SK|EN

napríklad Alena Kostolanská alebo Ondřej Novák

Ing. Róbert Zemánek

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 430 817 242,90  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
715 609,11
2006
 
1 443 527,92
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
4 037 669,82
2010
 
50 628 985,72
2011
 
6 004 134,17
2012
 
10 405 525,83
2013
 
41 436 168,17
2014
 
285 450 423,83
2015
 
27 355 621,67
2016
 
3 339 576,67
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 90 687,78 0,00 90 687,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 430 482 555,12 715 609,11 1 352 840,14 0,00 0,00 4 037 669,82 50 628 985,72 6 004 134,17 10 405 525,83 41 192 168,17 285 450 423,83 27 355 621,67 3 339 576,67
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu >>
Žilinská teplárenská, a.s. 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bôrická cesta 107, Žilina, 01001, Slovenská republika
IČO 36411256
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
03372 - VSP
49/2006
Mesto Trstená 2 732 060,00 SK bez DPH Technická vybavenosť IBV Ďurdinová, Trstená, I. etapa, objekt SO 03 - splašková


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika
IČO 35815256
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1765 - VZT
15/2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
1761 - VZT
15/2016
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
2015 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 160 450,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
2011 - VST
17/2016
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 173 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
3365 - VZT
29/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
2034 - VZT
17/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2307 - VST
19/2016
Združenie miest a obcí Spiša 304 065,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
205 - VST
4/2016
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 860,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017
24962 - VST
252/2015
Obec Smižany 199 554,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu pre rok 2016
24963 - VST
252/2015
Nemocnica Poprad, a. s. 374 635,00 EUR bez DPH Zemný plyn
24477 - VST
248/2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016
25200 - VST
253/2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 991,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
25202 - VST
253/2015
Technická univerzita v Košiciach 19,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
284 - VST
5/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 019,00 EUR bez DPH „Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a
283 - VST
5/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016
25790 - VST
257/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 578,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie
25787 - VST
257/2015
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
983 - VZT
10/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
23132 - VST
232/2015
Ekonomická univerzita v Bratislave 734 452,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
22645 - VZT
225/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 51 850,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
22352 - VST
222/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 60 008,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17022 - VZT
162/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
12413 - VST
114/2015
Univerzitná nemocnica Martin 664 878,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
12165 - VST
111/2015
Fakultná nemocnica Nitra 30,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
15536 - VST
148/2015
Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE 321 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
21465 - VZT
212/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 66 403,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
21770 - VZT
215/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
21164 - VZT
209/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 608,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20897 - VZT
207/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 714,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
16837 - VZT
160/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 64 668,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
20073 - VST
198/2015
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 081,00 EUR s DPH Zemný plyn
16312 - VZT
155/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
18333 - VST
176/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 71 980,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
18333 - VST
176/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 70 157,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
14788 - VZT
141/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 41 154,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
14292 - VZT
137/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
10743 - VZT
98/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 95 715,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
10347 - VZT
95/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
8534 - VZT
77/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 607,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
9045 - VZT
82/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
6706 - VST
61/2015
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 587,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
6879 - VST
63/2015
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
7477 - VST
68/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
3767 - VST
34/2015
Mesto Komárno 507 672,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno
8267 - VZT
75/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 344 126,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
3030 - VZT
26/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 85 293,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
864 - VST
10/2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 173 799,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 905,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 309 710,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
3778 - VZT
34/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 854,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
419 - VST
7/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
419 - VST
7/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
3781 - VZT
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
30311 - VST
244/2014
Mesto Nová Baňa 245 819,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
30454 - VST
245/2014
Obec Orechová Potôň 507 363,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
30454 - VST
245/2014
Obec Orechová Potôň 124 632,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
29494 - VST
239/2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 823,00 EUR bez DPH Zemný plyn
31270 - VST
250/2014
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
5 - VST
1/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 241 667,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu.
30740 - VST
247/2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015
554 - VST
8/2015
Slovenská pošta, a.s. 4 771 687,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
566 - VZT
8/2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
28687 - VST
232/2014
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 068,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
26626 - VST
214/2014
Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
28453 - VST
230/2014
Mesto Pezinok 341 600,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu.
26056 - VZT
210/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 60 751,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
29953 - VST
