Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Dominique Collomp

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
rue St Ferdinand 27, Paríž, 750 17, Francúzska republika

800 041 839,57 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 36567761
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 00321125
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 35960736
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Regionálne cesty Bratislava a.s. Čučoriedková 6 35947161
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 00331899
Obec Lemešany Lemešany 186 00327344
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Obec Nová Dedinka Mierová 11 00304981
Mesto Stropkov Hlavná 38/2 00331007
Mesto Čierna nad Tisou Námestie pionierov 1 00331465
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 00317748
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Obec Limbach SNP 55 00304891
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1 00330167
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Obec Ňagov Ňagov 00323276
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Správa mestských komunikácií Poprad Levočská 3312/37 00696463
Obec Podtureň Hlavná 164 00315699
Obec Slanec Hlavná 55/114 00324728
Mesto Hriňová Partizánska 1612 00319961
Obec Slanská Huta Slanská Huta 68 00691330
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Obec Drahňov Drahňov 154 00331503
Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4 30808901
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18 00326518
Obec Soľ Soľ 161 00332861
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4 00312789
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. Nádražný rad 27 35960787
Obec Krásna Lúka Krásna Lúka 00327280
Obec Predajná Námestie Juraja Pejku 67 00313751
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Obec Nižný Žipov Hlavná 177/5 00331775
Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 00328421
Obec Boliarov Boliarov 25 00323993
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Obec Kapušany Kapušany 104 00327239
Mesto Poltár Železničná 489/1 00316342
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11 31672981
Obec Havaj Havaj 13 00330469
Obec Valaliky Poľná 8 00324850
Obec Trstené pri Hornáde Osloboditeľov 118 00324817
Obec Ždaňa Ždaňa 118 00324973
Obec Vyšný Slavkov Vyšný Slavkov 30 00329771
Mesto Strážske Nám. A. Dubčeka 300 00325813
Obec Malá Ida Hlavná 11 00324426
Mesto Humenné Kukorelliho 34 00323021
Obec Pavčina Lehota Pavčina Lehota 71 00315664
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2 00324451
Obec Čirč Čirč 208 00329835
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Lesnícka 23 31577920
Obec Vlková Vlková 107 00326704
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Správa a údržba ciest Žilina M.Rázusa 104 37906232
Obec Gbeľany Urbárska 366/3 00321273
Obec Lukov Lukov 60 00322342
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33 00327590
Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862 00331996
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Obec Seňa Abovská 200 00324698
00304464
Mesto Sabinov Námestie slobody 57 00327735
Obec Kochanovce Kochanovce 207 00323144
Mesto Svit Hviezdoslavova 269/33 00326607
26172981
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1 00326585
Mesto Brezno Námestie gen. M.R.Štefánika 1 00313319
Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 00323233
Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1 00316792
Mestská časť Košice-Šaca Železiarenská 9 00691054
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16 00305383
Obec Malý Krtíš Andreja Kmeťa 5 17061733
Obec Mojš Mojš 147 00321494
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7 00329614
Obec Kostolište Kostolište 66 00304867
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132 00332828
Obec Zemplínske Hradište Obecná 392 00332208
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Na Rovni 12 42076676
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Obec Imeľ Nám. J. Blaskovicsa 507/11 00306479
Obec Vrbov Vrbov 204 00326721
Obec Leles Hlavná 62 00331686
Mesto Sobrance Štefánikova 23 00325791
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41 00317586
Mesto Medzev Štóska 6 00324442
Mesto Nováky Nám.SNP 349 00318361
Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228 00326526
Obec Bidovce Bidovce 210 00323977
Obec Poproč Školská 2 00324639
Obec Viničky Tokajská 191/5 00332101
Obec Žihárec Žihárec 599 00306347
Obec Ubľa Ubľa 00323675
Obec Sedlice Sedlice 176 00327743
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3 00330132
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 00332194
Obec Hliník nad Hronom Železničná 320 00320609
Obec Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy 243 00330264
Obec Michaľany Hlavná 108 00331759
Obec Zámutov Zámutov 434 00332968
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Obec Podhorany Mechenice 51 00308374
Obec Rudina Rudina 00314251
Obec Divina Divina 50 00321214

Zoznam tendrov

EUROVIA SK, a.s.   Osloboditeľov 66, Košice, 04017, Slovenská republika   IČO 31651518

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
217 - VUP 4/2016 Nitrianska investičná, s.r.o. 10 400 077,00 EUR s DPH Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie
2319 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 359,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 710,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT 19/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 554,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
683 - VST 8/2016 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 770 834,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
21074 - VZT 208/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
21074 - VZT 208/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 203,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
7902 - VSP 72/2015 Slovenská správa ciest 37 280 444,00 EUR bez DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
9686 - VRP 88/2015 Mesto Michalovce 1 478 070,00 EUR bez DPH Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce-1.etapa
8391 - VSP 76/2015 Mesto Košice 19 689 949,00 EUR bez DPH KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
8415 - VZT 76/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 974,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
1006 - VUP 11/2015 Slovenská správa ciest 33 254 769,00 EUR s DPH I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat
1508 - VZT 14/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 900,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
1508 - VZT 14/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 721,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
31072 - VSP 249/2014 Mesto Prešov 2 950 100,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov
1030 - VZT 11/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
26730 - VSP 215/2014 Mesto Michalovce 777 550,00 EUR s DPH Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce
26642 - VSP 214/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 854 870,00 EUR bez DPH Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava -
26640 - VSP 214/2014 Slovenská správa ciest 803 520,00 EUR s DPH Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix).
