Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Ľuboš Kekeši

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Bartókova 6944/2A, Bratislava, 81102, Slovenská republika

180 018 984,78 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 30794323
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
EL spol. s r.o. Radlinského 17A/1575 31652859
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 17316219
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a 17314852
Ústav experimentálnej fyziky SAV Watsonova 47 00166812
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 822/8 37810235
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A 36076643
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
BETAMONT s.r.o. J. Jesenského 1054/44 31564518
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Watsonova 45 00111643
EDICO SK, a.s. Matúšova 12 35731478
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied Račianska 75 00166600
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Krajský úrad v Prešove Nám.mieru 3 31777619
Spoločná zdravotná poisťovňa Ondavská 3 31784569
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii Pribinova 25 35954175
Krajský úrad v Košiciach Komenského 52 31777759
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Jilemníckeho 1 00735817
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Železničná polícia Šancová 1 30810779
Štátna pokladnica Radlinského 32 36065340
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 30807506
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29 36856096
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B 17058520
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Botanická 17 00156426
Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1 47232480
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 36653004
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27 00682420
Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici Námestie Ľ. Štúra 1 37949683
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava Starohájska 29 30778875
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Matúškova 21 00156582
Krajský pozemkový úrad v Nitre Štefánikova tr. 69 37961454
03761462
02230573
Krajský pozemkový úrad v Žilina A.Kmeťa 17 37905562
DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 31397549
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866

Zoznam tendrov

AutoCont SK a.s.   Einsteinova 24, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 36396222

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3361 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 305 899,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
3050 - VST 26/2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 150 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
1895 - VSS 16/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500,00 EUR bez DPH Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p.
837 - VZT 9/2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 13 827,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
1756 - VZT 15/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 576 408,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 620,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 169,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
687 - VZT 8/2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 700,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
22879 - VZT 228/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 166 467,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
12472 - VST 115/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 448 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 385,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 544,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 57 723,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23360 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 89 414,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 581,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 942,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
22919 - VZT 229/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
16626 - VST 158/2015 Trnavská univerzita v Trnave 6 500 000,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
21161 - VBS 209/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000,00 EUR s DPH Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR
21155 - VST 209/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 682 878,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
21772 - VZT 215/2015 Žilinská univerzita v Žiline 69 832,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
21278 - VST 210/2015 Žilinská univerzita v Žiline 847 958,00 EUR bez DPH Krabicový softvér pre UVP a VC
16490 - VZT 157/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
16630 - VZT 158/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
17036 - VZT 162/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 122 582,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
20368 - VZT 202/2015 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 145 677,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné
20367 - VZT 202/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 8 165,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
20212 - VZT 200/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20 015,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 888,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 453,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
15325 - VZT 146/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 340,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety - II. Q. 2015
14536 - VZT 139/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 718,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
14790 - VZT 141/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 12 250,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
10746 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 11 319,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
10739 - VZT 98/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 129,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
11642 - VUT 105/2015 Technická univerzita v Košiciach 735 000,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
11642 - VUT 105/2015 Technická univerzita v Košiciach 1 180 002,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
13926 - VZT 133/2015 Mesto Trenčín 70 615,00 EUR s DPH Výpočtová technika
13736 - VST 131/2015 Žilinská univerzita v Žiline 8 063 900,00 EUR bez DPH Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov
12966 - VZT 122/2015 Žilinská univerzita v Žiline 85 672,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
9179 - VZT 83/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 8 646,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
4043 - VZT 36/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 299,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
