Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Bystrík Berthoty

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Obchodná 29, Bratislava, 81106, Slovenská republika

166 116 584,35 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Obec Hamuliakovo Hamuliakovo 127 00304751
Mesto Šamorín Hlavná 37 00305723
Obec Holice Póšfa 151 00305405
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31 00312347
Obec Gabčíkovo Hlavná 1039/21 00305391
Ústredná knižnica SAV Klemensova 19 00587001
Obec Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň 285 00305341
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A 17336112
Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. Malá kamenná 2 36547140
Obec Jelka Mierová 959/17 00306011
Obec Zohor Dolná 46 00305235
JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. Hlavná 50 44440146
Obec Zlaté Klasy Poštová 550 00305839
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
PPA CONTROLL, a.s. Vajnorská 137 17055164
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256

Zoznam tendrov

BALA, a.s.   Veľká Budafa 66, Holice, 93034, Slovenská republika   IČO 36228427

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
02353-VSP 37/2005 Obec Hamuliakovo 60 096 124,00 SK bez DPH 3 x 12 bytový nájomný dom s obecnými bytmi pre ŠFRB.
03428 - VSP 146/2008 Mesto Šamorín 15 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia perspektívnych školských budov v Šamoríne, MŠ Dunajská ulica.
03462 - VSP 147/2008 Mesto Šamorín 12 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia perspektívnych budov v Šamoríne, MŠ, Gazdovský rad.
01912 - VSP 25/2006 Obec Holice 22 719 037,00 SK bez DPH Zlepšenie prístupu k vzdelaniu a úrovne jeho kvality na ZŠ, Holice.
09303 - VBP 135/2005 Mesto Šamorín 5 296 152,00 SK bez DPH Racionalizácia prevádzkových nákladov ZŠ M. Korvína znížením spotreby energie,
10359 - VSP 147/2005 Obec Cífer 6 951 233,00 SK bez DPH Modernizácia Základnej školy v Cíferi.
12170 - VBP 169/2005 Mesto Šamorín 3 529 215,00 SK bez DPH Racionalizácia prevádzkových nákladov ZŠ M. Korvina znížením spotreby energie,
05249 - VBP 84/2006 Obec Gabčíkovo 52 513 660,00 SK bez DPH 3 x 12-bytový nájomný dom s technickou vybavenosťou vrátane inžinierskych sietí.
15048 - VSP 208/2005 Mesto Šamorín 6 188 714,00 SK bez DPH TV pre 2 x 34 b. j., Dunajský rad, Šamorín.
14479 - VBP 201/2005 Obec Holice 18 955 788,00 SK bez DPH Bytový dom - nájomné byty - 18 b. j. a TV k 18 b. j., Holice.
14400 - VSP 200/2005 Ústredná knižnica SAV 6 852 833,00 SK bez DPH Rekonštrukcia používateľských priestorov Ústrednej knižnice SAV.
05480 - VBP 231/2007 Obec Cífer 8 999 292,00 SK bez DPH Modernizácia Základnej školy v Cíferi.
16621 - VSP 227/2005 Obec Čiližská Radvaň 23 758 866,00 SK bez DPH Budovanie školskej infraštruktúry a prestrešenie objektov v školskom areáli
08910 - VSP 190/2006 Obec Hamuliakovo 7 982 529,00 SK s DPH Revitalizácia centra obce Hamuliakovo.
05408 - VSP 190/2009 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 445 538,00 EUR bez DPH Modernizácia FNsP Nové Zámky.
05056 - VST 177/2009 Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. 1 863 369,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prestavba objektu: Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Fatranská 5 a 5A 2, 949
07124 - VUP 239/2009 Obec Jelka 839 604,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy, Jelka.
02127 - VSP 60/2010 Obec Zohor 429 573,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA ULICI NÁM. 1. MÁJA Č. 1 NA OBECNÝ ÚRAD ZOHOR.
02244 - VUP 62/2010 Obec Hamuliakovo 522 851,00 EUR bez DPH Revitalizácia námestia v Hamuliakove
05283 - VST 152/2010 JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. 1 798 357,00 EUR bez DPH Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska v Šamoríne.
04516 - VUP 117/2011 Obec Zlaté Klasy 429 044,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel v obci Zlaté Klasy.