24899 - VZT 202/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 290,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
24899 - VZT 202/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 264,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
746 - VZT 11/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 792,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
18249 - VSP 158/2014 Mesto Žiar nad Hronom 1 580 000,00 EUR s DPH Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce
746 - VZT 11/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 522,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
1039 - VZT 13/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 684,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 67 800,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 155 277,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 201 175,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 000,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 042,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
6015 - VZT 76/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 269,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
8441 - VSP 107/2013 Regionálne cesty Bratislava a.s. 456 108,00 EUR s DPH Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB - práce
18497 - VSP 222/2013 Prešovský samosprávny kraj 1 960 830,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest v PSK - 3.etapa, oblasť Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou
16705 - VSP 200/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 2 507 187,00 EUR s DPH Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Peťov - Posténypuszta,
16442 - VSP 197/2013 Mesto Sečovce 259 000,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Sečovce
15285 - VZT 140/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 121,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
15126 - VZT 139/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 754,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
15126 - VZT 139/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12252 - VUP 123/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254 900 000,00 EUR bez DPH Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
7030 - VST 84/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 313 760,00 EUR bez DPH Materiály na aplikáciu postrekových technológií
13550 - VSP 131/2014 Obec Lemešany 2 022 000,00 EUR s DPH Kanalizácia a ČOV Lemešany
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 177 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 321 100,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 700,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
6194 - VZT 76/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 111,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
2118 - VUP 31/2014 Košický samosprávny kraj 3 902 800,00 EUR s DPH Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance
2119 - VUP 31/2014 Košický samosprávny kraj 5 089 000,00 EUR s DPH Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a
2117 - VUP 31/2014 Košický samosprávny kraj 4 298 700,00 EUR s DPH Cesty KSK 8 - Trebišov - napojenie obcí na Trebišov a Sečovce
575 - VSP 10/2014 Mesto Michalovce 419 656,00 EUR s DPH Michalovce - Kruhový objazd ulíc Špitálska - Okružná.
19613 - VSP 242/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 105 438,00 EUR bez DPH Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
18980 - VSP 231/2013 Mesto Nitra 10 078 900,00 EUR s DPH Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Nitry
20185 - VST 252/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 197 600,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
17239 - VZT 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 195,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
17239 - VZT 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 347,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
17564 - VSP 208/2013 Slovenská správa ciest 2 270 393,00 EUR s DPH I/50 a I/18 Michalovce križovatka
17989 - VSP 213/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 70 580 170,00 EUR s DPH Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave,1.
17824 - VSP 211/2013 Obec Nová Dedinka 204 000,00 EUR s DPH Revitalizácia námestia v Novej Dedinke.
17566 - VSP 208/2013 Mesto Stropkov 395 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií Stropkov
17662 - VSP 209/2013 Mesto Čierna nad Tisou 372 906,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou
16801 - VSP 201/2013 Mesto Prievidza 400 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
16168 - VSP 193/2013 Mesto Púchov 418 058,00 EUR s DPH REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA TOVÁRENSKÁ, PÚCHOV
16920 - VZT 202/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 130,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
16025 - VSP 190/2013 Žilinský samosprávny kraj 488 476,00 EUR s DPH SŠ Hlinská Žilina - Prestavba prízemia na stravovacie centrum a výučbu varenia.
16522 - VSP 198/2013 Obec Limbach 415 000,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce II.pre obec Limbach
14382 - VBP 162/2013 Mesto Michalovce 927 333,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 4. časť.
