SK|EN

napríklad Gabriel Szabó alebo Juraj Krajcár

Ing. Miroslav Majoroš

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 174 753 552,15  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
776 177,12
2006
 
1 522 729,67
2007
 
7 551 088,59
2008
 
9 409 857,10
2009
 
3 785 120,00
2010
 
37 208 480,00
2011
 
1 128 308,00
2012
 
15 021 724,33
2013
 
51 562 539,17
2014
 
10 364 501,00
2015
 
35 971 142,83
2016
 
451 884,33
PosAm, spol. s r.o. 93 209 405,02 776 177,12 212 802,33 7 285 537,24 8 049 525,33 1 386 926,00 4 251 830,00 938 468,00 8 705 971,00 48 089 976,00 1 842 558,00 11 669 634,00 0,00
Konateľ >>
Slovak Telekom, a.s. 80 885 021,18 0,00 1 309 927,34 0,00 1 351 704,18 2 121 247,00 32 848 650,00 189 840,00 6 315 753,33 3 472 563,17 8 521 943,00 24 301 508,83 451 884,33
Predstaventvo
Predstaventvo >>
Predstaventvo
T-Mobile Slovensko, a.s. 659 125,95 0,00 0,00 265 551,35 8 627,60 276 947,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Predstaventvo <<
Predstaventvo <<
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, Bratislava, 82109, Slovenská republika
IČO 31365078
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24970 - VRS
252/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 569 634,00 EUR bez DPH Nájom HW a SW komponentov, zriadenie a poskytovanie tlačových služieb
20080 - VBS
198/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 320 000,00 EUR s DPH Dodávka služieb pre Rozpočtový informačný systém (RIS)
23724 - VBS
195/2014
DataCentrum 400 900,00 EUR bez DPH Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ)
3103 - VST
48/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 250,00 EUR bez DPH Servery pre UPSVAR a prenosné počítače.
267 - VBS
7/2014
DataCentrum 1 425 408,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky IS DataCentra.
18547 - VUS
223/2013
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 38 224 806,00 EUR bez DPH Národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“ (DCOM)
16170 - VBS
193/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 231 300,00 EUR bez DPH Zmluva o dielo pre rozvoj Rozpočtového informačného systému (RIS)
8722 - VBS
110/2013
DataCentrum 455 000,00 EUR bez DPH Funkčné rozšírenie už existujúceho informačného systému Register účtovných závierok
1070 - VST
16/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 178 870,00 EUR bez DPH Rozšírenie hardvérového vybavenia.
13979 - VBS
222/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 389 333,00 EUR bez DPH Rozvoj Rozpočtového informačného systému
08033 - VSS
133/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 113 520,00 EUR bez DPH Pozáručný servis výpočtovej techniky, telekomunikačných a výpočtových zariadení
06322 - VSS
108/2012
DataCentrum 231 447,00 EUR bez DPH Výmena a nákup softvérových licencii CITRIX
03629 - VBS
61/2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a rozpočtové organizácie v kapitole MS SR 229 167,00 EUR bez DPH Servis a rozvoj diela inteligentná báza legislatívnych informácií informačný systém pre vyhľadávanie nad zákonmi, novelami,
03371 - VBS
57/2012
DataCentrum 867 504,00 EUR bez DPH Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov v rámci Rozpočtového informačného systému SR
00129 - VBS
3/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 875 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie aplikačnej podpory a poskytovania služieb pre Rozpočtový informačný systém
11579 - VBS
253/2011
DataCentrum 890 135,00 EUR bez DPH Rozšírenie Rozpočtového informačného systému o nové archívne a monitorovacie funkcie komponentov
08778 - VSS
208/2011
Generálna prokuratúra SR 48 333,00 EUR bez DPH Antivírusova ochrana
04433 - VZS
153/2009
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 207,00 EUR bez DPH Poskytovanie pozáručného servisu výpočtovej techniky v rezorte Ministerstva kultúry SR.
04496 - VBS
156/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 373 542,00 EUR bez DPH Realizácia technologického a funkčného rozvoja vybraných aplikácií prevádzkovaných na platforme Lotus Notes/Domino a Migrácia
04435 - VZS
153/2009
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 26 649,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
00299-VBT
7/2005
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 454 432,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
01301-VBT
22/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 19 749 700,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
01299-VBT
22/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 455 534,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
01670 - VBS
72/2008
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7 500 000,00 SKK bez DPH Rozvoj, doplnenie a zabezpečenie prevádzky programového vybavenia Administratívneho informačného systému ÚPSVR.
03370 - VBT
55/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 600 367,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
00471 - VBT
17/2007
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 335 830,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
00032 - VBT
1/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 19 200,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
00230 - VBT
2/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 5 880,00 SK bez DPH Príslušenstvo k počítačom.
00629 - VBS
