Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Michal Klačan

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Cesta k nemocnici 19, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika

641 626 157,54 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 17070775
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 00699021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24 00397440
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 00699021
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Ústav ekológie lesa SAV Štúrova 2 00679071
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 00166481
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110 31947000
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Metodicko-pedagogické centrum Tomášikova 4 00164348
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 00398144
Mesto Snina Strojárska 2060/90 00323560
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Archeologický ústav SAV Akademická 2 00166723
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a 17314852
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68 31797903
Vysoká škola výtvarných umení Hviezdoslavovo nám. 18 00157805
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393 37910337
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 00228061
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29 36856096
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22 42001315
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 31118259
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Centrálny obstarávateľTrnavský samosprávny kraj 2147483647
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Slovenský rozhlas Mýtna 1 00167355
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Ústav informácií a prognóz školstva Staré Grunty 52 00039691
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Všeobecná zdravotná poisťovňa Mamateyova 17 17333954
Správa zariadení Úradu vlády SR Nám. Slobody 1 00002895
DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 35810734
Lesnícky výskumný ústav Zvolen T.G.Masaryka 22 00156841
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám.Ľ.Štúra 1 PO BOX 35 35653001
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6 31755194
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
00168355
42001345
Národný onkologický ústav Klenová 1 00165336
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66 31966977
31962248
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. Námestie SNP 23 37954237
Železničná polícia Šancová 1 30810779
00015166
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 00166651
DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii Einsteinova 25 35942479
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 36078913
Dubnický technologický inštitút s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613 36342645

Zoznam tendrov

DATALAN, a.s.   Galvaniho 17/A, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 35810734

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
420 - VZT 6/2016 Prešovská univerzita v Prešove 121 181,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
2018 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 109 139,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
2019 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 126 766,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
2170 - VZT 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 367,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
2427 - VZT 20/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 075,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
23839 - VSS 241/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 296 640,00 EUR bez DPH Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 355,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 857,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 66 216,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 011,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 876,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
430 - VZT 6/2016 Technická univerzita vo Zvolene 71 348,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
430 - VZT 6/2016 Technická univerzita vo Zvolene 3 032,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
22108 - VZT 218/2015 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 276 592,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
22480 - VBS 223/2015 Žilinský samosprávny kraj 1 771 057,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
18011 - VST 171/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708 360,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
21863 - VZT 216/2015 Prešovská univerzita v Prešove 55 106,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
23360 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 200,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 630,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 770,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 702 940,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 859,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
21064 - VST 208/2015 Ústav ekológie lesa SAV 3 604 246,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21064 - VST 208/2015 Ústav ekológie lesa SAV 3 295 086,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21064 - VST 208/2015 Ústav ekológie lesa SAV 364 114,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21772 - VZT 215/2015 Žilinská univerzita v Žiline 67 482,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
20805 - VSS 206/2015 Sociálna poisťovňa 4 800 000,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
21468 - VZT 212/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 38 100,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
21469 - VZT 212/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 29 649,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
20899 - VZT 207/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115 905,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
20484 - VST 203/2015 Ústav ekológie lesa SAV 150 430,00 EUR s DPH IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ
20140 - VZT 199/2015 Technická univerzita vo Zvolene 931 564,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
20140 - VZT 199/2015 Technická univerzita vo Zvolene 196 414,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
17790 - VZT 169/2015 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 389 728,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 470 050,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 320,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
15404 - VZT 147/2015 Prešovská univerzita v Prešove 83 055,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
14867 - VZT 142/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
14860 - VZT 142/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 27 593,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
14859 - VZT 142/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 48 663,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
16120 - VST 153/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 2 053 581,00 EUR s DPH Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb časť 3:
13744 - VST 131/2015 Technická univerzita vo Zvolene 6 146 000,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
13744 - VST 131/2015 Technická univerzita vo Zvolene 1 150 500,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12966 - VZT 122/2015 Žilinská univerzita v Žiline 168 705,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
14093 - VST 135/2015 Sociálna poisťovňa 836 400,00 EUR s DPH Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN
10135 - VZT 93/2015 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 272 692,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
7190 - VUT 66/2015 Žilinská univerzita v Žiline 2 835 480,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie
8005 - VZT 73/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 338 127,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
7475 - VST 68/2015 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 376 447,00 EUR s DPH Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS.
8001 - VZT 73/2015 Prešovská univerzita v Prešove 7 064,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
8285 - VZT 75/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 17 345,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
8412 - VZT 76/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
8284 - VZT 75/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 11 761,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
6880 - VST 63/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 622 000,00 EUR s DPH Dátové centrum s konektivitou s prepojením na systém pre vývoj mobilných a fixných
3681 - VZT 33/2015 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 38 649,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39 745,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
3027 - VZT 26/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 99 302,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
3028 - VZT 26/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 99 499,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 534,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
2780 - VZT 24/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 767 315,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
423 - VSS 7/2015 Sociálna poisťovňa 874 250,00 EUR s DPH Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22 585,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
8 - VSS 1/2015 Sociálna poisťovňa 953 400,00 EUR s DPH Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM.
1049 - VZT 11/2015 Prešovská univerzita v Prešove 87 020,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
1392 - VZT 13/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 030,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
1391 - VZT 13/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 834,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
28119 - VZT 227/2014 Prešovská univerzita v Prešove 51 163,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
27132 - VZT 218/2014 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 133 449,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
27599 - VST 222/2014 Trnavský samosprávny kraj 333 250,00 EUR bez DPH Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií
25017 - VZT 203/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 506,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
25018 - VZT 203/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 506,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia.
