SK|EN

napríklad Márius Hričovský alebo Juraj Krajcár

Ing. Erika Stopková

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 193 701 449,28  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
21 553 239,73
2006
 
3 612 683,40
2007
 
3 139 016,13
2008
 
11 806 027,85
2009
 
33 734 669,32
2010
 
49 298 504,18
2011
 
52 169 051,83
2012
 
16 206 559,83
2013
 
2 181 697,00
EURO-BUILDING, a.s. 193 701 449,28 21 553 239,73 3 612 683,40 3 139 016,13 11 806 027,85 33 734 669,32 49 298 504,18 52 169 051,83 16 206 559,83 2 181 697,00
Člen dozorného orgánu << >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika
IČO 35683066
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
5292 - VSP
68/2013
Obec Trávnica 125 881,00 EUR bez DPH Separovaný zberný dvor Trávnica
14326 - VSP
161/2013
Obec Kostolná pri Dunaji 424 106,00 EUR s DPH Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
6439 - VSP
80/2013
Technická univerzita vo Zvolene 394 990,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia manipulačno expedičného skladu TU VŠLP vo Zvolene
02615 - VRP
92/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 6 499 990,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko), 3. a 4. blok VVER 440, zosilnenie konštrukcií a nátery hlavných budov.
06973 - VRP
235/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko); 3. a 4. blok VVER 440 C 006; Rekonštrukcia a opravy stavebných objektov situovaných v areáli Mochovce 12.
6738 - VSP
84/2013
Mesto Svätý Jur 363 146,00 EUR s DPH Nadstavba objektu školskej družiny
6589 - VSP
82/2013
Obec Polomka 91 583,00 EUR s DPH Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov - stavebné práce
6589 - VSP
82/2013
Obec Polomka 697 725,00 EUR s DPH Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov - stavebné práce
1354 - VSP
20/2013
Mesto Galanta 116 000,00 EUR bez DPH Výmena okien a dverí - ZŠ G. Dusíka Galanta - pavilóny ABEF -
74 - VSP
2/2013
Mesto Michalovce 231 026,00 EUR bez DPH Komunikácie, spevnené plochy a ďalšie stavebné práce pre Zariadenie pre seniorov, Hollého 9,
13801 - VSP
220/2012
Obec Kysucký Lieskovec 450 000,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec.
13742 - VSP
219/2012
Mesto Komárno 222 750,00 EUR s DPH Obnova byt. bud. – zníž. energ. náročnosti a rek. domov osobitného určenia na
13743 - VSP
219/2012
Mesto Komárno 205 211,00 EUR s DPH Obnova byt. bud. – zníženie energ. nár. a rek. domov osobitného určenia na
14626 - VSP
232/2012
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 727 428,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy Detský domov Martin
13976 - VSP
222/2012
Mesto Dunajská Streda 578 400,00 EUR s DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy v rámci projektu: Zriadenie Madarsko-slovenských obchodno-informacných centier za konkurencieschopné pohranicie-
14843 - VSP
236/2012
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 5 972,00 EUR bez DPH Zatepľovanie budov
13975 - VSP
222/2012
Prešovský samosprávny kraj 510 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Ľubovnianského múzea- hradu v Starej Ľubovni
10771 - VSP
178/2012
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 190 269,00 EUR bez DPH Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ.
10291 - VSP
168/2012
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 459 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia detského domova Skalica
10227 - VSP
167/2012
Krajský súd 348 000,00 EUR s DPH Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš
09627 - VSP
156/2012
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 149 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia objektu č.7 Ubytovňa odsúdených
06875 - VSP
117/2012
Obec Bačkov 193 500,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bačkov
07567 - VSP
127/2012
Mesto Púchov 158 300,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy - zateplenie ZŠ Mládežnícka Púchov - dostavba
06216 - VSP
106/2012
Poliklinika Senica, n.o. 151 300,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA POLIKLINIKY SENICA, N.O. - STAVEBNÉ PRÁCE
07571 - VSP
127/2012
Mesto Stupava 231 000,00 EUR bez DPH Materská škola - 2 triedy - J. Kráľa
05436 - VUP
92/2012
Mesto Považská Bystrica 440 994,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Stred.