8166 - VZT 74/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16 930,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
3424 - VZT 30/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 198 862,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
3424 - VZT 30/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 58 813,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
4174 - VZS 37/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935,00 EUR s DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
2780 - VZT 24/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 513 696,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 420 595,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
4167 - VZT 37/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
3788 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 77 292,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
160 - VZT 4/2015 Mesto Trenčín 18 320,00 EUR s DPH Výpočtová technika
31624 - VSS 253/2014 Sociálna poisťovňa 3 414 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia sálového servera, súvisiacej technológie zálohovania a softvérového vybavenia vrátane poskytovania
2055 - VZT 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 610,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety
1055 - VZT 11/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 124 313,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
1235 - VZT 12/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 13 124,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
28120 - VZT 227/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 058,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb
27231 - VST 219/2014 Žilinská univerzita v Žiline 139 692,00 EUR s DPH Softvéry a informačno-komunikačné technológie s príslušenstvom pre projekty Žilinskej univerzity v Žiline
26053 - VZT 210/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 108 129,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
26644 - VRT 214/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 519 480,00 EUR bez DPH Dodanie RAM pamätí a diskových polí do datacentier a poskytnutie súvisiacich služieb
25318 - VST 205/2014 EL spol. s r.o. 12 229,00 EUR bez DPH Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia
25315 - VST 205/2014 Žilinská univerzita v Žiline 187 250,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
25653 - VZT 207/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 834 101,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
24340 - VST 199/2014 Katolícka univerzita v Ružomberku 168 427,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
737 - VZT 11/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9 450,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17790 - VZT 155/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 206,00 EUR bez DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
17160 - VST 151/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 000,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety
15278 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 422 505,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
4841 - VZT 67/2014 Mesto Trenčín 25 291,00 EUR s DPH Výpočtová technika
2322 - VZT 36/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 64 157,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
445 - VST 9/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20 030 400,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
2313 - VRS 36/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 196 667,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu dátového úložiska EMC Symmetrix.
2320 - VZT 36/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 165 484,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
12023 - VZS 132/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 088 635,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
19141 - VZT 163/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
13985 - VZT 133/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 038,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
9572 - VST 105/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 461 667,00 EUR bez DPH Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SRČasť
7816 - VZT 90/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 109 120,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
8991 - VST 100/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 975 000,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
5504 - VST 72/2014 Žilinská univerzita v Žiline 3 539 756,00 EUR bez DPH Prístroje pre dobudovanie centra výskumu a verifikáciu štandardov
4993 - VZT 68/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 62 788,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
4972 - VST 68/2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
2434 - VST 38/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 850,00 EUR bez DPH Rozširovanie virtualizácie PC
1390 - VST 16/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 2 955 489,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
1567 - VST 19/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
18864 - VST 229/2013 Ústav experimentálnej fyziky SAV 329 664,00 EUR s DPH Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster
19849 - VSS 248/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 160 000,00 EUR bez DPH Servis tlačiarní a kopírok
77 - VST 3/2014 Sociálna poisťovňa 982 800,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - serverov pre aplikačnú a obslužnú IT
19648 - VSS 243/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra 989 828,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
19669 - VST 244/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 366 667,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
18484 - VST 222/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
17644 - VST 209/2013 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 52 140,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie pre ZŠ Trstená
17991 - VUT 213/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
16905 - VSS 202/2013 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 53 886,00 EUR s DPH Dodanie a zavedenie riešenia (systému) Service Desk a Asset Management vrátane SW licencií,
14445 - VST 163/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra 399 844,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž dátových úložísk so SAN infraštruktúrou a zálohovacími zariadeniami
15502 - VST 180/2013 Mesto Trenčín 17 140,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15018 - VST 172/2013 Žilinská univerzita v Žiline 1 096 664,00 EUR s DPH Nástroje na meranie elektrických veličín
15502 - VST 180/2013 Mesto Trenčín 162 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15509 - VBS 180/2013 Prešovský samosprávny kraj 339 038,00 EUR s DPH Poskytovanie servisnej podpory k Mzdovému a Personálnemu IS MAGMA HCM pre Ú PSK