25020 - VZT 203/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 010,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
23725 - VZT 195/2014 Technická univerzita vo Zvolene 60 862,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
25315 - VST 205/2014 Žilinská univerzita v Žiline 187 250,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
18609 - VBS 160/2014 Generálna prokuratúra SR 332 128,00 EUR bez DPH Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT
905 - VZT 12/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 469,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
601 - VZT 10/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 810,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
13225 - VZT 129/2014 Technická univerzita vo Zvolene 29 860,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
15278 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 134 871,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
593 - VZT 10/2014 Mesto Trenčín 33 755,00 EUR s DPH Výpočtová technika
458 - VZT 9/2014 Technická univerzita vo Zvolene 30 972,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
6347 - VZT 77/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 61 310,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
4840 - VZT 67/2014 Technická univerzita vo Zvolene 62 470,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
6343 - VZT 77/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 445,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové kazety.
14941 - VZT 138/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 680,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
14164 - VZT 134/2014 Žilinská univerzita v Žiline 44 628,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
7798 - VSS 98/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 751 000,00 EUR bez DPH Tlač cestovných lístkov
6008 - VZT 76/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 200,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
7798 - VSS 98/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 780 000,00 EUR bez DPH Tlač cestovných lístkov
5898 - VZT 75/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 370 960,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky - plnenie rámcovej dohody 1137/2009 - 4Q 2012
18075 - VST 157/2014 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 291 088,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
18075 - VST 157/2014 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 225 663,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
18075 - VST 157/2014 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 643 090,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
19102 - VUT 233/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 324 930,00 EUR bez DPH Technické zariadenia
16525 - VZT 198/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 627,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
16447 - VZT 197/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 51 795,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
16452 - VZT 197/2013 Technická univerzita vo Zvolene 192 516,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
16847 - VZT 149/2014 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 125 527,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
15450 - VST 141/2014 Metodicko-pedagogické centrum 1 784 167,00 EUR bez DPH Interaktívne tabule
15132 - VZT 139/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 592,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
7810 - VUT 90/2014 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 4 550 545,00 EUR bez DPH Rozšírenie Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie 2. - etapa (EVO)
7656 - VST 89/2014 Mesto Snina 31 500,00 EUR bez DPH Obstaranie tovarov pre mesto Snina.
13229 - VZT 129/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 60 331,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
13228 - VZT 129/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 43 567,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
6029 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 36 206,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
5521 - VZT 72/2014 Žilinská univerzita v Žiline 69 133,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
6030 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 26 933,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
3807 - VST 56/2014 Slovenský hydrometeorologický ústav 213 600,00 EUR s DPH IKT hardvér a softvér
3454 - VST 52/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 986 500,00 EUR s DPH Cloud computing riešenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU – Mlynská Dolina
3029 - VSS 47/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 191 449,00 EUR s DPH Digitálna prezentácia zbierok MMM
2113 - VST 31/2014 Sociálna poisťovňa 1 534 656,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčných zariadení
3032 - VUT 47/2014 Archeologický ústav SAV 5 622 600,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné a technologické vybavenie laboratórií Archeologického ústavu SAV
5086 - VST 69/2014 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
1954 - VUS 28/2014 Bratislavský samosprávny kraj 1 187 160,00 EUR s DPH ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC
1954 - VUS 28/2014 Bratislavský samosprávny kraj 3 132 420,00 EUR s DPH ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC
4972 - VST 68/2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
1567 - VST 19/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
789 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 87 720,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
788 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 114 042,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
1338 - VST 15/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 350 000,00 EUR bez DPH Technológie ozvučenia a prezentačnej techniky
18681 - VDS 226/2013 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 100 000,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
20012 - VBS 250/2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 642 720,00 EUR bez DPH Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry, úpravy vzhľadu,funkčných vlastností a
20350 - VST 255/2013 Sociálna poisťovňa 764 600,00 EUR s DPH Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia IBM
18681 - VDS 226/2013 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 521 000,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
18681 - VDS 226/2013 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 452 900,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
19929 - VST 249/2013 Úrad pre verejné obstarávanie 720 750,00 EUR s DPH Nákup IKT zariadení a špecializovaných služieb1. časť - "Nákup IKT zariadení"2. časť -
19997 - VST 250/2013 Sociálna poisťovňa 3 177 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - PC staníc
17923 - VZT 212/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 677,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
17991 - VUT 213/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
17237 - VZT 204/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 36 964,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
16266 - VDS 195/2013 Generálna prokuratúra SR 10 348 599,00 EUR bez DPH Dodávka nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a súvisiacich služieb a tovarov v
17043 - VST 203/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 457,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
17043 - VST 203/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 11 148,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
16925 - VZT 202/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 660,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
17043 - VST 203/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 16 750,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
16153 - VST 193/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 898 020,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčnýcj zariadení, duplexných a prenosných tlačiarní
17043 - VST 203/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 545,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
12994 - VZT 139/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 91 704,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
13004 - VZT 139/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 50 877,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
15502 - VST 180/2013 Mesto Trenčín 162 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
14706 - VUT 167/2013 Žilinská univerzita v Žiline 572 240,00 EUR bez DPH Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva
13003 - VZT 139/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 47 426,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
14086 - VST 158/2013 Sociálna poisťovňa 233 971,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčných zariadení
12566 - VUT 136/2013 Vysoká škola výtvarných umení 3 769 328,00 EUR s DPH Vybavenie výučbového centra komunikácie a vizualizácie IKT technikou.