05935 - VSP
101/2012
Univerzitná nemocnica Martin 246 042,00 EUR bez DPH Nadstavba stážových miestností Kliniky detí a dorastu pavilón č.14 Univerzitná nemocnica Martin
06040 - VSP
103/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 999,00 EUR bez DPH Administratívna budova lesnej správy Pezinok
05810 - VSP
98/2012
Obec Bučany 696 930,00 EUR bez DPH Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum Obce Bučany a revitalizácia priľahlého historického parku
05738 - VUP
97/2012
Mesto Veľký Meder 293 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej zóny mesta Veľký Meder
06218 - VUP
106/2012
Mesto Vráble 624 000,00 EUR s DPH Vybudovanie zberného dvora v meste Vráble
03771 - VUP
63/2012
Obec Malý Krtíš 186 998,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Malý Krtíš
04669 - VSP
78/2012
Obec Radošovce 265 000,00 EUR bez DPH Úprava centra obce Radošovce
03887 - VSP
65/2012
Krajský školský úrad 254 167,00 EUR bez DPH Špeciálna základná škola internátna, modernizácia a zateplenie obvodového plášta
04264 - VSP
71/2012
Obec Jaslovské Bohunice 211 499,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba domu smútku a úprava cintorína v obci Jaslovské Bohunice
04569 - VUP
76/2012
Mesto Ružomberok 472 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
04263 - VSP
71/2012
Žilinský samosprávny kraj 317 064,00 EUR s DPH Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
03957 - VSP
66/2012
Mesto Podolínec 405 994,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Meste Podolínec.
03499 - VSP
59/2012
Obec Súľov - Hradná 274 088,00 EUR bez DPH Rekonštukcia, modernizácia a prístavba školy ZŠ s MŠ Súľov - Hradná.
05046 - VSP
86/2012
Obec Plešivec 291 000,00 EUR bez DPH 4. triedna materská škola Plešivec
01294 - VSP
24/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 714 167,00 EUR bez DPH 55 87 882 Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - budova mužstva
02378 - VSP
43/2012
Obec Žbince 197 597,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince
01099 - VSP
21/2012
Obec Sirník 291 999,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník.
03159 - VSP
54/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 000,00 EUR bez DPH Hospodársky dvor ŠL Dobšiná a Kryté poľné hnojisko
01920 - VSP
35/2012
Poliklinika Sabinov, n.o. 275 000,00 EUR bez DPH Stavebné práce v rámci projektu: Modernizácia Polikliniky Sabinov
01470 - VSP
27/2012
Mesto Svit 1 684 999,00 EUR bez DPH Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit
01540 - VSP
28/2012
Nitriansky samosprávny kraj 381 998,00 EUR bez DPH Humanizácia a modernizácia pavilónu A DSS Olichov
02472 - VSP
44/2012
Mesto Šurany 575 000,00 EUR bez DPH Výstavba nájomných bytov 16 b.j.
02803 - VSP
49/2012
Obec Kecerovce 705 600,00 EUR s DPH Bytové domy nižšieho štandardu spolu s technickou vybavenosťou obec Kecerovce
01407 - VSP
26/2012
Mesto Svidník 832 997,00 EUR bez DPH Svidník, bytový dom, blok B6
01406 - VSP
26/2012
Obec Buglovce 339 598,00 EUR s DPH Prestavba a Nadstavba MŠ na 8 b.j. bežného štandardu v Bugľovciach
00783 - VSP
14/2012
Technická univerzita vo Zvolene 205 148,00 EUR bez DPH Sanácia hydroizolácie auly a rekonštrukcia sociálnych zariadení v aule
11714 - VUP
255/2011
Mesto Kežmarok 579 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia NKP pre potreby Mestskej knižnice v Kežmarku.