12678 - VUT 137/2013 BETAMONT s.r.o. 670 000,00 EUR bez DPH Prenájmy meracích zariadení
7864 - VST 99/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 78 823,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
9605 - VSS 119/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 600 000,00 EUR bez DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
7864 - VST 99/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 147 500,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
6811 - VST 85/2013 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 253 939,00 EUR bez DPH Zariadenie a inštalácia videokonferenčných miestností, notebooky so softvérom pre študentov
9232 - VST 115/2013 EDICO SK, a.s. 1 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka prístrojov a snímacích a meracích zariadení
5708 - VST 73/2013 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 149 994,00 EUR bez DPH „Mapy"
5918 - VZT 75/2013 Mesto Trenčín 20 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
2260 - VSS 32/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 EUR bez DPH Implementačné a konzultačné služby pre projekt migrácie pracovných staníc na Windows 7
318 - VST 6/2013 Mesto Trenčín 35 826,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15495 - VST 244/2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 034 000,00 EUR s DPH Dodávka IKT v rámci projektu štrukturálnych fondov Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU,
318 - VST 6/2013 Mesto Trenčín 22 374,00 EUR s DPH Výpočtová technika
59 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 184 320,00 EUR s DPH Obstaranie serverov a komponentov k serverom
15063 - VST 240/2012 Slovenská správa ciest 199 999,00 EUR s DPH Obstaranie výpočtovej techniky - 2012
11397 - VST 188/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 981,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
11397 - VST 188/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 998,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08637 - VST 140/2012 Prešovská univerzita v Prešove 441 380,00 EUR bez DPH Špeciálne technologické zariadenia na zber a spracovanie geopriestorových údajov
07942 - VST 132/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 60 845,00 EUR bez DPH Nákup a dodávka počítačov s monitormi, notebookov s príslušenstvom a Docking Station
06713 - VSS 114/2012 Slovenská správa ciest 115 920,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky, rozvoja a servisu technickej infraštruktúry IT-2012
04390 - VZT 73/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 350 000,00 EUR s DPH Servis výpočtovej techniky a periférií
03881 - VST 65/2012 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108 500,00 EUR bez DPH Systémy pre správu informácií v laboratóriách (LIMS)
04177 - VZS 69/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 380 000,00 EUR s DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03150 - VST 54/2012 Technická univerzita v Košiciach 171 432,00 EUR bez DPH Analytické a meracie prístroje pre projekt s ITMS kódom 26220220125
02797 - VSS 49/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
01975 - VZT 36/2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179 425,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
00188 - VZT 4/2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 43 413,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
11212 - VST 248/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 207 490,00 EUR bez DPH Aktívne prvky pre optickú infraštruktúru siete SAN
00718 - VZT 13/2012 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 183 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
00379 - VZS 8/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 112 900,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
08345 - VZS 201/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 53 158,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
10031 - VST 228/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
07892 - VUT 194/2011 Žilinská univerzita v Žiline 251 434,00 EUR bez DPH Hardwarové vybavenie pre laboratórium
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 958,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
07650 - VST 189/2011 Technická univerzita v Košiciach 176 196,00 EUR bez DPH Vývoj mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi modifikovaných tvarov
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 716,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08777 - VST 208/2011 Košický samosprávny kraj 46 625,00 EUR bez DPH Informačná a komunikačná technika pre zariadenia Košického samosprávneho kraja v rámci Opatrenia Posilnenie kultúrneho potenciálu
08729 - VST 207/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 107 730,00 EUR s DPH Nákup notebookov pre nových profesionálnych rodičov
09337 - VST 218/2011 Trnavský samosprávny kraj 36 700,00 EUR bez DPH Nákup aplikacného softwaru (vývoj, implementácia, funkcia, aktualizácia webovej aplikácie) pre úcely projektu Rozvoj spolupráce
00125 - VZT 6/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
07425 - VUT 184/2011 Technická univerzita v Košiciach 1 991 845,00 EUR bez DPH Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií
00119 - VST 6/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 87 102,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
00125 - VZT 6/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 12 940,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
00119 - VST 6/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 257 471,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
00477 - VZT 14/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 7 507,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 4.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
01932 - VZS 68/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 382,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00410 - VZS 12/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 176 450,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 301,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03799 - VZS 131/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 119,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
03155 - VST 110/2009 Prešovský samosprávny kraj 59 325,00 EUR s DPH Dodávka IKT vybavenia pre SOŠ Vranov n./T., A. Dubčeka 963, 093 40 Vranov n./T.
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83 583,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 64 567,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
02050 - VZT 72/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 224,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03343 - VSS 116/2009 Mesto Žilina 1 123 965,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre mesto Žilina.
00117 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 390 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov ČB.
04943 - VSS 174/2009 Sociálna poisťovňa 205 000,00 EUR bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích strojov.
