SK|EN

napríklad Jan Špringl alebo Alena Kostolanská

Ing. Michal Klačan

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 641 626 157,54  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
5 261 365,23
2006
 
6 145 304,29
2007
 
6 281 973,84
2008
 
29 706 736,04
2009
 
55 709 360,92
2010
 
29 333 334,89
2011
 
47 708 165,33
2012
 
48 450 807,83
2013
 
332 902 903,17
2014
 
44 908 426,50
2015
 
34 637 651,67
2016
 
580 127,83
DATALAN, a.s. 641 626 157,54 5 261 365,23 6 145 304,29 6 281 973,84 29 706 736,04 55 709 360,92 29 333 334,89 47 708 165,33 48 450 807,83 332 902 903,17 44 908 426,50 34 637 651,67 580 127,83
Predstaventvo >>
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava, 82104, Slovenská republika
IČO 35810734
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2018 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 109 139,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
2019 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 126 766,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
2170 - VZT
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 367,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
2427 - VZT
20/2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 075,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
420 - VZT
6/2016
Prešovská univerzita v Prešove 121 181,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 011,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 355,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 66 216,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 876,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 857,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
430 - VZT
6/2016
Technická univerzita vo Zvolene 3 032,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
430 - VZT
6/2016
Technická univerzita vo Zvolene 71 348,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
23839 - VSS
241/2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 296 640,00 EUR bez DPH Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR
22108 - VZT
218/2015
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 276 592,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
22480 - VBS
223/2015
Žilinský samosprávny kraj 1 771 057,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
23360 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 200,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 770,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 630,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 859,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 702 940,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
21863 - VZT
216/2015
Prešovská univerzita v Prešove 55 106,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
18011 - VST
171/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708 360,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
21064 - VST
208/2015
Ústav ekológie lesa SAV 364 114,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21064 - VST
208/2015
Ústav ekológie lesa SAV 3 295 086,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21064 - VST
208/2015
Ústav ekológie lesa SAV 3 604 246,00 EUR s DPH Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim
21468 - VZT
212/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 38 100,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
21469 - VZT
212/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 29 649,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
21772 - VZT
215/2015
Žilinská univerzita v Žiline 67 482,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
20805 - VSS
206/2015
Sociálna poisťovňa 4 800 000,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
20899 - VZT
207/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115 905,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov
20484 - VST
203/2015
Ústav ekológie lesa SAV 150 430,00 EUR s DPH IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ
20140 - VZT
199/2015
Technická univerzita vo Zvolene 196 414,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
20140 - VZT
199/2015
Technická univerzita vo Zvolene 931 564,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
17896 - VZT
170/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 320,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17896 - VZT
170/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 470 050,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17790 - VZT
169/2015
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 389 728,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
15404 - VZT
147/2015
Prešovská univerzita v Prešove 83 055,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
14867 - VZT
142/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
14859 - VZT
142/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 48 663,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
14860 - VZT
142/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 27 593,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
16120 - VST
153/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 2 053 581,00 EUR s DPH Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb časť 3:
13744 - VST
131/2015
Technická univerzita vo Zvolene 1 150 500,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
13744 - VST
131/2015
Technická univerzita vo Zvolene 6 146 000,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12966 - VZT
122/2015
Žilinská univerzita v Žiline 168 705,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
14093 - VST
135/2015
Sociálna poisťovňa 836 400,00 EUR s DPH Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN
10135 - VZT
93/2015
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 272 692,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
6880 - VST
63/2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 622 000,00 EUR s DPH Dátové centrum s konektivitou s prepojením na systém pre vývoj mobilných a fixných
7190 - VUT
66/2015
Žilinská univerzita v Žiline 2 835 480,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie
7475 - VST
68/2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 376 447,00 EUR s DPH Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS.
8412 - VZT
76/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 520,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
8001 - VZT
73/2015
Prešovská univerzita v Prešove 7 064,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
8285 - VZT
75/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 17 345,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
8005 - VZT
73/2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 338 127,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
8284 - VZT
75/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 11 761,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
423 - VSS
7/2015
Sociálna poisťovňa 874 250,00 EUR s DPH Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
4324 - VZT
39/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39 745,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
4324 - VZT
39/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22 585,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
4324 - VZT
39/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 534,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
3681 - VZT
33/2015
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 38 649,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
2780 - VZT
24/2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 767 315,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
3027 - VZT
26/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 99 302,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
3028 - VZT
26/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 99 499,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
1391 - VZT
13/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 834,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
1392 - VZT
13/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 030,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
1049 - VZT
11/2015
Prešovská univerzita v Prešove 87 020,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
8 - VSS
1/2015
Sociálna poisťovňa 953 400,00 EUR s DPH Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM.
27599 - VST
222/2014
Trnavský samosprávny kraj 333 250,00 EUR bez DPH Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií
27132 - VZT
218/2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 133 449,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