12431 - VZT 135/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 320,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
12301 - VZT 134/2013 Technická univerzita vo Zvolene 15 890,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12569 - VZT 136/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 516,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
7231 - VUT 90/2013 Žilinská univerzita v Žiline 2 439 795,00 EUR s DPH Laboratórna technika pre výskumné aktivity kompetenčných centier Strojníckej fakulty
8017 - VSS 101/2013 Sociálna poisťovňa 472 800,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný servis sieťových bezpečnostných zariadení na ochranu vonkajšieho perimetra
6670 - VST 83/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 525 000,00 EUR s DPH Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje
6312 - VZT 79/2013 Žilinská univerzita v Žiline 85 621,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
6668 - VST 83/2013 Metodicko-pedagogické centrum 560 200,00 EUR bez DPH Interaktívne tabule
7307 - VUS 91/2013 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 353 938,00 EUR bez DPH Skvalitnenie správy a riadenie AOS GMRŠ a budovanie virtuálnej univerzity, inovácia obsahu a
8173 - VST 103/2013 Sociálna poisťovňa 594 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení sieťovej infraštruktúry pre realizáciu sieťových bezpečnostných zón
6502 - VZT 81/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 66 388,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
5043 - VUT 65/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, plnenie rámcovej zmluvy
5716 - VZT 73/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 474 201,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne-plnenie RD č.SE-204-77/OVO-2008
5774 - VZT 74/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 742,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
5462 - VZT 70/2013 Technická univerzita vo Zvolene 154 219,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
3470 - VST 45/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 1 100 000,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
3211 - VST 41/2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 404 296,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a špecializovaných služieb pre IKT
1629 - VZT 24/2013 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 151 740,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
1064 - VST 16/2013 Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied 2 061 000,00 EUR s DPH Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska.
831 - VST 13/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 1 100 000,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
560 - VZT 10/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 540,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
425 - VZT 7/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25 323,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
30 - VBS 1/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 4 719 520,00 EUR bez DPH Služby zabezpečujúce servisnú podporu a ďaľší rozvoj APV IS ZVJS
500 - VZT 9/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 468,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
551 - VZT 10/2013 Technická univerzita vo Zvolene 45 032,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
318 - VST 6/2013 Mesto Trenčín 22 374,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15497 - VST 244/2012 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84 224,00 EUR bez DPH Nákup notebookov a tlačiarní
14713 - VUS 234/2012 Žilinský samosprávny kraj 3 476 643,00 EUR bez DPH Elektronizácia služieb VÚC.
12816 - VBS 206/2012 Sociálna poisťovňa 199 999,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy
13461 - VSS 215/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 108 000,00 EUR bez DPH Servis kancelárskej a reprografickej techniky
13010 - VST 208/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 990,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
13528 - VST 216/2012 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 66 700,00 EUR bez DPH Výpočtová technika
13747 - VZT 219/2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 45 329,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
10992 - VST 183/2012 Sociálna poisťovňa 177 900,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie diskovej kapacity diskového poľa IBM DS8300
12287 - VZT 200/2012 Technická univerzita vo Zvolene 798 001,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12269 - VZT 200/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 230,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
09571 - VZT 155/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 250 980,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
10331 - VSS 169/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 200,00 EUR bez DPH Licenčné poplatky a servisno - konzultačná podpora na 42 mesiacov pre aplikácie Registratúra a Dokument
08269 - VZT 136/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 126 920,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
08602 - VZT 139/2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 48 974,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
07716 - VST 129/2012 Sociálna poisťovňa 799 785,00 EUR s DPH Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení
06705 - VST 114/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 810,00 EUR bez DPH Nákup veľkokapacitných kopírovacích zariadení.
06446 - VUT 110/2012 Národné lesnícke centrum 1 353 750,00 EUR bez DPH Nákup výpoctovej techniky vrátane inštalácie.
08126 - VZT 134/2012 Technická univerzita vo Zvolene 828 311,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
05893 - VUS 100/2012 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 566 491,00 EUR s DPH Komplexné zabezpečenie služieb systémovej integrácie, implementačných služieb, služieb podpory a údržby súvisiacich s informačnými
05362 - VZT 91/2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 6 143,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
03964 - VZT 66/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 235,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre potreby úradu Ministerstva spravodlivosti SR.
04383 - VZT 73/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 227 570,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
04382 - VZT 73/2012 Sociálna poisťovňa 77 832,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
04391 - VZT 73/2012 Technická univerzita vo Zvolene 704 714,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
04838 - VUT 82/2012 Prešovská univerzita v Prešove 7 183 355,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií.