00303 - VBT 13/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 72 087,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00067 - VZT 5/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 352 240,00 SK s DPH Spotrebná elektronika - datavideoprojektory.
00014 - VBT 1/2008 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 819 190,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., v Slovenskej republike.
00116 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 006 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebných.
00088 - VBT 6/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 400,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
00115 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 719 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
00107 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 758 700,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
01128 - VUT 43/2008 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 300 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00228-VBT 5/2005 Košický samosprávny kraj 4 104 090,00 SK bez DPH Zabezpečenie hardvéru pre štátnu pokladnicu.
01001-VBT 18/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 600 876,00 SK bez DPH Dodávka značkových PC zostáv - ČZ.
00493 - VBT 18/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 848 834,00 SK bez DPH Nákup IT zariadení - ČZ.
00563 - VBT 21/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 77 440,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00434 - VSS 16/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 46 667 000,00 SKK bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00856 - VZT 31/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky IV. - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
00699-VBT 14/2005 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 604 000,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
01801 - VZS 76/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 546 430,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
02267 - VZT 98/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 215 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. štvrťrok - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03643-VST 58/2005 Krajský úrad v Prešove 194 920,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
06336 - VST 96/2005 Spoločná zdravotná poisťovňa 2 843 881,00 SK bez DPH Tlačiarne.
03253 - VZS 140/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 890 488,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00445 - VBT 16/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 21 360,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
07067 - VBT 105/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 920 240,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
03245 - VZT 140/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 533 620,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 2. štvrťrok 2008, zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
00468 - VST 17/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 000 000,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
06499 - VBT 98/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 392 950,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
00774 - VBT 33/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 24 525,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00773 - VBT 33/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 12 285,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
00488 - VBT 18/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 134 703,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
00489 - VBT 18/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 534 529,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
01314 - VST 58/2007 Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii 8 390 000,00 SKK bez DPH Servery, osobné počítače, prenosné osobné počítače, tlačiarne, kopírovacie a
01209 - VBT 53/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
08053 - VBT 119/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 358,00 bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
01062 - VBT 45/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 42 706,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01290 - VBT 57/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 120 731,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01160 - VBT 50/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
01643 - VRT 22/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 472 219,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01957 - VZT 84/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 3 017 840,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
01209 - VBT 16/2006 Krajský úrad v Košiciach 2 085 882,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01646 - VBT 73/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 49 710,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
08826 - VBT 129/2005 Košický samosprávny kraj 2 420 168,00 SK bez DPH Nábytok a ostatné zariadenia pre podnikateľské centrum, Bačíkova, Košice.
01812 - VUT 24/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 12 000 000,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky.
02597 - VBT 111/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 148 601,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02615 - VBT 112/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 428 876,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
02219 - VBT 95/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 85 850,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02845 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 356 400,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02755 - VBT 119/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 458 789,00 SK bez DPH Technika a náradie.
02846 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 480 440,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02847 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 032 320,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02811 - VBT 121/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 182 407,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
02908 - VBT 126/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 76 556,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03068 - VZT 131/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 92 307,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
02716 - VBT 35/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 580 271,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03208 - VZT 136/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 754 203,00 SK s DPH Spotrebná elektronika.
03117 - VSS 44/2006 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 2 100 000,00 SK bez DPH Servis kopírovacích strojov.
02715 - VBT 35/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 992 472,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03280 - VBT 139/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 49 741,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10890 - VST 155/2005 Trnavský samosprávny kraj 3 060 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a softvéru.
03686 - VSS 156/2007 Mesto Trnava 3 000 000,00 SK bez DPH Prenájom diskového poľa.
04456 - VBT 189/2008 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 500 000,00 SK bez DPH Poštové frankovacie stroje.
12380 - VST 172/2005 Žilinský samosprávny kraj 10 000 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre potreby Žilinského samosprávneho kraja.
12113 - VBT 169/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 647 450,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
12095 - VST 169/2005 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 379 337,00 SK bez DPH Značkové osobné počítače, notebooky a laserové tlačiarne.
04433 - VBT 190/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 52 140,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
04819 - VZS 202/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 576 404,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
04907 - VZT 205/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24 485,00 bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 3.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
04608 - VBT 197/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 659 938,00 SK bez DPH Nákup hardvéru a komponentov - ČZ.