28119 - VZT
227/2014
Prešovská univerzita v Prešove 51 163,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
25018 - VZT
203/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 506,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia.
25315 - VST
205/2014
Žilinská univerzita v Žiline 187 250,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
23725 - VZT
195/2014
Technická univerzita vo Zvolene 60 862,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
25020 - VZT
203/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 010,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
25017 - VZT
203/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 506,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
905 - VZT
12/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 469,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
18609 - VBS
160/2014
Generálna prokuratúra SR 332 128,00 EUR bez DPH Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT
6347 - VZT
77/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 61 310,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
14164 - VZT
134/2014
Žilinská univerzita v Žiline 44 628,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
458 - VZT
9/2014
Technická univerzita vo Zvolene 30 972,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
14941 - VZT
138/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 680,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
593 - VZT
10/2014
Mesto Trenčín 33 755,00 EUR s DPH Výpočtová technika
4840 - VZT
67/2014
Technická univerzita vo Zvolene 62 470,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
15278 - VST
140/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 134 871,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
13225 - VZT
129/2014
Technická univerzita vo Zvolene 29 860,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
601 - VZT
10/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 810,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
6343 - VZT
77/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 445,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové kazety.
7798 - VSS
98/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 780 000,00 EUR bez DPH Tlač cestovných lístkov
7798 - VSS
98/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 751 000,00 EUR bez DPH Tlač cestovných lístkov
5898 - VZT
75/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 370 960,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky - plnenie rámcovej dohody 1137/2009 - 4Q 2012
6008 - VZT
76/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 200,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
16447 - VZT
197/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 51 795,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
16452 - VZT
197/2013
Technická univerzita vo Zvolene 192 516,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
18075 - VST
157/2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 291 088,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
18075 - VST
157/2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 225 663,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
18075 - VST
157/2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 643 090,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
16525 - VZT
198/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 627,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
19102 - VUT
233/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 324 930,00 EUR bez DPH Technické zariadenia
15132 - VZT
139/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 592,00 EUR bez DPH Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní
16847 - VZT
149/2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 125 527,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
15450 - VST
141/2014
Metodicko-pedagogické centrum 1 784 167,00 EUR bez DPH Interaktívne tabule
7810 - VUT
90/2014
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 4 550 545,00 EUR bez DPH Rozšírenie Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie 2. - etapa (EVO)
7656 - VST
89/2014
Mesto Snina 31 500,00 EUR bez DPH Obstaranie tovarov pre mesto Snina.
13228 - VZT
129/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 43 567,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
13229 - VZT
129/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 60 331,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
5521 - VZT
72/2014
Žilinská univerzita v Žiline 69 133,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
6030 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 26 933,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
6029 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 36 206,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
4972 - VST
68/2014
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
3807 - VST
56/2014
Slovenský hydrometeorologický ústav 213 600,00 EUR s DPH IKT hardvér a softvér
5086 - VST
69/2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
3454 - VST
52/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 986 500,00 EUR s DPH Cloud computing riešenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU – Mlynská Dolina
1954 - VUS
28/2014
Bratislavský samosprávny kraj 3 132 420,00 EUR s DPH ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC
1954 - VUS
28/2014
Bratislavský samosprávny kraj 1 187 160,00 EUR s DPH ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC
2113 - VST
31/2014
Sociálna poisťovňa 1 534 656,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčných zariadení
3032 - VUT
47/2014
Archeologický ústav SAV 5 622 600,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné a technologické vybavenie laboratórií Archeologického ústavu SAV
3029 - VSS
47/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 191 449,00 EUR s DPH Digitálna prezentácia zbierok MMM
789 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 87 720,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
1567 - VST
19/2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
1338 - VST
15/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 350 000,00 EUR bez DPH Technológie ozvučenia a prezentačnej techniky
788 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 114 042,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
20350 - VST
255/2013
Sociálna poisťovňa 764 600,00 EUR s DPH Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia IBM
20012 - VBS
250/2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 642 720,00 EUR bez DPH Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry, úpravy vzhľadu,funkčných vlastností a
19997 - VST
250/2013
Sociálna poisťovňa 3 177 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - PC staníc
19929 - VST
249/2013
Úrad pre verejné obstarávanie 720 750,00 EUR s DPH Nákup IKT zariadení a špecializovaných služieb1. časť - "Nákup IKT zariadení"2. časť -
18681 - VDS
226/2013
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 100 000,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
18681 - VDS
226/2013
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 521 000,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
18681 - VDS
226/2013
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 452 900,00 EUR bez DPH Integrovaný informačný systém Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného
17923 - VZT
212/2013
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 677,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
17991 - VUT
213/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
17237 - VZT
204/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 36 964,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
17043 - VST
203/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 16 750,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
16925 - VZT
202/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 660,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
17043 - VST
203/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 457,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
17043 - VST
203/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 545,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
17043 - VST
203/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 11 148,00 EUR s DPH Aplikačné programové vybavenie, kompilátory a podporný SW
16153 - VST
193/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 898 020,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčnýcj zariadení, duplexných a prenosných tlačiarní