04525 - VZT 75/2012 Univerzita Komenského v Bratislave 131 931,00 EUR bez DPH Výpočtová technika - periférie, príslušenstvo, opravy
05055 - VZT 86/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 947 583,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
01008 - VST 19/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770 510,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
01297 - VZT 24/2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 523 541,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
01102 - VZT 21/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 841,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
02868 - VUS 50/2012 Centrálny obstarávateľTrnavský samosprávny kraj 3 820 329,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie elektronizácie služieb regionálnej samosprávy
01978 - VZT 36/2012 Sociálna poisťovňa 510 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
01977 - VZT 36/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 149 347,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02576 - VZT 46/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky
02041 - VZT 37/2012 Sociálna poisťovňa 128 904,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
02040 - VZT 37/2012 Sociálna poisťovňa 69 330,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
02043 - VZT 37/2012 Sociálna poisťovňa 227 375,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
02042 - VZT 37/2012 Sociálna poisťovňa 157 284,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 630 716,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 374 185,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 611 895,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00190 - VZT 4/2012 Technická univerzita vo Zvolene 40 904,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
11577 - VRT 253/2011 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 13 147 150,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 4 193 062,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 5 491 318,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
10699 - VUT 239/2011 Žilinská univerzita v Žiline 7 986 120,00 EUR bez DPH Dodávka informačno-komunikačných technológií pre vzdelávanie, výskum a vývoj
10933 - VZT 243/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 485,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
11382 - VZT 250/2011 Univerzita Komenského v Bratislave 99 230,00 EUR bez DPH Výpočtová technika - periférie, príslušenstvo, opravy
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 750 645,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00481 - VZT 10/2012 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 958,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
11537 - VZT 252/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17 256,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 429 415,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT 6/2012 Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 665 913,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
08534 - VUT 204/2011 Metodicko-pedagogické centrum 9 130 434,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky 2011 pre MPC
07957 - VZT 195/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 220,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov.
08137 - VZT 198/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 275 801,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
09271 - VZT 217/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 317 776,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
07781 - VZT 192/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 36 205,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky, hardvérového vybavenia, diskové pole a iPadApple.
09845 - VZT 225/2011 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 29 695,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
09562 - VST 221/2011 Technická univerzita vo Zvolene 130 174,00 EUR bez DPH Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok.
09121 - VZT 214/2011 Technická univerzita vo Zvolene 72 755,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie.
08850 - VUT 209/2011 Technická univerzita vo Zvolene 4 207 600,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene.
09422 - VZT 219/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 126 800,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
00154 - VBS 7/2009 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 4 303 456,00 EUR bez DPH Servis a podpora prevádzky dodaného aplikačného programového vybavenia informačného systému (APV IS) Zboru
00087 - VZT 5/2009 Národné lesnícke centrum 47 026,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
00225 - VZT 8/2009 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 951 654,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
07066 - VZT 177/2011 Slovenský rozhlas 163 949,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
06447 - VST 163/2011 Žilinská univerzita v Žiline 264 544,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
05934 - VZT 150/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07066 - VZT 177/2011 Slovenský rozhlas 276 010,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
00704 - VZT 22/2009 Sociálna poisťovňa 948 018,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
00872 - VST 28/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 259 754,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre MPSVR SR.
01778 - VST 64/2009 Mesto Levice 43 239,00 EUR bez DPH Broadband škola - rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach, dodávka informačno-komunikačných
00731 - VZT 23/2009 Slovenský rozhlas 868 400,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
01893 - VZT 67/2009 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 284,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01893 - VZT 67/2009 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 127,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01893 - VZT 67/2009 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 875,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
02105 - VZT 74/2009 Národné lesnícke centrum 14 970,00 EUR bez DPH Nákup počítačov, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a príslušenstva k výpočtovej technike.
00705 - VZT 22/2009 Sociálna poisťovňa 4 503 012,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
00706 - VZT 22/2009 Sociálna poisťovňa 1 124 229,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - servery, dodávka licenčného softvérového vybavenia
02594 - VST 91/2009 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 488 320,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
03474 - VUT 121/2009 Technická univerzita vo Zvolene 4 518 426,00 EUR s DPH Informačné a komunikačné technológie.
03727 - VZT 129/2009 Sociálna poisťovňa 4 956 716,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
03665 - VST 128/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 888,00 EUR bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, multifunkčné zariadenia, DLP - projektory a kancelárska
03451 - VZT 120/2009 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 130,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
02049 - VZT 72/2009 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 139 854,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
02318 - VST 81/2009 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 48 096,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
02048 - VZT 72/2009 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 139 854,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
03979 - VZT 136/2009 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 24 985,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
04084 - VST 140/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 136 198,00 EUR bez DPH Nákup licencií pre aplikačný a portálový server.
00164 - VZT 9/2008 Technická univerzita vo Zvolene 1 038 729,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
00264 - VZT 12/2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 431 960,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00412 - VBS 15/2008 Sociálna poisťovňa 8 218 302,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS PS-VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie a elektronizácie všeobecných administratívnych činností Sociálnej poisťovne.
03452 - VZT 120/2009 Technická univerzita vo Zvolene 35 841,00 EUR bez DPH Nákup PC, monitorov, notebookov.
00215 - VST 11/2008 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500 000,00 SK bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, datavideoprojektory a kancelárske zariadenia.
00182 - VBT 10/2008 Technická univerzita vo Zvolene 297 099,00 SK bez DPH Nákup periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, webkamier.
04183 - VST 143/2009 Ústav informácií a prognóz školstva 18 689 424,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a poskytnutie súvisiacich služieb.
00265 - VZT 12/2008 Národné lesnícke centrum 2 504 140,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, softvéru, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
00139-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 455 920,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00132-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 808 660,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00134-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 593 080,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00133-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 967 600,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00596 - VBS 22/2008 Sociálna poisťovňa 8 392 739,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie podpory a údržby systému ASSR a APV ASSR.
00327-VST 8/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 920 590,00 SK bez DPH Dodávka serverov na skonsolidovanie Intel prostredia a na inštaláciu a manažment
01173 - VBS 45/2008 Generálna prokuratúra SR 4 800 000,00 SK bez DPH Poskytovanie servisných služieb pre IS Patricia a IS na RT GP SR.