15097 - VSP 173/2013 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 799 256,00 EUR s DPH Oprava ciest II. a III. tried dodávateľsky na rok 2013
13504 - VBP 146/2013 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 596 112,00 EUR s DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v KSK
13096 - VSP 140/2013 Mesto Stará Ľubovňa 576 000,00 EUR s DPH Stavebvné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 17 800,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13097 - VSP 140/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 357 800,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA - L.C. VOLCHOVO
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 000,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
12863 - VZT 138/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 406,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13007 - VZT 139/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12695 - VZT 137/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 179,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rcýhlostných ciest
12012 - VSP 132/2013 Obec Ňagov 1 259 143,00 EUR s DPH Ňagov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
13007 - VZT 139/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 200,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13007 - VZT 139/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
11716 - VSP 129/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 500,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA L.C. KYSLÁ – BIELE VODY
6740 - VBP 84/2013 Mesto Michalovce 1 301 739,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 3. časť.
5999 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 2 998,00 EUR bez DPH Výstavba lesnej cesty a spevnených plôch
6223 - VBP 78/2013 Mesto Košice 220 000,00 EUR bez DPH Záchranné práce na západnom svahu Kostolianskej cesty na kopci Hradová – Košice
6091 - VST 77/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 263 300,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
6091 - VST 77/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 104 000,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
6222 - VBT 78/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 178 000,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla: časť č. 7 závod V. Krtíš – stredisko
5991 - VST 76/2013 Správa mestských komunikácií Poprad 128 486,00 EUR s DPH Asfaltová zmes za tepla obaľovaná pre Správu mestských komunikácií Poprad
2013 - VSP 29/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 625 080,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky
546 - VZT 10/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 754,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
546 - VZT 10/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 370,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
15279 - VSP 242/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 289 214,00 EUR s DPH Oprava cesty II/535 Mlynky v km 2,800 - 4,380
12898 - VSP 207/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 307 105,00 EUR bez DPH EXPEDIČNÝ SKLAD LOPEJ SPEVNENÉ PLOCHY
13017 - VSP 208/2012 Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 300 000,00 EUR s DPH Stavebné práce - Štátna cesta II/503, PEZINOK - PERNEK
13365 - VSP 214/2012 Slovenská správa ciest 419 865,00 EUR bez DPH I/68 Plavnica prieťah oprava cesty
10884 - VBP 181/2012 Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 085 000,00 EUR bez DPH Odstránenie mimoriadnej udalosti havárie na štátnej ceste II/502 Vinosady
11142 - VSP 185/2012 Obec Podtureň 223 077,00 EUR s DPH Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodnami
12515 - VSP 202/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 400,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY PLÁŇ - BIELY POTOK II. ETAPA
11484 - VSP 189/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 999,00 EUR bez DPH Lesná cesta Lohyňa PŠ - rekonštrukcia
12379 - VZT 201/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 647,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
10525 - VST 173/2012 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 54 462,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
12379 - VZT 201/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 246,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12379 - VZT 201/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 455 011,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 408 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
09076 - VUP 147/2012 Košický samosprávny kraj 1 450 520,00 EUR s DPH Otvorená zóna 7 Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel
09799 - VUP 159/2012 Obec Slanec 479 029,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec
09011 - VSP 146/2012 Regionálne cesty Bratislava a.s. 456 083,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB-práce
08720 - VST 141/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 917,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08598 - VSP 139/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty Sopotnická dolina
08720 - VST 141/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 040,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
10190 - VSP 166/2012 Slovenská správa ciest 1 216 820,00 EUR bez DPH I/77 Gerlachov rekonštrukcia cesty
08720 - VST 141/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 744,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08720 - VST 141/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 830,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
09894 - VUP 161/2012 Mesto Hriňová 941 945,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová
09628 - VSP 156/2012 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 85 000,00 EUR bez DPH Oprava cesty II/507 v km 201,250 - 202,460 Malá Bytča
07651 - VSP 128/2012 Obec Slanská Huta 319 503,00 EUR bez DPH Pusztafalu, Fuzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta - výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto
07568 - VSP 127/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 912 453,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami -Zosuv cesty II/533 za obcou Novoveská Huta
07019 - VSP 119/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 685,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty HODRUŠA
06874 - VSP 117/2012 Mesto Poprad 119 574,00 EUR bez DPH Parkoviská mesta Poprad - Juh, Západ
06507 - VUP 111/2012 Obec Drahňov 652 699,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov
08106 - VSP 134/2012 Mestské lesy v Bratislave 278 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na železnej Studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest.
06092 - VUP 104/2012 Mesto Spišská Belá 456 757,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej
05476 - VSP 93/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 126 257 999,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Jánovce Jablonov, II. úsek
04219 - VUP 70/2012 Obec Soľ 850 658,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Soľ
04217 - VSP 70/2012 Obec Moravany nad Váhom 475 817,00 EUR bez DPH Obnova a oprava ciest v obci Moravany nad Váhom.