10764 - VUP
240/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 394 871,00 EUR s DPH Stavebné úpravy stávajúcich priestorov na OAIM - blok B1 + 0. NP lôžková časť
11154 - VSP
247/2011
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 406 189,00 EUR s DPH Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná
11156 - VSP
247/2011
Obec Rozhanovce 458 399,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Rozhanovce.
11576 - VUP
253/2011
Mesto Ružomberok 842 551,00 EUR s DPH Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok - kompostovanie biologického odpadu
11536 - VUP
252/2011
Mesto Snina 1 447 000,00 EUR s DPH Domov pokojnej staroby Snina
00423 - VSP
9/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 324 997,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Holíči
11040 - VUP
245/2011
Obec Križovany nad Dudváhom 562 484,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom.
00326 - VSP
7/2012
ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. 101 500,00 EUR bez DPH Rozšírenie a rekonštrukcia NZZ Harmony v Šahách - stavebné práce
00831 - VSP
15/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 995,00 EUR bez DPH Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia
10459 - VSP
235/2011
Mesto Prešov 990 000,00 EUR bez DPH Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá č. 1, 080 01 Prešov (rekonštrukcia).
10816 - VSP
241/2011
Obec Malá Lehota 155 998,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá Lehota
07834 - VUP
193/2011
Mesto Prievidza 1 220 355,00 EUR bez DPH ZLEPŠENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU PROSTREDNÍCTVOM REKONŠTRUKCIE A ENERGETICKÝCH ÚSPOR III. ZŠ. CHALUPKU PRIEVIDZA
09908 - VUP
226/2011
Mesto Šaľa 1 920 000,00 EUR bez DPH Domov dôchodcov Šaľa
08253 - VUP
200/2011
Banskobystrický samosprávny kraj 884 962,00 EUR bez DPH Dvojposchodová prístavba medzi dvoma objektmi DD a DSS Hrinová.
07598 - VSP
188/2011
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 489 802,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia zariadenia - Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. Hertník
09689 - VUP
223/2011
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici 655 184,00 EUR s DPH Realizácia projektu Centrum vzdelávania handicapovaných detí vo Valaskej stavebná časť
10037 - VSP
228/2011
Mesto Žiar nad Hronom 13 133 292,00 EUR bez DPH Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom - stavebné práce
10398 - VSP
234/2011
Obec Hybe 187 499,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach
09975 - VSP
227/2011
Mesto Tvrdošín 432 499,00 EUR bez DPH Zberný dvor Tvrdošín
09976 - VSP
227/2011
Obec Drahňov 2 404 362,00 EUR bez DPH Zberný dvor a kompostáreň Drahňov
10105 - VSP
229/2011
Obec Demänovská Dolina 187 499,00 EUR bez DPH Nadstavba a prestavba obecného úradu Demänovská Dolina
08918 - VSP
210/2011
Štátny komorný orchester Žilina 174 998,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy prevádzkovej budovy ŠKO Žilina.
09482 - VSP
220/2011
Obec Tekovská Breznica 184 995,00 EUR bez DPH Zateplenie a výmena okien základnej školy
07137 - VUP
178/2011
Mesto Vrútky 1 025 012,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Vrútky
06777 - VSP
169/2011
Prešovský samosprávny kraj 574 993,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej galérie -budova elektrárne II. etapa
06846 - VUP
171/2011
Mesto Nová Dubnica 704 926,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica.
06706 - VUP
168/2011
Obec Tekovské Lužany 419 999,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch.
05925 - VSP
150/2011
Sociálna poisťovňa 300 000,00 EUR s DPH Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice
07426 - VUP
184/2011
Mesto Michalovce 443 995,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach.
06819 - VSP
170/2011
Prešovská univerzita v Prešove 647 971,00 EUR s DPH Rekonštrukcia podchodu hlavnej budovy VŠA.
07509 - VUP
186/2011
Mesto Spišská Nová Ves 1 914 629,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi DD a ZOS.
