Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Ondrej Groško

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Kučín 67, Bardejov, 08612, Slovenská republika

3 363 157,01 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2011
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
G & G Computers spol. s r.o. Miletičova 7 31358594
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Matúškova 21 00156582
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6 30854687
Slovenská inšpekcia životného prostredia Karloveská 2 00156906
39786509
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Martina Čulena 5 31386202
Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 00164631
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ventúrska 3 00397431
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 36078913
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Tomášikova 4 00350036
Štátna školská inšpekcia Staré grunty 52 31797857
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Panská 26 00167088
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Dúbravská cesta 3 00003964
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Hudobné centrum Michalská 10 00164836
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Slovenské národné divadlo Pribinova 17 00164763
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865

Zoznam tendrov

G & G Computers spol. s r.o.   Miletičova 7, Bratislava, 82108, Slovenská republika   IČO 31358594

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
00323 - VZT 10/2009 Trnavská univerzita v Trnave 374,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00161 - VZT 7/2009 Ekonomická univerzita v Bratislave 83 719,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov, serverov, tlačiarní a notebookov.
00323 - VZT 10/2009 Trnavská univerzita v Trnave 12 971,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00323 - VZT 10/2009 Trnavská univerzita v Trnave 9 259,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00934 - VZT 30/2009 Trnavská univerzita v Trnave 8 268,00 EUR s DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
03823 - VZT 132/2009 Trnavská univerzita v Trnave 7 296,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00622 - VBT 23/2008 G & G Computers spol. s r.o. 489 728,00 SK bez DPH Výpočtová technika typu A.
00378-VST 9/2005 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 1 269 960,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01895-VBT 30/2005 Mesto Prešov 967 454,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
01575 - VZT 67/2008 Ekonomická univerzita v Bratislave 725 938,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, serverov, tlačiarní a notebookov.
04250 - VST 68/2005 Fond sociálneho rozvoja 833 400,00 SK bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
04926 - VBT 78/2005 Slovenská inšpekcia životného prostredia 447 200,00 SK bez DPH Osobné počítače.
02744 - VST 121/2008 3 362 000,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05533 - VBT 86/2005 Chemická zdravotná poisťovňa Apollo 386 682,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00130 - VBT 6/2007 G & G Computers spol. s r.o. 8 203 106,00 SK bez DPH Výpočtová technika - centrálny databázový server - doplnenie do clustra.
00129 - VBT 6/2007 G & G Computers spol. s r.o. 6 786 537,00 SK bez DPH Výpočtová technika - centrálny databázový server.
02950 - VZT 130/2008 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 445 999,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, serverov, tlačiarní a notebookov.
00187 - VBT 2/2006 Univerzitná knižnica v Bratislave 390 840,00 SK bez DPH Počítačové zariadenia a príslušenstvo.
01156 - VST 50/2007 Ekonomická univerzita v Bratislave 3 400 000,00 SKK bez DPH Dodávka tlačiarní a notebookov.
00943 - VBT 13/2006 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 235 950,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
01000 - VST 14/2006 Trnavský samosprávny kraj 556 580,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a softvéru.
01155 - VST 50/2007 Ekonomická univerzita v Bratislave 8 200 000,00 SKK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a serverov.
03622 - VZT 153/2008 Trnavská univerzita v Trnave 324 382,00 SK bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
02491 - VBT 105/2007 G & G Computers spol. s r.o. 693 709,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
09211 - VST 134/2005 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 832 540,00 SK bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
03018 - VZT 129/2007 Ekonomická univerzita v Bratislave 462 956,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a serverov.
03436 - VBT 146/2007 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 602 030,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu - čiastková zmluva č.
03435 - VBT 146/2007 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 94 390,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu - čiastková zmluva č.
02809 - VST 37/2006 Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 579 890,00 SK bez DPH Prenosné počítače a operačný systém win xp vrátane súvisiacich služieb.
09846 - VST 142/2005 Štátna školská inšpekcia 1 262 000,00 SK bez DPH Osobné počítače, notebooky a laserové tlačiarne.
03434 - VBT 146/2007 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 277 219,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu - čiastková zmluva č.
10327 - VST 147/2005 Mesto Levice 610 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