8/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 000 000,00 SK bez DPH Údržba aplikácie Správa registratúry v aktualizovanom stave na Ministerstve
00671 - VBT
9/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 40 720,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
08585 - VBT
126/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 34 295,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
02027 - VBT
87/2007
DataCentrum 28 774 153,00 SKK bez DPH Upgrade Windows 2000 Server na Windows 2003 Server, upgrade Citrix MetaFrame
08586 - VBT
126/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 39 492,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
02189 - VST
94/2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 112 000,00 EUR bez DPH Vybavenie pracoviska Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a. s., výpočtovou technikou.
02607 - VBT
33/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 92 604,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
02825 - VBT
37/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 5 900,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
03381 - VSS
144/2007
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90 000 000,00 SKK bez DPH Analýza požiadaviek verejného obstarávateľa, návrh, vývoj, dodávka a implementácia
02880 - VBT
39/2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 888 878,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
10589 - VBT
151/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 10 656,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
10587 - VBT
151/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 960,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
04527 - VBT
68/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 57 980,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
04522 - VBT
68/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 34 830,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
05277 - VBT
85/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 171 670,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05276 - VBT
85/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 138 740,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05707 - VBT
95/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 300,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
14536 - VBT
202/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 480,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05554 - VBT
91/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 238 875,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05331 - VUS
219/2008
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 85 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie pozáručného servisu výpočtovej techniky v rezorte Ministerstva kultúry SR.
07071 - VBT
127/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 26 090,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
06965 - VBT
125/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 52 760,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07191 - VBT
130/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 33 408,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07283 - VBT
132/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 33 090,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07649 - VBT
144/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 26 190,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
06020 - VBS
246/2007
DataCentrum 97 000 000,00 SKK bez DPH Automatizácia testovania integračných väzieb informačných systémov pre IT podporu riadenia verejných financií.
05901 - VUS
243/2008
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 150 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
18178 - VBT
247/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 6 580,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
18172 - VBT
247/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 25 616,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
10278 - VBT
236/2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 541 768,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
06010 - VBS
206/2009
DataCentrum 894 908,00 EUR bez DPH Funkčné a záťažové testovanie modulov Rozpočtového informačného systému v rámci Integračného a automatizovaného testovacieho
06693 - VZS
226/2009
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91 620,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
01374 - VZS
34/2010
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 44 208,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
03448 - VZS
96/2010
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 38 496,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
04151 - VBS
120/2010
DataCentrum 2 716 000,00 EUR bez DPH Konsolidácia technologickej infraštruktúry a aplikačno-databázovej platformy Rozpočtového informačného systému v primárnom a záložnom centre
04912 - VBS
140/2010
DataCentrum 1 272 126,00 EUR bez DPH Plošné rozšírenie Rozpočtového informačného systému (RIS) pre samosprávu (SAM)
07836 - VBS
236/2010
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 181 000,00 EUR bez DPH Vývoj robustného full-textového systému vyhľadávania nad zákonmi, novelami, rekonštruovanými zneniami, vyhláškami a vykonávacími predpismi


Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava, 81762, Slovenská republika
IČO 35763469
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1792 - VZS
15/2016
Trnavský samosprávny kraj 27 633,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2625 - VZS
22/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
2182 - VZS
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
214 - VSS
4/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 591,00 EUR bez DPH Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb.
1348 - VZS
12/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
23895 - VSS
242/2015
Dopravný úrad 65 868,00 EUR s DPH Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a
22480 - VBS
223/2015
Žilinský samosprávny kraj 525 600,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
22640 - VST
225/2015
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 EUR bez DPH Komplexná technická infraštruktúra
18019 - VSS
171/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 EUR s DPH Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete
21081 - VZS
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
21384 - VZS
211/2015
Trnavský samosprávny kraj 33 938,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
21777 - VZS
215/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
20910 - VZS
207/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
20210 - VBS
200/2015
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 EUR s DPH Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II
19778 - VBS
194/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 EUR s DPH Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek
19061 - VST
186/2015
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 EUR s DPH Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete
14801 - VZS
141/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
15796 - VZS
150/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
15793 - VZS
150/2015
Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
14231 - VZS
136/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 537,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
11198 - VSS
101/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 510 105,00 EUR bez DPH Pevné hlasové služby
11499 - VZS
103/2015
Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8558 - VZS
77/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 738,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
6887 - VSS
63/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 861,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
7908 - VZS
72/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 124,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
2520 - VDS
22/2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 172,00 EUR bez DPH Národný systém dopravných informácií – NSDI
1395 - VZS
13/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 666,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
2056 - VZS
18/2015
Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
25331 - VZS
205/2014
Trnavský samosprávny kraj 33 005,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
27705 - VSS
223/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 EUR bez DPH GPS monitoring vozidiel
28896 - VSS
234/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 EUR bez DPH Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK
22129 - VZS
184/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 EUR s DPH Služby mobllného operátora
14949 - VSS
171/2013
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 142 000,00 EUR bez DPH Komplexné služby mobilného operátora
17640 - VZS
154/2014
Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8473 - VZS
96/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
7033 - VSS
84/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 527 128,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
9247 - VUS
102/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 514 201,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb Elektronického kontraktačného systému
1963 - VZS
28/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4979 - VSS
68/2014
Národná transfúzna služba SR 137 082,00 EUR s DPH Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
4041 - VSS
59/2014
Národný onkologický ústav 130 610,00 EUR s DPH Zabezpečenie internetových služieb prostredníctvom optického pripojenia vrátane WiFi.
18982 - VZS
231/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
17323 - VBS
205/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 22,00 EUR bez DPH SMS predaj cestovných lístkov
17056 - VSS
203/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 999,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
14529 - VZS
164/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
15801 - VSS
186/2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 263,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
8092 - VZS
102/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8713 - VSS
110/2013
Prešovský samosprávny kraj 600 000,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4612 - VSS
61/2013
Slovenská národná galéria 66 319,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora a internetové pripojenie pre Slovenskú národnú galériu
2426 - VSS
34/2013
Mestská časť Bratislava - Ružinov 52 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a organizácie v jej zriaďovateľskej
3582 - VZS
46/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
3017 - VSS
39/2013
Mesto Trenčín 180 000,00 EUR s DPH Telekomunikačné služby
15638 - VSS
246/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 037 497,00 EUR bez DPH Výber mobilného operátora
14238 - VSS
226/2012
Slovenský pozemkový fond 77 227,00 EUR bez DPH Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
13889 - VSS
221/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
05213 - VSS
88/2012
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 981,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby mobilného operátora pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04938 - VSS
84/2012
Mesto Prievidza 80 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
05154 - VSS
87/2012
Trnavský samosprávny kraj 335 347,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
03158 - VSS
54/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 64 453,00 EUR bez DPH Prevádzka a podpora portálu dištančného vzdelávania
01748 - VBS
32/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 637 544,00 EUR bez DPH Dobudovanie existujúcej komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR pre aplikačnú nadstavbu
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 571,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 807,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
00239 - VBS
5/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia Ústrednej volebnej komisie, obvodných a okrskových volebných komisií pre voľby
00471 - VSS
10/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 323,00 EUR bez DPH Upgrade siete UNIVERZAL - Net.
09209 - VSS
216/2011
Mesto Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
07341 - VSS
182/2011
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 39 840,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
00439 - VBS
13/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 1 001 112,00 EUR bez DPH Vnorená virtuálna sieť na báze IP MPLS.
02685 - VZS
94/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 568,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
04436 - VZS
153/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
00891 - VBS
12/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 659 871,00 SK bez DPH Prenájom telefónnej ústredne.
05866 - VBS
242/2008
Ústav informácií a prognóz školstva 40 721 440,00 SKK bez DPH Pripojenie 80 doteraz nepripojených škôl do siete EDU.SK # NET.
10055 - VSS
227/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 300 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
10347 - VZS
238/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 503 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
07051 - VBS
237/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 821 887,00 EUR bez DPH Rozšírenie vnorenej virtuálnej privátnej dátovej siete na báze IP MPLS.
01372 - VZS
34/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 143,00 EUR bez DPH zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov,
04147 - VUS
120/2010
Ústav informácií a prognóz školstva 32 495 272,00 EUR bez DPH Infovek 2 - inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných
07021 - VSS
214/2010
Trenčiansky samosprávny kraj 170 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre TSK
08038 - VSS
241/2010
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 27 235,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby


T-Mobile Slovensko, a.s.
Vajnorská 100/A, Bratislava, 83103, Slovenská republika
IČO 35705019
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
00482 - VZS
14/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 429,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 4.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
02170 - VZS
76/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 647,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 1. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
04027 - VZS
137/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 394,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 2. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03288 - VZS
141/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 118 209,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby - 2. štvrťrok 2008, zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03936 - VSS
165/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby.
04924 - VZS
205/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 141 706,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby - 3. Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
05742 - VZS
199/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 477,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 3. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
07010 - VSS
236/2009
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 254 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora.
03991 - VSS
115/2010
Slovenský pozemkový fond 108 000,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne službyVýpis spoločností bez obstarávaní


m-wave s. r. o.
Javorová 3612/1, Bratislava, 81104, Slovenská republika, IČO 47072288

 
MASHUMI, s.r.o.
Gaštanová 13, Bratislava, 81104, Slovenská republika, IČO 47010371