Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Miloš Stopka

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Stará vinárska 14, Bratislava, 81104, Slovenská republika

195 156 353,48 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2013
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Mesto Pezinok Radničné nám. 7 00305022
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24 00397440
Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji 59 00306037
Obec Trávnica Hlavná 37/65 00309320
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Mesto Svätý Jur Prostredná 29 00304832
Obec Polomka Osloboditeľov 12 00313726
Mesto Galanta Mierové námestie 940/1 00305936
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Obec Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 29 00314081
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16 00305383
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 Hurbanova 128/25 36125121
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Budovateľská 1 00738395
Krajský súd Orolská 3 35995572
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 00317748
Obec Bačkov Hlavná 201 00331287
Poliklinika Senica, n.o. Sotinská 1588 36084212
Mesto Stupava Hlavná 1 00305081
Obec Bučany Bučany 269 00312321
Mesto Veľký Meder Komárňanská 9/207 00305332
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Mesto Vráble Hlavná 1221/22 00308641
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 00317667
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3 00330132
Obec Súľov - Hradná Súľov - Hradná 65 00321656
Krajský školský úrad Hviezdoslavova 3 37916513
Obec Malý Krtíš Andreja Kmeťa 5 17061733
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Obec Radošovce Radošovce 188 00309907
Obec Plešivec Čsl. armády 1 00328642
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1 00315737
Mesto Šurany Nám. hrdinov 1 00309311
Obec Žbince Žbince 34 00326089
Obec Kecerovce Kecerovce 92 00324299
Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1 37886827
Obec Sirník Hlavná 152/21 00331902
Mesto Svit Hviezdoslavova 269/33 00326607
Obec Buglovce Buglovce 56 00328987
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 00331023
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Obec Rozhanovce SNP 48 00324655
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Tatranská Lomnica 00166529
Obec Malá Lehota Malá Lehota 00320862
Obec Križovany nad Dudváhom Križovany nad Dudváhom 1 00682187
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. Demandice 315 36550680
Mesto Snina Strojárska 2060/90 00323560
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Obec Demänovská Dolina Demänovská Dolina 00315168
Obec Tekovská Breznica Tekovská Breznica 00321036
Obec Drahňov Drahňov 154 00331503
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. Hertník 85 36167517
Mesto Tvrdošín Trojičné námestie 185/2 00314901
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici ČSA 26 37950258
Obec Hybe Hybe 00315231
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 00321125
Štátny komorný orchester Žilina Dolný Val 47 00228672
Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7 00306185
Krajský školský úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11 37938126
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Obec Tekovské Lužany SNP 43 00307548
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7 00329614
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41 00317586
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4 00647209
Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 00315494
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1 00312509
Mesto Stará Turá SNP 1/2 00312002
Mesto Trstená Bernolákova 96 00314897
Mesto Gbely Námestie slobody 1261 00309524
Mesto Nové Mesto nad Váhom Čsl. armády 1 00311863
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1 00311162
Obec Lehota pod Vtáčnikom Námestie SNP 33/1 00318256
Obec Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 00327808
Obec Kúty Nám. Radlinského 981 00309672
Mesto Holíč Bratislavská 5 00309541
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 00699021
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ventúrska 3 00397431
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49 00037869
Obec Kechnec Kechnec 19 00690261
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
35859052
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici Zvolenská cesta 27 37949799
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Krajská prokuratúra Moyzesova 20 35996072
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 36246034
Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2 00308676
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Ústav na výkon väzby Kpt. Nálepku 1 00738409
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 30807506
Mesto Kremnica Štefánikovo námestie 1/1 00320781
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 35822163
Mesto Šahy Hlavné námestie 1 00307513
Mesto Modra Dukelská 38 00304956
Obec Gbeľany Urbárska 366/3 00321273
Obec Udiča Udiča 302 00317853
Obec Špačince Hlavná 16 00313033
Obec Pruské Pruské 1 00317721
Obec Horné Orešany Horné Orešany 190 00312533
Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 00311812