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 435 750,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 130 425,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 233 625,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 185 850,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04215 - VSP 70/2012 Slovenská správa ciest 295 680,00 EUR bez DPH I/77 Ľubotín - Čirč, zosuvy
04745 - VSP 80/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 337 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia - L.C. Petríkovo
04668 - VSP 78/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 274 814,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/068010 Drienov
03562 - VST 60/2012 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 135 000,00 EUR bez DPH asfaltobetónová zmes jemnozrnná
04480 - VZT 74/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 126,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
03562 - VST 60/2012 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 27 000,00 EUR bez DPH asfaltobetónová zmes jemnozrnná
03286 - VST 56/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 169 680,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi-Asfaltový betón
02568 - VST 46/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 142 286,00 EUR s DPH Studená asfaltová zmes
01017 - VSP 19/2012 Obec Krásna Lúka 754 500,00 EUR s DPH Úprava Kučmanovského potoka v obci Krásna Lúka.
01295 - VUP 24/2012 Obec Predajná 516 298,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku Predajná
01408 - VSP 26/2012 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 79 500,00 EUR bez DPH LIFE07 NAT/SK/000707-Revitalizácia močiara Istragov
01583 - VUP 29/2012 Obec Nižný Žipov 1 117 619,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Nižný Žipov.
01582 - VUP 29/2012 Obec Krásnohorské Podhradie 534 913,00 EUR bez DPH Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada
02804 - VUP 49/2012 Obec Boliarov 1 870 665,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Boliarov - Infraštruktúra B1
01232 - VUP 23/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 2 878 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest, III/050043 Uhrovec Kšinná a č. III/050044 Žitná Radiša
02921 - VUP 51/2012 Obec Kapušany 1 085 952,00 EUR bez DPH Úprava Kapušianskeho potoka
02324 - VSP 42/2012 Mesto Poltár 614 064,00 EUR bez DPH Stavebné práce na projekte Revitalizácia centra mesta Poltár
00713 - VUP 13/2012 Obec Krásnohorské Podhradie 287 799,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí
00476 - VSP 10/2012 Mestské lesy Košice a.s. 241 040,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty Daľava II
00477 - VUP 10/2012 Obec Havaj 919 048,00 EUR bez DPH Havaj - Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78 973,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08136 - VUP 198/2011 Žilinský samosprávny kraj 1 149 769,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest obce Novoť s cieľom zlepšenia spojenia na slovenskej strane hranice
07731 - VUP 191/2011 Obec Valaliky 619 478,00 EUR bez DPH Obnova centier miestnych častí obce Valaliky
09839 - VSP 225/2011 Obec Trstené pri Hornáde 294 688,00 EUR bez DPH Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením
10108 - VUP 229/2011 Obec Kapušany 620 122,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany
08332 - VSP 201/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 554 000,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Ivachnová Važec a Važec - Jánovce
09636 - VUP 222/2011 Obec Ždaňa 508 780,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Ždaňa
07944 - VST 195/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
08847 - VSP 209/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 460 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trencín a SSÚR 5 Púchov
08978 - VUP 211/2011 Obec Vyšný Slavkov 863 902,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana obce Vyšný Slavkov
00313 - VSP 10/2009 Mesto Košice 2 726 519,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
07135 - VSP 178/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 862 071,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov - Budimír a Beharovce - Fričovce.
06169 - VSP 156/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 295 440,00 EUR s DPH Havarijná oprava cesty III/536005 Rudňany prieťah
05932 - VBP 150/2011 Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 868 800,00 EUR bez DPH Sanácia následkov mimoriadnej udalosti spôsobenej búrkovou činnosťou a následnými povodňami na cestách a mostoch
00358 - VSP 11/2009 Mesto Strážske 2 483 558,00 EUR s DPH Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske.
05930 - VUP 150/2011 Obec Malá Ida 484 901,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Malá Ida.
01808 - VST 65/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 306 798,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
01985 - VSP 70/2009 Slovenská správa ciest 2 721 528,00 EUR bez DPH I/18 a II/68 Prešov - Námestie mieru - križovatka.
01120 - VSP 39/2009 Slovenská správa ciest 445 820,00 EUR bez DPH I/79 a II/552, Veľaty - križovatka.
01182 - VST 42/2009 Správa mestských komunikácií Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Asfaltová zmes obaľovaná za tepla.
02283 - VSP 80/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 579 474,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné, technológiou
02448 - VSP 85/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 462 111,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov, technológiou
03271 - VSP 113/2009 Mesto Humenné 903 559,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina.
03756 - VSP 130/2009 Obec Pavčina Lehota 432 010,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Pavčina Lehota.