07134 - VSP
178/2011
Krajský školský úrad v Prešove 330 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej vo Vranove nad Toplou
06820 - VSP
170/2011
Mesto Banská Bystrica 1 176 000,00 EUR s DPH Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica stavebné práce
06918 - VUP
173/2011
Mesto Vranov nad Topľou 1 083 325,00 EUR bez DPH Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou - stavebná časť
06245 - VUP
158/2011
Mesto Šurany 1 003 374,00 EUR bez DPH Prístavba k Domovu Jesienka
06646 - VSP
167/2011
Krajský školský úrad v Prešove 702 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy v Poprade
01109 - VSP
38/2009
Mesto Hlohovec 789 689,00 EUR s DPH Rekonštrukcia I. ZŠ, M. R. Štefánika 30, Hlohovec.
01958 - VUP
69/2009
Mesto Liptovský Hrádok 972 776,00 EUR s DPH Stavebné úpravy Základnej školy na ulici J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
01615 - VSP
58/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 683 360,00 EUR s DPH Dunajská Streda, OR PZ, rekonštrukcia objektu.
01358 - VSP
48/2009
Mesto Púchov 3 983 924,00 EUR s DPH Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove.
01331 - VSP
47/2009
Univerzita Komenského v Bratislave 2 743 414,00 EUR s DPH Rekonštrukcia areálu UK, Mlynské luhy 4, Bratislava.
02073 - VUP
73/2009
Mesto Topoľčany 1 756 298,00 EUR s DPH Základná škola na Škultétyho ulici v Topoľčanoch.
02495 - VSP
87/2009
Mesto Trstená 688 807,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Hviezdoslavova 822/8, Trstená.
03420 - VSP
119/2009
Obec Kúty 1 017 793,00 EUR s DPH Areál ZŠ Kúty - rekonštrukcia.
03419 - VSP
119/2009
Obec Šarišské Michaľany 965 301,00 EUR s DPH ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, rekonštrukcie objektov.
02043 - VSP
72/2009
Mesto Stará Turá 1 517 621,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy, Stará Turá.
03193 - VSP
111/2009
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 089 464,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa Základnej školy na ul. Tematínskej - Nové Mesto nad Váhom.
03667 - VSP
128/2009
Mesto Gbely 1 179 935,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Gbely.
02074 - VUP
73/2009
Obec Lehota pod Vtáčnikom 668 259,00 EUR s DPH Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy.
05028 - VUP
176/2009
Mesto Holíč 717 510,00 EUR s DPH Rekonštrukcia II. základnej školy.
01105-VUP
19/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 103 561 308,00 SK bez DPH Seizmické zodolnenie článkových ventilátorových chladiacich veží a trafostaníc
00065-VSP
2/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 148 523,00 SK bez DPH Údržba ekologickej zelene prevádzkového areálu
01419 - VSP
57/2008
Mesto Dunajská Streda 55 000 000,00 SK bez DPH Centrum voľného času mládeže.
03213-VUP
52/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 11 909 437,00 SK bez DPH Oddelenie požiarnych úsekov a odvetranie strojovne JE V-2.
04858 - VSP
77/2005
Bratislavský samosprávny kraj 18 960 431,00 SK bez DPH Prístavba a rekonštrukcia DSS pre deti, Sibírska ulica v Bratislave.
02665 - VSP
117/2008
Slovenská akadémia vied 14 285 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia fasády budovy SAV a výmena okien na Štefánikovej 49 v Bratislave.
02524 - VSP
109/2008
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 114 027 092,00 SK bez DPH Vyúčbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU na Svoradovej ulici v Bratislave.
05179 - VSP
81/2005
Banskobystrický samosprávny kraj 66 927 713,00 SK bez DPH Komplexná rekonštrukcia a zvýšenie kvality služieb interného pavilónu Nemocnice
02586 - VUP
112/2008
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 23 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia bytového domu na Penzingerstrasse 114, Viedeň.