Obec Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 587 00306240
Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 00306169
Obec Slovenská Ves Slovenská Ves 45 00326500
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 00309150
Obec Komjatice Nádražná 97/344 00308994
Obec Veľké Lovce Veľké Lovce 99 00309354
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
Obec Madunice P.O.Hviezdoslava 8/368 00312738
Obec Lomnička Lomnička 66 00330027
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 00317209
Obec Horná Súča Horná Súča 233 00311561
Obec Trstice Trstice 667 00306258
Mesto Želiezovce SNP 2 00307696
Obec Horné Saliby Horné Saliby 297 00305952
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 00304557
Mesto Šamorín Hlavná 37 00305723
Obec Svätý Peter Hlavná 2 00306436
Obec Bracovce Bracovce 275 00325074
Obec Trenčianska Turná Trenčianska Turná 86 00312053
Obec Dubová Hlavná 39 00304735
Obec Divín Námestie mieru 654/3 00316041
Obec Bošáca Bošáca 257 00311430
Mesto Tlmače Nám. odborárov 10 00307581
Obec Veľké Uherce Veľké Uherce 360 00311294
Obec Spišský Štiavnik Hornádska 241 00326569
Obec Branč Hlavné námestie 1 00307777
Obec Kamienka Kamienka 151 00329941
Obec Dolná Streda Dolná Streda 650 00611638
Mesto Veľké Kapušany Sídl. L. N. Tolstého 1 00332038
Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862 00331996
Obec Veľké Zálužie Obecná 955 00308595
Obec Ľutina Ľutina 00327425
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 00310905
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Obec Tešedíkovo Tešedíkovo 860 00306215
Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1 00316792
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 36078913
Obec Dolný Bar Dolný Bar 30 00305367
Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 00313190
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Obec Liptovské Sliače Seč 635/2 00315745
Obec Trakovice Trakovice 38 00313092
Obec Mokrý Háj Mokrý Háj 6 00309729

Zoznam tendrov

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.   Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika   IČO 35723041

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18869 - VSP 229/2013 Mesto Pezinok 352 800,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku č.2, Pezinok
07083 - VSP 216/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 500 876,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom
01576 - VSP 46/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 888 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Žiari nad Hronom

EURO-BUILDING, a.s.   Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika   IČO 35683066

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
6439 - VSP 80/2013 Technická univerzita vo Zvolene 394 990,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia manipulačno expedičného skladu TU VŠLP vo Zvolene
14326 - VSP 161/2013 Obec Kostolná pri Dunaji 424 106,00 EUR s DPH Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
5292 - VSP 68/2013 Obec Trávnica 125 881,00 EUR bez DPH Separovaný zberný dvor Trávnica
02615 - VRP 92/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 6 499 990,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko), 3. a 4. blok VVER 440, zosilnenie konštrukcií a nátery hlavných budov.
06973 - VRP 235/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko); 3. a 4. blok VVER 440 C 006; Rekonštrukcia a opravy stavebných objektov situovaných v areáli Mochovce 12.
6738 - VSP 84/2013 Mesto Svätý Jur 363 146,00 EUR s DPH Nadstavba objektu školskej družiny
6589 - VSP 82/2013 Obec Polomka 91 583,00 EUR s DPH Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov - stavebné práce
6589 - VSP 82/2013 Obec Polomka 697 725,00 EUR s DPH Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov - stavebné práce
1354 - VSP 20/2013 Mesto Galanta 116 000,00 EUR bez DPH Výmena okien a dverí - ZŠ G. Dusíka Galanta - pavilóny ABEF -
74 - VSP 2/2013 Mesto Michalovce 231 026,00 EUR bez DPH Komunikácie, spevnené plochy a ďalšie stavebné práce pre Zariadenie pre seniorov, Hollého 9,
14843 - VSP 236/2012 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 5 972,00 EUR bez DPH Zatepľovanie budov
13801 - VSP 220/2012 Obec Kysucký Lieskovec 450 000,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec.
13743 - VSP 219/2012 Mesto Komárno 205 211,00 EUR s DPH Obnova byt. bud. – zníženie energ. nár. a rek. domov osobitného určenia na
13742 - VSP 219/2012 Mesto Komárno 222 750,00 EUR s DPH Obnova byt. bud. – zníž. energ. náročnosti a rek. domov osobitného určenia na
14626 - VSP 232/2012 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 727 428,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy Detský domov Martin
13976 - VSP 222/2012 Mesto Dunajská Streda 578 400,00 EUR s DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy v rámci projektu: Zriadenie Madarsko-slovenských obchodno-informacných centier za konkurencieschopné pohranicie-
13975 - VSP 222/2012 Prešovský samosprávny kraj 510 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Ľubovnianského múzea- hradu v Starej Ľubovni
10771 - VSP 178/2012 Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 190 269,00 EUR bez DPH Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ.
