR bez DPH Kanalizačná šachta KS č. 5 a časť kanalizačného potrubia.
05270 - VUP 89/2012 Prešovská univerzita v Prešove 2 055 930,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 a Rekonštrukcia bývalého študentského
00978 - VSP 18/2012 Katolícka univerzita v Ružomberku 219 067,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti stavby - "bloku C", Žilinská cesta 24, Ružomberok
11155 - VSP 247/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 329 909,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Holčíkovciach
02160 - VSP 76/2009 Obec Rozhanovce 823 451,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MŠ - Rozhanovce.
03572 - VSP 125/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 441,00 EUR s DPH Prešov KR PZ, stavebné úpravy prevádzky Malý Šariš.
03272 - VSP 113/2009 Mesto Prešov 1 516 950,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Kúpeľná 2, Prešov.
03633 - VUP 127/2009 Obec Spišský Štiavnik 433 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy so zateplením
03345 - VSP 116/2009 Prešovský samosprávny kraj 914 590,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Volgogradská 1, Prešov (do 31. 8. 2008 SOU stavebné).
02647 - VUP 93/2009 Obec Sačurov 908 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov.
04554 - VUP 159/2009 Prešovský samosprávny kraj 1 659 663,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.
03893 - VSP 134/2009 Krajský školský úrad v Prešove 427 118,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach.
03643 - VSP 154/2008 PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy 25 112 366,00 SK bez DPH Depozit MMB - rekonštrukcia budovy na Ivanskej ceste v Bratislave.
03927 - VSP 165/2008 Krajský školský úrad v Prešove 21 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba špeciálnej internátnej základnej školy.
05766 - VSP 200/2009 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 735 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova objektov knižnice a posluchárne (auly) v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
05652 - VUP 197/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 605 878,00 EUR bez DPH Budovy MPSVR SR, ul. Špitálska č. 4, 6, 8, Bratislava - Rekonštrukcia a modernizácia
06341 - VUP 217/2009 Prešovský samosprávny kraj 1 049 394,00 EUR s DPH Rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov.
07771 - VUP 249/2009 Mesto Hanušovce nad Topľou 711 549,00 EUR bez DPH Rekultivácia skládky, Hanušovce nad Topľou.
07248 - VSP 242/2009 Prešovská univerzita v Prešove 4 244 411,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul. 17. novembra č. 15.
06761 - VUP 228/2009 Katolícka univerzita v Ružomberku 3 215 976,00 EUR bez DPH „Výstavba školského a ubytovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Pedagogickej fakulty v Levoči" pre projekt
06007 - VSP 206/2009 Obec Hertník 446 271,00 EUR bez DPH Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku.
06241 - VUP 214/2009 Mesto Trnava 8 589 843,00 EUR bez DPH Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
01665 - VSP 44/2010 Technická univerzita v Košiciach 6 302 971,00 EUR bez DPH Vedecko-technologický park Technicom Košice - multifunkčná budova.
01791 - VUP 48/2010 Mesto Vysoké Tatry 451 573,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Dolný Smokovec
03287 - VUP 91/2010 Prešovský samosprávny kraj 477 179,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Gymnázia Giraltovce
02919 - VUP 80/2010 Mesto Prešov 1 272 598,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Lesnícka ul., Prešov
03286 - VUP 91/2010 Prešovský samosprávny kraj 763 490,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ obchodu a služieb Prešov
02920 - VUP 80/2010 Mesto Prešov 1 589 855,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Prostějovská ul., Prešov
04257 - VUP 124/2010 Mesto Rajecké Teplice 772 716,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice.
05788 - VUP 174/2010 Mesto Moldava nad Bodvou 926 570,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti 18 tried ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Moldave nad Bodvou.
05555 - VUP 164/2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 790 001,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica.
06781 - VUP 206/2010 Mesto Lipany 878 922,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra mesta Lipany.
05541 - VUP 163/2010 Obec Kecerovce 609 280,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Kecerovce
00130 - VUP 5/2011 Obec Bežovce 468 269,00 EUR bez DPH Estetizácia centra obce Bežovce
07721 - VSP 233/2010 Obec Čaňa 265 229,00 EUR bez DPH Stavba Čaňa krytý zimný štadión - dodávka a montáž oceľovej haly a technológie
01577 - VSP 46/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 430 994,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia HS a OR HaZZ v Prešove
02293 - VSP 62/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 457 902,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
1. FC TATRAN, a.s. Čapajevova 47, Prešov, 08001, Slovenská republika 36503975
AM Services s. r. o. Ždiarska 19, Košice - mestská časť Nad jazerom, 040 12, Slovenská republika 50883496
AWECO Appliances Slovakia k.s. Sládkovičova 332/3, Malacky, 90101, Slovenská republika 34119591
DUTEKO, a.s. Bajzova 20, Haniska pri Prešove, 08001, Slovenská republika 36446254
EKOBARD, a.s. Štefánikova 3751, Bardejov, 08501, Slovenská republika 36690830
EKOČERGOV, a.s. Skládka odpadov 226, Bartošovce, 08642, Slovenská republika 36457671
EKOFIN Slovakia, a.s. Prievozská 4D, Bratislava, 821 09, Slovenská republika 35684691
eMS Prešov, spol. s r.o. Čapajevova 29, Prešov, 08001, Slovenská republika 36479381
FLASH PREŠOV, spol. s r. o. Svätopluková 2, Prešov, 08001, Slovenská republika 31654941
HYDROSTAV ŠAĽA a.s. P. Pázmáňa 22, Šaľa, 92701, Slovenská republika 35832606
OZOR, s.r.o. Skládka TKO, Veľké Ozorovce, 07663, Slovenská republika 36177261
SW Agency s. r. o. Záhradkárska 5, Nitra, 94901, Slovenská republika 35972475
Zlatý vek plus, n.o. v likvidácii Rázusova 955/31, Brezno, 97701, Slovenská republika 45736464