Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Ivan Lužica

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Triblavinská 1018/17A, Chorvátsky Grob, 900 25, Slovenská republika

122 271 852,91 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Poštový regulačný úrad ul. 1. mája 16 37808508
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 30810710
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. Fatranská 12 34116338
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Matúškova 21 00156582
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28 36513458
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43 00606707
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 36601284
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43 35562340
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 00610470
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
CT Martin s.r.o. Prieložtek 1 36812871
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Nemocnica s Poliklinikou -VAŠE ZDRAVIE n.o. Kuzmányho nábrežie 28 37954628
Nemocnica s poliklinikou Zvolen Kuzmányho nábr. 28 17335698
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice Trieda SNP 1 35550040
Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica Nám.Ľ.Svobodu 1 37892975
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda Veľkoblahovská 23 17335965
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 30794323
06103810
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená ul. Mieru 549/16 00634891
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L.Svobodu 4 37957937
Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 1 00606715
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816

Zoznam tendrov

Deloitte Advisory s.r.o.   Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 35946067

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS 19/2016 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 425 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 427 500,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 515 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
02123 - VSS 60/2010 Poštový regulačný úrad 187 000,00 EUR bez DPH Regulačná stratégia v liberalizovanom prostredí pre poštový trh SR
05998 - VNS 246/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva.
04676 - VNS 163/2009 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 425 458,00 EUR s DPH Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality.
09910 - VBS 226/2011 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 331 084,00 EUR bez DPH Poskytnutie komplexného odborného poradenstva v nadväznosti na plnenie realizované v zmysle zmluvy č. 2008/120/006470/01780 zo dňa 19.9.2008.
1200 - VUS 14/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
11769 - VSS 120/2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 053 600,00 EUR s DPH Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia
14324 - VSS 161/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 899 000,00 EUR bez DPH Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R.
02535 - VNA 70/2010 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 s DPH Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie trhu práce.
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 090 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 308 616,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 699 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 728 836,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
10359 - VZS 95/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 795 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby

S&T Slovakia s. r. o.   Mlynské Nivy 71, Bratislava, 82105, Slovenská republika   IČO 31349935