00153-VBT 4/2005 Všeobecná zdravotná poisťovňa 50 091 870,00 SK bez DPH Dodávka hardvérových komponentov, licencie softvérové, inštalácia riešenia a
00135-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 792 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00141-VBT 4/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 556 830,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00587 - VUT 22/2008 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Výpočtová technika 2007.
01677 - VZT 72/2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 647 940,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01365-VBT 23/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 515 580,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01699 - VZT 73/2008 Sociálna poisťovňa 27 740 043,00 SKK s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
01576 - VZT 67/2008 Národné lesnícke centrum 1 840 084,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
01366-VBT 23/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 881 100,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01461 - VBS 59/2008 Správa zariadení Úradu vlády SR 6 500 000,00 SK bez DPH Rozšírenie funkčnosti projektu digitálna vláda.
01698 - VZT 73/2008 Sociálna poisťovňa 21 182 000,00 SKK s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne.
03694-VBS 58/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Riešenie nadštandardného servisného zabezpečenia počítačov, monitorov, tlačiarní
03770-VBT 59/2005 Slovenský hydrometeorologický ústav 5 288 660,00 SK bez DPH Dodávka systému Alcatel.
04366 - VSS 70/2005 DATALAN, a.s. 3 000 000,00 SK bez DPH Poskytovanie servisných služieb pri podpore prevádzky informačného systému (IS).
03669-VBT 58/2005 Technická univerzita vo Zvolene 217 440,00 SK bez DPH Osobné počítače a monitory.
05027 - VBT 79/2005 Technická univerzita vo Zvolene 1 019 970,00 SK bez DPH Osobné počítače a komponenty.
02684 - VZT 118/2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 539 058,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
05983 - VUT 92/2005 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 6 000 000,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
05211 - VBT 82/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 480,00 SK bez DPH Laserové tlačiarne.
02877 - VZT 127/2008 Národné lesnícke centrum 80 830,00 SK bez DPH Obstaranie výpočtovej techniky.
02604 - VZT 113/2008 Technická univerzita vo Zvolene 1 038 729,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
06285 - VBT 95/2005 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 50 340,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
06251 - VST 95/2005 Technická univerzita vo Zvolene 1 654 500,00 SK bez DPH Periférne zariadenia - tlačiarne, multifunkčné zariadenia, skenery, webkamery,
00298 - VBS 11/2007 Sociálna poisťovňa 8 286 511,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
06665 - VUT 100/2005 Technická univerzita vo Zvolene 6 611 840,00 SK bez DPH Počítače osobné, prenosné, monitory, servery, komponenty do PC.
00154 - VBS 7/2007 Sociálna poisťovňa 8 301 069,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
06705 - VBP 100/2005 Technická univerzita vo Zvolene 1 397 024,00 SK bez DPH Štruktúrovaná kabeláž.
00153 - VBS 7/2007 Sociálna poisťovňa 8 295 016,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00071 - VBS 4/2007 Sociálna poisťovňa 8 302 152,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
03062 - VZT 134/2008 Sociálna poisťovňa 26 045 133,00 SKK s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
00016 - VBS 1/2007 Sociálna poisťovňa 8 254 298,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
02954 - VZT 130/2008 Technická univerzita vo Zvolene 386 490,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, monitory.
00070 - VBS 4/2007 Sociálna poisťovňa 8 278 442,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00152 - VBS 7/2007 Sociálna poisťovňa 8 292 494,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00122 - VBT 6/2007 Národné lesnícke centrum 1 624 430,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní.
00297 - VBS 11/2007 Sociálna poisťovňa 8 290 764,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00033 - VBS 2/2007 Sociálna poisťovňa 8 281 757,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
02997 - VUT 132/2008 Technická univerzita vo Zvolene 7 484 000,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
07249 - VBT 108/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 74 940,00 SK bez DPH Laserové tlačiarne.
00877 - VBT 37/2007 Národné lesnícke centrum 37 810,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00879 - VBT 37/2007 Národné lesnícke centrum 36 440,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00878 - VBT 37/2007 Národné lesnícke centrum 66 860,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00881 - VBT 37/2007 Národné lesnícke centrum 59 740,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00880 - VBT 37/2007 Národné lesnícke centrum 66 860,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00569 - VBT 7/2006 Košický samosprávny kraj 2 041 880,00 SK bez DPH Sieťová infraštruktúra.
07551 - VBT 112/2005 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 1 676 560,00 SK bez DPH Dodanie počítačových zostáv a servera.
00679 - VBT 9/2006 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 838 630,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
07990 - VBT 118/2005 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 103 300,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
01048 - VBP 14/2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 401 093,00 SK bez DPH Rekonštrukcia PC sály na MPSVR SR - práce navyše.
00938 - VBT 13/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 940,00 SK bez DPH Tlačiarne.
00571 - VBT 7/2006 Košický samosprávny kraj 6 353 806,00 SK bez DPH Servery, diskové pole, dátová knižnica so zálohovacím softvérom, virtualizačný
01811 - VBT 80/2007 Technická univerzita vo Zvolene 209 650,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí, webových
01574 - VBT 21/2006 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 187 540,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
01454 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 510,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01453 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 675 210,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01452 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 251 940,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01445 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 281 710,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01444 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 608 520,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01443 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 295 190,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01442 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 187 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01441 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 240,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01439 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 53 040,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01438 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 257 790,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01754 - VZT 78/2007 Technická univerzita vo Zvolene 1 351 930,00 SK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
01462 - VBT 19/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 830,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01360 - VBT 18/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 105 870,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01361 - VBT 18/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 710,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01359 - VBT 18/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 820,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01358 - VBT 18/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 700 580,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01947 - VST 84/2007 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 12 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01594 - VUT 70/2007 Národné lesnícke centrum 8 300 000,00 SK bez DPH Obstaranie výpočtovej techniky.
