Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Viola Varadová

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Ružová 36, Žilina, Slovenská republika

8 976 993,37 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Združenie miest a obcí Žitného ostrova Hlavná 50/16 31870236
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49 00037869
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Mesto Svit Hviezdoslavova 269/33 00326607
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Mestská časť Košice-Šaca Železiarenská 9 00691054
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
Záchranná služba Košice Rastislavova 43 00606731
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 31826385
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV Obec Hronské Kľačany 42043069
Mesto Bánovce nad Bebravou Námestie Ľudovíta Štúra 1/1 00310182
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Mesto Bojnice Sládkovičova 1 00318001
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Kostolná 1 42120861
Mesto Giraltovce Dukelská 75 00321982
Združenie obcí Bioenergia Bystricko Tajov 79 37996380
Mesto Sabinov Námestie slobody 57 00327735
Regionálne združenie miest a obcí TEKOVMestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov 2147483647
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 00321125
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
MBB a.s. ČSA 26 36039225
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 00317667
Správa a údržba ciest Martin Kollárova 94 37906275
BPM s.r.o. Timravy 12 31598056
Záhradnícke a rekreačné služby Švermova 45 00183075
PARK KULTÚRY A ODDYCHU Námestie slobody 3 00183229
Základná škola Pieninská 27 35677732
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ČSA 26 31642365
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Gaštanová 12 35677741
Základná škola Slobodného slovenského vysielača Skuteckého 8 35677716
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica Radvanská 1 35677759
Základná škola Tatranská 10 35677791
Základná škola Magurská 16 35677694
Základná škola, Okružná 2, Banská Bystrica Okružná 2 35677724
Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica Sitnianska 32 35677775
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Kremnička 53 36016411
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica Golianova 8 17067391
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica Trieda SNP 20 35677767
Základná škola Bakossova 5 35677678
Regionálna správa ciest Rimavská Sobota Šibeničný vrch 716 37950207
Základná škola Spojová 14 35677783
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Moskovská 2 35677708
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica Ďumbierska 17 35677686
Centrum voľného času Havranské 9 00039721
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 36007099
Mestský bytový podnik, a.s. v konkurze Mlynská 1480 36473243
17335794
Bytkomfort, s.r.o. SNP 9 36555193
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Obec Dolné Srnie Dolné Srnie 242 00311511
Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862 00331996
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Mesto Zvolen Námestie slobody 22 00320439
Mesto Detva J.G.Tajovského 7 00319805
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31 00312347

Zoznam tendrov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefánikova 17, Bratislava, 811 05, Slovenská republika   IČO 31595545

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22730 - VZS 226/2015 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 19 801,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného
16143 - VZS 153/2015 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 627,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného
13747 - VSS 131/2015 Slovenská akadémia vied 500 000,00 EUR bez DPH Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO)
10257 - VZS 94/2015 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 285,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného
3942 - VZS 35/2015 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 37 486,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného
13879 - VSS 154/2013 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 256 960,00 EUR s DPH Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
5944 - VZS 75/2013 Mesto Svit 13 196,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Svit
20433 - VSS 172/2014 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 345 291,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného
7046 - VZS 84/2014 Prešovský samosprávny kraj 9 408,00 EUR bez DPH Poistenie majetku Prešovského samosprávneho kraja
3169 - VUS 49/2014 Prešovský samosprávny kraj 571 063,00 EUR s DPH Poistenie majetku Prešovského samosprávneho kraja.