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2031 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 28 191,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
2020 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 5 845,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
25791 - VST 257/2015 Univerzitná nemocnica Martin 1 831 250,00 EUR bez DPH Dvojrovinný angiografický prístroj - 1 ks
25792 - VST 257/2015 Žilinský samosprávny kraj 1 632 390,00 EUR s DPH Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégého, Nemocničná ul.
23831 - VST 241/2015 Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677 000,00 EUR bez DPH Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra
21470 - VZT 212/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 1 216,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
14862 - VZT 142/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 2 249,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
8283 - VZT 75/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 11 761,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5481 - VST 49/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 619 900,00 EUR bez DPH Zariadenie a vybavenie pre projekt Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve
3026 - VZT 26/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 4 963,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5394 - VZT 71/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 035,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
14583 - VSS 165/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 219 912,00 EUR bez DPH Servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 Philips EBW
13088 - VST 140/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 238 750,00 EUR bez DPH Rozšírenie diskovej kapacity dátového úložiska pre zrýchlenie distribuovaných výpočtov.
13797 - VZT 132/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 165,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostrediadigitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
8265 - VBS 94/2014 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 328 596,00 EUR bez DPH Servisná starostlivosť o MR systém a RTG systém výrobcu PHILIPS
13558 - VZT 131/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 614,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
6034 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 3 214,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
5505 - VSS 72/2014 Univerzitná nemocnica Martin 474 420,00 EUR bez DPH Servis a preventívne prehliadky 7 ks RTG zariadení
793 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 15 728,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
278 - VZT 7/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 431 276,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
19851 - VBS 248/2013 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 334 200,00 EUR bez DPH Servisná zmluva na CT systém.
18870 - VBS 229/2013 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 943 908,00 EUR s DPH Dobudovanie komplexného IS s databázovým úložiskom
17562 - VSS 208/2013 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 338 340,00 EUR bez DPH Servis CT prístroja
17807 - VST 211/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 436 476,00 EUR bez DPH Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami
15023 - VSS 172/2013 Nemocnica Poprad, a. s. 432 350,00 EUR bez DPH Servis - CT Philips Ingenuity Briliance 128
13982 - VSS 156/2013 Nemocnica Poprad, a. s. 265 530,00 EUR bez DPH Servis - CT systém Philips XCT Bright View
15149 - VST 174/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 2 980 000,00 EUR bez DPH IKT - Dodávka aktívnych prvkov
12015 - VBS 132/2013 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88 250,00 EUR bez DPH Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy Magnetickej Rezonancie Achieva 3,0 T-TX-Philips.
3212 - VST 41/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 273 967,00 EUR bez DPH Prístrojová technika na monitorovanie vitálnych funkcií pre laboratórnu a klinickú prax 2
14116 - VRS 224/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 98 662,00 EUR bez DPH Pozáručný servis výpočtovej techniky, telekomunikačných a výpočtových zariadení“ časť 1 . Pozáručný servis
10004 - VUS 163/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 377 736,00 EUR bez DPH Informačný systém pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
09190 - VBS 149/2012 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 242 801,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Philips Medical Systems
09122 - VSS 148/2012 Univerzitná nemocnica Martin 59 988,00 EUR bez DPH Zmluvný servis pre RTG angiografické zariadenie ALLURA Xper FD 10 Philips
02161 - VST 39/2012 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 769 570,00 EUR bez DPH Hybridný systém SPECT/CT.
01534 - VST 28/2012 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 192 500,00 EUR bez DPH Echokardiografický prístroj.
08602 - VST 205/2011 Fakultná nemocnica Trenčín 65 110,00 EUR bez DPH Echokardiograf
07336 - VST 182/2011 Nemocnica svätého Michala, a. s. 59 500,00 EUR bez DPH Rozšírenie kapacity archivačného zariadenia EMC Centera.
00214 - VST 8/2009 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 234 193,00 EUR s DPH Ultrazvukový prístroj pre kardiológiu.
03498 - VST 122/2009 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 703 982,00 EUR bez DPH CT prístroj.
02670 - VST 94/2009 Univerzitná nemocnica Bratislava 117 806,00 EUR bez DPH Mobilný RTG prístroj s C - ramenom a TV reťazcom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou
04914 - VST 173/2009 Fakultná nemocnica Nitra 231 740,00 EUR bez DPH Pojazdný RTG prístroj s C-ramenom.
04939 - VST 174/2009 CT Martin s.r.o. 1 453 280,00 EUR bez DPH Zobrazovacie zariadenie na magnetickú rezonanciu.
04070 - VST 139/2009 Univerzitná nemocnica Martin 80 864,00 EUR bez DPH Skiagrafický prístroj.
04627 - VST 162/2009 Univerzitná nemocnica Martin 305 964,00 EUR bez DPH Diaľkovo ovládaná digitálna skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena.
04739 - VST 166/2009 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 143 741,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru (servery, osobné počítače, prenosné počítače, tlačiarne).
03971 - VST 136/2009 Univerzitná nemocnica Martin 78 998,00 EUR bez DPH Ultrazvukový prístroj pre abdominálnu a cievnu chirurgiu vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a odborného zaškolenia medicínskeho
00103 - VBT 7/2008 Nemocnica s Poliklinikou -VAŠE ZDRAVIE n.o. 20 000 000,00 SKK bez DPH CT prístroj 32-vrstvový a viac, najviac však 40- vrstvový.
00537 - VST 20/2008 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 500 000,00 SKK bez DPH Monitory vitálnych funkcií.