PPA CONTROLL, a.s.   Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika   IČO 17055164

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05489 - VBP 160/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 119 472 000,00 EUR bez DPH Komponenty elektro časti a častí systému merania a regulácie - dodávka, realizácia a ich prepojenie k systému kontroly riadenia
05419 - VBS 157/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 18 049 987,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko ) Dostavba 3. a 4. bloku - Inžinierske práce v oblasti elektrických zariadení a zariadení SKR - predstihové práce (N.0.18) a Hlavná zmluva (N.0.19)
05419 - VBS 157/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 1 616 900,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko ) Dostavba 3. a 4. bloku - Inžinierske práce v oblasti elektrických zariadení a zariadení SKR - predstihové práce (N.0.18) a Hlavná zmluva (N.0.19)
04384 - VSP 70/2005 PPA CONTROLL, a.s. 41 863 155,00 SK bez DPH Modernizácia informačného systému diaľnic (ISD) v správe Strediska správy a
17562 - VSP 240/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 955 726,00 SK bez DPH Doplnenie zariadení na dekontaminačných pracoviskách SE - VYZ.

PPA INŽINIERING, s.r.o.   Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika   IČO 31376045

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2318 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 512,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
2318 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 060,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
14637 - VZT 140/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 650,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
14637 - VZT 140/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 660,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
8394 - VZT 76/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 900,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
1498 - VSS 14/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 032 134,00 EUR bez DPH Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Bôrik podjazdu Lučivná a informačného
23564 - VST 194/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 393 004,00 EUR bez DPH Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
23564 - VST 194/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 131 096,00 EUR bez DPH Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
19936 - VSS 249/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 757,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy IRSD na D1 v úseku Sverepec - Hričovské Podhradie
13094 - VST 209/2012 Žilinská univerzita v Žiline 451 000,00 EUR bez DPH Simulátor riadenia tunelov
10925 - VBS 155/2005 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 885 456,00 SK bez DPH VDGA, plavebné komory, oprava rozvádzačov, vykonanie odbornej skúšky zariadení
05618 - VRS 166/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 329 730,00 EUR bez DPH Varovná, svetelná a zvuková signalizácia na KS01, KS03 a KS04 - dodávka, montáž, zapojenie

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
BALA Capital, a.s. Veľká Budafa 66, Holice, 93034, Slovenská republika 36248606
COM - VARGAS, spol. s r.o. Košická 56, Bratislava, 82108, Slovenská republika 34129375
D1 PARK Infra, s.r.o. Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika 47256061
DEMAC a.s. SNP 2508/12, Humenné, 06601, Slovenská republika 36479756
EBVIS Venture Capital, a.s. Štefanovičova 12, Bratislava, 81104, Slovenská republika 35766964
Equity Partners - stavby, s. r. o. Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika 36862053
Equity Partners, s.r.o. Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika 36788856
Fond Seed Capital, k.s. Cukrovarská 26, Trebišov, 07501, Slovenská republika 36653012
FTVE 3, s.r.o. Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika 45879249
LATEM RECYCLING, s.r.o. Kragujevská 3, Žilina, 01001, Slovenská republika 31404251
Národný holdingový fond s. r. o. Karadžičova 2, Bratislava, 81109, Slovenská republika 31384943
NEA PACK, a.s. Potravinárska 6, Nitra, 94901, Slovenská republika 36534889
Pilex Ateliér s.r.o. Galvaniho 16, Bratislava, 82104, Slovenská republika 35700033
PPA Správa budov, s.r.o. Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika 35751983
PPA TRADE, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika 31409776
Prvý priemyselný holding, a.s. Štefánikova 2, Košice, 04001, Slovenská republika 36404284
Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, s. r. o. Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika 35808802
Šafránová, s. r. o. Tallerova 4, Bratislava, 81102, Slovenská republika 50863762
Slovenský Rozvojový Fond, a.s. Karadžičova 2, Bratislava - Staré mesto, 81109, Slovenská republika 36615773