Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Jozef Virba

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Bystré 168, Bystré, 09434, Slovenská republika

405 352 019,28 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016

Zoznam tendrov

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.   Železničná 1, Čierna nad Tisou, 07643, Slovenská republika   IČO 36774278

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
6116 - VBS 55/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 952 300,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku VSP ČNT
2600 - VBS 41/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 936 435,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov na pracovisku VSP ČNT
11944 - VBS 131/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 757 479,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných substrátov prostredníctvom rotačného výklopníka a súvisiacich mechanizmov a rozmrazovanie
05478 - VBS 93/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 12 204 500,00 EUR bez DPH Prekládka železnorudných a iných sypkých substrátov a ich rozmrazovanie na pracovisku Východoslovenské prekladiská Čierna

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.   Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika   IČO 35914921

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1171 - VBS 11/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu
1896 - VBS 16/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 606,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1673 - VBT 15/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
23567 - VSS 194/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 900 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
00292 - VNS 9/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 493 724,00 EUR bez DPH Poskytnutie hnacieho dráhového vozidla alebo rušňovodiča cudzieho dopravcu pri mimoriadnostiach.
4982 - VBT 68/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
3371 - VBS 51/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 500 000,00 EUR bez DPH Nižšie druhy opráv ŽDV
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 466 682,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 997,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
7303 - VSS 91/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 685,00 EUR bez DPH Revízie železničných vozňov a ich následné opravy
9423 - VBT 117/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV
3487 - VBS 45/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 355,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technického personálu
3578 - VSS 46/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 734 236,00 EUR bez DPH Plánované a neplánované opravy MVTV
15283 - VBT 242/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 876,00 EUR bez DPH Zabezpečenie modernizácie nabíjačky, ističov a spínacích prvkov na hnacích dráhových vozidlách radu 240
423 - VBS 7/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
09632 - VBS 156/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV pre potreby vozby osobných vlakov
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 670 135,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 439 538,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
04886 - VBS 83/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy hnacích dráhových vozidiel
03624 - VBT 61/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 784 836,00 EUR bez DPH Nákup náhradných dielov
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 800,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 171,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 685,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
09486 - VBS 220/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 682 724,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
00325 - VZS 10/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 392 914,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
02142 - VZS 75/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 910 105,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00092 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 147 483 647,00 SKK bez DPH Údržba, neplánované opravy a periodické prehliadky železničných dráhových vozidiel.
00091 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Opravy železničných dráhových vozidiel.
04219 - VZS 144/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 574 593,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00842 - VBT 31/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 000 000,00 SKK bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej.
02190 - VBS 94/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 713 388,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
06690 - VBS 100/2005 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 519 010,00 SK bez DPH Preprava tovaru.
00636 - VBS 25/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 500 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel - 1. štvrťrok
03672 - VZS 155/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 71 537 307,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
03526 - VBS 149/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 000 000,00 SKK bez DPH Užívanie zariadení ZSSK Cargo slúžiacich na zabezpečenie prevádzky na pracoviskách
04812 - VBS 204/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv osobných vozňov - IV. štvrťrok 2007.
05010 - VZS 207/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 107 842 785,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
08338 - VBT 167/2006 Košický samosprávny kraj 4 750 000,00 SKK bez DPH Dodávka tepla pre budovu KSK.
09455 - VRT 208/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 200 000,00 SKK bez DPH Prenájom hardvérového a softvérového vybavenia datacentra a pracovísk na prevádzkovanie
05780 - VZS 200/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 989 048,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00571 - VZS 15/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 961 241,00 EUR s DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01135 - VBT 27/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 500 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej z čerpacích staníc v rušňových depách.
02549 - VZS 70/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 876 081,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
04816 - VZS 137/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 867 355,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
06452 - VZS 197/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 741 668,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
00539 - VZS 13/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 253,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01043 - VBS 28/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy ŽDV

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.