Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Karol Čálik

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Lužická 2, Bratislava, 81108, Slovenská republika

283 792 329,50 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393 37910337
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 36855642
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Bardejovská 7 31718922
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 31753604
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960 36672297
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábr. arm. gen. L.Svobodu 3 30794544
ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6 36361518
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Mesto Senica Štefánikova 1408/56 00309974
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1 00735779
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Račianska 75 00490750
Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu Chlumeckého 2 36071072

Zoznam tendrov

Pow-en a. s.   Prievozská 4B, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 43860125

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1764 - VZT 15/2016 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
827 - VZT 9/2016 Mesto Malacky 1 323,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
1635 - VST 14/2016 Mesto Banská Bystrica 1 717 173,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
25198 - VST 253/2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 500,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016
23995 - VST 243/2015 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 092 737,00 EUR bez DPH Elektrická energia na roky 2016 a 2017
23891 - VST 242/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452 200,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
23065 - VST 231/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561 192,00 EUR bez DPH Elektrická energia na rok 2016
22638 - VST 225/2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330 531,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20708 - VZT 205/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 655 902,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 281 584,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 7 606,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 12 045,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 12 267,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 19 155,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 16 073,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 19 887,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 4 118,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 14 197,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20723 - VZT 205/2015 Mesto Malacky 73 174,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
16840 - VZS 160/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 256,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
18026 - VBT 171/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 100,00 EUR bez DPH Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy
18922 - VST 184/2015 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 062 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie.
14618 - VST 140/2015 Mesto Malacky 460 106,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
13933 - VZT 133/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 285 906,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
5286 - VST 47/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 846 900,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR
680 - VZT 9/2015 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 854,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
1366 - VST 13/2015 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115 200,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie
31262 - VST 250/2014 ZSE Distribúcia, a.s. 1 850 000,00 EUR bez DPH Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom
31622 - VST 253/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 155 000,00 EUR s DPH Združená dodávka elektrickej energie
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
28779 - VST 233/2014 Mesto Levice 0,00 EUR bez DPH Elektrická energia
28449 - VST 230/2014 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 823,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015
24675 - VST 201/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570 575,00 EUR bez DPH Elektrická energia na rok 2015
4505 - VST 64/2014 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 197 030,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre SÚSCCH a.s.
4704 - VST 66/2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 216 972,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
4505 - VST 64/2014 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 194 320,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre SÚSCCH a.s.
20066 - VST 251/2013 Mesto Banská Bystrica 474 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica
17810 - VST 211/2013 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 399,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa elektrickej energie
18335 - VST 220/2013 Mesto Senica 1 076 160,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre Mesto Senica
14232 - VST 160/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 316 800,00 EUR s DPH Elektrická energia
3886 - VST 51/2013 Nemocnica svätého Michala, a. s. 248 832,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
02168 - VBT 39/2012 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 310 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
01175 - VST 22/2012 Nemocnica svätého Michala, a. s. 231 050,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. vrátane prevzatia záruky za odchýlku

VUPEX a.s.   Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika   IČO 31322891

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
17781 - VST 155/2014 Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 554 500,00 EUR bez DPH Zariadenie na prípravu kovových práškov atomizáciou taveniny (EVO)
03703 - VSS 62/2012 Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 17 780,00 EUR s DPH Vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v k.ú. Zálesie, Chorvátsky Grob, Viničné,Štefanová, Modra, Petržalka,

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
E-Group Global, a. s. Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 47240199
E-GROUP International, a. s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 50147285
E-Group, a. s. Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 44183453
MUNTILA SLOVAKIA SE Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika 48067474
POSIO SLOVAKIA a.s Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 83104, Slovenská republika 47993294
Prudency a.s. Hurbanovo nám. 3, Bratislava, 81106, Slovenská republika 46994424
RJ Development, a. s. Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09, Slovenská republika 36335401
RO INVEST, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84101, Slovenská republika 46433350
ROS Energy 1, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84101, Slovenská republika 47247011
ROS Energy 2, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84102, Slovenská republika 47246987
ROS Energy 3, a. s. Drobného 27, Bratislava, 84101, Slovenská republika 47247002
SPR Development, a.s. Šebešťanová 253, Považská Bystrica, 01704, Slovenská republika 46033998
Vizier, a. s. v likvidácii Mlynské nivy 73, Bratislava, 82105, Slovenská republika 43852009