SK|EN

napríklad Darina Pavlů alebo Jozef Mokrý

Ing. Matej Korec, , PhD.

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 546 421 807,35  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
6 306 307,21
2006
 
1 496 213,67
2007
 
12 705 730,07
2008
 
25 524 200,62
2009
 
360 609 329,00
2010
 
60 766 200,78
2011
 
11 313 103,00
2012
 
2 491 704,00
2013
 
18 451 959,00
2014
 
14 492 695,00
2015
 
31 053 992,00
2016
 
1 210 373,00
VUJE, a.s. 546 421 807,35 6 306 307,21 1 496 213,67 12 705 730,07 25 524 200,62 360 609 329,00 60 766 200,78 11 313 103,00 2 491 704,00 18 451 959,00 14 492 695,00 31 053 992,00 1 210 373,00
Predstaventvo >>
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


VUJE, a.s.
Okružná 5, Trnava, 91864, Slovenská republika
IČO 31450474
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3055 - VBS
26/2016
Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373,00 EUR bez DPH Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
24809 - VSS
251/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 945,00 EUR bez DPH Špeciálna odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s.
24096 - VBS
244/2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 756 596,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
21160 - VUP
209/2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 988 619,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“
5291 - VSS
47/2015
Slovenská akadémia vied 2 929 832,00 EUR bez DPH Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej
30463 - VSS
245/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259 945,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
26731 - VUS
215/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950,00 EUR bez DPH Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany"
04901 - VSS
127/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 750 000,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
04902 - VSS
127/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 2 111 400,00 EUR bez DPH IPR EBO90000 Zapracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia do dokumentácie skutočného stavu pre časť elektro a časť systému kontroly riadenia v archíve Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
04809 - VBS
167/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek - vyhodnotenie reťazca č. 41 po ročnej expozícii pre SE EBO J. Bohunice.
04810 - VBS
167/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 696 240,00 EUR bez DPH Hodnotenie reťazcov MPOV R16 a R26 na 1. a 2. bloku JE Mochovce.
19735 - VUS
167/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany"
03748 - VBS
106/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 238 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Lipt. Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany.
05456 - VBS
159/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 510 021,00 EUR bez DPH Dlhodobá prevádzka (DP) JE V2 - etapa pred hodnotením DP JE V2
00228 - VBT
8/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 655 000,00 EUR bez DPH Manipulátor na kontrolu teplovýmenných rúrok parogenerátorov JE vírivými prúdmi jednou alebo dvomi sondami typu Bobbin súčasne
03581 - VBP
125/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 235 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
05818 - VSP
175/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 33 864 335,00 EUR bez DPH Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur a pripojenie EMO 3, 4 do PS - realizácia prác
00246 - VBS
9/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 2 570 291,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004.
13551 - VBS
131/2014
Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v
02099 - VRS
60/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 1 950 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie design basis pre JE VVER 440/V-213 na závode Atómové elektrárne Bohunice blok 3, 4 a Atómové elektrárne Mochovce blok 1, 2
01206 - VBS
33/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 5 504 367,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004 v rokoch 2011 a 2012
06636 - VBS
224/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 391 674,00 EUR bez DPH Projekt monitorovania teplotného starnutia materiálov primárneho okruhu JE Bohunice a JE Mochovce.
9578 - VRS
105/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 366 900,00 EUR bez DPH Monitorovanie stavebných objektov
17922 - VSP
212/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 491,00 EUR bez DPH Opravy malieb a náterov
17650 - VSS
209/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 000,00 EUR bez DPH Suchý medzisklad VJP - štúdia realizovateľnosti
18229 - VRS
218/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 157 960,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
14886 - VUS
170/2013
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 500 000,00 EUR s DPH Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti
13609 - VZS
148/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 250 387,00 EUR bez DPH Čiastkové zmluvy k rámcovej zmluve 4600006685-Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
3581 - VBS
46/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 8 619 033,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s. vJE v rokoch 2013
2016 - VBS
29/2013
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 163 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovská Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