10291 - VSP 168/2012 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 459 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia detského domova Skalica
09627 - VSP 156/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 149 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených
10227 - VSP 167/2012 Krajský súd 348 000,00 EUR s DPH Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš
07567 - VSP 127/2012 Mesto Púchov 158 300,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy - zateplenie ZŠ Mládežnícka Púchov - dostavba
06875 - VSP 117/2012 Obec Bačkov 193 500,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bačkov
06216 - VSP 106/2012 Poliklinika Senica, n.o. 151 300,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA POLIKLINIKY SENICA, N.O. - STAVEBNÉ PRÁCE
07571 - VSP 127/2012 Mesto Stupava 231 000,00 EUR bez DPH Materská škola - 2 triedy - J. Kráľa
05810 - VSP 98/2012 Obec Bučany 696 930,00 EUR bez DPH Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum Obce Bučany a revitalizácia priľahlého historického parku
05738 - VUP 97/2012 Mesto Veľký Meder 293 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej zóny mesta Veľký Meder
06040 - VSP 103/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 999,00 EUR bez DPH Administratívna budova lesnej správy Pezinok
06218 - VUP 106/2012 Mesto Vráble 624 000,00 EUR s DPH Vybudovanie zberného dvora v meste Vráble
05436 - VUP 92/2012 Mesto Považská Bystrica 440 994,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Stred.
05935 - VSP 101/2012 Univerzitná nemocnica Martin 246 042,00 EUR bez DPH Nadstavba stážových miestností Kliniky detí a dorastu pavilón č.14 Univerzitná nemocnica Martin
03957 - VSP 66/2012 Mesto Podolínec 405 994,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Meste Podolínec.
03499 - VSP 59/2012 Obec Súľov - Hradná 274 088,00 EUR bez DPH Rekonštukcia, modernizácia a prístavba školy ZŠ s MŠ Súľov - Hradná.
03887 - VSP 65/2012 Krajský školský úrad 254 167,00 EUR bez DPH Špeciálna základná škola internátna, modernizácia a zateplenie obvodového plášta
03771 - VUP 63/2012 Obec Malý Krtíš 186 998,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Malý Krtíš
04263 - VSP 71/2012 Žilinský samosprávny kraj 317 064,00 EUR s DPH Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
04669 - VSP 78/2012 Obec Radošovce 265 000,00 EUR bez DPH Úprava centra obce Radošovce
05046 - VSP 86/2012 Obec Plešivec 291 000,00 EUR bez DPH 4. triedna materská škola Plešivec
04264 - VSP 71/2012 Obec Jaslovské Bohunice 211 499,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba domu smútku a úprava cintorína v obci Jaslovské Bohunice
04569 - VUP 76/2012 Mesto Ružomberok 472 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
03159 - VSP 54/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 000,00 EUR bez DPH Hospodársky dvor ŠL Dobšiná a Kryté poľné hnojisko
02472 - VSP 44/2012 Mesto Šurany 575 000,00 EUR bez DPH Výstavba nájomných bytov 16 b.j.
02378 - VSP 43/2012 Obec Žbince 197 597,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
02803 - VSP 49/2012 Obec Kecerovce 705 600,00 EUR s DPH Bytové domy nižšieho štandardu spolu s technickou vybavenosťou obec Kecerovce
01920 - VSP 35/2012 Poliklinika Sabinov, n.o. 275 000,00 EUR bez DPH Stavebné práce v rámci projektu: Modernizácia Polikliniky Sabinov
01099 - VSP 21/2012 Obec Sirník 291 999,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník.
01470 - VSP 27/2012 Mesto Svit 1 684 999,00 EUR bez DPH Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit
01406 - VSP 26/2012 Obec Buglovce 339 598,00 EUR s DPH Prestavba a Nadstavba MŠ na 8 b.j. bežného štandardu v Bugľovciach
01407 - VSP 26/2012 Mesto Svidník 832 997,00 EUR bez DPH Svidník, bytový dom, blok B6
01540 - VSP 28/2012 Nitriansky samosprávny kraj 381 998,00 EUR bez DPH Humanizácia a modernizácia pavilónu A DSS Olichov
01294 - VSP 24/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 714 167,00 EUR bez DPH 55 87 882 Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - budova mužstva
10459 - VSP 235/2011 Mesto Prešov 990 000,00 EUR bez DPH Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá č. 1, 080 01 Prešov (rekonštrukcia).
11156 - VSP 247/2011 Obec Rozhanovce 458 399,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Rozhanovce.
11154 - VSP 247/2011 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 406 189,00 EUR s DPH Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná
10816 - VSP 241/2011 Obec Malá Lehota 155 998,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota
00423 - VSP 9/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 324 997,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Holíči
11040 - VUP 245/2011 Obec Križovany nad Dudváhom 562 484,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom.
