Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Tibor Mačuga

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Široká 769/5, Sečovce, Slovenská republika

147 775 889,31 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2014
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6 36672271
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Obec Čaklov Čaklov 00332291
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Obec Kameňany Kameňany 6 00328367
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 00332194
Obec Gemerská Ves Gemerská Ves 109 00318701
Obec Brestov Brestov 00322849
Obec Čičava Čičava 41 00332305
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Mesto Strážske Nám. A. Dubčeka 300 00325813
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
ROTOR, spol. s r.o. Košice Protifašistických bojovníkov 5 17078962
Obec Kamenica Kamenica 401 00327221
Milan Korytko KORYTKO Dargov 229 33154945
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43 35562340
Obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka 00323586
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Mesto Jelšava Námestie republiky 499 00328341
Mesto Snina Strojárska 2060/90 00323560
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Mesto Kráľovský Chlmec L. Kossutha 99 00331619
Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 00323233
Obec Stakčín SNP 574/6 00323578
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1 00325589
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14 00610577
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28 36513458

Zoznam tendrov

Chemkostav, a.s.   K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce, 07101, Slovenská republika   IČO 36191892

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
4126 - VSP 55/2013 Prešovský samosprávny kraj 595 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Kalinov
18595 - VSP 224/2013 Mesto Michalovce 420 998,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budov materských škôl na území mesta Michalovce.
9088 - VSP 101/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 2 241 899,00 EUR bez DPH „Oprava a modernizácia Manželských internátov, bloky A, B, C, D – Mlyny UK“
4242 - VSP 61/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 570 217,00 EUR bez DPH Trebišov odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV
19206 - VBP 235/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 952,00 EUR bez DPH R1 Lehota - most ev.č. 51-114a - bezdilatačný styk
81 - VSP 3/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 649 032,00 EUR bez DPH Snina – ČOV - zvýšenie kapacity
17214 - VST 204/2013 Technická univerzita v Košiciach 393 420,00 EUR s DPH Súbor prístrojov a zariadení pre aktivity 1.4, 2.1 a 2.2 projektu VUKONZE
13596 - VSP 148/2013 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 9 386 868,00 EUR bez DPH SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
11850 - VBP 130/2013 Trnavská univerzita v Trnave 2 040 616,00 EUR bez DPH Dodatok č. 8 ku ZoD č. 1/Z/2005 - Novostavba ŠD
5998 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 15 470,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a vodojemu
6000 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 102 685,00 EUR bez DPH Kanalizácia
341 - VUP 6/2013 Obec Čaklov 2 088 000,00 EUR s DPH Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV
13265 - VSP 212/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 236 421,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia
11555 - VSP 190/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 647 938,00 EUR s DPH Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky
06826 - VUP 116/2012 Obec Kameňany 1 900 504,00 EUR bez DPH Kameňany - Infraštruktúra
05971 - VSP 102/2012 Technická univerzita v Košiciach 1 421 922,00 EUR bez DPH Stavebné práce na projekte: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za úcelom zlepšenia podmienok
04672 - VUP 78/2012 Obec Zemplínska Teplica 428 211,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica
01060 - VUP 20/2012 Obec Gemerská Ves 1 900 279,00 EUR bez DPH Gemerská Ves - Infraštruktúra
08083 - VUP 197/2011 Obec Brestov 660 600,00 EUR s DPH Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov.
05882 - VUP 149/2011 Mesto Michalovce 3 288 655,00 EUR s DPH Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Michalovciach.