09132 - VBT 133/2005 Technická univerzita vo Zvolene 1 086 810,00 SK bez DPH Počítače osobné, prenosné, monitory, komponenty do PC.
02616 - VBT 112/2007 Technická univerzita vo Zvolene 389 960,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí, webkamier.
09133 - VBT 133/2005 Technická univerzita vo Zvolene 259 240,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
02679 - VZT 115/2007 Technická univerzita vo Zvolene 830 660,00 SK bez DPH Počítače a monitory, notebooky, komponenty.
02934 - VUT 127/2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 100 000,00 SKK bez DPH Dodávka 400 multimediálnych súprav (TabletPC, Dataprojektor, interaktívna PC
02949 - VZT 127/2007 Národné lesnícke centrum 1 056 370,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov,
09867 - VBT 142/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 083 840,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
03100 - VZT 132/2007 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 907 935,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky
10193 - VBT 145/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 849 320,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
04038 - VUT 168/2008 Národné lesnícke centrum 7 324 000,00 SK bez DPH Obstaranie počítačov (cca 80 ks), notebookov (cca 120 ks), tlačiarní (50 ks) a periférnych zariadení počítačov (cca 50 ks).
02820 - VBT 37/2006 Technická univerzita vo Zvolene 1 183 330,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
02819 - VBT 37/2006 Technická univerzita vo Zvolene 64 010,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, externých pamätí.
04148 - VUT 173/2008 Sociálna poisťovňa 425 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovania špecializovaných služieb pre informačno-komunikačné technológie.
02740 - VBS 35/2006 Sociálna poisťovňa 8 010 604,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
10734 - VBT 153/2005 Technická univerzita vo Zvolene 2 334 370,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
10893 - VUT 155/2005 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 250 100,00 SK bez DPH Dodávka osobných počítačov.
10992 - VBT 156/2005 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 335 544,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
10733 - VBT 153/2005 Technická univerzita vo Zvolene 219 990,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
03439 - VST 51/2006 2 583 000,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC, príslušenstva a vykonávanie ich servisu.
04398 - VUS 186/2008 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 000 000,00 SKK bez DPH Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry.
03838 - VBT 58/2006 542 980,00 SK bez DPH Dodanie tovaru - počítačov, tlačiarne, tonerov.
04667 - VZT 197/2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 539 950,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
04550 - VST 193/2008 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 000 000,00 SK bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, DLP - projektory a kancelárske zariadenia.
04442 - VZT 190/2007 Národné lesnícke centrum 2 721 110,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
12903 - VSP 180/2005 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 094 899,00 SK bez DPH Rekonštrukcia PC sály na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
12629 - VST 177/2005 Národný onkologický ústav 461 060,00 SK bez DPH Dodávka a montáž aktívnych prvkov počítačovej siete ústavu.
04568 - VZT 195/2007 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky
12791 - VBT 179/2005 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 680 670,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
04900 - VBT 74/2006 Národné lesnícke centrum 841 820,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, tlačiarní, tonerov.
04771 - VBT 72/2006 Slovenský rozhlas 181 855,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC, príslušenstva a vykonávanie ich servisu.
13798 - VUT 193/2005 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 048 832,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
04811 - VBS 204/2007 Generálna prokuratúra SR 11 900 000,00 SKK bez DPH Projekt IS EOO - pripojenie k multilaterálnemu projektu krajín EÚ.
05174 - VST 82/2006 2 559 970,00 SK bez DPH Technické vybavenie podnikateľského inkubátora v Kráľovskom Chlmci na poskytnutie
13890 - VBT 194/2005 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 94 380,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05285 - VBT 85/2006 Technická univerzita vo Zvolene 79 460,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, externých pamätí.
05286 - VBT 85/2006 Technická univerzita vo Zvolene 505 200,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
05066 - VBT 214/2007 Technická univerzita vo Zvolene 1 664 500,00 SK bez DPH Nákup tlačiarní, skenerov, webkamier.
14594 - VST 203/2005 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 085 250,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre MP SR.
05494 - VST 90/2006 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. 696 090,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
15020 - VBT 208/2005 Technická univerzita vo Zvolene 568 550,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
05141 - VST 218/2007 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 666 000,00 SKK bez DPH Výmena ethernetových prepínačov v počítačovej sieti Kancelárie Národnej rady SR.
14272 - VBT 199/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 445 400,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
05073 - VZT 214/2007 Technická univerzita vo Zvolene 923 590,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
15667 - VBT 215/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 257 790,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15391 - VBT 212/2005 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 183 700,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
15223 - VUT 210/2005 Železničná polícia 187 170,00 SK bez DPH Tlačiarne a multifunčkné zariadenie.
15574 - VBT 214/2005 33 680,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15573 - VBT 214/2005 126 340,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15577 - VBT 214/2005 51 220,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15576 - VBT 214/2005 23 820,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15665 - VBT 215/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 960,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15666 - VBT 215/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 312 250,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
06004 - VBS 100/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Riešenie nadštandardného servisného zabezpečenia počítačov, monitorov, tlačiarní
15369 - VST 212/2005 Žilinská univerzita v Žiline 727 240,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
06402 - VST 110/2006 Žilinská univerzita v Žiline 2 798 900,00 SK bez DPH Dodanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky pre elektrotechnickú fakultu Žilinskej
06492 - VBT 112/2006 Národné lesnícke centrum 527 080,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, tlačiarní, tonerov.