05113 - VUP
80/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 338 598,00 SK bez DPH Seizmické zodolnenie pultov panelov a skríň systému kontroly a regulácie v hlavnom
06511 - VSS
98/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 268 720,00 SK bez DPH Vykonávanie opráv a údržbárskych prác na elektrických rozvodných zariadeniach
06708 - VBP
100/2005
Obec Kechnec 42 037 057,00 SK bez DPH Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec - SO 555 - prekládka VVN 400 kV.
03461 - VSP
147/2008
Košický samosprávny kraj 42 016 807,00 SK bez DPH Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea.
01905 - VSP
82/2007
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 500 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia fasády budovy MZ SR.
08851 - VBP
129/2005
9 195 194,00 SK bez DPH JE Mochovce 3. a 4. blok - konzervačné a ochranné práce v stavebnej časti.
01913 - VUP
25/2006
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 6 889 979,00 SK bez DPH Oprava administratívnej budovy na Skuteckého 39, Banská Bystrica.
03041 - VSP
130/2007
Krajská prokuratúra 33 558 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy Krajskej a Okresnej prokuratúry, Žilina.
02677 - VSP
115/2007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 508 000,00 SKK bez DPH Bratislava, N. SIS a SIRENE, nadstavba objektu na Budyšínskej.
09500 - VBP
138/2005
Technická univerzita v Košiciach 135 751 335,00 SK bez DPH Výstavba Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU v Košiciach.
03056 - VSP
42/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 925 422,00 SK bez DPH Elektrická stanica vo Varíne - rekonštrukcia olejovej kanalizácie.
03020 - VBP
41/2006
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 805 420,00 SK bez DPH Oprava administratívnej budovy na Skuteckého 39, Banská Bystrica.
10674 - VUP
152/2005
Trnavská teplárenská, a.s. 22 735 937,00 SK bez DPH Horúcovod G. Dusíka - Tajovského ul., Trnava.
04382 - VUP
185/2008
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17 000 000,00 SK bez DPH Nadstavba a prestavba Okresného súdu, Čadca.
11596 - VSP
163/2005
Mesto Zlaté Moravce 49 387 847,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MNsP, Zlaté Moravce.
04984 - VSP
76/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 4 118 446,00 SK bez DPH IPR EBO 83000, rekonštrukcia laboratória prípravy Ra - vzoriek životného prostredia.
12912 - VBP
180/2005
Bratislavský samosprávny kraj 6 625 974,00 SK bez DPH DM Račianska 80 - oprava sociálnych zariadení.
12558 - VUP
175/2005
Ústav na výkon väzby 27 388 648,00 SK bez DPH Rekonštrukcia objektov ZVJS, Sabinov.
13654 - VBP
191/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 19 591 428,00 SK bez DPH Finálne spracovanie KRAO v SE-EMO - zmeny počas realizácie prác.
14644 - VBP
203/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 7 899 495,00 SK bez DPH IPR EBO 711 00 Seizmické zodolnenie zariadení elektro a SKR v HVB JE V2 - 2.
15268 - VSP
210/2005
Bratislavský samosprávny kraj 12 667 942,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň, objekt č. 2.
06572 - VUP
114/2006
Štátny pedagogický ústav 25 265 884,00 SK bez DPH Administratívna budova ŠPÚ, Exnárova ul., Bratislava.
16288 - VSP
223/2005
Mesto Kremnica 77 985 308,00 SK bez DPH Viacúčelová hala pohybovej rekreácie, Kremnica-Skalka.
16883 - VSP
231/2005
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 470 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávateľa stavebných prác v rámci komplexnej stavebnej údržby
07032 - VSP
126/2006
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 15 504 210,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia budovy ÚPSVR v Galante.
17480 - VSP
239/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24,00 bez DPH Zabezpečenie stavebných prác, opráv a úprav.
05868 - VSP
242/2008
Mesto Žiar nad Hronom 41 600 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom.