3030 - VSS 47/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 232 101,00 EUR s DPH POISŤOVACIE SLUŽBY, číslo zákazky v EVO 62.03
19770 - VSS 246/2013 Trenčiansky samosprávny kraj 487 197,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na roky 2014 - 2017
17474 - VSS 207/2013 Mestská časť Košice-Šaca 157 411,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestské časti Košíc
15364 - VSS 177/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 160 000,00 EUR bez DPH Poistenie nehnuteľného investičného majetku UMB (súbor budov a stavieb),poistenie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku
6219 - VSS 78/2013 Záchranná služba Košice 152 091,00 EUR bez DPH Poistenie motorových vozidiel Záchrannej služby Košice vrátane prístrojového vybavenia
5718 - VZS 73/2013 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 5 330,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské
5788 - VZS 74/2013 Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 26 693,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest
2922 - VSS 37/2013 Mesto Bánovce nad Bebravou 145 789,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bánovce nad Bebravou
2262 - VSS 32/2013 Mesto Bardejov 83 502,00 EUR s DPH ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ KÚPEĽ. A HIST. MESTA BARDEJOV – havarijné poistenie
769 - VZS 12/2013 Mesto Bojnice 2 181,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bojnice
677 - VZS 11/2013 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 29 598,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské
675 - VZS 11/2013 Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 34 077,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest
773 - VZS 12/2013 Mesto Svit 83 968,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Svit
179 - VSS 4/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 66 800,00 EUR bez DPH Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových
179 - VSS 4/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 947,00 EUR bez DPH Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových
174 - VSS 4/2013 Trenčiansky samosprávny kraj 149 410,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2013.
12290 - VZS 200/2012 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 25 523,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
12296 - VZS 200/2012 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 5 454,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
12297 - VZS 200/2012 Mesto Bánovce nad Bebravou 7 717,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
12392 - VZS 201/2012 Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 3 175,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
12512 - VSS 202/2012 Mesto Svit 141 866,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Svit.
08406 - VZS 137/2012 Mesto Giraltovce 280,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
08411 - VZS 137/2012 Mesto Bojnice 9 445,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bojnice
08413 - VZS 137/2012 Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 59 129,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
08410 - VZS 137/2012 Združenie obcí Bioenergia Bystricko 15 324,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa poistných služieb pre Združenie obcí Bioenergia Bystricko
08408 - VZS 137/2012 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 54 440,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
08407 - VZS 137/2012 Mesto Sabinov 645,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
08396 - VZS 137/2012 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 822,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
04487 - VZS 74/2012 Regionálne združenie miest a obcí TEKOVMestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov 208 842,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
04408 - VZS 73/2012 Mesto Giraltovce 1 289,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
04410 - VZS 73/2012 Mesto Bojnice 21 217,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bojnice
04404 - VZS 73/2012 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 41 585,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
04395 - VZS 73/2012 Združenie obcí Bioenergia Bystricko 38 997,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa poistných služieb pre Združenie obcí Bioenergia Bystricko
02321 - VSS 42/2012 Sociálna poisťovňa 16 793,00 EUR bez DPH Poistenie majetku Sociálnej poisťovne
00975 - VSS 18/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 159 346,00 EUR s DPH Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2012.
01228 - VSS 23/2012 Mesto Žiar nad Hronom 157,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spoločného obstarávania poistných služieb pre mesto Žiar nad Hronom a spolupoistné organizácie.
02863 - VSS 50/2012 Mesto Bojnice 43 227,00 EUR bez DPH Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Bojnice
02862 - VSS 50/2012 Združenie obcí Bioenergia Bystricko 56 333,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa poistných služieb pre Združenie obcí Bioenergia Bystricko
00586 - VZS 11/2012 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 45 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
10853 - VSS 242/2011 Mesto Nitra 190 000,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
00421 - VSS 9/2012 Mesto Trenčín 2 305,00 EUR bez DPH KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MESTA TRENČÍN skladajúce sa z 5 častí
00499 - VZS 10/2012 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 979,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
00421 - VSS 9/2012 Mesto Trenčín 15 394,00 EUR bez DPH KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MESTA TRENČÍN skladajúce sa z 5 častí
00421 - VSS 9/2012 Mesto Trenčín 7 197,00 EUR bez DPH KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MESTA TRENČÍN skladajúce sa z 5 častí
00636 - VSS 12/2012 Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 345 415,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
00421 - VSS 9/2012 Mesto Trenčín 5 997,00 EUR bez DPH KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MESTA TRENČÍN skladajúce sa z 5 častí
00421 - VSS 9/2012 Mesto Trenčín 915,00 EUR bez DPH KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MESTA TRENČÍN skladajúce sa z 5 častí
00592 - VZS 11/2012 Mesto Giraltovce 28 430,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
00419 - VSS 9/2012 Mesto Žilina 139 873,00 EUR bez DPH Poisťovacie služby
08406 - VZS 202/2011 Mesto Sabinov 2 144,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
08462 - VZS 203/2011 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 8 249,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
08469 - VZS 203/2011 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 60 648,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
08464 - VZS 203/2011 Mesto Giraltovce 2 329,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
00307 - VSS 10/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 70 077,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu mesta Bánovce nad Bebravou.