16266 - VDS
195/2013
Generálna prokuratúra SR 10 348 599,00 EUR bez DPH Dodávka nového informačného systému Generálnej prokuratúry SR a súvisiacich služieb a tovarov v
12994 - VZT
139/2013
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 91 704,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
14706 - VUT
167/2013
Žilinská univerzita v Žiline 572 240,00 EUR bez DPH Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva
13004 - VZT
139/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 50 877,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
13003 - VZT
139/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 47 426,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
15502 - VST
180/2013
Mesto Trenčín 162 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
14086 - VST
158/2013
Sociálna poisťovňa 233 971,00 EUR s DPH Dodávka multifunkčných zariadení
12301 - VZT
134/2013
Technická univerzita vo Zvolene 15 890,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12431 - VZT
135/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 320,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
12566 - VUT
136/2013
Vysoká škola výtvarných umení 3 769 328,00 EUR s DPH Vybavenie výučbového centra komunikácie a vizualizácie IKT technikou.
12569 - VZT
136/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 516,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
8173 - VST
103/2013
Sociálna poisťovňa 594 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení sieťovej infraštruktúry pre realizáciu sieťových bezpečnostných zón
8017 - VSS
101/2013
Sociálna poisťovňa 472 800,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný servis sieťových bezpečnostných zariadení na ochranu vonkajšieho perimetra
6502 - VZT
81/2013
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 66 388,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
7231 - VUT
90/2013
Žilinská univerzita v Žiline 2 439 795,00 EUR s DPH Laboratórna technika pre výskumné aktivity kompetenčných centier Strojníckej fakulty
7307 - VUS
91/2013
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 353 938,00 EUR bez DPH Skvalitnenie správy a riadenie AOS GMRŠ a budovanie virtuálnej univerzity, inovácia obsahu a
6670 - VST
83/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 525 000,00 EUR s DPH Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje
6668 - VST
83/2013
Metodicko-pedagogické centrum 560 200,00 EUR bez DPH Interaktívne tabule
6312 - VZT
79/2013
Žilinská univerzita v Žiline 85 621,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
5716 - VZT
73/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 474 201,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne-plnenie RD č.SE-204-77/OVO-2008
5462 - VZT
70/2013
Technická univerzita vo Zvolene 154 219,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
5774 - VZT
74/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 742,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
5043 - VUT
65/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, plnenie rámcovej zmluvy
3470 - VST
45/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 1 100 000,00 EUR bez DPH Dodávka notebookov
3211 - VST
41/2013
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 404 296,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a špecializovaných služieb pre IKT
1629 - VZT
24/2013
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 151 740,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
1064 - VST
16/2013
Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied 2 061 000,00 EUR s DPH Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska.
831 - VST
13/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 1 100 000,00 EUR bez DPH Dodávka počítačov a monitorov
425 - VZT
7/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25 323,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
318 - VST
6/2013
Mesto Trenčín 22 374,00 EUR s DPH Výpočtová technika
500 - VZT
9/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 468,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
560 - VZT
10/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 540,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
30 - VBS
1/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 4 719 520,00 EUR bez DPH Služby zabezpečujúce servisnú podporu a ďaľší rozvoj APV IS ZVJS
551 - VZT
10/2013
Technická univerzita vo Zvolene 45 032,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
15497 - VST
244/2012
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84 224,00 EUR bez DPH Nákup notebookov a tlačiarní
13528 - VST
216/2012
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 66 700,00 EUR bez DPH Výpočtová technika
14713 - VUS
234/2012
Žilinský samosprávny kraj 3 476 643,00 EUR bez DPH Elektronizácia služieb VÚC.
13010 - VST
208/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 990,00 EUR bez DPH Dodanie tonerových a atramentových kaziet do tlačiarní a ekologická likvidácia
12816 - VBS
206/2012
Sociálna poisťovňa 199 999,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy
13461 - VSS
215/2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 108 000,00 EUR bez DPH Servis kancelárskej a reprografickej techniky
13747 - VZT
219/2012
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 45 329,00 EUR s DPH Výpočtová technika 2010
12287 - VZT
200/2012
Technická univerzita vo Zvolene 798 001,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
12269 - VZT
200/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 230,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
10992 - VST
183/2012
Sociálna poisťovňa 177 900,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia komponentov na rozšírenie diskovej kapacity diskového poľa IBM DS8300
08269 - VZT
136/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 126 920,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
10331 - VSS
169/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 200,00 EUR bez DPH Licenčné poplatky a servisno - konzultačná podpora na 42 mesiacov pre aplikácie Registratúra a Dokument
08602 - VZT
139/2012
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 48 974,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
09571 - VZT
155/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 250 980,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
07716 - VST
129/2012
Sociálna poisťovňa 799 785,00 EUR s DPH Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení
08126 - VZT
134/2012
Technická univerzita vo Zvolene 828 311,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
06705 - VST
114/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 810,00 EUR bez DPH Nákup veľkokapacitných kopírovacích zariadení.
05362 - VZT
91/2012
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 6 143,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
06446 - VUT
110/2012
Národné lesnícke centrum 1 353 750,00 EUR bez DPH Nákup výpoctovej techniky vrátane inštalácie.
05893 - VUS
100/2012
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 566 491,00 EUR s DPH Komplexné zabezpečenie služieb systémovej integrácie, implementačných služieb, služieb podpory a údržby súvisiacich s informačnými
04838 - VUT
82/2012
Prešovská univerzita v Prešove 7 183 355,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií.
04525 - VZT
75/2012
Univerzita Komenského v Bratislave 131 931,00 EUR bez DPH Výpočtová technika - periférie, príslušenstvo, opravy
04382 - VZT
73/2012
Sociálna poisťovňa 77 832,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
04383 - VZT
73/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 227 570,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
05055 - VZT
86/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 947 583,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
03964 - VZT
66/2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 235,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre potreby úradu Ministerstva spravodlivosti SR.
04391 - VZT
73/2012
Technická univerzita vo Zvolene 704 714,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
02042 - VZT
37/2012
Sociálna poisťovňa 157 284,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
01978 - VZT
36/2012
Sociálna poisťovňa 510 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
01297 - VZT
24/2012
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 523 541,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
02040 - VZT
37/2012
Sociálna poisťovňa 69 330,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