775 - VZS
12/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 340 480,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
491 - VSS
9/2013
DECOM, a.s. 211 548,00 EUR s DPH Výber zariadení jadrových elektrární typu VVER 440 pre hodnotenie spôsobilosti dlhodobej prevádzky
343 - VRS
6/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 2 150 400,00 EUR bez DPH IPR EBO 10043 – Inovácia prevádzkových systémov kontroly riadenia (ďalej len „SKR“) a
14557 - VSS
231/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 199 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
10434 - VSS
171/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 647 604,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancov
06397 - VSS
109/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 383 700,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky
02646 - VRS
47/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Spracovanie bezpečnostných analýz a aktualizácia koncepčných plánov vyraďovania
03234 - VSS
55/2012
DECOM, a.s. 193 680,00 EUR s DPH Metodické postupy hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky jadrových elektrární a ich vplyv na životné prostredie
03002 - VRS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie pre schválenie typu PZ C-30 pre obdobie 2014-2019.
02496 - VSP
87/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 10 124 185,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia 400 kV vedenia V 406 v úseku Sučany - Hubová.
03033 - VUS
106/2009
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 504 903,00 EUR bez DPH Realizácia II. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 (PVJE A-1).
04300 - VSS
147/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 192 527,00 EUR bez DPH Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - inžinierska a projektová činnosť.
00411 - VBS
15/2008
Slovenské elektrárne, a.s. 24 942 068,00 SKK bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek tlakovej nádoby reaktora v závode Atómové elektrárne, Bohunice.
00574-VBS
12/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 450 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE-EBO.
00103-VSS
3/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 881 600,00 SK bez DPH Meranie dotykového a krokového napätia na ES.
02138-VBS
34/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 919 940,00 SK bez DPH JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický a bezpečnostný
02137-VBS
34/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 200 000,00 SK bez DPH Servis a oprava manipulátorov vyrobených vo VÚJE.
01257-VBS
21/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 15 915 480,00 SK bez DPH Verifikácia a validácia bezpečnostného systému SKR na 4. bloku JE V2.
03034-VBS
49/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 000 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov VERITEC mPLUS 1.
03035-VBS
49/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 400 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov od výrobcov Rich.Seifert, MDS Nordion,
01484-VBS
24/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Oprava zariadenia na automatizované zaslepovanie a zváranie teplovýmenných rúrok
04501 - VSS
72/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 6 960 591,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených zariadení a prevádzkových
06290 - VSS
95/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 131 900,00 SK bez DPH Komplexné riešenie problematiky vzniku indikácií na potrubiach z materiálu 08Ch18N10T
06287 - VBS
95/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 326 000,00 SK bez DPH Meranie úniku vzduchu z kontajmentu JE V-2; meranie tesnosti poloobslužných
07377 - VBS
110/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Oprava a servis manipulátorov vyrobených vo VUJE, a. s.
00395 - VBP
4/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 8 550 903,00 SK bez DPH IPR VET35867 Dispečing SE-VE - stavebné úpravy dispečingu ASDR.
00780 - VBS
33/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 83 000 000,00 SKK bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s.
01017 - VRS
43/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 87 500 000,00 SKK bez DPH IPR EMO26000. Vypracovanie dokumentácie na zvýšenie výkonu blokov elektrárne
02007 - VRS
86/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 20 990 000,00 SKK bez DPH Periodické hodnotenie bezpečnosti jadrovej elektrárne Mochovce.
08596 - VBS
126/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 730 000,00 SK bez DPH Premiestnenie havarijno-odolného merania teploty.
08780 - VBS
128/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 499 672,00 SK bez DPH Hodnotenie vzoriek konštrukčných materiálov zariadení prim. okruhu exponovaných
02620 - VSP
112/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 191 282 824,00 SKK bez DPH IPR EMO 022 00 Zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska.
03666 - VBS
155/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 41 000 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc 220 kV Považská Bystrica a Bystričany.
09170 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 288 048,00 SK bez DPH Monitorovanie a predpoveď fluencie rýchlych neutrónov na TNR JE V1 a V2.
09171 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 778 770,00 SK bez DPH Príprava a servis štartovacích súborov TOPRE.