15848 - VBT 219/2005 Technická univerzita vo Zvolene 2 324 360,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
05502 - VZT 226/2008 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 1 034 113,00 SK bez DPH Výpočtová technika 2007.
16346 - VBT 224/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 548 660,00 SK bez DPH Tlačiareň (ihličková, atramentová, laserová), skener.
17001 - VBT 233/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 410 310,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
07370 - VBT 135/2006 Technická univerzita vo Zvolene 1 356 560,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
07369 - VBT 135/2006 Technická univerzita vo Zvolene 302 070,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
17385 - VBT 238/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 420 940,00 SK bez DPH Tlačiarne.
17383 - VBT 238/2005 Virologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 375 160,00 SK bez DPH Vybudovanie bioinformatických laboratórií so špecifickými softvérmi pre potreby
07909 - VST 153/2006 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 000,00 SKK s DPH Nákup stacionárnych počítačov s príslušenstvom.
17733 - VBP 242/2005 Technická univerzita vo Zvolene 518 300,00 SK bez DPH Štruktúrovaná kabeláž.
17692 - VBT 242/2005 DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii 1 923 300,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
17533 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 83 160,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17534 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 277 200,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17535 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 930,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17537 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 152 520,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17536 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 964 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17539 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 283 400,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17538 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17530 - VBT 240/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 964 000,00 SK bez DPH Dodávka tlačiarní a skenerov.
08172 - VBT 161/2006 Národné lesnícke centrum 754 540,00 SK bez DPH Dodávka tovaru - počítače, tlačiarne, tonery.
06029 - VBS 246/2007 Sociálna poisťovňa 754 396,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie a elektronizácie všeobecných administratívnych činností Sociálnej poisťovne.
17841 - VST 244/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 179 120,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosť,
08643 - VUT 179/2006 Technická univerzita vo Zvolene 8 392 000,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
18074 - VBT 246/2005 Technická univerzita vo Zvolene 1 100 200,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
18075 - VBT 246/2005 Technická univerzita vo Zvolene 235 780,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
08342 - VBT 167/2006 Slovenský rozhlas 5 397,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
18049 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 840,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
18048 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 241 290,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
18047 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 190,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
08287 - VBT 164/2006 Slovenský rozhlas 821 077,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov, vykonávanie ich servisu.
08343 - VBT 167/2006 Slovenský rozhlas 379 460,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
18486 - VBT 250/2005 Lesnícky výskumný ústav Zvolen 219 780,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
08977 - VST 193/2006 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Portál katastra nehnuteľností SR.
06151 - VZT 248/2008 Technická univerzita vo Zvolene 4 250 063,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
09334 - VBT 204/2006 Národné lesnícke centrum 283 790,00 SK bez DPH Dodávka tovaru - počítače a monitory.
09184 - VBS 199/2006 Sociálna poisťovňa 1 452 340,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
09183 - VBS 199/2006 Sociálna poisťovňa 6 717 339,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
09435 - VST 207/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 143 148,00 EUR bez DPH Dodávka technického zariadenia pre automatizovaný štatistický informačný systém
09440 - VBT 207/2006 Technická univerzita vo Zvolene 111 630,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
18387 - VBT 249/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 546 740,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
09397 - VST 206/2006 Univerzita Komenského v Bratislave 8 400 000,00 SKK bez DPH Technické vybavenie FM UK 2006.
09566 - VBT 211/2006 Slovenský rozhlas 505 097,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov, vykonávanie ich servisu.
06149 - VZT 248/2008 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 099 277,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
10059 - VZT 227/2006 Technická univerzita vo Zvolene 885 760,00 SKK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
05227 - VZT 183/2009 Technická univerzita vo Zvolene 1 459 151,00 EUR s DPH Informačné a komunikačné technológie.
06261 - VST 251/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 295 000 000,00 SKK bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne.
10593 - VST 245/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 433 000,00 EUR bez DPH Dodávka serverov pre elektronickú podateľňu na účely zabezpečenia elektronickej
05773 - VZT 200/2009 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 22 339,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
10773 - VBT 248/2006 Slovenský rozhlas 2 320 565,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
05062 - VST 177/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 065,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - notebooky.
10770 - VBT 248/2006 Slovenský rozhlas 848 380,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10328 - VST 238/2006 Slovenská správa ciest 5 480 790,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
10452 - VBT 242/2006 Národné lesnícke centrum 652 520,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho spotrebného materiálu.
10346 - VZT 238/2006 Technická univerzita vo Zvolene 14 443 650,00 SKK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
10455 - VBT 242/2006 Technická univerzita vo Zvolene 249 420,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
05725 - VST 199/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 78 889,00 EUR bez DPH Výpočtová technika pre ESF.
10772 - VBT 248/2006 Slovenský rozhlas 2 439 220,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10771 - VBT 248/2006 Slovenský rozhlas 292 594,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10611 - VSS 245/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Vývoj systému elektronickej podateľne a registratúry katastra.
10769 - VBT 248/2006 Slovenský rozhlas 578 852,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
00255 - VZT 9/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 256 815,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00253 - VZT 9/2010 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 14 893,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007
06387 - VUT 218/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
06204 - VZT 213/2009 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 338 400,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07204 - VZT 241/2009 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 107 430,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07255 - VZT 242/2009 Technická univerzita vo Zvolene 2 909 768,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie.