242/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
30311 - VST
244/2014
Mesto Nová Baňa 1 300 256,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
28101 - VBT
227/2014
Univerzitná nemocnica Martin 206 897,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa
28450 - VST
230/2014
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 233 510,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
23021 - VST
191/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 800 362,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
17505 - VST
153/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 352,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018
02000 - VBT
56/2010
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 242 820,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
2259 - VZT
35/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 81 507,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
2154 - VST
32/2014
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 363 740,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
7573 - VST
95/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 54 401,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
15756 - VST
185/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 266 539,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
01682 - VBT
49/2011
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
10195 - VST
110/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 172 333,00 EUR s DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014
7386 - VST
87/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 239 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
13547 - VST
131/2014
Mesto Prievidza 160 629,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za
13230 - VZT
129/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 33 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
6036 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 289 091,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
5830 - VST
74/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 599,00 EUR s DPH Zemný plyn
4977 - VST
68/2014
Obec Smižany 460 826,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
1813 - VST
25/2014
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 890 820,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
4704 - VST
66/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 483 726,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
2014 - VZT
29/2014
Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
562 - VST
10/2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 587 157,00 EUR s DPH Zemný plyn 2013
1467 - VST
17/2014
Združenie obcí Mikroregión Hornád 38 063,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre obce regionálneho združenia Hornád
1392 - VST
16/2014
Mesto Topoľčany 940 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
794 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 31 398,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
1392 - VST
16/2014
Mesto Topoľčany 350 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
19535 - VST
241/2013
Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
20186 - VST
252/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 958 768,00 EUR bez DPH Elektrická energia a zemný plyn
19529 - VST
241/2013
Mesto Gelnica 95 868,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
19309 - VST
237/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 341 546,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20069 - VST
251/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 127 729,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
20064 - VST
251/2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 631 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014
20184 - VST
252/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 000,00 EUR s DPH Dodávka zmeného plynu
19719 - VST
245/2013
Mestská časť Bratislava - Rača 174 106,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
19927 - VST
249/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 954 415,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre nemocnice UNB Bratislava
19766 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
20300 - VST
253/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 827 940,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre ZSSK, vrátane jeho prepravy a distribúcie
109 - VBT
4/2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 371 200,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
18542 - VST
223/2013
Sociálna poisťovňa 1 277 571,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
18386 - VST
221/2013
Obec Chtelnica 1 018 176,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO713
18483 - VST
222/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 2 474 500,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
13909 - VST
155/2013
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 181 430,00 EUR s DPH Zemný Plyn
14697 - VST
167/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 424 400,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
13100 - VZT
140/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 163 328,00 EUR s DPH Zmený plyn
11839 - VST
130/2013
Slovenská národná knižnica 57 197,00 EUR s DPH Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
7081 - VZT
88/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 98 135,00 EUR bez DPH Zemný plyn
9084 - VST
113/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91 859,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre MŽP SR
5104 - VST
66/2013
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 134 756,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu“
3886 - VST
51/2013
Nemocnica svätého Michala, a. s. 528 960,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
639 - VST
11/2013
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 43 084,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
1427 - VBT
21/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 449 360,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
635 - VST
11/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 761 029,00 EUR bez DPH Zemný plyn
536 - VST
10/2013
Katolícka univerzita v Ružomberku 98 804,00 EUR bez DPH Dodávky zemného plynu pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
638 - VST
11/2013
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 132 984,00 EUR s DPH Dodávka plynu
15385 - VST
243/2012
Psychiatrická nemocnica Hronovce 123 603,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce na rok 2013
15257 - VST
242/2012
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506 146,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
15675 - VST
247/2012
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 112 952,00 EUR bez DPH Nákup elektriny a zemného plynu
412 - VST
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 326,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
240 - VST
5/2013
Prešovská univerzita v Prešove 666 104,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove
241 - VST
5/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 530 208,00 EUR s DPH Zemný plyn
15256 - VST
242/2012
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 542 108,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15240 - VST
242/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 530 422,00 EUR bez DPH Zemný plyn
420 - VBT
7/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 545 400,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
15144 - VST
241/2012
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 910 330,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu - CVO
15142 - VST
241/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 566 106,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na roky 2013 a 2014
15238 - VST
242/2012
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") 162 130,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2013 – CVO2