09169 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 497 416,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania.
09605 - VBS
139/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 3. a 4. bloku JE
09882 - VBS
142/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 050 000,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania a energetického
02619 - VBS
33/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 800 000,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt. zmien - Technický
02403 - VBS
30/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 8 535 030,00 SK bez DPH IPR Modernizácia V2, ÚM R 03 "Nezávislá verifikácia a validácia systému merania
09606 - VBS
139/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 1. a 2. bloku JE
02861 - VBS
38/2006
Stredoslovenská energetika, a.s. 3 160 000,00 SK bez DPH Obstaranie projektovej dokumentácie (PČ), IČ a majetkovoprávne vyrovnanie na
10092 - VBT
144/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 403 078,00 SK bez DPH Inovácia zariadení F-MUX (podprojekt - primárny multiplexer vrátane napájacieho
11032 - VBS
156/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 598 140,00 SK bez DPH Výpočet zavážok AZ.
11452 - VBS
161/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 705 373,00 SK bez DPH Preverenie a potvrdenie technickej pripravenosti obrábacieho zariadenia US 3000
12348 - VBS
171/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 500 000,00 SK bez DPH Monitorovanie a vyhodnotenie termohydraulických parametrov I. bloku el. V-1
11826 - VBT
166/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 483 614,00 SK bez DPH Sondy na kontrolu rúrok vírivých prúdov.
12709 - VBT
178/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 525 504,00 SK bez DPH Sondy ET.
12960 - VBS
181/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 299 970,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V2 nedeštruktívnymi meraniami a deštruktívnymi
04658 - VBS
70/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 900 000,00 SK bez DPH Servis digitálneho bezpečnostného riadiaceho systému TELEPERM.
04919 - VSS
74/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 10 900 000,00 SK bez DPH IPR EMO 260 00 - vypracovanie revízie dotknutej bezpečnostnej dokumentácie a
12962 - VBS
181/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 850 692,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V1 nedeštruktívnymi meraniami.
04784 - VBS
72/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-1.
12887 - VBS
180/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 294 556,00 SK bez DPH Technická pomoc špecialistov počas opravy tesniacich plôch reaktora.
04783 - VBS
72/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 930 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-2.
13167 - VBS
183/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 599 690,00 SK bez DPH Nezávislé posúdenie licenčnej dokumentácie pre Gd palivo 3,4. bloku EBO.
14042 - VBS
196/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 528 150,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok.
13590 - VSP
190/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 11 810 443,00 SK bez DPH Realizácia napájania prevádzkového areálu elektrickou energiou z vlastnej spotreby
05289 - VSS
85/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 750 000,00 SK bez DPH Úprava miestnych prevádzkových predpisov elektrických staníc.
15814 - VSP
218/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 41 500 120,00 SK bez DPH Kontinuálne meranie hladiny v barbotážnych žľaboch 1. a 2. bloku v SE-EMO.
15654 - VBT
215/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 750 938,00 SK bez DPH Sondy PD, OD - závod AE Mochovce.
15502 - VSS
213/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 19 700 000,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kW, oprava automatík a príslušenstva turbín VE, Horná
06763 - VSS
119/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 1 029 000,00 SK bez DPH IPR EBO 89200 - operatívny softvér pre fyzikálne výpočty.
17775 - VBT
243/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 9 760 000,00 SK bez DPH Generický plnorozsahový simulátor.
06040 - VSP
247/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 703 000 000,00 SKK bez DPH TR 220/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV.
18422 - VBS
249/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 999 806,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický
03999 - VBT
115/2010
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 809 982,00 EUR bez DPH Skladovacie zásobníky VJP
03773 - VBT
107/2010
Žilinská univerzita v Žiline 324 696,00 EUR s DPH Softvérové licencie lodného simulátora
06490 - VBS
198/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH ZDOKONALENÝ PROGRAM OVEROVACÍCH VZORIEK - VYHODNOTENIE REŤAZCA č. 31 PO DVOCH EXOPOZÍCIE NA 3. BLOKU
06489 - VBS
198/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 1 800 000,00 EUR bez DPH AKTUALIZÁCIA BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVY JADROVEJ ELEKTRÁRNE JASLOVSKÉ BOHUNICE ( JE EBO) A JADROVEJ ELEKTRÁRNE
04279 - VBS
112/2011
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 342 336,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancovVýpis spoločností bez obstarávaní


HAMLET, s.r.o.
Sad Andreja Kmeťa 76, Piešťany, 92101, Slovenská republika, IČO 35841249

 
PZMK s.r.o.
Kupeckého 11, Piešťany, 92101, Slovenská republika, IČO 36181081