02450 - VSP 85/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 869 150,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, technológiou
03369 - VRP 117/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 622 666,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
03346 - VSP 116/2009 Generálny investor Bratislavy 1 520 015,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
04834 - VUP 168/2009 Mesto Košice 3 850 286,00 EUR bez DPH Kompostáreň bioodpadov mesta Košice - výroba kompostu, Bernátovce.
00314 - VBP 13/2008 Mesto Košice 3 702 938,00 SK bez DPH Povrchová úprava II/547, Čermeľská cesta.
04664 - VSP 163/2009 Slovenská správa ciest 733 323,00 EUR bez DPH I/66 Valkovňa - Šumiac
04850 - VSP 169/2009 Mesto Poprad 378 544,00 EUR bez DPH Park ARÉNA - Poprad JUH III.
01924 - VUP 81/2008 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 899 431,00 SK bez DPH Protipožiarna lesná cesta Chyžné-Dlhý diel, I. etapa - rekonštrukcia starej lesnej cesty.
03401 - VUP 55/2005 Mesto Moldava nad Bodvou 2 485 927,00 SK bez DPH SO 01 Komunikácia - zástavba rodinných domov, lokalita Pod kopcom, Moldava nad
02192 - VSP 94/2008 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 367 319,00 SK bez DPH Protipožiarna l. c. Ladzany - Veperec.
03709-VSP 58/2005 Obec Čirč 33 576 798,00 SK bez DPH ČOV, kanalizácia a rozšírenie kanalizácie, Čirč.
03025 - VSP 133/2008 Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 16 000 000,00 SK bez DPH Protipožiarne lesné cesty Kolačkov - rekonštrukcia.
00825 - VSP 35/2007 Obec Vlková 60 000 000,00 SK bez DPH Technická vybavenosť pre IBV/181 v obci Vlková.
00854 - VSP 11/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 18 000 000,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
02095 - VBP 90/2007 Mesto Košice 12 601 105,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547 - Čermeľská cesta.
01239 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 760 598,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/55621 Vápeník.
01241 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 609 405,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/545 Zborov - št. hranica PR.
01238 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 993 237,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/558027 Ulič - Uličské Krivé - Zboj.
02003 - VSP 26/2006 Slovenská správa ciest 9 407 526,00 SK bez DPH Stavba: I/57 Nemšová - križovatka.
02259 - VST 96/2007 Správa a údržba ciest Žilina 0,00 bez DPH Nákup - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, minerálneho dechtu alebo
02602 - VSP 111/2007 Slovenská správa ciest 28 000 000,00 SKK bez DPH I/18 Čierna n. Topľou - riešenie bezpečnostnej situácie.
02230 - VSP 95/2007 Obec Gbeľany 13 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia - II. etapa, miestnych komunikácií v obci Gbeľany.
08846 - VSP 129/2005 Obec Lukov 6 019 688,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a lávky pre peších v obci Lukov.
02292 - VBT 29/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 127 380,00 SK bez DPH Betónové zmesi.
04093 - VSP 170/2008 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 138 400,00 SK bez DPH Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe verejného obstarávateľa.
03573 - VSP 151/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 500 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov,
10294 - VSP 146/2005 Mesto Stropkov 7 731 092,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a úpravy miestnych komunikácií v Stropkove.
04182 - VSP 175/2008 Mesto Prešov 140 411 960,00 SK bez DPH Prešov - rekonštrukcia Okružnej ulice - I. mestský dopravný okruh + revitalizácia súvisiacich území.
10038 - VSP 143/2005 Obec Kapušany 2 872 224,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kapušany.
03574 - VSP 151/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26 180 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
03327 - VBP 141/2007 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 776 416,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
04072 - VBP 169/2008 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 33 405 882,00 SK bez DPH Gelnica, havária cesty II/546 - zosuv.
03470 - VSP 51/2006 Obec Pečovská Nová Ves 2 643 578,00 SK bez DPH Miestna komunikácia - prepojenie ulíc Orgovánová a Pred Ľutinkou, Pečovská Nová
11038 - VSP 156/2005 Mesto Trebišov 15 208 908,00 SK bez DPH Oprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov.
10805 - VBT 154/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 91 476,00 SK bez DPH Betónové zmesi.
03605 - VSP 54/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 899 440,00 SK bez DPH Oprava ciest v Ubľanskej doline.
03994 - VSP 59/2006 Mesto Kežmarok 10 228 696,00 SK bez DPH Inžinierske siete IBV, Kamenná Baňa - I. časť - II. etapa.
11511 - VSP 162/2005 Mesto Košice 70 511 506,00 SK bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice mesto II, III, IV.