04541 - VZT 194/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 181 780,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky III - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
13215 - VST 184/2005 Sociálna poisťovňa 1 186 198,00 SK bez DPH Dodávka digitálnych kopírovacích strojov vrátane súvisiacich služieb pre Ústredie
05002 - VST 211/2007 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 765 718,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
15016 - VBT 208/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 278 560,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
14582 - VST 203/2005 Prešovská univerzita v Prešove 893 000,00 SK bez DPH Servery pre Akademický informačný systému PU.
15150 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 385 760,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15135 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 697 580,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15752 - VBT 217/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 413 740,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
15133 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 746 420,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15701 - VBT 216/2005 Košický samosprávny kraj 1 725 005,00 SK bez DPH Doplňujúci hardvér pre 2. etapu budovania administratívneho centra Štátnej pokladnice.
15132 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 934 220,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05327 - VBT 226/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 254 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15383 - VUT 212/2005 Železničná polícia 1 197 600,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
15131 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 333 440,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15647 - VST 215/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 000,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
15134 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 466 020,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05329 - VBT 226/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 555 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebné.
15148 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 232 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15147 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 154 400,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15149 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 106 440,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16426 - VBT 225/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 764 409,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
16584 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 619 352,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
06418 - VBT 110/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 523 100,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
16585 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 501 916,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16586 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 354 624,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
16593 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 648 240,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16592 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 536 680,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05529 - VBT 233/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 128 973,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
05589 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 310 470,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05590 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 853 020,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05591 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 856 080,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05626 - VBT 236/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 225 050,00 SK bez DPH Nákup notebookov - ČZ.
07926 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 178,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
07927 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 210 030,00 SK bez DPH Tonery.
07928 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 515 872,00 SK bez DPH Tonery.
07929 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 684 978,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05857 - VST 242/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a periférnych zariadení pre potreby rezortu Ministerstva obrany SR.
07485 - VUT 139/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,
08208 - VST 162/2006 Štátna pokladnica 7 145 000,00 SKK bez DPH PC pre potreby ŠP - 160 ks.
08144 - VBT 160/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 120,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08143 - VBT 160/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 687 068,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08232 - VBT 163/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 838 711,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
08732 - VST 183/2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 666 083,00 SKK bez DPH Výpočtová technika ESF.
08694 - VBT 181/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 67 896,00 SK bez DPH Dodávka notebooku - ČZ.
08504 - VST 173/2006 Košický samosprávny kraj 4 261 913,00 SKK bez DPH Verejné prístupové body k internetu - knižnice KSK.
10006 - VBT 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 95 721,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10021 - VBT 226/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 15 234,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10023 - VBT 226/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 26 900,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
09457 - VBT 208/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 912 264,00 SK bez DPH Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie.
09357 - VBT 205/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 902 700,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky - ČZ.
09644 - VBT 213/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 111 646,00 SK bez DPH Dodávka notebookov - ČZ.
06159 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 834 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06158 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 243 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
18474 - VST 250/2005 Univerzita Komenského v Bratislave 1 795 504,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
06160 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 212 760,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06163 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 304 960,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05057 - VST 177/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 508,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, serverových komponentov, sieťových zariadení a softvéru na zabezpečenie prevádzky vybraných systémov NBS
05548 - VZS 194/2009 Mesto Žilina 78 505,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
06161 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 564 340,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05784 - VZS 200/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75 328,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
10185 - VBT 233/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 653 325,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
06162 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 933 600,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
10488 - VBT 243/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 185 889,00 SK bez DPH Nákup faxov a IT komponentov - ČZ.
00218 - VZS 8/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 86 779,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
07307 - VZS 243/2009 Mesto Žilina 65 998,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
07042 - VST 237/2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 340 000,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
00472 - VZT 12/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 216 310,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
01448 - VZT 36/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 474 862,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
00472 - VZT 12/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
01290 - VST 32/2010 Štátny pedagogický ústav 8 196 861,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky, softvéru a poskyt. súvis. služieb.
01191 - VST 29/2010 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 100 973,00 EUR bez DPH Notebooky a softvér pre študentov.
