SK|EN

napríklad Branislav Kušík alebo Patrik Hasaj

Ing. Jozef Guba

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 289 476 517,04  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
7 131 773,19
2006
 
8 031 947,52
2007
 
680 475,34
2008
 
0,00
2009
 
260 000 150,00
2010
 
0,00
2011
 
0,00
2012
 
533 492,00
2013
 
1 299 811,00
2014
 
3 219 431,00
2015
 
8 579 437,00
ENSECO, a.s. 275 762 128,53 5 067 248,26 4 329 293,27 0,00 0,00 260 000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 365 437,00
Predstaventvo >>
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 13 714 388,52 2 064 524,93 3 702 654,25 680 475,34 0,00 0,00 0,00 0,00 533 492,00 1 299 811,00 3 219 431,00 2 214 000,00
Predstaventvo
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


ENSECO, a.s.
Hollého 10/1499, Nitra, 94901, Slovenská republika
IČO 36220370
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
13224 - VBP
125/2015
Slovenské elektrárne, a.s. 6 365 437,00 EUR bez DPH Projektovanie, dodávka a montáž elektroinštalácií stavebných objektov 3 a 4 bloku JE Mochovce
03581 - VBP
125/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 260 000 150,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
02653-VBP
42/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 890 462,00 SK bez DPH Obvody štartu a ochrán DG I. a II. etapa, 3. a 4. blok JE V-2.
02661-VBP
42/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 733 744,00 SK bez DPH Technická voda dôležitá.
03214-VUP
52/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 27 936 817,00 SK bez DPH Rekonštrukcia tlakových systémov ochladenej vody JE V-2.
03218-VRP
52/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 68 477 730,00 SK bez DPH Rekonštrukcia systému riadenia a technologických ochrán dieselgenerátorov, 3.
03216-VRP
52/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 22 200 000,00 SK bez DPH Seizmické zodolnenie káblových konštrukcií v kontrolovanom pásme reaktorovne
02696 - VBP
34/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 5 434 933,00 SK bez DPH IPR 711 MOD V2 Práce súvisiace s odstránením vzniknutých kolízií pri realizácii
10672 - VBS
152/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 8 850 000,00 SK bez DPH Oprava vodných komôr vzduchotechnických chladičov.
13171 - VBS
183/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 9 599 500,00 SK bez DPH IPR 711 Modernizácia V2 E 02.01 a E 02.02 v EBO.
13176 - VSP
183/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 814 068,00 SK bez DPH IPR EMO 161 00 - výstavba skladu horľavých látok v SE-EMO.
15670 - VSS
215/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 153 600,00 SK bez DPH Prevádzkovanie vodného hospodárstva prevádzkového areálu závodu SE-MO34.
07565 - VUP
141/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 124 989 356,00 SK bez DPH Výmena informačného systému MADAM S za modernejší na 1. a 2. bloku SE-EMO v


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Hornopotočná 4, Trnava, 91701, Slovenská republika
IČO 34120220
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
21065 - VZT
208/2015
Slovenské elektrárne, a.s. 127 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 III.
15196 - VZT
145/2015
Slovenské elektrárne, a.s. 255 000,00 EUR bez DPH čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010530 II. Kv. 2015 - ND na
8677 - VZT
78/2015
Slovenské elektrárne, a.s. 76 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 I.
8676 - VZT
78/2015
Slovenské elektrárne, a.s. 1 755 000,00 EUR bez DPH čiastkové objednávky k R Z č. 4600010565 I. Kv 2015Náhradné diely pre Havarijnú
28781 - VST
233/2014
Slovenské elektrárne, a.s. 1 755 000,00 EUR bez DPH Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu – Elektromotory pohonu
29623 - VST
240/2014
Slovenské elektrárne, a.s. 1 084 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety
1209 - VZT
14/2014
Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007584 IV. Kv 2013
1503 - VSS
18/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 169 931,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
17669 - VZT
209/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 59 850,00 EUR bez DPH Objednávka k Rámcovej Zmluve č. 4600007441- Náhradné diely na pohony HRK-III. Kv 2013
13600 - VZT
148/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007584 II. Kv 2013
6442 - VZT
80/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 104 280,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony HRK - Hrebeň pohonu, Rotor Pohonu, Brzdové obloženie
6511 - VZT
81/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče
6512 - VZT
81/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 715 681,00 EUR bez DPH Objednávka k Rámcovej Zmluve č. 4600007429- Náhradné diely na pohony HRK-I. Kv 2013
13269 - VZT
212/2012
Slovenské elektrárne, a.s. 415 175,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony HRK - čiastkové objednávky k rámcovej zmluve
06397 - VSS
109/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 118 317,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky
02658-VBP
42/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 931 853,00 SK bez DPH Riešenie káblových hermetických priechodiek 4. blok JE V-2.
06116 - VSS
93/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 191 860,00 SK bez DPH Servis a oprava manipulátorov USK 213.
05600 - VBT
87/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 866 536,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
06683 - VBS
100/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 636 300,00 SK bez DPH Zabezpečenie odborných údržbárskych činností a posúdenie technickej spôsobilosti
07626 - VBS
113/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 8 810 865,00 SK bez DPH Vykonávanie činností pri prevádzkovej kontrole TNR 1. bloku SE-EMO z vonkajšej
00847 - VBS
11/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 19 745 000,00 SK bez DPH Oprava budiacej súpravy turbogenerátora TG11 výmenným spôsobom.
01195 - VUT
16/2006
Žilinská teplárenská, a.s. 1 540 000,00 SK bez DPH Budiaca súprava pre generátor TG3.
09505 - VBP
138/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 31 804 754,00 SK bez DPH IPR 658 07 JE Mochovce 3. a 4. blok - konzervačné a ochranné práce - technologická
03537 - VBT
150/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 20 500 000,00 SKK bez DPH Manipulátor na uťahovanie prírubových spojov pohonov HRK na Re a KNI a TK na
04305 - VSP
63/2006
DMi TRADE a.s. 86 262 225,00 SK bez DPH Výstavba MVE na Váhu.
12235 - VBS
170/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 547 710,00 SK bez DPH Posúdenie technickej spôsobilosti na prevádzku zariadenia jadrového reaktora
04167 - VSP
61/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 438 291,00 SK bez DPH IPR EMO 237 00 tlmič pádu kontajnera s vyhoreným jadrovým palivom.
04709 - VBT
71/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 594 000,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
05403 - VBT
87/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 966 646,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
14643 - VBP
203/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 13 406 000,00 SK bez DPH IPR 658 07 JE Mochovce 3. a 4. blok - Konzervačné a ochranné práce - technologickáVýpis spoločností bez obstarávaní


ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o.
Elektráreň Mochovce, Mochovce, 93539, Slovenská republika, IČO 31440029