04345 - VSP 64/2006 Obec Seňa 4 845 113,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a rigola, Seňa.
04171 - VSP 61/2006 8 950 852,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Ulice 29. augusta - zmena dopravného režimu na upokojenú komunikáciu.
12453 - VBP 173/2005 Mesto Sabinov 12 605 042,00 SK bez DPH Stavebné úpravy mestských komunikácií v meste Sabinov.
12969 - VSP 181/2005 Mesto Košice 27 316 300,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
04867 - VSP 73/2006 Obec Kochanovce 8 298 799,00 SK bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Kochanovce.
12905 - VSP 180/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 883 474,00 SK bez DPH Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský
04724 - VSP 71/2006 Mesto Prešov 8 888 888,00 SK bez DPH Prešov - rekonštrukcia Royovej ul. - Solivar.
13179 - VSP 183/2005 Slovenská správa ciest 2 451 023,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/50 Lipovník oprava mosta 50 - 287".
13178 - VSP 183/2005 Slovenská správa ciest 36 002 011,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/73 Svidník - Vyšný Komárnik IV. etapa".
13036 - VSP 182/2005 Mesto Trebišov 6 748 595,00 SK bez DPH Obnova Severného námestia, Trebišov - etapa I.B.
04687 - VST 71/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 512 000,00 SK bez DPH Obaľovaná drvina ABS.
04996 - VSP 207/2008 Slovenská správa ciest 42 000 000,00 SK bez DPH I/50 a I/79, Hriadky, križovatka.
13652 - VSP 191/2005 Mesto Poprad 2 969 104,00 SK bez DPH Cyklistický chodník v Poprade, trasa B2.
14107 - VSP 197/2005 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 587 300,00 SK bez DPH Súvislé opravy povrchov vozoviek na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho
14402 - VSP 200/2005 Mesto Svit 3 399 366,00 SK bez DPH Realizácia ciest na sídlisku E vo Svite.
05726 - VBP 95/2006 Mesto Sabinov 12 605 042,00 SK bez DPH Stavebné úpravy mestských komunikácií v meste Sabinov.
14413 - VBP 200/2005 Mesto Košice 4 289 580,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
15427 - VSP 212/2005 5 633 120,00 SK bez DPH Lesná cesta RIEKA.
15323 - VBP 211/2005 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 673 812,00 SK bez DPH Výstavba dočasného mosta cez rieku Topľa z dôvodu havarijnej situácie mostného
15616 - VSP 214/2005 Mesto Vysoké Tatry 5 110 827,00 SK bez DPH Obnova asfaltových krytov miestnych komunikácií.
06180 - VSP 104/2006 Mesto Púchov 14 799 844,00 SK s DPH Púchov - Moyzesova ulica - pešia zóna.
15881 - VSP 219/2005 Slovenská správa ciest 6 021 054,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/79 Dobrá - Bačka oprava cesty" časť A, časť B.
06292 - VSP 106/2006 Mesto Košice 9 094 597,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií.
05398 - VSP 221/2008 Mesto Brezno 40 000 000,00 SK bez DPH Opravy miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Brezno.
06619 - VSP 115/2006 Mesto Moldava nad Bodvou 16 465 527,00 SKK bez DPH Zekeres I - rekonštrukcia historického centra - Moldava nad Bodvou.
15880 - VSP 219/2005 Slovenská správa ciest 2 857 144,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby I/68 Prešov - Dúbrava oprava cesty.
15879 - VSP 219/2005 Slovenská správa ciest 11 800 042,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky.
06828 - VSP 121/2006 Mesto Medzilaborce 7 013 747,00 SK bez DPH Živičná úprava miestnych komunikácií na sídlisku Vrch.
17331 - VSP 237/2005 Mesto Martin 9 326 259,00 SK bez DPH Martin-Podháj, križovatka ulíc Gorkého - Mládeže, prestavba priesečnej križovatky
17042 - VBP 233/2005 Mestská časť Košice-Šaca 4 201 680,00 SK bez DPH Úprava prístupovej komunikácie k IBV Šaca.
17810 - VSP 243/2005 Mesto Bardejov 5 635 823,00 SK bez DPH Bardejov, Na hradbách - rekonštrukcia MK a IS.
17727 - VSP 242/2005 Mesto Dunajská Streda 4 525 613,00 SK bez DPH Rekonštrukcia križovatky ciest II/507 a III/06328.
07501 - VSP 139/2006 Obec Malý Krtíš 20 205 020,00 SK s DPH Priemyselný park Malý Krtíš - komunikácie a premostenie potoka.