00368 - VZS 11/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 218,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
00307 - VSS 10/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 90 972,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu mesta Bánovce nad Bebravou.
00368 - VZS 11/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 1 748,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
02141 - VZS 75/2009 MBB a.s. 904,00 EUR bez DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
02083 - VZS 73/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 449,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu mesta Bánovce nad Bebravou.
02083 - VZS 73/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 1 665,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu mesta Bánovce nad Bebravou.
00017 - VSS 1/2008 Mesto Banská Bystrica 0,00 bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
03909 - VZS 134/2009 Mesto Bánovce nad Bebravou 424,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu mesta Bánovce nad Bebravou.
00454-VSS 10/2005 Mesto Považská Bystrica 1 617 900,00 SK bez DPH Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
00267-VSS 6/2005 Mesto Žiar nad Hronom 429 291,00 SK bez DPH 1.
00575-VBS 12/2005 Správa a údržba ciest Martin 695 388,00 SK bez DPH Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01710 - VZS 73/2008 BPM s.r.o. 42 180,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01705 - VZS 73/2008 Záhradnícke a rekreačné služby 1 108 420,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01707 - VZS 73/2008 PARK KULTÚRY A ODDYCHU 14 060,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01712 - VZS 73/2008 Základná škola 256 096,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01711 - VZS 73/2008 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 110 028,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01716 - VZS 73/2008 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica 187 664,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01756 - VZS 74/2008 Mesto Banská Bystrica 4 338 720,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01755 - VZS 74/2008 MBB a.s. 628 384,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01759 - VZS 74/2008 Základná škola Slobodného slovenského vysielača 128 960,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01757 - VZS 74/2008 Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica 321 248,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01758 - VZS 74/2008 Základná škola 205 088,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01760 - VZS 74/2008 Základná škola 288 800,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01752 - VZS 74/2008 Základná škola, Okružná 2, Banská Bystrica 146 336,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01754 - VZS 74/2008 Záhradnícke a rekreačné služby 723 008,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01753 - VZS 74/2008 Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica 204 128,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01706 - VZS 73/2008 MBB a.s. 54 960,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01701 - VZS 73/2008 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 1 748 016,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01703 - VZS 73/2008 PARK KULTÚRY A ODDYCHU 124 464,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01709 - VZS 73/2008 Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 135 536,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01702 - VZS 73/2008 Mesto Banská Bystrica 429 908,00 SK s DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
01708 - VZS 73/2008 Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica 160 944,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01713 - VZS 73/2008 Základná škola 218 416,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01385-VSS 23/2005 Regionálna správa ciest Rimavská Sobota 972 756,00 SK bez DPH Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
01714 - VZS 73/2008 Základná škola 213 840,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01715 - VZS 73/2008 Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 353 664,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01717 - VZS 73/2008 Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica 225 552,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
01704 - VZS 73/2008 Centrum voľného času 120 656,00 SK s DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
03184 - VZS 138/2008 Mesto Banská Bystrica 15 800,00 SK bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
00418 - VSS 15/2007 Trenčiansky samosprávny kraj 8 000 000,00 SK bez DPH Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2007
00292 - VBS 11/2007 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 200 000,00 SKK bez DPH Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
01521 - VSS 20/2006 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 096 466,00 SK bez DPH Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
01755 - VSS 23/2006 Mesto Poprad 1 206 828,00 SK bez DPH Poistenie majetku mesta.
01801 - VZS 79/2007 Trenčiansky samosprávny kraj 3 524 610,00 SK bez DPH Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na roky 2007
02341 - VSS 29/2006 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 172 712,00 SK bez DPH Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
02863 - VBS 38/2006 Mesto Žiar nad Hronom 307 696,00 SK bez DPH Poistenie súboru majetku mesta a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
10921 - VSS 155/2005 Mestský bytový podnik, a.s. v konkurze 467 720,00 SK bez DPH Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu.