00783 - VSP 14/2012 Technická univerzita vo Zvolene 205 148,00 EUR bez DPH Sanácia hydroizolácie auly a rekonštrukcia sociálnych zariadení v aule
10764 - VUP 240/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394 871,00 EUR s DPH Stavebné úpravy stávajúcich priestorov na OAIM - blok B1 + 0. NP lôžková časť
00326 - VSP 7/2012 ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. 101 500,00 EUR bez DPH Rozšírenie a rekonštrukcia NZZ Harmony v Šahách - stavebné práce
00831 - VSP 15/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 995,00 EUR bez DPH Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia
11576 - VUP 253/2011 Mesto Ružomberok 842 551,00 EUR s DPH Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok - kompostovanie biologického odpadu
11536 - VUP 252/2011 Mesto Snina 1 447 000,00 EUR s DPH Domov pokojnej staroby Snina
11714 - VUP 255/2011 Mesto Kežmarok 579 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia NKP pre potreby Mestskej knižnice v Kežmarku.
10105 - VSP 229/2011 Obec Demänovská Dolina 187 499,00 EUR bez DPH Nadstavba a prestavba obecného úradu Demänovská Dolina
09482 - VSP 220/2011 Obec Tekovská Breznica 184 995,00 EUR bez DPH Zateplenie a výmena okien základnej školy
09976 - VSP 227/2011 Obec Drahňov 2 404 362,00 EUR bez DPH Zberný dvor a kompostáreň Drahňov
07598 - VSP 188/2011 Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 489 802,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia zariadenia - Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. Hertník
09975 - VSP 227/2011 Mesto Tvrdošín 432 499,00 EUR bez DPH Zberný dvor Tvrdošín
07834 - VUP 193/2011 Mesto Prievidza 1 220 355,00 EUR bez DPH ZLEPŠENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU PROSTREDNÍCTVOM REKONŠTRUKCIE A ENERGETICKÝCH ÚSPOR III. ZŠ. CHALUPKU PRIEVIDZA
09689 - VUP 223/2011 Krajský školský úrad v Banskej Bystrici 655 184,00 EUR s DPH Realizácia projektu Centrum vzdelávania handicapovaných detí vo Valaskej stavebná časť
10398 - VSP 234/2011 Obec Hybe 187 499,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach
08253 - VUP 200/2011 Banskobystrický samosprávny kraj 884 962,00 EUR bez DPH Dvojposchodová prístavba medzi dvoma objektmi DD a DSS Hrinová.
10037 - VSP 228/2011 Mesto Žiar nad Hronom 13 133 292,00 EUR bez DPH Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom - stavebné práce
08918 - VSP 210/2011 Štátny komorný orchester Žilina 174 998,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy prevádzkovej budovy ŠKO Žilina.
09908 - VUP 226/2011 Mesto Šaľa 1 920 000,00 EUR bez DPH Domov dôchodcov Šaľa
06646 - VSP 167/2011 Krajský školský úrad v Prešove 702 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy v Poprade
06819 - VSP 170/2011 Prešovská univerzita v Prešove 647 971,00 EUR s DPH Rekonštrukcia podchodu hlavnej budovy VŠA.
06820 - VSP 170/2011 Mesto Banská Bystrica 1 176 000,00 EUR s DPH Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica stavebné práce
05925 - VSP 150/2011 Sociálna poisťovňa 300 000,00 EUR s DPH Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice
06706 - VUP 168/2011 Obec Tekovské Lužany 419 999,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch.
07426 - VUP 184/2011 Mesto Michalovce 443 995,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach.
07509 - VUP 186/2011 Mesto Spišská Nová Ves 1 914 629,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi DD a ZOS.
06846 - VUP 171/2011 Mesto Nová Dubnica 704 926,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica.
07134 - VSP 178/2011 Krajský školský úrad v Prešove 330 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej vo Vranove nad Toplou
06777 - VSP 169/2011 Prešovský samosprávny kraj 574 993,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej galérie -budova elektrárne II. etapa
06245 - VUP 158/2011 Mesto Šurany 1 003 374,00 EUR bez DPH Prístavba k Domovu Jesienka
06918 - VUP 173/2011 Mesto Vranov nad Topľou 1 083 325,00 EUR bez DPH Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou - stavebná časť
07137 - VUP 178/2011 Mesto Vrútky 1 025 012,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Vrútky
01958 - VUP 69/2009 Mesto Liptovský Hrádok 972 776,00 EUR s DPH Stavebné úpravy Základnej školy na ulici J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
01331 - VSP 47/2009 Univerzita Komenského v Bratislave 2 743 414,00 EUR s DPH Rekonštrukcia areálu UK, Mlynské luhy 4, Bratislava.
01615 - VSP 58/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 683 360,00 EUR s DPH Dunajská Streda, OR PZ, rekonštrukcia objektu.
