SK|EN

napríklad Ján Holec alebo Ján Havlát

Ing. Ivan Lužica

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 122 271 852,91  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
254 229,30
2006
 
2 574 690,24
2007
 
2 167 008,27
2008
 
2 158 232,09
2009
 
14 445 148,84
2010
 
1 227 742,00
2011
 
3 066 730,17
2012
 
1 741 257,00
2013
 
7 293 365,00
2014
 
63 535 664,00
2015
 
23 273 750,00
2016
 
534 036,00
Deloitte Advisory s.r.o. 86 146 986,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2 038 200,00 187 000,00 1 331 084,00 0,00 899 000,00 62 276 616,00 18 765 086,00 500 000,00
Konateľ >>
S&T Slovakia s. r. o. 36 124 866,91 254 229,30 2 574 690,24 2 167 008,27 2 008 232,09 12 406 948,84 1 040 742,00 1 735 646,17 1 741 257,00 6 394 365,00 1 259 048,00 4 508 664,00 34 036,00
Konateľ <<
Konateľ <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Deloitte Advisory s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 35946067
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS
19/2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 515 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 427 500,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 425 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
02123 - VSS
60/2010
Poštový regulačný úrad 187 000,00 EUR bez DPH Regulačná stratégia v liberalizovanom prostredí pre poštový trh SR
05998 - VNS
246/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva.
04676 - VNS
163/2009
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 425 458,00 EUR s DPH Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality.
09910 - VBS
226/2011
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 331 084,00 EUR bez DPH Poskytnutie komplexného odborného poradenstva v nadväznosti na plnenie realizované v zmysle zmluvy č. 2008/120/006470/01780 zo dňa 19.9.2008.
1200 - VUS
14/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
11769 - VSS
120/2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 053 600,00 EUR s DPH Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia
14324 - VSS
161/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 899 000,00 EUR bez DPH Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R.
02535 - VNA
70/2010
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 s DPH Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie trhu práce.
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 308 616,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 090 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 728 836,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 699 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
10359 - VZS
95/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 795 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby


S&T Slovakia s. r. o.
Mlynské Nivy 71, Bratislava, 82105, Slovenská republika
IČO 31349935
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2020 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 5 845,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
2031 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 28 191,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
25792 - VST
257/2015
Žilinský samosprávny kraj 1 632 390,00 EUR s DPH Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégého, Nemocničná ul.
25791 - VST
257/2015
Univerzitná nemocnica Martin 1 831 250,00 EUR bez DPH Dvojrovinný angiografický prístroj - 1 ks
23831 - VST
241/2015
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677 000,00 EUR bez DPH Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra
21470 - VZT
212/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 1 216,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
14862 - VZT
142/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 2 249,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5481 - VST
49/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 619 900,00 EUR bez DPH Zariadenie a vybavenie pre projekt Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve
8283 - VZT
75/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 11 761,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
3026 - VZT
26/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 4 963,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5394 - VZT
71/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 035,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
14583 - VSS
165/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 219 912,00 EUR bez DPH Servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 Philips EBW
13088 - VST
140/2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 238 750,00 EUR bez DPH Rozšírenie diskovej kapacity dátového úložiska pre zrýchlenie distribuovaných výpočtov.
13797 - VZT
132/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 165,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostrediadigitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
13558 - VZT
131/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 614,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
8265 - VBS
94/2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 328 596,00 EUR bez DPH Servisná starostlivosť o MR systém a RTG systém výrobcu PHILIPS
6034 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 3 214,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5505 - VSS
72/2014
Univerzitná nemocnica Martin 474 420,00 EUR bez DPH Servis a preventívne prehliadky 7 ks RTG zariadení
278 - VZT
7/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 431 276,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
793 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 15 728,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
19851 - VBS
248/2013
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 334 200,00 EUR bez DPH Servisná zmluva na CT systém.
18870 - VBS
229/2013
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 943 908,00 EUR s DPH Dobudovanie komplexného IS s databázovým úložiskom
17562 - VSS
208/2013
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 338 340,00 EUR bez DPH Servis CT prístroja
17807 - VST
211/2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 436 476,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
13982 - VSS
156/2013
Nemocnica Poprad, a. s. 265 530,00 EUR bez DPH Servis - CT systém Philips XCT Bright View
15149 - VST
174/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 2 980 000,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
15023 - VSS
172/2013
Nemocnica Poprad, a. s. 432 350,00 EUR bez DPH Servis - CT Philips Ingenuity Briliance 128
12015 - VBS
132/2013
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88 250,00 EUR bez DPH Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy Magnetickej Rezonancie Achieva 3,0 T-TX-Philips.
3212 - VST
41/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 273 967,00 EUR bez DPH Prístrojová technika na monitorovanie vitálnych funkcií pre laboratórnu a klinickú prax 2
14116 - VRS
224/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 98 662,00 EUR bez DPH Pozáručný servis výpočtovej techniky, telekomunikačných a výpočtových zariadení“ časť 1 . Pozáručný servis
10004 - VUS
163/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 377 736,00 EUR bez DPH Informačný systém pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
09122 - VSS
148/2012
Univerzitná nemocnica Martin 59 988,00 EUR bez DPH Zmluvný servis pre RTG angiografické zariadenie ALLURA Xper FD 10 Philips
09190 - VBS
149/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 242 801,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Philips Medical Systems
01534 - VST
28/2012
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 192 500,00 EUR bez DPH Echokardiografický prístroj.
02161 - VST
39/2012
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 769 570,00 EUR bez DPH Hybridný systém SPECT/CT.
08602 - VST
205/2011
Fakultná nemocnica Trenčín 65 110,00 EUR bez DPH Echokardiograf
00214 - VST
8/2009
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 234 193,00 EUR s DPH Ultrazvukový prístroj pre kardiológiu.
07336 - VST
182/2011
Nemocnica svätého Michala, a. s. 59 500,00 EUR bez DPH Rozšírenie kapacity archivačného zariadenia EMC Centera.
03498 - VST
122/2009
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 703 982,00 EUR bez DPH CT prístroj.
02670 - VST
94/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 117 806,00 EUR bez DPH Mobilný RTG prístroj s C - ramenom a TV reťazcom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou
04739 - VST
166/2009
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 143 741,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru (servery, osobné počítače, prenosné počítače, tlačiarne).
04939 - VST
174/2009
CT Martin s.r.o. 1 453 280,00 EUR bez DPH Zobrazovacie zariadenie na magnetickú rezonanciu.
04914 - VST
173/2009
Fakultná nemocnica Nitra 231 740,00 EUR bez DPH Pojazdný RTG prístroj s C-ramenom.
00103 - VBT
7/2008
Nemocnica s Poliklinikou -VAŠE ZDRAVIE n.o. 20 000 000,00 SKK bez DPH CT prístroj 32-vrstvový a viac, najviac však 40- vrstvový.
03971 - VST
136/2009
Univerzitná nemocnica Martin 78 998,00 EUR bez DPH Ultrazvukový prístroj pre abdominálnu a cievnu chirurgiu vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a odborného zaškolenia medicínskeho
04627 - VST
162/2009
Univerzitná nemocnica Martin 305 964,00 EUR bez DPH Diaľkovo ovládaná digitálna skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena.
04070 - VST
139/2009
Univerzitná nemocnica Martin 80 864,00 EUR bez DPH Skiagrafický prístroj.
00537 - VST
20/2008
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 500 000,00 SKK bez DPH Monitory vitálnych funkcií.
01259-VBS
21/2005