11501 - VSS 162/2005 278 896,00 SK bez DPH Poistenie majetku a zodpovednosti.
05803 - VSS 242/2007 Mesto Banská Bystrica 2 200 000,00 SK bez DPH Poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
18213 - VSS 247/2005 Bytkomfort, s.r.o. 215 220,00 SK bez DPH Poistenie nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku a vozidiel.
06130 - VSS 248/2007 Mesto Nitra 8 000 000,00 SK bez DPH Rámcová dohoda o poistení na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
18528 - VBS 250/2005 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 744 549,00 SK bez DPH Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových
06223 - VSS 250/2008 Trenčiansky samosprávny kraj 4 000 000,00 SK bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na rok 2009.
00073 - VSS 5/2010 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 258 801,00 EUR s DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia - ZMOS.
00277 - VZS 9/2010 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 9 081,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
00348 - VZS 10/2010 Mesto Bánovce nad Bebravou 1 791,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
00348 - VZS 10/2010 Mesto Bánovce nad Bebravou 1 312,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
02594 - VZS 71/2010 Mesto Bánovce nad Bebravou 350,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
02594 - VZS 71/2010 Mesto Bánovce nad Bebravou 294,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
02593 - VZS 71/2010 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 41 856,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
04812 - VZS 137/2010 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 36 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
04807 - VZS 137/2010 Obec Dolné Srnie 6 574,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
03941 - VSS 113/2010 Obec Dolné Srnie 137 033,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
06485 - VSS 198/2010 Mesto Sabinov 156 328,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
06552 - VZS 199/2010 Obec Dolné Srnie 12 142,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
06594 - VZS 200/2010 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 22 576,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
00375 - VZS 11/2011 Mesto Sabinov 24 860,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
00284 - VZS 9/2011 Mesto Bánovce nad Bebravou 2 349,00 EUR bez DPH Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Bánovce nad Bebravou.
08004 - VSS 240/2010 Mesto Trebišov 143 291,00 EUR bez DPH Rámcová dohoda o poistení na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel
00047 - VSS 2/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 39 732,00 EUR bez DPH Havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
08264 - VSS 245/2010 Mesto Zvolen 82 322,00 EUR bez DPH Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a
00222 - VSS 8/2011 Mesto Giraltovce 59 925,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
00331 - VZS 10/2011 Obec Dolné Srnie 7 277,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
00466 - VZS 12/2011 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 16 731,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
00047 - VSS 2/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 22 440,00 EUR bez DPH Havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
00224 - VSS 8/2011 Mesto Detva 70 970,00 EUR bez DPH Poistenie majetku Mesta Detva.
02945 - VZS 74/2011 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 5 299,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
02940 - VZS 74/2011 Mesto Giraltovce 12 640,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
02910 - VZS 73/2011 Mesto Sabinov 5 937,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
05434 - VZS 139/2011 Mesto Giraltovce 2 296,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Giraltovce a spolu poistené organizácie.
05383 - VZS 138/2011 Mesto Sabinov 4 310,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Sabinov a spolu poistené organizácie.
05387 - VZS 138/2011 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 9 738,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS.
05433 - VZS 139/2011 Mesto Detva 300,00 EUR bez DPH Poistenie majetku Mesta Detva.
04738 - VSS 122/2011 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 699 872,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
05379 - VZS 138/2011 Obec Dolné Srnie 267,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Prima banka Slovensko, a.s.   Hodžova 11, Žilina, 01011, Slovenská republika   IČO 31575951

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
00163-VBS 4/2005 Obec Cífer 3 491 000,00 SK bez DPH Úver na nákup nehnuteľností.
02212-VBS 35/2005 Prešovský samosprávny kraj 300 000,00 SK bez DPH Poskytovanie bankových služieb.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
BYTTERM, a.s. Saleziánska 4, Žilina, 01077, Slovenská republika 31584705
LETISKO Žilina, a.s. Dolný Hričov, 01341, Slovenská republika 31643191
RÁDIO ŽILINA, a.s. Horný Val 3, Žilina, 01001, Slovenská republika 31630219
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, akciová spoločnosť Milcova 18, Žilina, 01001, Slovenská republika 31588239