02640 - VZS 72/2010 Mesto Žilina 71 822,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02411 - VZS 67/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 39 971,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 149 952,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 998 850,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 118 065,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
04172 - VST 121/2010 Ekonomická univerzita v Bratislave 594 999,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
04784 - VST 137/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 107 445,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
04247 - VST 124/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 15 960,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
04501 - VUT 129/2010 Technická univerzita v Košiciach 931 000,00 EUR bez DPH Podpora Centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií.
05121 - VUT 146/2010 Technická univerzita v Košiciach 138 747,00 EUR bez DPH Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy -
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 264,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 116 178,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
04787 - VST 137/2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 960,00 EUR s DPH Systém na autentifikáciu, autorizáciu a ochranu knižničného fondu
04634 - VZS 133/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 937,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
06326 - VZS 194/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 42 429,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
05750 - VST 173/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 165 189,00 EUR bez DPH Nákup servera pre Unix platformu
00102 - VZS 4/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100 845,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
07723 - VUT 233/2010 Žilinská univerzita v Žiline 5 578 535,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva a vybudovanie infraštruktúry univerzity
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 245 582,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
07456 - VZS 226/2010 Mesto Žilina 68 301,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
07949 - VST 239/2010 Technická univerzita v Košiciach 3 311 737,00 EUR s DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 2 008 768,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 210 072,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 318 550,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 655,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
01327 - VZS 37/2011 Mesto Žilina 73 265,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02911 - VZS 73/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 33 763,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
01014 - VSS 27/2011 Trnavský samosprávny kraj 95 362,00 EUR bez DPH Podpora hardvérových a softvérových produktov HP inštalovaných na Úrade TTSK
05242 - VZS 135/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 397,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03619 - VZT 96/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89 763,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky

DANUBIASERVICE, a.s.   Rožňavská 30, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 31397549

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
25626 - VST 256/2015 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 88 814,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
21165 - VZT 209/2015 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550,00 EUR bez DPH Dodanie osobných motorových vozidiel.
21760 - VST 215/2015 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550,00 EUR bez DPH Dodanie osobných motorových vozidiel.
14295 - VZT 137/2015 Rozhlas a televízia Slovenska 100 036,00 EUR s DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb
7178 - VST 66/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 103 860,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
8269 - VZT 75/2015 Rozhlas a televízia Slovenska 18 831,00 EUR s DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb
7178 - VST 66/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 200 068,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
18381 - VST 221/2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 65 368,00 EUR bez DPH Osobné automobily s náhonom kolies 4 x 4
16703 - VST 200/2013 Bratislavský samosprávny kraj 103 555,00 EUR s DPH Vozidlá pre DSS
6665 - VST 83/2013 Technická inšpekcia, a.s. 49 489,00 EUR bez DPH OSOBNÉ AUTOMOBILY
5773 - VZT 74/2013 Rozhlas a televízia Slovenska 66 625,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb
57 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 43 229,00 EUR s DPH Kúpa 11 ks osobných motorových vozidiel rôznych typov a kategórií
57 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 64 640,00 EUR s DPH Kúpa 11 ks osobných motorových vozidiel rôznych typov a kategórií
15133 - VST 241/2012 Bratislavský samosprávny kraj 92 000,00 EUR s DPH Nákup motorových vozidiel pre potreby Úradu BSK.
57 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 33 193,00 EUR s DPH Kúpa 11 ks osobných motorových vozidiel rôznych typov a kategórií
13003 - VST 208/2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 99 980,00 EUR s DPH Osobné automobily s náhonom kolies 4x4
12732 - VST 205/2012 Technická inšpekcia, a.s. 52 295,00 EUR bez DPH AUTA 2012
12902 - VZT 207/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 117 262,00 EUR bez DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy
09330 - VST 151/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 487 274,00 EUR bez DPH Nákup osobných a terénnych automobilov
09081 - VZT 147/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 307,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy
04484 - VZT 74/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 210 415,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb.
04484 - VZT 74/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 25 290,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb.
04484 - VZT 74/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 107 100,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb.
01543 - VZT 28/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 138 539,00 EUR bez DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy
02572 - VST 46/2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 81 212,00 EUR s DPH Nákup osobných automobilov
00191 - VZT 4/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 126 469,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb.