166 - VST
4/2013
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 47 516,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
483 - VST
9/2013
Národné lesnícke centrum 31,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre NLC vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
487 - VST
9/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 762 913,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
412 - VST
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 134 368,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15371 - VST
243/2012
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 93 809,00 EUR bez DPH Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor n.o. vrátane prevzatia záruky za
62 - VST
2/2013
Nemocnica Poprad, a. s. 697 908,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15150 - VSS
241/2012
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 61 057,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
486 - VST
9/2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 740 207,00 EUR bez DPH "Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
14702 - VST
234/2012
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav 154 873,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
14616 - VST
232/2012
Mesto Piešťany 49 394,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14835 - VST
236/2012
Poliklinika Tehelná, a.s. 97 500,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre Poliklinika Tehelná, a.s.
14924 - VST
237/2012
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 70 890,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre SZRB
14762 - VST
235/2012
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 72 999,00 EUR bez DPH nákup zemného plynu
14930 - VST
237/2012
BIONERGY, a. s. 836 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribučných služieb
14235 - VST
226/2012
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 139 607,00 EUR s DPH Zemný plyn
10573 - VST
174/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 63 468,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK
07941 - VST
132/2012
Detský domov Žitavce 43 869,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
07070 - VST
120/2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 266 667,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UPJŠ v Košiciach
01345 - VBT
25/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 450 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)
02315 - VST
42/2012
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 168 116,00 EUR bez DPH DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV
01801 - VST
33/2012
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 153 815,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00360 - VST
8/2012
Mesto Poprad 173 032,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2012
00079 - VST
2/2012
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) 77 450,00 EUR s DPH Nákup plynu
00224 - VST
5/2012
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 405 999,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na vykurovanie pre Kanceláriu NR SR.
00362 - VST
8/2012
Obec Rohožník 109 244,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
10857 - VBT
242/2011
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 42 306,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
00127 - VBT
3/2012
Slovenská pošta, a.s. 558 000,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
11086 - VST
246/2011
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
11297 - VST
249/2011
Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 357,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre PNH na rok 2012
10802 - VST
241/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 128 467,00 EUR s DPH Zemný plyn
00772 - VST
14/2012
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 595,00 EUR bez DPH Plyn pre potreby Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
09408 - VST
219/2011
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 140 497,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou
09835 - VST
225/2011
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 199,00 EUR bez DPH Zemný plyn
00793 - VBT
25/2009
Stredná odborná škola dopravná 114 270,00 EUR bez DPH Dodávka plynu.
02520 - VBT
88/2009
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 485 362,00 EUR bez DPH RKBZ - dodávka stlačeného zemného plynu.
01503-VBP
24/2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 766 100,00 SK bez DPH Rekonštrukcia plynovodov a prípojok.
05760 - VBT
89/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 11 623 200,00 SK bez DPH Dodávka komponentov potrebných na prestavbu pohonu autobusov KAROSA na CNG.
00879 - VBT
12/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 260 504,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
00880 - VBT
12/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 067,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
02813 - VBT
37/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 515 605,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
03358 - VBT
49/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 829 037,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
03357 - VBT
49/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
04185 - VBT
62/2006
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 104 000,00 SK bez DPH Zriadenie odberného miesta v novopostavenom objekte TWR Košice - dodávka plynu.
12122 - VBT
169/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 8 469 140,00 SK bez DPH Komponenty na prestavbu autobusov na CNG.
12877 - VBT
180/2005
ARRIVA NITRA a.s. 700 000,00 SK bez DPH Ojazdený kĺbový autobus Karosa C 943.1944.
05030 - VBS
77/2006
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 848 192,00 SK bez DPH Servis pre 5 scada systémov TG8000.
06881 - VBT
123/2006
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 7 518 257,00 SK bez DPH Dodávka plynu do záchytného tábora v Humennom.
06919 - VST
233/2009
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 121 265,00 EUR s DPH Zemný plyn.
07575 - VST
246/2009
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 400 000,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu.
01255 - VST
31/2010
Nemocnica Poprad, a. s. 55 603 781,00 EUR s DPH Zemný plyn
05303 - VST
153/2010
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 436 818,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00313 - VST
10/2011
Nemocnica Poprad, a. s. 622 746,00 EUR s DPH Zemný plyn
07406 - VST
225/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 126 664,00 EUR s DPH Zemný plyn
08273 - VBT
245/2010
Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 041,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu naftového pre objekty Psychiatrickej nemocnice Hronovce
00579 - VST
14/2011
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 212,00 EUR s DPH Zemný plyn
03735 - VST
99/2011
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 192 972,00 EUR bez DPH Zemný plyn


Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina, 01187, Slovenská republika
IČO 36403032
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2966 - VBT
38/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 244 000,00 EUR bez DPH Dodávka tepla do odberného zariadenia ZSSK CARGO pripojeného prostredníctvom výmenníkovej stanice do parovoduVýpis spoločností bez obstarávaní


CHRAUS, a.s. v likvidácii
Pribinova 22, Bratislava, 81109, Slovenská republika, IČO 35749024

 
ČSOB Asset Management, a.s.
Medená 22, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 35889446

 
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Trnavská cesta 100, Bratislava, 82101, Slovenská republika, IČO 35695820

 
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii
Laurinská 1, Bratislava, 81101, Slovenská republika, IČO 35793945