18314 - VBP
248/2005
Bratislavský samosprávny kraj 9 462 005,00 SK bez DPH Prístavba a rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre deti, Sibírska ulica v Bratislave
05995 - VSP
246/2008
Košický samosprávny kraj 48 739 496,00 SK bez DPH Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením stropu podkrovia a rekonštrukcia severnej a východnej fasády.
08253 - VSP
163/2006
Obec Kostolná pri Dunaji 24 944 780,00 SK s DPH Rekonštrukcia kultúrneho domu, Kostolná pri Dunaji.
10565 - VSP
244/2006
Mesto Pezinok 17 964 630,00 SK bez DPH Bezbariérový areál rekreácie a športu - prvá fáza rekonštrukcie a dobudovania
05132 - VUP
179/2009
Mesto Topoľčany 1 009 827,00 EUR bez DPH Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany.
05868 - VUP
202/2009
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 440 483,00 EUR bez DPH Nadstavba bytového domu Dohnalova.
05866 - VSP
202/2009
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 007 853,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Poľovnícka 12.
05274 - VUP
185/2009
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 774 993,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ubytovne NÚSCH a. s., Vlárska 9, Bratislava.
05696 - VSP
198/2009
Trenčiansky samosprávny kraj 430 020,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budov SOŠ, Nové Mesto nad Váhom.
06946 - VUP
234/2009
Mesto Šahy 869 390,00 EUR bez DPH Obnova a rekonštrukcia ZŠ Mládežníckej v Šahách.
00148 - VUP
7/2010
Mesto Topoľčany 380 883,00 EUR s DPH Zateplenie a modernizácia MŠ ul. J. Kráľa, Topoľčany.
06540 - VSP
221/2009
Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 560 888,00 EUR bez DPH Skládka odpadov - Mnešice - Tušková.
00396 - VUP
11/2010
Obec Pruské 1 098 990,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy Pruské.
01737 - VSP
46/2010
Obec Udiča 522 659,00 EUR bez DPH Základná škola Udica, nadstavba a stavebné úpravy.
01627 - VUP
43/2010
Obec Špačince 579 838,00 EUR bez DPH Základná škola s materskou školou Špačince - Obnova budov záakldnej školy a materskej školy.
00975 - VSP
24/2010
Mesto Nová Dubnica 892 714,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica
00872 - VSP
22/2010
Obec Gbeľany 544 994,00 EUR bez DPH Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy kultúrneho domu so zmenou na polyfunkčný objekt, elektrická NN prípojka, Gbeľany
07211 - VSP
130/2006
Mesto Modra 18 325 654,00 SKK s DPH Turisticko-informačné centrum Modra-Harmónia.
03315 - VSP
92/2010
Prešovský samosprávny kraj 987 700,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
02443 - VUP
68/2010
Obec Horné Orešany 419 927,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v obci Horné Orešany
01904 - VSP
52/2010
Obec Slovenská Ves 1 318 808,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou v Slovenskej Vsi
02773 - VUP
75/2010
Mesto Nemšová 473 983,00 EUR bez DPH Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej
02025 - VUP
57/2010
Obec Komjatice 198 690,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
02249 - VUP
62/2010
Obec Veľké Lovce 453 846,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce
03203 - VSP
89/2010
Mesto Gbely 480 016,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy školy na ulici Čsl. armády, Gbely
02025 - VUP
57/2010
Obec Komjatice 814 125,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
03376 - VUP
94/2010
Mesto Nové Zámky 394 956,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy materskej školy na ulici P. Blahu v Nových Zámkoch.
03216 - VUP
89/2010
Obec Jaslovské Bohunice 498 909,00 EUR bez DPH Modernizácia ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice.
03523 - VUP
99/2010
Mesto Sereď 819 991,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho, Sereď.
02025 - VUP
57/2010
Obec Komjatice 81 985,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ O.Cabana - etapa č.2
02126 - VSP
60/2010
Mesto Holíč 398 872,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Holíč - pracovisko J. Čabelku
03525 - VUP
99/2010
Mesto Lipany 887 910,00 EUR s DPH Lipany - modernizácia ZŠ Hviezdoslavova 1.