10201 - VST 231/2011 Slovenská správa ciest 26 475,00 EUR s DPH Nákup osobných referentských vozidiel
10201 - VST 231/2011 Slovenská správa ciest 44 558,00 EUR s DPH Nákup osobných referentských vozidiel
10201 - VST 231/2011 Slovenská správa ciest 40 872,00 EUR s DPH Nákup osobných referentských vozidiel
07506 - VUT 186/2011 Rozhlas a televízia Slovenska 527 837,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátanie zabezpečenia príslušných služieb.
07506 - VUT 186/2011 Rozhlas a televízia Slovenska 126 469,00 EUR bez DPH Nákup motorových vozidiel, vrátanie zabezpečenia príslušných služieb.
00494 - VST 15/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 176 025,00 EUR bez DPH Nákup nových osobných automobilov.
01064 - VZT 36/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 390 298,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy.
02823 - VZT 98/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 103 352,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy.
04413 - VZT 152/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 464 495,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy.
03666-VBT 58/2005 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici 839 047,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
06077 - VBT 93/2005 Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava 2 886 511,00 SK bez DPH Osobný automobil - 8 ks.
06667 - VBT 100/2005 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 6 156 809,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07124 - VBT 106/2005 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 1 996 907,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07058 - VBT 105/2005 Krajský pozemkový úrad v Nitre 742 808,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07006 - VBT 104/2005 331 494,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00382 - VBT 4/2006 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 355 090,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlo.
00723 - VBT 30/2007 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 3 532 244,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00534 - VBT 20/2007 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici 684 887,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00722 - VBT 30/2007 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 512 035,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00524 - VBT 6/2006 Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava 4 411 140,00 SK bez DPH Osobný automobil - 15 ks.
00608 - VST 8/2006 Slovenská správa ciest 5 396 224,00 SK bez DPH Nákup nových osobných automobilov.
00750 - VBT 10/2006 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici 614 286,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
02474 - VBT 31/2006 2 315 179,00 SK bez DPH Obstaranie osobných motorových vozidiel.
09656 - VBT 140/2005 Krajský pozemkový úrad v Žilina 349 590,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlo.
04420 - VBT 66/2006 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 3 284 629,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
04421 - VBT 66/2006 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 900 444,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
16509 - VBT 226/2005 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici 646 370,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
17801 - VBT 243/2005 DANUBIASERVICE, a.s. 2 511 729,00 SK bez DPH ŠKODA v počte 5 ks z toho: ŠKODA Fabia Classic 1.2 12 V HTP 47 kW v počte 2
05930 - VST 244/2008 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000,00 EUR bez DPH Nákup osobných automobilov.
18493 - VBT 250/2005 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 482 353,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
09764 - VBT 217/2006 Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava 3 078 512,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
05690 - VST 198/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 161 999,00 EUR bez DPH Nákup nových osobných automobilov.
06544 - VZT 221/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 79 560,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy.
00546 - VZT 14/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 26 841,00 EUR bez DPH osobný automobil - malé combi 3 ks
04591 - VZT 132/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 26 603,00 EUR bez DPH Nákup osobných automobilov.
01077 - VZT 29/2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 92 872,00 EUR s DPH Nákup osobných motorových vozidiel strednej triedy

T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.   Rožňavská 30, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 35721014

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
57 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 95 157,00 EUR s DPH Kúpa 11 ks osobných motorových vozidiel rôznych typov a kategórií
01556 - VBT 66/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 200 893,00 SKK bez DPH Špeciálne vozidlá s pohonom všetkých kolies.
04306 - VST 185/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 000 000,00 SKK bez DPH Špeciálne vozidlá s pohonom všetkých kolies.

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.   Plynárenská 7/A, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 35874546

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
00082-VBT 3/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 652 941,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlo.
07605 - VST 113/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 373 082,00 SK bez DPH Terénne vozidlá.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
CARPENO, a.s. Rožňavská 24, Bratislava, 82104, Slovenská republika 36855791
Slavia Industries, a. s. Grösslingova 7, Bratislava, 81109, Slovenská republika 35821833