07062 - VUP 177/2011 Obec Čičava 1 663 555,00 EUR bez DPH Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava - realizácia stavebných prác
06707 - VZP 168/2011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 652 418,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu - 1.8 Objekt F, Moyzesova 9, Košice.
03476 - VUP 121/2009 Mesto Strážske 1 246 772,00 EUR s DPH Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ, Strážske.
03477 - VUP 121/2009 Ekonomická univerzita v Bratislave 4 816 477,00 EUR bez DPH Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ulici 11, 13 v Košiciach.
01967-VBP 31/2005 Trnavská univerzita v Trnave 159 117 064,00 SK bez DPH Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave, Rybníkova ulica,
03948-VSP 62/2005 ROTOR, spol. s r.o. Košice 110 938 182,00 SK bez DPH Realizácia stavebnej časti stavby MVE Ružbašská Miľava - I. etapa.
03440 - VSP 146/2007 Obec Kamenica 96 027 000,00 SK bez DPH Kamenica - kanalizácia.
11125 - VUP 157/2005 Milan Korytko KORYTKO 14 944 186,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Motorestu Biele studničky.
09674 - VUP 213/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 78 789 091,00 SK bez DPH Michalovce, MK - Reko b. č. 46 UB 300.
06541 - VSP 221/2009 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 987 888,00 EUR bez DPH Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice.
05907 - VUP 203/2009 Obec Stakčínska Roztoka 3 870 001,00 EUR bez DPH Stakčínská Rozroka - úprava potoka Oľchovec, II. etapa.
05972 - VSP 205/2009 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 995 610,00 EUR s DPH Stavebno - technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej
03671 - VUP 103/2010 Košický samosprávny kraj 1 246 901,00 EUR bez DPH Gymnázium Trebišov - kvalitná a otvorená škola - na ceste k prívlastku moderná.
01879 - VUP 51/2010 Mesto Jelšava 1 031 521,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava
02774 - VUP 75/2010 Mesto Snina 571 248,00 EUR s DPH Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina
02397 - VUP 67/2010 Mesto Vranov nad Topľou 1 380 421,00 EUR s DPH MESTSKÝ DOM KULTÚRY - modernizácia a obnova
04321 - VUP 125/2010 Mesto Kráľovský Chlmec 1 165 962,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ - I. etapa - prestrešenie a stavebné úpravy budov.
04379 - VUP 126/2010 Mesto Medzilaborce 714 231,00 EUR bez DPH Skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach
03769 - VUP 107/2010 Trnavská univerzita v Trnave 430 572,00 EUR s DPH Výmena silnoprúdových rozvodov, svietidiel a podhľadu, Hornopotočná 23, Trnava
03591 - VUP 101/2010 Mesto Michalovce 1 352 945,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce
05756 - VUP 173/2010 Obec Stakčín 710 376,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centra obce Stakčín
06864 - VUP 209/2010 Mesto Kežmarok 444 458,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
06393 - VBP 196/2010 Ekonomická univerzita v Bratislave 719 433,00 EUR bez DPH Obstaranie dodatočných stavebných prác na stavebnom objekte v Košiciach, Tajovského 11,13.
07726 - VUP 233/2010 Obec Pavlovce nad Uhom 1 088 772,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Pavlovciach nad Uhom
01730 - VUP 51/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 246 933,00 EUR bez DPH Stavba: Intenzifikácia ČOV Bardejov
02049 - VUP 59/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 21 832 500,00 EUR bez DPH FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok.
04740 - VSP 122/2011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 683 545,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu - 1.8 Objekt F, Moyzesova 9, Košice.

Montin s.r.o.   Žriedlová 28, Košice, 04001, Slovenská republika   IČO 36187917

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05175 - VUP 148/2010 Nemocnica Poprad, a. s. 14 508 310,00 EUR bez DPH Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
KOMET s.r.o. Chotčanská 176, Stropkov, 09101, Slovenská republika 31724477
MJD-Invest s.r.o. K.Kuzmányho 1259/22, Michalovce, 07101, Slovenská republika 36202916
Montin SK, s.r.o. Žriedlová 28/3363, Košice, 04001, Slovenská republika 47501758
PSJ - Chemkostav, s.r.o. Priemyselná č. 14, Michalovce, 07101, Slovenská republika 31733336
TIMING, s.r.o. Centrálna 584/5, Svidník, 08901, Slovenská republika 31702376