01977 - VZT
36/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 149 347,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02576 - VZT
46/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky
02868 - VUS
50/2012
Centrálny obstarávateľTrnavský samosprávny kraj 3 820 329,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie elektronizácie služieb regionálnej samosprávy
01102 - VZT
21/2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 841,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
01008 - VST
19/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 770 510,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb.
02041 - VZT
37/2012
Sociálna poisťovňa 128 904,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
02043 - VZT
37/2012
Sociálna poisťovňa 227 375,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
00481 - VZT
10/2012
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 958,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
00190 - VZT
4/2012
Technická univerzita vo Zvolene 40 904,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene
10699 - VUT
239/2011
Žilinská univerzita v Žiline 7 986 120,00 EUR bez DPH Dodávka informačno-komunikačných technológií pre vzdelávanie, výskum a vývoj
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 4 193 062,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 5 491 318,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 611 895,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 630 716,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
10933 - VZT
243/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 485,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 374 185,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
11577 - VRT
253/2011
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 13 147 150,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
11537 - VZT
252/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17 256,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 665 913,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
11382 - VZT
250/2011
Univerzita Komenského v Bratislave 99 230,00 EUR bez DPH Výpočtová technika - periférie, príslušenstvo, opravy
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 750 645,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
00292 - VZT
6/2012
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 429 415,00 EUR bez DPH Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
07957 - VZT
195/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 220,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov.
08534 - VUT
204/2011
Metodicko-pedagogické centrum 9 130 434,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky 2011 pre MPC
08850 - VUT
209/2011
Technická univerzita vo Zvolene 4 207 600,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene.
09422 - VZT
219/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 126 800,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
09845 - VZT
225/2011
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 29 695,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
09271 - VZT
217/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 317 776,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
09121 - VZT
214/2011
Technická univerzita vo Zvolene 72 755,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie.
08137 - VZT
198/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 275 801,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
09562 - VST
221/2011
Technická univerzita vo Zvolene 130 174,00 EUR bez DPH Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok.
07781 - VZT
192/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 36 205,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky, hardvérového vybavenia, diskové pole a iPadApple.
00225 - VZT
8/2009
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 951 654,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
00154 - VBS
7/2009
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 4 303 456,00 EUR bez DPH Servis a podpora prevádzky dodaného aplikačného programového vybavenia informačného systému (APV IS) Zboru
07066 - VZT
177/2011
Slovenský rozhlas 276 010,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
00087 - VZT
5/2009
Národné lesnícke centrum 47 026,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
05934 - VZT
150/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07066 - VZT
177/2011
Slovenský rozhlas 163 949,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
06447 - VST
163/2011
Žilinská univerzita v Žiline 264 544,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
00872 - VST
28/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 259 754,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre MPSVR SR.
01893 - VZT
67/2009
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 875,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00706 - VZT
22/2009
Sociálna poisťovňa 1 124 229,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - servery, dodávka licenčného softvérového vybavenia
02105 - VZT
74/2009
Národné lesnícke centrum 14 970,00 EUR bez DPH Nákup počítačov, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a príslušenstva k výpočtovej technike.
01778 - VST
64/2009
Mesto Levice 43 239,00 EUR bez DPH Broadband škola - rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach, dodávka informačno-komunikačných
00731 - VZT
23/2009
Slovenský rozhlas 868 400,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
01893 - VZT
67/2009
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 127,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01893 - VZT
67/2009
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 284,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00704 - VZT
22/2009
Sociálna poisťovňa 948 018,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
00705 - VZT
22/2009
Sociálna poisťovňa 4 503 012,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
02594 - VST
91/2009
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 488 320,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
02049 - VZT
72/2009
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 139 854,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
03451 - VZT
120/2009
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 130,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03474 - VUT
121/2009
Technická univerzita vo Zvolene 4 518 426,00 EUR s DPH Informačné a komunikačné technológie.
02048 - VZT
72/2009
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 139 854,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
02318 - VST
81/2009
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 48 096,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
03665 - VST
128/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 888,00 EUR bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, multifunkčné zariadenia, DLP - projektory a kancelárska
03727 - VZT
129/2009
Sociálna poisťovňa 4 956 716,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
03979 - VZT
136/2009
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 24 985,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
00164 - VZT
9/2008
Technická univerzita vo Zvolene 1 038 729,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
00412 - VBS
15/2008
Sociálna poisťovňa 8 218 302,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS PS-VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie a elektronizácie všeobecných administratívnych činností Sociálnej poisťovne.
00182 - VBT
10/2008
Technická univerzita vo Zvolene 297 099,00 SK bez DPH Nákup periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, webkamier.
04084 - VST
140/2009
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 136 198,00 EUR bez DPH Nákup licencií pre aplikačný a portálový server.
03452 - VZT
120/2009
Technická univerzita vo Zvolene 35 841,00 EUR bez DPH Nákup PC, monitorov, notebookov.
00264 - VZT
12/2008
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 431 960,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00265 - VZT
12/2008
Národné lesnícke centrum 2 504 140,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, softvéru, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
04183 - VST
143/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 18 689 424,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a poskytnutie súvisiacich služieb.
00215 - VST
11/2008