01259-VBS 21/2005 Nemocnica s poliklinikou Zvolen 2 867 250,00 SK bez DPH Servisná starostlivosť o inštalovaný CT SYSTÉM.
02129-VBT 34/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 2 403 289,00 SK bez DPH Monitory vitálnych funkcií pre cievnu JIS-ku.
04100 - VST 65/2005 Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica 914 811,00 SK bez DPH EKG prístroj.
04171 - VNA 66/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 914 811,00 SK bez DPH
00092 - VST 5/2007 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 2 398 514,00 SKK bez DPH Ultrazvukový prístroj (ďalej len UZ) pre oddelenia NsP, Dunajská Streda - 1
00402 - VUT 15/2007 Pôdohospodárska platobná agentúra 8 300 000,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
00834 - VBT 11/2006 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 902 610,00 SK bez DPH Dobudovanie monitorovacieho systému pre arytmologickú a koronárnu JIS.
01730 - VST 23/2006 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 1 621 829,00 SK bez DPH Echokardiografický prístroj pre interné oddelenie NsP, Dunajská Streda.
02704 - VST 35/2006 Univerzitná nemocnica Martin 9 382 073,00 SK bez DPH Monitorovací systém.
10839 - VBT 154/2005 558 751,00 SK bez DPH Fetálny monitor - 2 ks.
04172 - VST 178/2007 Univerzitná nemocnica Martin 42 016 000,00 SKK bez DPH Angiografický prístroj.
03985 - VNS 167/2007 Úrad vlády Slovenskej republiky 3 193 277,00 SKK bez DPH E-learningové vzdelávanie zamestnancov ÚV SR - vzdelávacie služby.
04624 - VST 196/2008 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 000 000,00 SKK bez DPH Echokardiologický prístroj.
04806 - VST 202/2008 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 200 000,00 SK bez DPH Ultrasonografický diagnostický prístroj s príslušenstvom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.
05335 - VST 86/2006 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 576 529,00 SK bez DPH Mobilný rtg. prístroj s C-ramenom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou
05046 - VST 213/2007 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 500 000,00 SK bez DPH Mobilný rtg. prístroj s C-ramenom a TV reťazcom pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniku F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.
06002 - VSS 100/2006 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 13 655 848,00 SKK bez DPH Vybudovanie komplexného nemocničného informačného systému pre poskytovateľa
06743 - VST 119/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 694 993,00 SKK bez DPH Dodávka pracovných staníc vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia a služieb
06744 - VST 119/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 667 441,00 SKK bez DPH Dodávka notebookov vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia a služieb spojených
05803 - VST 240/2008 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 800 000,00 SK bez DPH Digitálne rtg. zariadenie.
05982 - VST 246/2007 Detská fakultná nemocnica Košice 5 875 500,00 SK bez DPH USG prístroj pre funkčnú diagnostiku.
08170 - VST 161/2006 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 414 997,00 SKK bez DPH Echokardiografický prístroj.
09815 - VBT 219/2006 Technická univerzita v Košiciach 4 732 152,00 SKK s DPH Rozšírenie monitorovacieho systému pre pacientov.
09663 - VSS 213/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 200 000,00 EUR bez DPH Vývoj softvéru pre centrálny register odrôd, prenos dát, spracovanie a evidenciu
10232 - VST 235/2006 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 17 647 000,00 SKK bez DPH MS CT vybavený detektorom na paralelné snímanie v 16 rezoch.
05057 - VST 177/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 35 071,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, serverových komponentov, sieťových zariadení a softvéru na zabezpečenie prevádzky vybraných systémov NBS
06451 - VST 219/2009 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 318 991,00 EUR bez DPH Skiagrafické, CT a MR pracovisko.
06450 - VST 219/2009 Detská fakultná nemocnica Košice 83 574,00 EUR bez DPH Mobilný RTG systém s C-ramenom.
07333 - VST 244/2009 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 505 896,00 EUR bez DPH Zariadenie magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 3T.
07009 - VSS 236/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500,00 EUR bez DPH Obstaranie a spracovanie analytických štúdií pre rozvojové oblasti IT.
06925 - VZT 233/2009 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 143 741,00 EUR bez DPH Dodávka hardvéru (servery, osobné počítače, prenosné počítače, tlačiarne).
01505 - VST 39/2010 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 586 612,00 EUR bez DPH Prístrojová technika 2009
01225 - VST 30/2010 Univerzita Komenského v Bratislave 222 200,00 EUR bez DPH Centrum exelentnosti pre perinatologický výskum - Ultrazvuk
00972 - VST 24/2010 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 149 957,00 EUR bez DPH ECHOKARDIOGRAFICKÝ PRÍSTROJ
04560 - VSS 131/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 523,00 EUR bez DPH Obstaranie serverov pre konsolidáciu databáz Oracle
04784 - VST 137/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 034,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
04560 - VSS 131/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 22 416,00 EUR bez DPH Obstaranie serverov pre konsolidáciu databáz Oracle
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 426,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 278 012,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 233 406,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
02291 - VST 62/2011 Univerzita Komenského v Bratislave 133 250,00 EUR bez DPH Ultrazvukové medicínske prístroje
01638 - VST 48/2011 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 248 500,00 EUR bez DPH Echokardiografický prístroj s príslušenstvom
02045 - VST 59/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 381 371,00 EUR s DPH Upgrade diskového poľa IBM Total Storage DS8100 a servera pSeries p570.
05070 - VST 131/2011 Univerzitná nemocnica Martin 98 333,00 EUR bez DPH Ultrazvukový prístroj
05068 - VST 131/2011 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 95 320,00 EUR bez DPH Dodávka mobilného RTG prístroja so zosilovačom - C rameno pre potreby Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej
04025 - VST 107/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 23 960,00 EUR bez DPH Implementácia systému pre prístup používateľov k IS NBS cez Internet.
04323 - VBS 113/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 170 424,00 EUR s DPH Pozáručný servis a údržba 4 ks mobilných RTG zariadení s C-ramenom značky PHILIPS prevádzkovaných

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.