Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Milan Kováč

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Moyzesova 11, Žilina, 01001, Slovenská republika

373 573 759,36 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 00491870
ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 36565482
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A 17336112
TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 31341977
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Obec Turany Osloboditeľov 83/91 00316962
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Svätoplukova 3 17330190
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Psychiatrická liečebňa Sučany Hradiská 20 17335612
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Obec Rohožník Školské námestie 406 00309923
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 31701914
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11 00161403
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Obec Madunice P.O.Hviezdoslava 8/368 00312738
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Parková 13 31447708
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9 00398136
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti SR a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 2147483647
Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1 47232480
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32 00735809
DataCentrum Cintorínska 5 00151564
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398

Zoznam tendrov

ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava, 81647, Slovenská republika   IČO 36677281

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3366 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
213 - VST 4/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016
1528 - VZT 13/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 661,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
25212 - VBT 253/2015 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 300 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia pre Eko-podnik VPS
22251 - VZT 220/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 106 750,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
20506 - VZT 203/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 066,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
17039 - VZT 162/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 109 711,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
19978 - VUT 197/2015 ENERGO-SK, a.s. 46,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
19978 - VUT 197/2015 ENERGO-SK, a.s. 6 101 691,00 EUR s DPH Združená dodávka energií
14783 - VZT 141/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 112,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
14776 - VST 141/2015 Fakultná nemocnica Nitra 117,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 646,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 064,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 776,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 679,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 955,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 455,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 997,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 949,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 166,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 079,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 339,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 089,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 816,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 427,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 690,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 605,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 674,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 682,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 115,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 993,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 834,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 162,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 765,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 429,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 626,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 465,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 848,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 480,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 838,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 902,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 599,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 190 922,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 059,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 483,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 981,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 863,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 520,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 530,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 760,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 150,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 136,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 891,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 462,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 153,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 812,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 371,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 083,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 094,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10745 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
13756 - VZT 131/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 371,00 EUR bez DPH Elektrická energia
8879 - VZT 80/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 508,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
5706 - VST 51/2015 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
1369 - VST 13/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024,00 EUR bez DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015
3780 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 95 188,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
2148 - VST 19/2015 TRANSPETROL, a.s. 8 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na
864 - VST 10/2015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 106 875,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
30902 - VST 248/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
2040 - VZT 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 217,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
31063 - VST 249/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 325 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
31062 - VST 249/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 343 802,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
26375 - VZT 212/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 133 510,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
24734 - VZT 201/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 119,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
24342 - VST 199/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
25812 - VZT 208/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 74 343,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
00240 - VUT 9/2010 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 636 622,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny so zabezpečením distribúcie elektriny.
2316 - VZT 36/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 114 881,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
5990 - VST 76/2013 Obec Turany 81 039,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
5990 - VST 76/2013 Obec Turany 23 168,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
13110 - VZT 140/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 78 104,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
19898 - VST 168/2014 Slovenská pošta, a.s. 4 023 091,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14747 - VZT 137/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 070,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
7812 - VZT 90/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 84 183,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
6038 - VZT 75/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 155,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
3592 - VST 54/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre ZsVS, a.s.
2884 - VST 45/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 401 300,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
779 - VZT 11/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 005,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
19765 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 7 490 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie
20180 - VST 252/2013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 100 582,00 EUR s DPH „Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“.
19766 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
19672 - VST 244/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 021 022,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre objekty Finančného riaditeľstva SR
18289 - VZT 219/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 96 374,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
18147 - VST 216/2013 Psychiatrická liečebňa Sučany 96 001,00 EUR s DPH Zemný plyn
18385 - VST 221/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 143 371,00 EUR bez DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO 32.05
17089 - VZT 203/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 948,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
14877 - VST 170/2013 Mesto Trnava 146 250,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
13008 - VZT 139/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 321,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky
6814 - VST 85/2013 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 664 593,00 EUR s DPH Dodávka a distribúcia elektriny.
7077 - VZT 88/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 106 143,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
6224 - VZT 78/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 441,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
728 - VST 12/2013 Obec Rohožník 52 632,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník
1355 - VBT 20/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 1 047 538,00 EUR bez DPH Zmluva o dodávke elektriny zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
1406 - VST 21/2013 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 173 757,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre rok 2013
61 - VST 2/2013 Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 132 201,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
15608 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 305 308,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15607 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 968 010,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15635 - VST 246/2012 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 38 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15242 - VST 242/2012 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 187 500,00 EUR bez DPH Elektrická energia
15243 - VST 242/2012 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197 000,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15609 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 62 557,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15145 - VST 241/2012 ENERGO-SK, a.s. 3 062 492,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
168 - VST 4/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 322 115,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
342 - VRT 6/2013 Obec Madunice 99 378,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15143 - VST 241/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 700 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15609 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 510 978,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
14831 - VST 236/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 101 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2013
13883 - VST 221/2012 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 258 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
13527 - VST 216/2012 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 56,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
14227 - VST 226/2012 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 128 825,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15060 - VST 240/2012 Nitriansky samosprávny kraj 61 844,00 EUR s DPH Nákup a dodávka zemného plynu
06958 - VST 118/2012 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
05049 - VBT 86/2012 Mesto Trnava 110 184,00 EUR s DPH dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
04472 - VST 74/2012 Správa účelových zariadení SAV 399 855,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
03962 - VZT 66/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti SR a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 201 191,00 EUR bez DPH Elektrická energia
01680 - VST 31/2012 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 453 620,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
11304 - VBT 249/2011 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 854 550,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
00126 - VBT 3/2012 Slovenská pošta, a.s. 6 600 000,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie
00172 - VST 4/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 295 474,00 EUR bez DPH Elektrická energia
00169 - VST 4/2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 209 620,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
00077 - VST 2/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 811 250,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska
04011 - VST 137/2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 485 071,00 EUR s DPH Elektrická energia.
06391 - VBT 218/2009 DataCentrum 62,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
08178 - VST 244/2010 Slovenská televízia 620 580,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre Slovenskú televíziu Bratislava.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
BYTTERM, a.s. Saleziánska 4, Žilina, 01077, Slovenská republika 31584705
C O R A L spol. s r.o. Borová 23, Žilina, Slovenská republika 30225523