02832 - VUP
77/2010
Mesto Hlohovec 730 179,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia II. ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec
02192 - VSP
61/2010
Mesto Trenčín 738 410,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín
03411 - VUP
95/2010
Trenčiansky samosprávny kraj 949 901,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava
02997 - VUP
83/2010
Obec Trnovec nad Váhom 530 428,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom.
03217 - VUP
89/2010
Obec Madunice 538 713,00 EUR bez DPH Prístavba a rekonštrukcia objektu ZŠ a MŠ v Maduniciach
05437 - VUP
158/2010
Mesto Stará Turá 321 300,00 EUR s DPH Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá.
03802 - VUP
108/2010
Mestská časť Bratislava - Rača 639 941,00 EUR bez DPH Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
03801 - VUP
108/2010
Obec Trstice 638 891,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Trstice
05213 - VSP
149/2010
Obec Bracovce 340 006,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy Základná škola Bracovce
03743 - VUP
106/2010
Obec Horná Súča 744 964,00 EUR bez DPH Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča.
04180 - VUP
121/2010
Obec Lomnička 1 208 229,00 EUR bez DPH Rovnosť šancí pre sociálne znevýhodnené rómske deti predškolského veku a žiakov školského veku z obce
04588 - VUP
132/2010
Obec Dubová 384 998,00 EUR bez DPH Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
03942 - VSP
113/2010
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 153 550,00 EUR s DPH SK 0113 Krízové centrum- rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava, Slovenská
03969 - VUP
114/2010
Obec Horné Saliby 390 787,00 EUR bez DPH Skvalitnenie vzdelávania v školskom zariadení obce Horné Saliby.
04461 - VSP
128/2010
Mesto Želiezovce 861 250,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na Mierovej ulici
03771 - VUP
107/2010
Obec Trenčianska Turná 788 932,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná.
03830 - VUP
109/2010
Obec Tvrdošovce 601 917,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tvrdošovce
03831 - VUP
109/2010
Mesto Žiar nad Hronom 1 379 733,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom.
05261 - VSP
151/2010
Obec Gbeľany 580 000,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a nadstavba Základnej školy Gbeľany
04226 - VSP
123/2010
Mesto Šamorín 480 012,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne - výber dodávateľa
04259 - VUP
124/2010
Obec Svätý Peter 712 980,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
03740 - VUP
106/2010
Mesto Dubnica nad Váhom 1 484 987,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom.
04105 - VSP
119/2010
Mesto Komárno 930 015,00 EUR bez DPH Komplexná rekonštrukcia budovy športovej haly - Rekonštrukcia budovy športovej haly - Kancelárie, sociálne
04107 - VUP
119/2010
Obec Kúty 455 927,00 EUR s DPH ZŠ Kúty - rekonštrukcia II. Etapa.
06294 - VUP
193/2010
Obec Branč 779 737,00 EUR bez DPH Revitalizácia Hlavného námestia v obci Branč
06782 - VUP
206/2010
Mesto Tlmače 505 003,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače - dolná časť
06667 - VUP
202/2010
Obec Križovany nad Dudváhom 378 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom
07052 - VUP
215/2010
Obec Veľké Zálužie 748 428,00 EUR s DPH Základná škola - rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia Veľké Zálužie
06297 - VUP
193/2010
Obec Kamienka 392 362,00 EUR bez DPH Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka
05647 - VSP
167/2010
Obec Spišský Štiavnik 379 993,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik
05676 - VUP
168/2010
Mesto Trebišov 1 292 989,00 EUR bez DPH Základná škola I. Krasku - Dostavba I., Trebišov.
05572 - VUP
165/2010
Mesto Trebišov 3 797 994,00 EUR bez DPH Trebišov - sídlisko JUH II. - nájomné byty, Bytové domy C, D -
05617 - VUP
166/2010
Mesto Veľké Kapušany 1 056 000,00 EUR bez DPH Skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu v meste Velké Kapušany
05900 - VUP
178/2010
Nitriansky samosprávny kraj 576 492,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia SOU strojárskeho, Nitrianska 61, Šurany.