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500 000,00 SK bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, datavideoprojektory a kancelárske zariadenia.
00134-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 593 080,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00596 - VBS
22/2008
Sociálna poisťovňa 8 392 739,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie podpory a údržby systému ASSR a APV ASSR.
00153-VBT
4/2005
Všeobecná zdravotná poisťovňa 50 091 870,00 SK bez DPH Dodávka hardvérových komponentov, licencie softvérové, inštalácia riešenia a
01173 - VBS
45/2008
Generálna prokuratúra SR 4 800 000,00 SK bez DPH Poskytovanie servisných služieb pre IS Patricia a IS na RT GP SR.
00141-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 556 830,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00139-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 455 920,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00132-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 808 660,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00133-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 967 600,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
00327-VST
8/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 920 590,00 SK bez DPH Dodávka serverov na skonsolidovanie Intel prostredia a na inštaláciu a manažment
00587 - VUT
22/2008
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Výpočtová technika 2007.
00135-VBT
4/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 792 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01365-VBT
23/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 515 580,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01366-VBT
23/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 881 100,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01461 - VBS
59/2008
Správa zariadení Úradu vlády SR 6 500 000,00 SK bez DPH Rozšírenie funkčnosti projektu digitálna vláda.
01677 - VZT
72/2008
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 647 940,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01576 - VZT
67/2008
Národné lesnícke centrum 1 840 084,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
01699 - VZT
73/2008
Sociálna poisťovňa 27 740 043,00 SKK s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
01698 - VZT
73/2008
Sociálna poisťovňa 21 182 000,00 SKK s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne.
03770-VBT
59/2005
Slovenský hydrometeorologický ústav 5 288 660,00 SK bez DPH Dodávka systému Alcatel.
03694-VBS
58/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Riešenie nadštandardného servisného zabezpečenia počítačov, monitorov, tlačiarní
04366 - VSS
70/2005
DATALAN, a.s. 3 000 000,00 SK bez DPH Poskytovanie servisných služieb pri podpore prevádzky informačného systému (IS).
03669-VBT
58/2005
Technická univerzita vo Zvolene 217 440,00 SK bez DPH Osobné počítače a monitory.
06251 - VST
95/2005
Technická univerzita vo Zvolene 1 654 500,00 SK bez DPH Periférne zariadenia - tlačiarne, multifunkčné zariadenia, skenery, webkamery,
05983 - VUT
92/2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 6 000 000,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
02877 - VZT
127/2008
Národné lesnícke centrum 80 830,00 SK bez DPH Obstaranie výpočtovej techniky.
02604 - VZT
113/2008
Technická univerzita vo Zvolene 1 038 729,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
06285 - VBT
95/2005
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 50 340,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05211 - VBT
82/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 480,00 SK bez DPH Laserové tlačiarne.
05027 - VBT
79/2005
Technická univerzita vo Zvolene 1 019 970,00 SK bez DPH Osobné počítače a komponenty.
02684 - VZT
118/2008
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 539 058,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00153 - VBS
7/2007
Sociálna poisťovňa 8 295 016,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00154 - VBS
7/2007
Sociálna poisťovňa 8 301 069,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00152 - VBS
7/2007
Sociálna poisťovňa 8 292 494,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00297 - VBS
11/2007
Sociálna poisťovňa 8 290 764,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00070 - VBS
4/2007
Sociálna poisťovňa 8 278 442,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
02954 - VZT
130/2008
Technická univerzita vo Zvolene 386 490,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, monitory.
00033 - VBS
2/2007
Sociálna poisťovňa 8 281 757,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
07249 - VBT
108/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 74 940,00 SK bez DPH Laserové tlačiarne.
00071 - VBS
4/2007
Sociálna poisťovňa 8 302 152,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
03062 - VZT
134/2008
Sociálna poisťovňa 26 045 133,00 SKK s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
00016 - VBS
1/2007
Sociálna poisťovňa 8 254 298,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
06705 - VBP
100/2005
Technická univerzita vo Zvolene 1 397 024,00 SK bez DPH Štruktúrovaná kabeláž.
00298 - VBS
11/2007
Sociálna poisťovňa 8 286 511,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu Administratívny informačný systém Sociálnej poisťovne
00122 - VBT
6/2007
Národné lesnícke centrum 1 624 430,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní.
02997 - VUT
132/2008
Technická univerzita vo Zvolene 7 484 000,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
06665 - VUT
100/2005
Technická univerzita vo Zvolene 6 611 840,00 SK bez DPH Počítače osobné, prenosné, monitory, servery, komponenty do PC.
00878 - VBT
37/2007
Národné lesnícke centrum 66 860,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00881 - VBT
37/2007
Národné lesnícke centrum 59 740,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00569 - VBT
7/2006
Košický samosprávny kraj 2 041 880,00 SK bez DPH Sieťová infraštruktúra.
00880 - VBT
37/2007
Národné lesnícke centrum 66 860,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
07551 - VBT
112/2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 1 676 560,00 SK bez DPH Dodanie počítačových zostáv a servera.
00877 - VBT
37/2007
Národné lesnícke centrum 37 810,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00879 - VBT
37/2007
Národné lesnícke centrum 36 440,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00571 - VBT
7/2006
Košický samosprávny kraj 6 353 806,00 SK bez DPH Servery, diskové pole, dátová knižnica so zálohovacím softvérom, virtualizačný
01048 - VBP
14/2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 401 093,00 SK bez DPH Rekonštrukcia PC sály na MPSVR SR - práce navyše.
07990 - VBT
118/2005
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 103 300,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00679 - VBT
9/2006
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 838 630,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00938 - VBT
13/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 940,00 SK bez DPH Tlačiarne.
01452 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 251 940,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01754 - VZT
78/2007
Technická univerzita vo Zvolene 1 351 930,00 SK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
01439 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 53 040,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01438 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 257 790,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01445 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 281 710,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01444 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 608 520,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01443 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 295 190,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01574 - VBT
21/2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 187 540,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
01811 - VBT
80/2007
Technická univerzita vo Zvolene 209 650,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí, webových
01947 - VST
84/2007
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 12 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
01361 - VBT
18/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 710,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01360 - VBT
18/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 105 870,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01359 - VBT