00269 - VZT 9/2010 Sociálna poisťovňa 200 300,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
00268 - VZT 9/2010 Sociálna poisťovňa 114 792,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
07013 - VBS 236/2009 Generálna prokuratúra SR 469 659,00 EUR bez DPH Rozvoj informačného systému PATRICIA v časti registrov typu "V".
00468 - VZT 12/2010 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 227 480,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky
00749 - VSS 19/2010 Generálna prokuratúra SR 424 807,00 EUR bez DPH Modernizácia a rozšírenie IS EOO
00722 - VZS 18/2010 Sociálna poisťovňa 2 520 938,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
00565 - VUT 15/2010 Žilinská univerzita v Žiline 1 652 485,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva a vybudovanie infraštruktúry univerzity
00471 - VZT 12/2010 Sociálna poisťovňa 206 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
01786 - VST 48/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 357 000,00 EUR s DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
01587 - VZT 42/2010 Slovenský rozhlas 59 800,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
00405 - VZT 11/2010 Národné lesnícke centrum 108 397,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, sieťových komponentov
01226 - VST 30/2010 Trnavská univerzita v Trnave 2 648 513,00 EUR s DPH Modernizácia IKT infraštruktúry objektov Trnavskej univerzity v Trnave.
01054 - VBS 25/2010 Generálna prokuratúra SR 217 980,00 EUR bez DPH Poskytovanie pravidelnej kontroly, údržby, systémovej a servisnej podpory existujúcich SW komponentov IS PATRICIA
01302 - VZT 32/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 399 815,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
00403 - VZT 11/2010 Sociálna poisťovňa 886 502,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného a softvérového vybavenia a
02299 - VZT 63/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 796 245,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
03354 - VZT 93/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 530,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
03221 - VZT 89/2010 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 842,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky.
02684 - VZT 73/2010 Národné lesnícke centrum 54 599,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
02446 - VZT 68/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 743,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
02500 - VZT 69/2010 Technická univerzita vo Zvolene 987 600,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
03479 - VZT 97/2010 Sociálna poisťovňa 868 733,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebného materiálu,
04109 - VZT 119/2010 Sociálna poisťovňa 229 670,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
05107 - VZT 145/2010 Sociálna poisťovňa 149 998,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, spotrebný materiál a náhradné diely a
04679 - VBS 134/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 940,00 EUR bez DPH Podpora a údržba správy registratúry MDPT SR.
04851 - VZT 138/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 965,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
04909 - VUT 140/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 88 847,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
03914 - VUT 112/2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 251 401,00 EUR s DPH Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
05391 - VZT 156/2010 Sociálna poisťovňa 441 679,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
04247 - VST 124/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 189,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
05216 - VZT 149/2010 Technická univerzita vo Zvolene 92 688,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
03988 - VST 115/2010 Národné lesnícke centrum 139 377,00 EUR bez DPH Nákup originálnych, alternatívnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam.
04595 - VZT 132/2010 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 220,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky
04670 - VST 134/2010 Trnavská univerzita v Trnave 3 059 650,00 EUR s DPH Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu
04760 - VZT 136/2010 Národné lesnícke centrum 51 013,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
06484 - VST 198/2010 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 610 845,00 EUR s DPH Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
06696 - VZT 203/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 72 679,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
06541 - VZT 199/2010 Technická univerzita vo Zvolene 67 629,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
06430 - VZT 197/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 220,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia , záručný servis PC serverov
06166 - VZT 188/2010 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 407,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky
06988 - VUT 213/2010 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 533 084,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
00739 - VZT 19/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 331,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
07539 - VZT 228/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 977,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
00532 - VZT 13/2011 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 184 942,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
07538 - VZT 228/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 119 343,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
00639 - VZT 16/2011 Technická univerzita vo Zvolene 80 488,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
03042 - VZT 76/2011 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 535,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
02299 - VZT 62/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 467 436,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky.
00874 - VZT 23/2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 54 866,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
02687 - VZT 67/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 120,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01076 - VZT 29/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 312,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02687 - VZT 67/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 600,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
02686 - VZT 67/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 661,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
02557 - VZT 65/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 252 705,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
03212 - VST 84/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 840 336,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
03612 - VUS 96/2011 Dubnický technologický inštitút s.r.o. 593 164,00 EUR bez DPH Dodávka komplexného riešenia Informačnými technológiami k Virtuálnej vysokej škole a modernému manažmentu na Dubnickom technologickom
05474 - VZT 140/2011 Sociálna poisťovňa 293 528,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
05475 - VZT 140/2011 Sociálna poisťovňa 161 056,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
05431 - VZT 139/2011 Sociálna poisťovňa 250 200,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
03617 - VZT 96/2011 Sociálna poisťovňa 11 484,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
03437 - VZT 91/2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 102 170,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky
03287 - VZT 87/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 586,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03287 - VZT 87/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 25 292,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03531 - VZT 94/2011 Sociálna poisťovňa 300 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
05329 - VZT 137/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 249 998,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
04234 - VZT 111/2011 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 440,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
03655 - VZT 97/2011 Sociálna poisťovňa 12 752,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
EBEKEK, s.r.o. Cesta k nemocnici 19, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika 36838063
Euroaltis, a.s. Račianska 109/B, Bratislava, 83105, Slovenská republika 36763730
xIT s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104, Slovenská republika 46668489