Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Marián Hudák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Niťová 3/1052, Bratislava, 82108, Slovenská republika

86 146 986,00 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Poštový regulačný úrad ul. 1. mája 16 37808508
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 30810710
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536

Zoznam tendrov

Deloitte Advisory s.r.o.   Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 35946067

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS 19/2016 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 425 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 427 500,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 515 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
02123 - VSS 60/2010 Poštový regulačný úrad 187 000,00 EUR bez DPH Regulačná stratégia v liberalizovanom prostredí pre poštový trh SR
05998 - VNS 246/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva.
04676 - VNS 163/2009 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 425 458,00 EUR s DPH Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality.
09910 - VBS 226/2011 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 331 084,00 EUR bez DPH Poskytnutie komplexného odborného poradenstva v nadväznosti na plnenie realizované v zmysle zmluvy č. 2008/120/006470/01780 zo dňa 19.9.2008.
1200 - VUS 14/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
11769 - VSS 120/2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 053 600,00 EUR s DPH Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia
14324 - VSS 161/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 899 000,00 EUR bez DPH Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R.
02535 - VNA 70/2010 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 s DPH Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie trhu práce.
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 090 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 308 616,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 699 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 728 836,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
10359 - VZS 95/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 795 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.