18/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 820,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01462 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 830,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01454 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 510,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01453 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 675 210,00 SK bez DPH Dodávka tovaru patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01358 - VBT
18/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 700 580,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01442 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 187 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01441 - VBT
19/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 240,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
01594 - VUT
70/2007
Národné lesnícke centrum 8 300 000,00 SK bez DPH Obstaranie výpočtovej techniky.
02616 - VBT
112/2007
Technická univerzita vo Zvolene 389 960,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí, webkamier.
09133 - VBT
133/2005
Technická univerzita vo Zvolene 259 240,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
09132 - VBT
133/2005
Technická univerzita vo Zvolene 1 086 810,00 SK bez DPH Počítače osobné, prenosné, monitory, komponenty do PC.
02934 - VUT
127/2007
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 100 000,00 SKK bez DPH Dodávka 400 multimediálnych súprav (TabletPC, Dataprojektor, interaktívna PC
03100 - VZT
132/2007
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 907 935,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky
02679 - VZT
115/2007
Technická univerzita vo Zvolene 830 660,00 SK bez DPH Počítače a monitory, notebooky, komponenty.
09867 - VBT
142/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 083 840,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
02949 - VZT
127/2007
Národné lesnícke centrum 1 056 370,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov,
04038 - VUT
168/2008
Národné lesnícke centrum 7 324 000,00 SK bez DPH Obstaranie počítačov (cca 80 ks), notebookov (cca 120 ks), tlačiarní (50 ks) a periférnych zariadení počítačov (cca 50 ks).
02740 - VBS
35/2006
Sociálna poisťovňa 8 010 604,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
04148 - VUT
173/2008
Sociálna poisťovňa 425 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovania špecializovaných služieb pre informačno-komunikačné technológie.
02819 - VBT
37/2006
Technická univerzita vo Zvolene 64 010,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, externých pamätí.
02820 - VBT
37/2006
Technická univerzita vo Zvolene 1 183 330,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
10193 - VBT
145/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 849 320,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
10733 - VBT
153/2005
Technická univerzita vo Zvolene 219 990,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
10893 - VUT
155/2005
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 250 100,00 SK bez DPH Dodávka osobných počítačov.
03439 - VST
51/2006
2 583 000,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC, príslušenstva a vykonávanie ich servisu.
10992 - VBT
156/2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 335 544,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
10734 - VBT
153/2005
Technická univerzita vo Zvolene 2 334 370,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
04398 - VUS
186/2008
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 000 000,00 SKK bez DPH Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry.
03838 - VBT
58/2006
542 980,00 SK bez DPH Dodanie tovaru - počítačov, tlačiarne, tonerov.
04667 - VZT
197/2008
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 539 950,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
04550 - VST
193/2008
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 000 000,00 SK bez DPH Digitálne farebné a čiernobiele multifunkčné systémy, DLP - projektory a kancelárske zariadenia.
04442 - VZT
190/2007
Národné lesnícke centrum 2 721 110,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, sieťových komponentov a ďalších komponentov výpočtovej techniky.
04771 - VBT
72/2006
Slovenský rozhlas 181 855,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC, príslušenstva a vykonávanie ich servisu.
04568 - VZT
195/2007
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky
04900 - VBT
74/2006
Národné lesnícke centrum 841 820,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, tlačiarní, tonerov.
12791 - VBT
179/2005
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 680 670,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
12629 - VST
177/2005
Národný onkologický ústav 461 060,00 SK bez DPH Dodávka a montáž aktívnych prvkov počítačovej siete ústavu.
12903 - VSP
180/2005
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 094 899,00 SK bez DPH Rekonštrukcia PC sály na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
05285 - VBT
85/2006
Technická univerzita vo Zvolene 79 460,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, externých pamätí.
13798 - VUT
193/2005
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 048 832,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
04811 - VBS
204/2007
Generálna prokuratúra SR 11 900 000,00 SKK bez DPH Projekt IS EOO - pripojenie k multilaterálnemu projektu krajín EÚ.
05174 - VST
82/2006
2 559 970,00 SK bez DPH Technické vybavenie podnikateľského inkubátora v Kráľovskom Chlmci na poskytnutie
13890 - VBT
194/2005
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 94 380,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05286 - VBT
85/2006
Technická univerzita vo Zvolene 505 200,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
14594 - VST
203/2005
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 085 250,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre MP SR.
05073 - VZT
214/2007
Technická univerzita vo Zvolene 923 590,00 SK bez DPH Počítače, monitory, notebooky.
05066 - VBT
214/2007
Technická univerzita vo Zvolene 1 664 500,00 SK bez DPH Nákup tlačiarní, skenerov, webkamier.
05494 - VST
90/2006
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. 696 090,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
14272 - VBT
199/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 445 400,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15020 - VBT
208/2005
Technická univerzita vo Zvolene 568 550,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
05141 - VST
218/2007
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 666 000,00 SKK bez DPH Výmena ethernetových prepínačov v počítačovej sieti Kancelárie Národnej rady SR.
15667 - VBT
215/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 257 790,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15223 - VUT
210/2005
Železničná polícia 187 170,00 SK bez DPH Tlačiarne a multifunčkné zariadenie.
15576 - VBT
214/2005
23 820,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15577 - VBT
214/2005
51 220,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15574 - VBT
214/2005
33 680,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15573 - VBT
214/2005
126 340,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15391 - VBT
212/2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 183 700,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
15369 - VST
212/2005
Žilinská univerzita v Žiline 727 240,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
15666 - VBT
215/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 312 250,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
15665 - VBT
215/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 960,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
06004 - VBS
100/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Riešenie nadštandardného servisného zabezpečenia počítačov, monitorov, tlačiarní
06402 - VST
110/2006
Žilinská univerzita v Žiline 2 798 900,00 SK bez DPH Dodanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky pre elektrotechnickú fakultu Žilinskej
15848 - VBT
219/2005
Technická univerzita vo Zvolene 2 324 360,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
06492 - VBT
112/2006
Národné lesnícke centrum 527 080,00 SK bez DPH Dodávka počítačov, tlačiarní, tonerov.
16346 - VBT
224/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 548 660,00 SK bez DPH Tlačiareň (ihličková, atramentová, laserová), skener.
05502 - VZT
226/2008
