SK|EN

napríklad Vladimír Masár alebo Jan Ludvík

Erik Karabinoš

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 109 225 843,83  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2008
 
1 530 650,14
2009
 
26 147 514,00
2010
 
15 395 840,69
2011
 
1 615 241,67
2012
 
6 194 345,17
2013
 
14 876 138,83
2014
 
43 466 113,33
DÚHA, a.s. 109 225 843,83 1 530 650,14 26 147 514,00 15 395 840,69 1 615 241,67 6 194 345,17 14 876 138,83 43 466 113,33
Predstaventvo
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


DÚHA, a.s.
Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika
IČO 31690360
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24234 - VZP
198/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 165 615,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17905 - VSP
156/2014
Obec Petrovce 3 150 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
15284 - VSP
140/2014
Mesto Košice 33 284 447,00 EUR bez DPH Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie
11596 - VSP
119/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 879 000,00 EUR s DPH Obnova obalového plášťa FCHPT STU
18920 - VUP
230/2013
Mesto Spišské Podhradie 2 446 173,00 EUR bez DPH Výstavba verejnej kanalizácie a cistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
390 - VZP
8/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 300 218,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17920 - VSP
212/2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 465 833,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
15367 - VSP
177/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 886 548,00 EUR bez DPH Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty
6591 - VBP
82/2013
Košický samosprávny kraj 441 982,00 EUR s DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Ostrov kultúry - Otvorená zóna 2
5539 - VUP
71/2013
Košický samosprávny kraj 1 820 580,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Skladná - Technická inovácia služieb
5624 - VUP
72/2013
Detská fakultná nemocnica Košice 9 640 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba DFN KE
6214 - VST
78/2013
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 155 999,00 EUR s DPH Dodávka bazénovej technológie úpravne vody.
3223 - VBP
41/2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28 784,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – doplňujúce práce
13364 - VSP
214/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 749,00 EUR s DPH Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba
10689 - VUP
176/2012
Obec Nálepkovo 898 998,00 EUR bez DPH Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
09835 - VUP
160/2012
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 479 107,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
08957 - VUP
145/2012
Košický samosprávny kraj 2 170 062,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria
08385 - VSP
137/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 203 992,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Zosuv na ceste III/547002 Trebejov - Kysak
05270 - VUP
89/2012
Prešovská univerzita v Prešove 2 055 930,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 a Rekonštrukcia bývalého študentského
06045 - VBP
103/2012
Katolícka univerzita v Ružomberku 6 397,00 EUR bez DPH Kanalizačná šachta KS č. 5 a časť kanalizačného potrubia.
00978 - VSP
18/2012
Katolícka univerzita v Ružomberku 219 067,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti stavby - "bloku C", Žilinská cesta 24, Ružomberok
11155 - VSP
247/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 329 909,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Holčíkovciach
02160 - VSP
76/2009
Obec Rozhanovce 823 451,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MŠ - Rozhanovce.
03345 - VSP
116/2009
Prešovský samosprávny kraj 914 590,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Volgogradská 1, Prešov (do 31. 8. 2008 SOU stavebné).
03633 - VUP
127/2009
Obec Spišský Štiavnik 433 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy so zateplením
03572 - VSP
125/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 441,00 EUR s DPH Prešov KR PZ, stavebné úpravy prevádzky Malý Šariš.
02647 - VUP
93/2009
Obec Sačurov 908 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov.
03272 - VSP
113/2009
Mesto Prešov 1 516 950,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Kúpeľná 2, Prešov.
03893 - VSP
134/2009
Krajský školský úrad v Prešove 427 118,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach.
04554 - VUP
159/2009
Prešovský samosprávny kraj 1 659 663,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.
03643 - VSP
154/2008
PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy 25 112 366,00 SK bez DPH Depozit MMB - rekonštrukcia budovy na Ivanskej ceste v Bratislave.
03927 - VSP
165/2008
Krajský školský úrad v Prešove 21 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba špeciálnej internátnej základnej školy.
05766 - VSP
200/2009
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 735 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova objektov knižnice a posluchárne (auly) v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
05652 - VUP
197/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 605 878,00 EUR bez DPH Budovy MPSVR SR, ul. Špitálska č. 4, 6, 8, Bratislava - Rekonštrukcia a modernizácia
06007 - VSP
206/2009
Obec Hertník 446 271,00 EUR bez DPH Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku.
07771 - VUP
249/2009
Mesto Hanušovce nad Topľou 711 549,00 EUR bez DPH Rekultivácia skládky, Hanušovce nad Topľou.
06761 - VUP
228/2009
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 215 976,00 EUR bez DPH „Výstavba školského a ubytovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Pedagogickej fakulty v Levoči" pre projekt
07248 - VSP
242/2009
Prešovská univerzita v Prešove 4 244 411,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul. 17. novembra č. 15.
06241 - VUP
214/2009
Mesto Trnava 8 589 843,00 EUR bez DPH Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
06341 - VUP
217/2009
Prešovský samosprávny kraj 1 049 394,00 EUR s DPH Rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov.
01665 - VSP
44/2010
Technická univerzita v Košiciach 6 302 971,00 EUR bez DPH Vedecko-technologický park Technicom Košice - multifunkčná budova.
01791 - VUP
48/2010
Mesto Vysoké Tatry 451 573,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Dolný Smokovec
03286 - VUP
91/2010
Prešovský samosprávny kraj 763 490,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ obchodu a služieb Prešov
03287 - VUP
91/2010
Prešovský samosprávny kraj 477 179,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Gymnázia Giraltovce
02919 - VUP
80/2010
Mesto Prešov 1 272 598,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Lesnícka ul., Prešov
02920 - VUP
80/2010
Mesto Prešov 1 589 855,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Prostějovská ul., Prešov
04257 - VUP
124/2010
Mesto Rajecké Teplice 772 716,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice.
06781 - VUP
206/2010
Mesto Lipany 878 922,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra mesta Lipany.
05541 - VUP
163/2010
Obec Kecerovce 609 280,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Kecerovce
05555 - VUP
164/2010
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 790 001,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica.
05788 - VUP
174/2010
Mesto Moldava nad Bodvou 926 570,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti 18 tried ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Moldave nad Bodvou.
07721 - VSP
233/2010
Obec Čaňa 265 229,00 EUR bez DPH Stavba Čaňa krytý zimný štadión - dodávka a montáž oceľovej haly a technológie
00130 - VUP
5/2011
Obec Bežovce 468 269,00 EUR bez DPH Estetizácia centra obce Bežovce
02293 - VSP
62/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 457 902,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci
01577 - VSP
46/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 430 994,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia HS a OR HaZZ v PrešoveVýpis spoločností bez obstarávaní