03407 - VST 50/2006 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 300 000,00 SK bez DPH Výpočtová technika 2005.
11554 - VST 163/2005 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 174 700,00 SK bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
11802 - VST 166/2005 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 711 900,00 SK bez DPH Osobné počítače.
04411 - VST 189/2007 Žilinská univerzita v Žiline 1 093 356,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre univerzitnú knižnicu.
12941 - VBT 181/2005 Chemická zdravotná poisťovňa Apollo 244 881,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
04804 - VST 202/2008 Bratislavský samosprávny kraj 6 000 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
12772 - VST 179/2005 Mesto Prešov 1 392 050,00 SK bez DPH Výpočtová technika, časť B1/Výpočtová technika, časť B2/Server.
04540 - VZT 194/2007 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 109 620,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a serverov.
13880 - VST 194/2005 Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 817 920,00 SK bez DPH Dodávka osobných počítačov a tlačiarní.
14022 - VBT 196/2005 Hudobné centrum 331 326,00 SK bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
05038 - VZT 208/2008 Trnavská univerzita v Trnave 311 462,00 SK bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
14841 - VST 206/2005 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 696 650,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre NIS.
14583 - VST 203/2005 Prešovská univerzita v Prešove 3 726 740,00 SK bez DPH Výpočtová technika pre Prešovskú univerzitu II/05.
14259 - VST 199/2005 Slovenské národné divadlo 980 278,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv s tlačiarňami vrátane predinštalovaného softvéru
15359 - VST 212/2005 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3,00 bez DPH Výpočtová technika.
16429 - VBT 225/2005 G & G Computers spol. s r.o. 1 007 563,00 SK bez DPH Dodanie osobného motorového vozidla VOLVO S 60.
16652 - VST 228/2005 Univerzita Komenského v Bratislave 72 999,00 bez DPH Výpočtová technika.
07272 - VBT 132/2006 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 236 356,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
16928 - VBT 232/2005 Univerzitná knižnica v Bratislave 1 020 000,00 SK bez DPH Počítačové zariadenia a príslušenstvo
08736 - VBT 183/2006 Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 10 350,00 SK bez DPH Windows XP vrátane súvisiacich služieb.
08737 - VBT 183/2006 Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 479 830,00 SK bez DPH Počítače a príslušenstvo vrátane súvisiacich služieb.
09783 - VBT 218/2006 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 543 776,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
09722 - VBT 215/2006 G & G Computers spol. s r.o. 497 062,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05542 - VZT 194/2009 Trnavská univerzita v Trnave 3 494,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
10180 - VBT 233/2006 G & G Computers spol. s r.o. 3 249 802,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
10709 - VBT 247/2006 G & G Computers spol. s r.o. 6 176 075,00 SK bez DPH Výpočtová technika - disky a diskové pole, upgrade zálohovacích páskových jednotiek
10710 - VBT 247/2006 G & G Computers spol. s r.o. 6 106 269,00 SK bez DPH Výpočtová technika:
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 16 288,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 21 997,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
03930 - VZT 104/2011 Trnavská univerzita v Trnave 1 282,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
03930 - VZT 104/2011 Trnavská univerzita v Trnave 1 333,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
03930 - VZT 104/2011 Trnavská univerzita v Trnave 989,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
02731 - VZT 68/2011 Trnavská univerzita v Trnave 1 409,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
02731 - VZT 68/2011 Trnavská univerzita v Trnave 3 590,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00325 - VZT 10/2011 Trnavská univerzita v Trnave 6 407,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
00325 - VZT 10/2011 Trnavská univerzita v Trnave 1 837,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
00325 - VZT 10/2011 Trnavská univerzita v Trnave 1 583,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
06365 - VZT 195/2010 Trnavská univerzita v Trnave 4 425,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
06365 - VZT 195/2010 Trnavská univerzita v Trnave 4 477,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
04472 - VZT 128/2010 Trnavská univerzita v Trnave 746,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
04472 - VZT 128/2010 Trnavská univerzita v Trnave 5 376,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
04472 - VZT 128/2010 Trnavská univerzita v Trnave 1 865,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
04472 - VZT 128/2010 Trnavská univerzita v Trnave 8 263,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 2 304,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 319,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 9 631,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.
00210 - VZT 8/2010 Trnavská univerzita v Trnave 2 890,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
G & G Technologies, spol. s r.o. Gazdovský rad 53, Šamorín, 93101, Slovenská republika 35753846