01109 - VSP 38/2009 Mesto Hlohovec 789 689,00 EUR s DPH Rekonštrukcia I. ZŠ, M. R. Štefánika 30, Hlohovec.
01358 - VSP 48/2009 Mesto Púchov 3 983 924,00 EUR s DPH Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove.
02043 - VSP 72/2009 Mesto Stará Turá 1 517 621,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy, Stará Turá.
02495 - VSP 87/2009 Mesto Trstená 688 807,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Hviezdoslavova 822/8, Trstená.
03667 - VSP 128/2009 Mesto Gbely 1 179 935,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Gbely.
03193 - VSP 111/2009 Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 089 464,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa Základnej školy na ul. Tematínskej - Nové Mesto nad Váhom.
02073 - VUP 73/2009 Mesto Topoľčany 1 756 298,00 EUR s DPH Základná škola na Škultétyho ulici v Topoľčanoch.
02074 - VUP 73/2009 Obec Lehota pod Vtáčnikom 668 259,00 EUR s DPH Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy.
03419 - VSP 119/2009 Obec Šarišské Michaľany 965 301,00 EUR s DPH ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, rekonštrukcie objektov.
03420 - VSP 119/2009 Obec Kúty 1 017 793,00 EUR s DPH Areál ZŠ Kúty - rekonštrukcia.
05028 - VUP 176/2009 Mesto Holíč 717 510,00 EUR s DPH Rekonštrukcia II. základnej školy.
00065-VSP 2/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 148 523,00 SK bez DPH Údržba ekologickej zelene prevádzkového areálu
01105-VUP 19/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 103 561 308,00 SK bez DPH Seizmické zodolnenie článkových ventilátorových chladiacich veží a trafostaníc
01419 - VSP 57/2008 Mesto Dunajská Streda 55 000 000,00 SK bez DPH Centrum voľného času mládeže.
03213-VUP 52/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 11 909 437,00 SK bez DPH Oddelenie požiarnych úsekov a odvetranie strojovne JE V-2.
04858 - VSP 77/2005 Bratislavský samosprávny kraj 18 960 431,00 SK bez DPH Prístavba a rekonštrukcia DSS pre deti, Sibírska ulica v Bratislave.
02586 - VUP 112/2008 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 23 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia bytového domu na Penzingerstrasse 114, Viedeň.
05179 - VSP 81/2005 Banskobystrický samosprávny kraj 66 927 713,00 SK bez DPH Komplexná rekonštrukcia a zvýšenie kvality služieb interného pavilónu Nemocnice
02524 - VSP 109/2008 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 114 027 092,00 SK bez DPH Vyúčbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU na Svoradovej ulici v Bratislave.
02665 - VSP 117/2008 Slovenská akadémia vied 14 285 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia fasády budovy SAV a výmena okien na Štefánikovej 49 v Bratislave.
05113 - VUP 80/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 3 338 598,00 SK bez DPH Seizmické zodolnenie pultov panelov a skríň systému kontroly a regulácie v hlavnom
06511 - VSS 98/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 2 268 720,00 SK bez DPH Vykonávanie opráv a údržbárskych prác na elektrických rozvodných zariadeniach
06708 - VBP 100/2005 Obec Kechnec 42 037 057,00 SK bez DPH Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec - SO 555 - prekládka VVN 400 kV.
03461 - VSP 147/2008 Košický samosprávny kraj 42 016 807,00 SK bez DPH Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea.
01905 - VSP 82/2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia fasády budovy MZ SR.
08851 - VBP 129/2005 9 195 194,00 SK bez DPH JE Mochovce 3. a 4. blok - konzervačné a ochranné práce v stavebnej časti.
01913 - VUP 25/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 6 889 979,00 SK bez DPH Oprava administratívnej budovy na Skuteckého 39, Banská Bystrica.
09500 - VBP 138/2005 Technická univerzita v Košiciach 135 751 335,00 SK bez DPH Výstavba Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU v Košiciach.
03041 - VSP 130/2007 Krajská prokuratúra 33 558 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy Krajskej a Okresnej prokuratúry, Žilina.
02677 - VSP 115/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 508 000,00 SKK bez DPH Bratislava, N. SIS a SIRENE, nadstavba objektu na Budyšínskej.
03056 - VSP 42/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 925 422,00 SK bez DPH Elektrická stanica vo Varíne - rekonštrukcia olejovej kanalizácie.
03020 - VBP 41/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 805 420,00 SK bez DPH Oprava administratívnej budovy na Skuteckého 39, Banská Bystrica.
10674 - VUP 152/2005 Trnavská teplárenská, a.s. 22 735 937,00 SK bez DPH Horúcovod G. Dusíka - Tajovského ul., Trnava.