07595 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 47 601 397,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Svidník,
07598 - VBP 142/2006 Mesto Košice 6 722 550,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
07590 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 40 867 299,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
07591 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 715 310,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov,
07500 - VSP 139/2006 Generálny investor Bratislavy 5 187 352,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Dúbravskej cesty, 1. časť (Cesta na Červený most od Lamačskej cesty
06031 - VSP 246/2007 Slovenská správa ciest 28 500 000,00 SKK bez DPH I/50 a II/566 Tibava, križovatka.
18242 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 3 846 252,00 SK bez DPH I/73 Kračúnovce - Giraltovce, oprava vozovky.
18232 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 3 211 207,00 SK bez DPH I/15 Turany nad Ondavou prieťah, oprava vozovky.
18233 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 5 574 670,00 SK bez DPH I/15 Duplín - rázcestie s I/73, oprava vozovky.
08749 - VBP 183/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 943 223,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
08747 - VSP 183/2006 Mesto Košice 49 742 895,00 SK s DPH Oprava živičného krytu na Watsonovej a Popradskej ulici.
08865 - VSP 188/2006 Obec Mojš 19 736 616,00 SK bez DPH Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Mojš.
08682 - VUP 180/2006 Slovenská správa ciest 15 630 000,00 SKK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác: I/78 Príslop - zosuv, I. etapa.
09150 - VBP 198/2006 Košický samosprávny kraj 17 054 135,00 SKK s DPH Rekonštrukcia zosuvu úseku cesty III/0682 Kecerovce.
09547 - VSP 210/2006 Košický samosprávny kraj 108 756 340,00 SK bez DPH Stavebné úpravy ciest II. a III. triedy v roku 2006.
09793 - VSP 218/2006 Generálny investor Bratislavy 42 563 641,00 SK bez DPH Rekonštrukcia križovatky Hradská - Ráztočná - Podunajská - Dvojkrížna ul. v
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 446 921,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 55 004,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05300 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 156 737,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec.
05299 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 239 296,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
07653 - VSP 247/2009 Košický samosprávny kraj 1 107 772,00 EUR s DPH Stavebné úpravy cesty III/06821 Skároš - Holloháza
07303 - VUP 243/2009 Mesto Spišská Nová Ves 1 115 416,00 EUR bez DPH Spišská Nová Ves - most Matuškova ulica s dopravným prepojením.
06200 - VSP 213/2009 Žilinský samosprávny kraj 639 006,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úseku cesty Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova.
06008 - VSP 206/2009 Košický samosprávny kraj 1 117 009,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SaÚ Moldava nad Bodvou.
00101 - VSP 6/2010 Slovenská správa ciest 2 173 468,00 EUR bez DPH I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky.
03521 - VSP 99/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 358 579,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Humenné - 2.etapa
03207 - VSP 89/2010 Obec Kostolište 368 132,00 EUR bez DPH Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska.
03469 - VST 97/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 369 737,00 EUR bez DPH Materiály na aplikáciu postrekových technológií
03316 - VUP 92/2010 Obec Jaslovské Bohunice 600 555,00 EUR s DPH Revitalizácia námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice - I.etapa
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 162 500,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 126 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 130 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03410 - VUP 95/2010 Obec Sečovská Polianka 4 012 558,00 EUR bez DPH Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka.
02439 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 151 091,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02439 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 215 637,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02440 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 39 496,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
02440 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 380 862,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
02339 - VUP 65/2010 Obec Zemplínske Hradište 435 093,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Zemplínske Hradište.
02487 - VSP 69/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 231 452,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Prešov - 1. etapa
02486 - VSP 69/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 092 184,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Humenné - 1. etapa
02580 - VUP 71/2010 Mesto Spišská Belá 1 289 797,00 EUR bez DPH Cyklochodník Spišská Belá - Tatranská Kotlina v rámci projektu "Belianske Tatry - spolu a
03594 - VUP 101/2010 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol 1 371 641,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Čirč
04748 - VUP 136/2010 Mesto Vranov nad Topľou 2 071 189,00 EUR bez DPH Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou.
05214 - VSP 149/2010 Mesto Michalovce 2 356 735,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce.
03594 - VUP 101/2010 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol 1 295 719,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Čirč
04264 - VUP 124/2010 Obec Imeľ 512 950,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce IMEĽ Námestie Jozefa Blaskovicsa
05242 - VBP 150/2010 Slovenská správa ciest 2 953 911,00 EUR bez DPH I/15 Miňovce zosuv, havária
03913 - VSP 112/2010 Košický samosprávny kraj 3 598 625,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
03825 - VSP 109/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 455 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia cesty III/066 47 Ráztoka a III/066 57 Nemecká na posilnenie vybavenosti územia
03800 - VUP 108/2010 Obec Vrbov 520 228,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia námestia a miestnych komunikácií v obci Vrbov.