1. FC TATRAN, a.s.
Čapajevova 47, Prešov, 08001, Slovenská republika, IČO 36503975

 
AWECO Appliances Slovakia k.s.
Sládkovičova 332/3, Malacky, 90101, Slovenská republika, IČO 34119591

 
DUTEKO, a.s.
Bajzova 20, Haniska pri Prešove, 08001, Slovenská republika, IČO 36446254

 
EKOBARD, a.s.
Štefánikova 3751, Bardejov, 08501, Slovenská republika, IČO 36690830

 
EKOČERGOV, a.s.
Skládka odpadov 226, Bartošovce, 08642, Slovenská republika, IČO 36457671

 
EKOFIN Slovakia, a.s.
Prievozská 4D, Bratislava, 821 09, Slovenská republika, IČO 35684691

 
eMS Prešov, spol. s r.o.
Čapajevova 29, Prešov, 08001, Slovenská republika, IČO 36479381

 
FLASH PREŠOV, spol. s r. o.
Svätopluková 2, Prešov, 08001, Slovenská republika, IČO 31654941

 
HYDROSTAV ŠAĽA a.s.
P. Pázmáňa 22, Šaľa, 92701, Slovenská republika, IČO 35832606

 
OZOR, s.r.o.
Skládka TKO, Veľké Ozorovce, 07663, Slovenská republika, IČO 36177261

 
SW Agency s. r. o.
Záhradkárska 5, Nitra, 94901, Slovenská republika, IČO 35972475

 
Zlatý vek plus, n.o. v likvidácii
Rázusova 955/31, Brezno, 97701, Slovenská republika, IČO 45736464