11596 - VSP 163/2005 Mesto Zlaté Moravce 49 387 847,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MNsP, Zlaté Moravce.
04382 - VUP 185/2008 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17 000 000,00 SK bez DPH Nadstavba a prestavba Okresného súdu, Čadca.
12912 - VBP 180/2005 Bratislavský samosprávny kraj 6 625 974,00 SK bez DPH DM Račianska 80 - oprava sociálnych zariadení.
12558 - VUP 175/2005 Ústav na výkon väzby 27 388 648,00 SK bez DPH Rekonštrukcia objektov ZVJS, Sabinov.
04984 - VSP 76/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 4 118 446,00 SK bez DPH IPR EBO 83000, rekonštrukcia laboratória prípravy Ra - vzoriek životného prostredia.
13654 - VBP 191/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 19 591 428,00 SK bez DPH Finálne spracovanie KRAO v SE-EMO - zmeny počas realizácie prác.
14644 - VBP 203/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 7 899 495,00 SK bez DPH IPR EBO 711 00 Seizmické zodolnenie zariadení elektro a SKR v HVB JE V2 - 2.
15268 - VSP 210/2005 Bratislavský samosprávny kraj 12 667 942,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň, objekt č. 2.
06572 - VUP 114/2006 Štátny pedagogický ústav 25 265 884,00 SK bez DPH Administratívna budova ŠPÚ, Exnárova ul., Bratislava.
16288 - VSP 223/2005 Mesto Kremnica 77 985 308,00 SK bez DPH Viacúčelová hala pohybovej rekreácie, Kremnica-Skalka.
07032 - VSP 126/2006 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 15 504 210,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia budovy ÚPSVR v Galante.
16883 - VSP 231/2005 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 470 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávateľa stavebných prác v rámci komplexnej stavebnej údržby
17480 - VSP 239/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24,00 bez DPH Zabezpečenie stavebných prác, opráv a úprav.
05868 - VSP 242/2008 Mesto Žiar nad Hronom 41 600 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom.
18314 - VBP 248/2005 Bratislavský samosprávny kraj 9 462 005,00 SK bez DPH Prístavba a rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre deti, Sibírska ulica v Bratislave
05995 - VSP 246/2008 Košický samosprávny kraj 48 739 496,00 SK bez DPH Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením stropu podkrovia a rekonštrukcia severnej a východnej fasády.
08253 - VSP 163/2006 Obec Kostolná pri Dunaji 24 944 780,00 SK s DPH Rekonštrukcia kultúrneho domu, Kostolná pri Dunaji.
05132 - VUP 179/2009 Mesto Topoľčany 1 009 827,00 EUR bez DPH Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany.
05696 - VSP 198/2009 Trenčiansky samosprávny kraj 430 020,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budov SOŠ, Nové Mesto nad Váhom.
10565 - VSP 244/2006 Mesto Pezinok 17 964 630,00 SK bez DPH Bezbariérový areál rekreácie a športu - prvá fáza rekonštrukcie a dobudovania
05866 - VSP 202/2009 Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 007 853,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Poľovnícka 12.
05274 - VUP 185/2009 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 774 993,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ubytovne NÚSCH a. s., Vlárska 9, Bratislava.
05868 - VUP 202/2009 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 440 483,00 EUR bez DPH Nadstavba bytového domu Dohnalova.
06540 - VSP 221/2009 Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 560 888,00 EUR bez DPH Skládka odpadov - Mnešice - Tušková.
00148 - VUP 7/2010 Mesto Topoľčany 380 883,00 EUR s DPH Zateplenie a modernizácia MŠ ul. J. Kráľa, Topoľčany.
06946 - VUP 234/2009 Mesto Šahy 869 390,00 EUR bez DPH Obnova a rekonštrukcia ZŠ Mládežníckej v Šahách.
07211 - VSP 130/2006 Mesto Modra 18 325 654,00 SKK s DPH Turisticko-informačné centrum Modra-Harmónia.
00872 - VSP 22/2010 Obec Gbeľany 544 994,00 EUR bez DPH Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy kultúrneho domu so zmenou na polyfunkčný objekt, elektrická NN prípojka, Gbeľany
01737 - VSP 46/2010 Obec Udiča 522 659,00 EUR bez DPH Základná škola Udica, nadstavba a stavebné úpravy.
01627 - VUP 43/2010 Obec Špačince 579 838,00 EUR bez DPH Základná škola s materskou školou Špačince - Obnova budov záakldnej školy a materskej školy.
00975 - VSP 24/2010 Mesto Nová Dubnica 892 714,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica
00396 - VUP 11/2010 Obec Pruské 1 098 990,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy Pruské.