05306 - VUP 153/2010 Mesto Brezno 2 590 452,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Námestia gen. M. R. Štefánika - III. Etapa
04586 - VUP 132/2010 Obec Leles 607 203,00 EUR s DPH Leles - Rekonštrukcia centra obce Centrum 1 SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek
03857 - VSP 110/2010 Mesto Poprad 2 390 640,00 EUR bez DPH Obnova a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Poprad.
04746 - VSP 136/2010 Mesto Poprad 489 505,00 EUR bez DPH Cyklistický chodník Poprad JUH III - Kvetnica
06010 - VUP 182/2010 Mesto Sobrance 976 101,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance.
05921 - VBP 179/2010 Mesto Poprad 1 196 106,00 EUR bez DPH Obnova a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Poprad - ďalšie komunikácie
07084 - VUP 216/2010 Mesto Nová Dubnica 1 044 876,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny - Mierové námestie v Novej Dubnici
06488 - VUP 198/2010 Mesto Medzev 495 496,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti mesta Medzev
06161 - VUP 188/2010 Mesto Nováky 915 551,00 EUR bez DPH Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zástavky v Novákoch.
06211 - VBP 190/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 062 388,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu na cestách II.a III. triedy po povodniach v KSK
06211 - VBP 190/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6 455 733,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu na cestách II.a III. triedy po povodniach v KSK
06722 - VUP 204/2010 Obec Limbach 340 356,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach.
06888 - VUP 210/2010 Mesto Trebišov 785 195,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov.
05544 - VUP 163/2010 Mesto Košice 1 110 103,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach
06129 - VUP 187/2010 Mesto Spišská Stará Ves 645 975,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
05742 - VUP 172/2010 Mesto Humenné 1 569 860,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom.
05438 - VUP 158/2010 Obec Bidovce 615 593,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Bidovce
07086 - VUP 216/2010 Obec Poproč 925 824,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč.
05785 - VUP 174/2010 Obec Viničky 459 139,00 EUR s DPH Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá Viničky
05755 - VUP 173/2010 Obec Žihárec 489 520,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Žihárec
06692 - VUP 203/2010 Obec Ubľa 379 078,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Ubľa
06863 - VUP 209/2010 Obec Sedlice 512 600,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
05557 - VUP 164/2010 Obec Nová Dedinka 677 554,00 EUR s DPH Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
06426 - VUP 197/2010 Mesto Podolínec 785 210,00 EUR bez DPH Regenerácia Mariánskeho námestia - Podolínec
05671 - VUP 168/2010 Obec Zemplínska Teplica 512 107,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Zemplínska Teplica.
06008 - VUP 182/2010 Obec Hliník nad Hronom 773 673,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej časti obce Hliník nad Hronom
00019 - VBP 1/2011 Mesto Michalovce 1 006 890,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 2. časť.
00129 - VUP 5/2011 Obec Vyšné Ružbachy 512 215,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Vyšné Ružbachy
07237 - VUP 220/2010 Obec Michaľany 507 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Michaľany
07596 - VUP 230/2010 Mesto Sabinov 1 033 433,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mesta Sabinov
07594 - VSP 230/2010 Obec Zámutov 2 217 257,00 EUR bez DPH Zámutov - kanalizácia a ČOV
07624 - VSP 231/2010 Mesto Banská Bystrica 6 705 042,00 EUR bez DPH Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
07625 - VUP 231/2010 Obec Pečovská Nová Ves 523 980,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK , chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 77 053,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 306 004,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01578 - VUP 46/2011 Obec Podhorany 429 430,00 EUR bez DPH Podhorany - revitalizácia verejných priestranstiev častí Mechenice a Sokolníky
02496 - VUP 64/2011 Obec Rudina 589 003,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Rudina
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 292 549,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01783 - VST 53/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 332 884,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 255 660,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
03018 - VST 76/2011 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 23 400,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes jemnozrnná
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 280 000,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 141 216,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 231 098,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
05071 - VST 131/2011 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 52 770,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
05071 - VST 131/2011 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 52 835,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
05420 - VSP 139/2011 Slovenská správa ciest 5 744 824,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.
05230 - VSP 135/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 198 979,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy - 3. etapa, úsek č. 2
05231 - VSP 135/2011 Mesto Poprad 532 370,00 EUR bez DPH Prestavba križovatky ciest v Poprade na ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova , na okružnú križovatku.
04685 - VUP 121/2011 Obec Divina 621 994,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Divina

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.