Nemocnica s poliklinikou Zvolen 2 867 250,00 SK bez DPH Servisná starostlivosť o inštalovaný CT SYSTÉM.
02129-VBT
34/2005
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 2 403 289,00 SK bez DPH Monitory vitálnych funkcií pre cievnu JIS-ku.
04100 - VST
65/2005
Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica 914 811,00 SK bez DPH EKG prístroj.
04171 - VNA
66/2005
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 914 811,00 SK bez DPH
00402 - VUT
15/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra 8 300 000,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
00092 - VST
5/2007
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 2 398 514,00 SKK bez DPH Ultrazvukový prístroj (ďalej len UZ) pre oddelenia NsP, Dunajská Streda - 1
00834 - VBT
11/2006
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 902 610,00 SK bez DPH Dobudovanie monitorovacieho systému pre arytmologickú a koronárnu JIS.
01730 - VST
23/2006
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 1 621 829,00 SK bez DPH Echokardiografický prístroj pre interné oddelenie NsP, Dunajská Streda.
02704 - VST
35/2006
Univerzitná nemocnica Martin 9 382 073,00 SK bez DPH Monitorovací systém.
10839 - VBT
154/2005
558 751,00 SK bez DPH Fetálny monitor - 2 ks.
03985 - VNS
167/2007
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 193 277,00 SKK bez DPH E-learningové vzdelávanie zamestnancov ÚV SR - vzdelávacie služby.
04172 - VST
178/2007
Univerzitná nemocnica Martin 42 016 000,00 SKK bez DPH Angiografický prístroj.
04624 - VST
196/2008
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 000 000,00 SKK bez DPH Echokardiologický prístroj.
04806 - VST
202/2008
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 200 000,00 SK bez DPH Ultrasonografický diagnostický prístroj s príslušenstvom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.
05335 - VST
86/2006
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 576 529,00 SK bez DPH Mobilný rtg. prístroj s C-ramenom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou
05046 - VST
213/2007
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 500 000,00 SK bez DPH Mobilný rtg. prístroj s C-ramenom a TV reťazcom pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniku F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.
06002 - VSS
100/2006
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 13 655 848,00 SKK bez DPH Vybudovanie komplexného nemocničného informačného systému pre poskytovateľa
06743 - VST
119/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 694 993,00 SKK bez DPH Dodávka pracovných staníc vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia a služieb
06744 - VST
119/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 667 441,00 SKK bez DPH Dodávka notebookov vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia a služieb spojených
05803 - VST
240/2008
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 800 000,00 SK bez DPH Digitálne rtg. zariadenie.
05982 - VST
246/2007
Detská fakultná nemocnica Košice 5 875 500,00 SK bez DPH USG prístroj pre funkčnú diagnostiku.
08170 - VST
161/2006
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 414 997,00 SKK bez DPH Echokardiografický prístroj.
09815 - VBT
219/2006
Technická univerzita v Košiciach 4 732 152,00 SKK s DPH Rozšírenie monitorovacieho systému pre pacientov.
09663 - VSS
213/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 200 000,00 EUR bez DPH Vývoj softvéru pre centrálny register odrôd, prenos dát, spracovanie a evidenciu
05057 - VST
177/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 35 071,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, serverových komponentov, sieťových zariadení a softvéru na zabezpečenie prevádzky vybraných systémov NBS
10232 - VST
235/2006
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 17 647 000,00 SKK bez DPH MS CT vybavený detektorom na paralelné snímanie v 16 rezoch.
06925 - VZT
233/2009
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 143 741,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru (servery, osobné počítače, prenosné počítače, tlačiarne).
07333 - VST
244/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 505 896,00 EUR bez DPH Zariadenie magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 3T.
06450 - VST
219/2009
Detská fakultná nemocnica Košice 83 574,00 EUR bez DPH Mobilný RTG systém s C-ramenom.
06451 - VST
219/2009
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 318 991,00 EUR bez DPH Skiagrafické, CT a MR pracovisko.
07009 - VSS
236/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500,00 EUR bez DPH Obstaranie a spracovanie analytických štúdií pre rozvojové oblasti IT.
01225 - VST
30/2010
Univerzita Komenského v Bratislave 222 200,00 EUR bez DPH Centrum exelentnosti pre perinatologický výskum - Ultrazvuk
01505 - VST
39/2010
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 586 612,00 EUR bez DPH Prístrojová technika 2009
00972 - VST
24/2010
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 149 957,00 EUR bez DPH ECHOKARDIOGRAFICKÝ PRÍSTROJ
04784 - VST
137/2010
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 034,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
04560 - VSS
131/2010
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 523,00 EUR bez DPH Obstaranie serverov pre konsolidáciu databáz Oracle
04560 - VSS
131/2010
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 22 416,00 EUR bez DPH Obstaranie serverov pre konsolidáciu databáz Oracle
00732 - VST
19/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 426,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
00732 - VST
19/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 233 406,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
00732 - VST
19/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 278 012,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
02045 - VST
59/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 381 371,00 EUR s DPH Upgrade diskového poľa IBM Total Storage DS8100 a servera pSeries p570.
02291 - VST
62/2011
Univerzita Komenského v Bratislave 133 250,00 EUR bez DPH Ultrazvukové medicínske prístroje
01638 - VST
48/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 248 500,00 EUR bez DPH Echokardiografický prístroj s príslušenstvom
05068 - VST
131/2011
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 95 320,00 EUR bez DPH Dodávka mobilného RTG prístroja so zosilovačom - C rameno pre potreby Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej
05070 - VST
131/2011
Univerzitná nemocnica Martin 98 333,00 EUR bez DPH Ultrazvukový prístroj
04323 - VBS
113/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 170 424,00 EUR s DPH Pozáručný servis a údržba 4 ks mobilných RTG zariadení s C-ramenom značky PHILIPS prevádzkovaných
04025 - VST
107/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 23 960,00 EUR bez DPH Implementácia systému pre prístup používateľov k IS NBS cez Internet.Výpis spoločností bez obstarávaní