02443 - VUP 68/2010 Obec Horné Orešany 419 927,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v obci Horné Orešany
03411 - VUP 95/2010 Trenčiansky samosprávny kraj 949 901,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava
02773 - VUP 75/2010 Mesto Nemšová 473 983,00 EUR bez DPH Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej
02126 - VSP 60/2010 Mesto Holíč 398 872,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Holíč - pracovisko J. Čabelku
02997 - VUP 83/2010 Obec Trnovec nad Váhom 530 428,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom.
03315 - VSP 92/2010 Prešovský samosprávny kraj 987 700,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
03523 - VUP 99/2010 Mesto Sereď 819 991,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho, Sereď.
02832 - VUP 77/2010 Mesto Hlohovec 730 179,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia II. ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec
03203 - VSP 89/2010 Mesto Gbely 480 016,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy školy na ulici Čsl. armády, Gbely
01904 - VSP 52/2010 Obec Slovenská Ves 1 318 808,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou v Slovenskej Vsi
02192 - VSP 61/2010 Mesto Trenčín 738 410,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín
03376 - VUP 94/2010 Mesto Nové Zámky 394 956,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy materskej školy na ulici P. Blahu v Nových Zámkoch.
02025 - VUP 57/2010 Obec Komjatice 81 985,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
02025 - VUP 57/2010 Obec Komjatice 198 690,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
02025 - VUP 57/2010 Obec Komjatice 814 125,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
02249 - VUP 62/2010 Obec Veľké Lovce 453 846,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce
03525 - VUP 99/2010 Mesto Lipany 887 910,00 EUR s DPH Lipany - modernizácia ZŠ Hviezdoslavova 1.
03216 - VUP 89/2010 Obec Jaslovské Bohunice 498 909,00 EUR bez DPH Modernizácia ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice.
03217 - VUP 89/2010 Obec Madunice 538 713,00 EUR bez DPH Prístavba a rekonštrukcia objektu ZŠ a MŠ v Maduniciach
04180 - VUP 121/2010 Obec Lomnička 1 208 229,00 EUR bez DPH Rovnosť šancí pre sociálne znevýhodnené rómske deti predškolského veku a žiakov školského veku z obce
05437 - VUP 158/2010 Mesto Stará Turá 321 300,00 EUR s DPH Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá.
03942 - VSP 113/2010 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 153 550,00 EUR s DPH SK 0113 Krízové centrum- rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava, Slovenská
03831 - VUP 109/2010 Mesto Žiar nad Hronom 1 379 733,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom.
03830 - VUP 109/2010 Obec Tvrdošovce 601 917,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tvrdošovce
03740 - VUP 106/2010 Mesto Dubnica nad Váhom 1 484 987,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom.
03743 - VUP 106/2010 Obec Horná Súča 744 964,00 EUR bez DPH Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča.
03801 - VUP 108/2010 Obec Trstice 638 891,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Trstice
04105 - VSP 119/2010 Mesto Komárno 930 015,00 EUR bez DPH Komplexná rekonštrukcia budovy športovej haly - Rekonštrukcia budovy športovej haly - Kancelárie, sociálne
04107 - VUP 119/2010 Obec Kúty 455 927,00 EUR s DPH ZŠ Kúty - rekonštrukcia II. Etapa.
04461 - VSP 128/2010 Mesto Želiezovce 861 250,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na Mierovej ulici
03969 - VUP 114/2010 Obec Horné Saliby 390 787,00 EUR bez DPH Skvalitnenie vzdelávania v školskom zariadení obce Horné Saliby.
03802 - VUP 108/2010 Mestská časť Bratislava - Rača 639 941,00 EUR bez DPH Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
05261 - VSP 151/2010 Obec Gbeľany 580 000,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a nadstavba Základnej školy Gbeľany
04226 - VSP 123/2010 Mesto Šamorín 480 012,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne - výber dodávateľa
04259 - VUP 124/2010 Obec Svätý Peter 712 980,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
05213 - VSP 149/2010 Obec Bracovce 340 006,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy Základná škola Bracovce
03771 - VUP 107/2010 Obec Trenčianska Turná 788 932,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná.
04588 - VUP 132/2010 Obec Dubová 384 998,00 EUR bez DPH Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
06629 - VUP 201/2010 Obec Divín 738 426,00 EUR bez DPH Námestie a kúpeľná promenáda v Divíne - 1. stavba
05880 - VUP 177/2010 Mesto Topoľčany 466 500,00 EUR s DPH Zateplenie a modernizácia MŠ ul. Škultétyho Topoľčany
06817 - VUP 207/2010 Obec Bošáca 388 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ s MŠ v Bošáci
06782 - VUP 206/2010 Mesto Tlmače 505 003,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače - dolná časť
05672 - VUP 168/2010 Obec Veľké Uherce 446 240,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Veľké Uherce
05647 - VSP 167/2010 Obec Spišský Štiavnik 379 993,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik
05900 - VUP 178/2010 Nitriansky samosprávny kraj 110 816,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia SOU strojárskeho, Nitrianska 61, Šurany.