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 1 034 113,00 SK bez DPH Výpočtová technika 2007.
17001 - VBT
233/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 410 310,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17539 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 283 400,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17535 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 930,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17538 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17537 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 152 520,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17536 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 964 000,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17530 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 964 000,00 SK bez DPH Dodávka tlačiarní a skenerov.
17534 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 277 200,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17533 - VBT
240/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 83 160,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
17385 - VBT
238/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 420 940,00 SK bez DPH Tlačiarne.
17383 - VBT
238/2005
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 375 160,00 SK bez DPH Vybudovanie bioinformatických laboratórií so špecifickými softvérmi pre potreby
07369 - VBT
135/2006
Technická univerzita vo Zvolene 302 070,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
07370 - VBT
135/2006
Technická univerzita vo Zvolene 1 356 560,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, prenosné počítače, DVD RW.
07909 - VST
153/2006
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 000,00 SKK s DPH Nákup stacionárnych počítačov s príslušenstvom.
17692 - VBT
242/2005
DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii 1 923 300,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
17733 - VBP
242/2005
Technická univerzita vo Zvolene 518 300,00 SK bez DPH Štruktúrovaná kabeláž.
08172 - VBT
161/2006
Národné lesnícke centrum 754 540,00 SK bez DPH Dodávka tovaru - počítače, tlačiarne, tonery.
17841 - VST
244/2005
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 179 120,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosť,
08342 - VBT
167/2006
Slovenský rozhlas 5 397,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
18048 - VBT
246/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 241 290,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
08343 - VBT
167/2006
Slovenský rozhlas 379 460,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
18049 - VBT
246/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 840,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
18047 - VBT
246/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 190,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
06029 - VBS
246/2007
Sociálna poisťovňa 754 396,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie a elektronizácie všeobecných administratívnych činností Sociálnej poisťovne.
08287 - VBT
164/2006
Slovenský rozhlas 821 077,00 SK bez DPH Dodávka PC s príslušenstvom a notebookov, vykonávanie ich servisu.
18074 - VBT
246/2005
Technická univerzita vo Zvolene 1 100 200,00 SK bez DPH Osobné počítače, monitory, komponenty do počítačov, prenosné počítače.
08643 - VUT
179/2006
Technická univerzita vo Zvolene 8 392 000,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
18075 - VBT
246/2005
Technická univerzita vo Zvolene 235 780,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov,
09183 - VBS
199/2006
Sociálna poisťovňa 6 717 339,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
09184 - VBS
199/2006
Sociálna poisťovňa 1 452 340,00 SK bez DPH Pokračovanie projektu AIS SP - VA na zabezpečenie elektronickej komunikácie
09334 - VBT
204/2006
Národné lesnícke centrum 283 790,00 SK bez DPH Dodávka tovaru - počítače a monitory.
10059 - VZT
227/2006
Technická univerzita vo Zvolene 885 760,00 SKK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
08977 - VST
193/2006
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Portál katastra nehnuteľností SR.
09435 - VST
207/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 143 148,00 EUR bez DPH Dodávka technického zariadenia pre automatizovaný štatistický informačný systém
06151 - VZT
248/2008
Technická univerzita vo Zvolene 4 250 063,00 SK bez DPH Počítače, notebooky, komponenty.
09440 - VBT
207/2006
Technická univerzita vo Zvolene 111 630,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
18387 - VBT
249/2005
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 546 740,00 SK bez DPH Dodávka patriaca do druhu tlačiarní a skenerov.
09566 - VBT
211/2006
Slovenský rozhlas 505 097,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov, vykonávanie ich servisu.
06149 - VZT
248/2008
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 099 277,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
18486 - VBT
250/2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 219 780,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky.
09397 - VST
206/2006
Univerzita Komenského v Bratislave 8 400 000,00 SKK bez DPH Technické vybavenie FM UK 2006.
05227 - VZT
183/2009
Technická univerzita vo Zvolene 1 459 151,00 EUR s DPH Informačné a komunikačné technológie.
10770 - VBT
248/2006
Slovenský rozhlas 848 380,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10455 - VBT
242/2006
Technická univerzita vo Zvolene 249 420,00 SK bez DPH Dodávka periférnych zariadení - tlačiarní, skenerov, externých pamätí.
10772 - VBT
248/2006
Slovenský rozhlas 2 439 220,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10771 - VBT
248/2006
Slovenský rozhlas 292 594,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10769 - VBT
248/2006
Slovenský rozhlas 578 852,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
10773 - VBT
248/2006
Slovenský rozhlas 2 320 565,00 SK bez DPH Dodávka osobných PC s príslušenstvom a notebookov a vykonávanie ich servisu.
05062 - VST
177/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 065,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - notebooky.
05773 - VZT
200/2009
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 22 339,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007.
10452 - VBT
242/2006
Národné lesnícke centrum 652 520,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho spotrebného materiálu.
10593 - VST
245/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 433 000,00 EUR bez DPH Dodávka serverov pre elektronickú podateľňu na účely zabezpečenia elektronickej
10611 - VSS
245/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Vývoj systému elektronickej podateľne a registratúry katastra.
06261 - VST
251/2008
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 295 000 000,00 SKK bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne.
05725 - VST
199/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 78 889,00 EUR bez DPH Výpočtová technika pre ESF.
10346 - VZT
238/2006
Technická univerzita vo Zvolene 14 443 650,00 SKK bez DPH Počítače pre TU vo Zvolene.
10328 - VST
238/2006
Slovenská správa ciest 5 480 790,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
06204 - VZT
213/2009
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 338 400,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07255 - VZT
242/2009
Technická univerzita vo Zvolene 2 909 768,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie.
07204 - VZT
241/2009
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 107 430,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.
07013 - VBS
236/2009
Generálna prokuratúra SR 469 659,00 EUR bez DPH Rozvoj informačného systému PATRICIA v časti registrov typu "V".
06387 - VUT
218/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 400 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00268 - VZT
9/2010
Sociálna poisťovňa 114 792,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
00269 - VZT
9/2010
Sociálna poisťovňa 200 300,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky.
00255 - VZT
9/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 256 815,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00253 - VZT
9/2010
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 14 893,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2007
00403 - VZT
11/2010
Sociálna poisťovňa 886 502,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného a softvérového vybavenia a
00405 - VZT
11/2010
