SK|EN

napríklad Peter Chovančák alebo Miika Eerola

Ing. Bystrík Berthoty

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 166 116 584,35  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
5 952 773,75
2006
 
2 719 933,10
2007
 
298 721,77
2008
 
929 429,73
2009
 
10 148 511,00
2010
 
142 219 398,00
2011
 
429 044,00
2012
 
451 000,00
2013
 
294 757,00
2014
 
524 100,00
2015
 
2 145 344,00
2016
 
3 572,00
BALA, a.s. 21 645 700,45 4 369 279,86 2 719 933,10 298 721,77 929 429,73 10 148 511,00 2 750 781,00 429 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
PPA CONTROLL, a.s. 140 692 989,14 1 554 102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 139 138 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Predstaventvo >>
Predstaventvo
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
PPA INŽINIERING, s.r.o. 3 777 894,75 29 391,75 0,00 0,00 0,00 0,00 329 730,00 0,00 451 000,00 294 757,00 524 100,00 2 145 344,00 3 572,00
Konateľ >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


BALA, a.s.
Veľká Budafa 66, Holice, 93034, Slovenská republika
IČO 36228427
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
02353-VSP
37/2005
Obec Hamuliakovo 60 096 124,00 SK bez DPH 3 x 12 bytový nájomný dom s obecnými bytmi pre ŠFRB.
03462 - VSP
147/2008
Mesto Šamorín 12 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia perspektívnych budov v Šamoríne, MŠ, Gazdovský rad.
03428 - VSP
146/2008
Mesto Šamorín 15 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia perspektívnych školských budov v Šamoríne, MŠ Dunajská ulica.
01912 - VSP
25/2006
Obec Holice 22 719 037,00 SK bez DPH Zlepšenie prístupu k vzdelaniu a úrovne jeho kvality na ZŠ, Holice.
09303 - VBP
135/2005
Mesto Šamorín 5 296 152,00 SK bez DPH Racionalizácia prevádzkových nákladov ZŠ M. Korvína znížením spotreby energie,
10359 - VSP
147/2005
Obec Cífer 6 951 233,00 SK bez DPH Modernizácia Základnej školy v Cíferi.
12170 - VBP
169/2005
Mesto Šamorín 3 529 215,00 SK bez DPH Racionalizácia prevádzkových nákladov ZŠ M. Korvina znížením spotreby energie,
05249 - VBP
84/2006
Obec Gabčíkovo 52 513 660,00 SK bez DPH 3 x 12-bytový nájomný dom s technickou vybavenosťou vrátane inžinierskych sietí.
14479 - VBP
201/2005
Obec Holice 18 955 788,00 SK bez DPH Bytový dom - nájomné byty - 18 b. j. a TV k 18 b. j., Holice.
14400 - VSP
200/2005
Ústredná knižnica SAV 6 852 833,00 SK bez DPH Rekonštrukcia používateľských priestorov Ústrednej knižnice SAV.
15048 - VSP
208/2005
Mesto Šamorín 6 188 714,00 SK bez DPH TV pre 2 x 34 b. j., Dunajský rad, Šamorín.
05480 - VBP
231/2007
Obec Cífer 8 999 292,00 SK bez DPH Modernizácia Základnej školy v Cíferi.
16621 - VSP
227/2005
Obec Čiližská Radvaň 23 758 866,00 SK bez DPH Budovanie školskej infraštruktúry a prestrešenie objektov v školskom areáli
08910 - VSP
190/2006
Obec Hamuliakovo 7 982 529,00 SK s DPH Revitalizácia centra obce Hamuliakovo.
05408 - VSP
190/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 445 538,00 EUR bez DPH Modernizácia FNsP Nové Zámky.
05056 - VST
177/2009
Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. 1 863 369,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prestavba objektu: Imunoalergológia Dzurilla, s.r.o., Fatranská 5 a 5A 2, 949
07124 - VUP
239/2009
Obec Jelka 839 604,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy, Jelka.
02127 - VSP
60/2010
Obec Zohor 429 573,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA ULICI NÁM. 1. MÁJA Č. 1 NA OBECNÝ ÚRAD ZOHOR.
02244 - VUP
62/2010
Obec Hamuliakovo 522 851,00 EUR bez DPH Revitalizácia námestia v Hamuliakove
05283 - VST
152/2010
JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. 1 798 357,00 EUR bez DPH Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska v Šamoríne.
04516 - VUP
117/2011
Obec Zlaté Klasy 429 044,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel v obci Zlaté Klasy.


PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika
IČO 17055164
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05419 - VBS
157/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 1 616 900,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko ) Dostavba 3. a 4. bloku - Inžinierske práce v oblasti elektrických zariadení a zariadení SKR - predstihové práce (N.0.18) a Hlavná zmluva (N.0.19)
05419 - VBS
157/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 18 049 987,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko ) Dostavba 3. a 4. bloku - Inžinierske práce v oblasti elektrických zariadení a zariadení SKR - predstihové práce (N.0.18) a Hlavná zmluva (N.0.19)
05489 - VBP
160/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 119 472 000,00 EUR bez DPH Komponenty elektro časti a častí systému merania a regulácie - dodávka, realizácia a ich prepojenie k systému kontroly riadenia
04384 - VSP
70/2005
PPA CONTROLL, a.s. 41 863 155,00 SK bez DPH Modernizácia informačného systému diaľnic (ISD) v správe Strediska správy a
17562 - VSP
240/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 955 726,00 SK bez DPH Doplnenie zariadení na dekontaminačných pracoviskách SE - VYZ.


PPA INŽINIERING, s.r.o.
Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika
IČO 31376045
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2318 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 512,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
2318 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 060,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
14637 - VZT
140/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 660,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
14637 - VZT
140/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 650,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
8394 - VZT
76/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 900,00 EUR bez DPH Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
1498 - VSS
14/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 032 134,00 EUR bez DPH Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Bôrik podjazdu Lučivná a informačného
23564 - VST
194/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 131 096,00 EUR bez DPH Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
23564 - VST
194/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 393 004,00 EUR bez DPH Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy
19936 - VSS
249/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 757,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy IRSD na D1 v úseku Sverepec - Hričovské Podhradie
13094 - VST
209/2012
Žilinská univerzita v Žiline 451 000,00 EUR bez DPH Simulátor riadenia tunelov
10925 - VBS
155/2005
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 885 456,00 SK bez DPH VDGA, plavebné komory, oprava rozvádzačov, vykonanie odbornej skúšky zariadení
05618 - VRS
166/2010
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 329 730,00 EUR bez DPH Varovná, svetelná a zvuková signalizácia na KS01, KS03 a KS04 - dodávka, montáž, zapojenieVýpis spoločností bez obstarávaní


BALA Capital, a.s.
Veľká Budafa 66, Holice, 93034, Slovenská republika, IČO 36248606

 
COM - VARGAS, spol. s r.o.
ul. Roľníckej Školy 1515/31, Komárno, 94501, Slovenská republika, IČO 34129375

 
D1 PARK Infra, s.r.o.
Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika, IČO 47256061

 
DEMAC a.s.
SNP 2508/12, Humenné, 06601, Slovenská republika, IČO 36479756

 
EBVIS Venture Capital, a.s.
Štefanovičova 12, Bratislava, 81104, Slovenská republika, IČO 35766964

 
Equity Partners - stavby, s. r. o.
Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika, IČO 36862053

 
Equity Partners, s.r.o.
Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika, IČO 36788856

 
Fond Seed Capital, k.s.
Cukrovarská 26, Trebišov, 07501, Slovenská republika, IČO 36653012

 
FTVE 3, s.r.o.
Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika, IČO 45879249

 
LATEM RECYCLING, s.r.o.
Kragujevská 3, Žilina, 01001, Slovenská republika, IČO 31404251

 
Národný holdingový fond s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava, 81109, Slovenská republika, IČO 31384943

 
NEA PACK, a.s.
Potravinárska 6, Nitra, 94901, Slovenská republika, IČO 36534889

 
Pilex Ateliér s.r.o.
Galvaniho 16, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 35700033

 
PPA Správa budov, s.r.o.
Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO 35751983

 
PPA TRADE, spol. s r.o.
Vajnorská 137, Bratislava, 83000, Slovenská republika, IČO 31409776

 
Prvý priemyselný holding, a.s.
Štefánikova 2, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 36404284

 
Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, s. r. o.
Košická 58, Bratislava, 82108, Slovenská republika, IČO 35808802

 
Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava - Staré mesto, 81109, Slovenská republika, IČO 36615773