05900 - VUP
178/2010
Nitriansky samosprávny kraj 110 816,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia SOU strojárskeho, Nitrianska 61, Šurany.
05880 - VUP
177/2010
Mesto Topoľčany 466 500,00 EUR s DPH Zateplenie a modernizácia MŠ ul. Škultétyho Topoľčany
06629 - VUP
201/2010
Obec Divín 738 426,00 EUR bez DPH Námestie a kúpeľná promenáda v Divíne - 1. stavba
05711 - VUP
170/2010
Obec Dolná Streda 601 427,00 EUR s DPH Rekonštrukcia kostolného námestia v Dolnej Strede
05672 - VUP
168/2010
Obec Veľké Uherce 446 240,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Veľké Uherce
06817 - VUP
207/2010
Obec Bošáca 388 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ s MŠ v Bošáci
07410 - VUP
225/2010
Mesto Košice 1 102 070,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach
07595 - VUP
230/2010
Obec Divín 2 339 221,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a obnova kaštieľa v obci Divín.
07560 - VUP
229/2010
Obec Trnovec nad Váhom 786 143,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom
07409 - VUP
225/2010
Mesto Komárno 1 281 433,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárno - námestie
00449 - VUP
12/2011
Obec Ľutina 709 988,00 EUR bez DPH Obnova a dostavba kultúrneho centra v Ľutine
00192 - VUP
7/2011
Žilinský samosprávny kraj 991 999,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy, nadstavba a zateplenie objektu školy - Dopravná akadémia Žilina
07562 - VUP
229/2010
Mesto Púchov 3 199 949,00 EUR bez DPH Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove - dostavba
00701 - VUP
18/2011
Mesto Košice 891 893,00 EUR bez DPH Modernizácia a prístavba ZŠ Považská 12 v Košiciach
03174 - VUP
81/2011
Mesto Nitra 729 996,00 EUR bez DPH Útulok pre bezdomovcov
03344 - VUP
89/2011
Mesto Vrbové 874 998,00 EUR bez DPH II.ZŠ Vrbové - rekonštrukcia
03021 - VSP
76/2011
Obec Tešedíkovo 1 131 633,00 EUR bez DPH Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo
03154 - VUP
80/2011
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167 794,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
02679 - VSP
67/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 773 109,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie Hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi
02841 - VUP
71/2011
Obec Dolný Bar 1 429 831,00 EUR bez DPH Dolný Bar - uzatvorenie a rekultivácia skládky
02684 - VUP
67/2011
Mesto Martin 1 559 995,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
03154 - VUP
80/2011
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 42 824,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
03154 - VUP
80/2011
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 191 742,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
02973 - VUP
75/2011
Mesto Partizánske 1 281 591,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia soc. Služieb Domov n. o. Partizánske
04987 - VUP
129/2011
Mesto Levice 753 139,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice
04985 - VSP
129/2011
Mesto Hlohovec 287 994,00 EUR s DPH ZUŠ Hlohovec - prístavba
05423 - VUP
139/2011
Mesto Vranov nad Topľou 829 935,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov
03525 - VSP
94/2011
Mesto Nitra 709 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová, Nitra
04378 - VSP
114/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 139 985,00 EUR s DPH Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne
04743 - VUP
122/2011
Obec Mokrý Háj 461 998,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a dostavba Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj
05185 - VUP
134/2011
Obec Liptovské Sliače 467 501,00 EUR bez DPH Prístavba a stavebné úpravy materskej školy Liptovské Sliače
03765 - VUP
100/2011
Obec Trakovice 471 982,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy TrakoviceVýpis spoločností bez obstarávaní


SICUREZZA, s.r.o.
Podunajská 23, Bratislava, 82106, Slovenská republika, IČO 47005637