Národné lesnícke centrum 108 397,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - počítačových zostáv, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, sieťových komponentov
00471 - VZT
12/2010
Sociálna poisťovňa 206 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
00468 - VZT
12/2010
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 227 480,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky
01786 - VST
48/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 357 000,00 EUR s DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
01054 - VBS
25/2010
Generálna prokuratúra SR 217 980,00 EUR bez DPH Poskytovanie pravidelnej kontroly, údržby, systémovej a servisnej podpory existujúcich SW komponentov IS PATRICIA
00722 - VZS
18/2010
Sociálna poisťovňa 2 520 938,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
00565 - VUT
15/2010
Žilinská univerzita v Žiline 1 652 485,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva a vybudovanie infraštruktúry univerzity
01226 - VST
30/2010
Trnavská univerzita v Trnave 2 648 513,00 EUR s DPH Modernizácia IKT infraštruktúry objektov Trnavskej univerzity v Trnave.
01587 - VZT
42/2010
Slovenský rozhlas 59 800,00 EUR bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom
00749 - VSS
19/2010
Generálna prokuratúra SR 424 807,00 EUR bez DPH Modernizácia a rozšírenie IS EOO
01302 - VZT
32/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 399 815,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02446 - VZT
68/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 743,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03354 - VZT
93/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 530,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02299 - VZT
63/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 796 245,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
02684 - VZT
73/2010
Národné lesnícke centrum 54 599,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
02500 - VZT
69/2010
Technická univerzita vo Zvolene 987 600,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
03221 - VZT
89/2010
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 842,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky.
03479 - VZT
97/2010
Sociálna poisťovňa 868 733,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebného materiálu,
04670 - VST
134/2010
Trnavská univerzita v Trnave 3 059 650,00 EUR s DPH Dokončenie modernizácie infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu
04595 - VZT
132/2010
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 220,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky
04247 - VST
124/2010
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 189,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
04760 - VZT
136/2010
Národné lesnícke centrum 51 013,00 EUR bez DPH Obstaranie počítačov, notebookov, tlačiarní a periférnych zariadení počítačov.
04109 - VZT
119/2010
Sociálna poisťovňa 229 670,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
04851 - VZT
138/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 965,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03914 - VUT
112/2010
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 251 401,00 EUR s DPH Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
05391 - VZT
156/2010
Sociálna poisťovňa 441 679,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
03988 - VST
115/2010
Národné lesnícke centrum 139 377,00 EUR bez DPH Nákup originálnych, alternatívnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam.
05107 - VZT
145/2010
Sociálna poisťovňa 149 998,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, spotrebný materiál a náhradné diely a
04679 - VBS
134/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 940,00 EUR bez DPH Podpora a údržba správy registratúry MDPT SR.
04909 - VUT
140/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 88 847,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
05216 - VZT
149/2010
Technická univerzita vo Zvolene 92 688,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
06430 - VZT
197/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 220,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia , záručný servis PC serverov
06988 - VUT
213/2010
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 533 084,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
06166 - VZT
188/2010
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 407,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky
06696 - VZT
203/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 72 679,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
06541 - VZT
199/2010
Technická univerzita vo Zvolene 67 629,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
06484 - VST
198/2010
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 610 845,00 EUR s DPH Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
00639 - VZT
16/2011
Technická univerzita vo Zvolene 80 488,00 EUR bez DPH Informačné a komunikačné technológie
00739 - VZT
19/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 331,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
07538 - VZT
228/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 119 343,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
07539 - VZT
228/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 977,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
00532 - VZT
13/2011
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 184 942,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
03042 - VZT
76/2011
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 535,00 EUR bez DPH Výpočtová technika 2010
03212 - VST
84/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 840 336,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
02687 - VZT
67/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 120,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
00874 - VZT
23/2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 54 866,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky
01076 - VZT
29/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 312,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a tlačiarne
02557 - VZT
65/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 252 705,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
02299 - VZT
62/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 467 436,00 EUR s DPH Dodanie výpočtovej techniky.
02686 - VZT
67/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 661,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný servis PC serverov
02687 - VZT
67/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 600,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03531 - VZT
94/2011
Sociálna poisťovňa 300 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
03437 - VZT
91/2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 102 170,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky
05474 - VZT
140/2011
Sociálna poisťovňa 293 528,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
05475 - VZT
140/2011
Sociálna poisťovňa 161 056,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
05431 - VZT
139/2011
Sociálna poisťovňa 250 200,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
03612 - VUS
96/2011
Dubnický technologický inštitút s.r.o. 593 164,00 EUR bez DPH Dodávka komplexného riešenia Informačnými technológiami k Virtuálnej vysokej škole a modernému manažmentu na Dubnickom technologickom
03287 - VZT
87/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 586,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03287 - VZT
87/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 25 292,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky.
03617 - VZT
96/2011
Sociálna poisťovňa 11 484,00 EUR s DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej techniky, dodávka licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
05329 - VZT
137/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 249 998,00 EUR bez DPH Zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne v daňovej správe SR
03655 - VZT
97/2011
Sociálna poisťovňa 12 752,00 EUR s DPH Dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických
04234 - VZT
111/2011
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 440,00 EUR bez DPH Dodanie výpočtovej techniky.Výpis spoločností bez obstarávaní


EBEKEK, s.r.o.
Cesta k nemocnici 19, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika, IČO 36838063

 
Euroaltis, a.s.
Račianska 109/B, Bratislava, 83105, Slovenská republika, IČO 36763730

 
Resa, s. r. o.
Cesta k nemocnici 19, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika, IČO 46668489