06294 - VUP 193/2010 Obec Branč 779 737,00 EUR bez DPH Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč
06297 - VUP 193/2010 Obec Kamienka 392 362,00 EUR bez DPH Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka
05711 - VUP 170/2010 Obec Dolná Streda 601 427,00 EUR s DPH Rekonštrukcia kostolného námestia v Dolnej Strede
05617 - VUP 166/2010 Mesto Veľké Kapušany 1 056 000,00 EUR bez DPH Skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu v meste Velké Kapušany
05676 - VUP 168/2010 Mesto Trebišov 1 292 989,00 EUR bez DPH Základná škola I. Krasku - Dostavba I., Trebišov.
05572 - VUP 165/2010 Mesto Trebišov 3 797 994,00 EUR bez DPH Trebišov - sídlisko JUH II. - nájomné byty, Bytové domy C, D -
06667 - VUP 202/2010 Obec Križovany nad Dudváhom 378 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom
07052 - VUP 215/2010 Obec Veľké Zálužie 748 428,00 EUR s DPH Základná škola - rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia Veľké Zálužie
05900 - VUP 178/2010 Nitriansky samosprávny kraj 576 492,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia SOU strojárskeho, Nitrianska 61, Šurany.
00449 - VUP 12/2011 Obec Ľutina 709 988,00 EUR bez DPH Obnova a dostavba kultúrneho centra v Ľutine
07409 - VUP 225/2010 Mesto Komárno 1 281 433,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno - námestie
07410 - VUP 225/2010 Mesto Košice 1 102 070,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach
07595 - VUP 230/2010 Obec Divín 2 339 221,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a obnova kaštieľa v obci Divín.
00701 - VUP 18/2011 Mesto Košice 891 893,00 EUR bez DPH Modernizácia a prístavba ZŠ Považská 12 v Košiciach
00192 - VUP 7/2011 Žilinský samosprávny kraj 991 999,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy, nadstavba a zateplenie objektu školy - Dopravná akadémia Žilina
07560 - VUP 229/2010 Obec Trnovec nad Váhom 786 143,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom
07562 - VUP 229/2010 Mesto Púchov 3 199 949,00 EUR bez DPH Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove - dostavba
02973 - VUP 75/2011 Mesto Partizánske 1 281 591,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia soc. Služieb Domov n. o. Partizánske
03174 - VUP 81/2011 Mesto Nitra 729 996,00 EUR bez DPH Útulok pre bezdomovcov
03021 - VSP 76/2011 Obec Tešedíkovo 1 131 633,00 EUR bez DPH Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo
02684 - VUP 67/2011 Mesto Martin 1 559 995,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
03154 - VUP 80/2011 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 191 742,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
03154 - VUP 80/2011 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 42 824,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
02841 - VUP 71/2011 Obec Dolný Bar 1 429 831,00 EUR bez DPH Dolný Bar - uzatvorenie a rekultivácia skládky
03344 - VUP 89/2011 Mesto Vrbové 874 998,00 EUR bez DPH II.ZŠ Vrbové - rekonštrukcia
02679 - VSP 67/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 773 109,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie Hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi
03154 - VUP 80/2011 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167 794,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
04985 - VSP 129/2011 Mesto Hlohovec 287 994,00 EUR s DPH ZUŠ Hlohovec - prístavba
04987 - VUP 129/2011 Mesto Levice 753 139,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice
05185 - VUP 134/2011 Obec Liptovské Sliače 467 501,00 EUR bez DPH Prístavba a stavebné úpravy materskej školy Liptovské Sliače
04378 - VSP 114/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 139 985,00 EUR s DPH Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne
03765 - VUP 100/2011 Obec Trakovice 471 982,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy Trakovice
03525 - VSP 94/2011 Mesto Nitra 709 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová, Nitra
04743 - VUP 122/2011 Obec Mokrý Háj 461 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a dostavba Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj
05423 - VUP 139/2011 Mesto Vranov nad Topľou 829 935,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
CESTOVNÁ AGENTÚRA MLADÝCH spol. s r.o. v likvidácii Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika 31400680
SICUREZZA, s.r.o. Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika 47005637
Y - Ex s.r.o. v likvidácii Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika 35718382