Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Miroslav Majoroš

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Javorová 3612/1, Bratislava, 81104, Slovenská republika

174 753 552,15 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
DataCentrum Cintorínska 5 00151564
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Štefanovičova 5 45736359
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a rozpočtové organizácie v kapitole MS SR 2147483647
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 00166481
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika 42355826
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 37971832
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A 36076643
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17 36070513
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 30853915
Národný onkologický ústav Klenová 1 00165336
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Slovenská národná galéria Riečna 1 00164712
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Slovenský pozemkový fond Búdková 36 17335345
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B 17058520
Ústav informácií a prognóz školstva Staré Grunty 52 00039691
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 00603147
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831

Zoznam tendrov

PosAm, spol. s r.o.   Bajkalská 28, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 31365078

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24970 - VRS 252/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 569 634,00 EUR bez DPH Nájom HW a SW komponentov, zriadenie a poskytovanie tlačových služieb
20080 - VBS 198/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 320 000,00 EUR s DPH Dodávka služieb pre Rozpočtový informačný systém (RIS)
23724 - VBS 195/2014 DataCentrum 400 900,00 EUR bez DPH Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ)
3103 - VST 48/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 250,00 EUR bez DPH Servery pre UPSVAR a prenosné počítače.
267 - VBS 7/2014 DataCentrum 1 425 408,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky IS DataCentra.
18547 - VUS 223/2013 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 38 224 806,00 EUR bez DPH Národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“ (DCOM)
16170 - VBS 193/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 231 300,00 EUR bez DPH Zmluva o dielo pre rozvoj Rozpočtového informačného systému (RIS)
8722 - VBS 110/2013 DataCentrum 455 000,00 EUR bez DPH Funkčné rozšírenie už existujúceho informačného systému Register účtovných závierok
1070 - VST 16/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 178 870,00 EUR bez DPH Rozšírenie hardvérového vybavenia.
13979 - VBS 222/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 389 333,00 EUR bez DPH Rozvoj Rozpočtového informačného systému
08033 - VSS 133/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 113 520,00 EUR bez DPH Pozáručný servis výpočtovej techniky, telekomunikačných a výpočtových zariadení
06322 - VSS 108/2012 DataCentrum 231 447,00 EUR bez DPH Výmena a nákup softvérových licencii CITRIX
03371 - VBS 57/2012 DataCentrum 867 504,00 EUR bez DPH Funkčné rozšírenie Archívu finančných ukazovateľov v oblasti evidencie výkazov v rámci Rozpočtového informačného systému SR
03629 - VBS 61/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a rozpočtové organizácie v kapitole MS SR 229 167,00 EUR bez DPH Servis a rozvoj diela inteligentná báza legislatívnych informácií informačný systém pre vyhľadávanie nad zákonmi, novelami,
00129 - VBS 3/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 875 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie aplikačnej podpory a poskytovania služieb pre Rozpočtový informačný systém
11579 - VBS 253/2011 DataCentrum 890 135,00 EUR bez DPH Rozšírenie Rozpočtového informačného systému o nové archívne a monitorovacie funkcie komponentov
08778 - VSS 208/2011 Generálna prokuratúra SR 48 333,00 EUR bez DPH Antivírusova ochrana
04433 - VZS 153/2009 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 207,00 EUR bez DPH Poskytovanie pozáručného servisu výpočtovej techniky v rezorte Ministerstva kultúry SR.
04435 - VZS 153/2009 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 26 649,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
04496 - VBS 156/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 373 542,00 EUR bez DPH Realizácia technologického a funkčného rozvoja vybraných aplikácií prevádzkovaných na platforme Lotus Notes/Domino a Migrácia
00299-VBT 7/2005 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 454 432,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
01299-VBT 22/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 2 455 534,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
01670 - VBS 72/2008 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7 500 000,00 SKK bez DPH Rozvoj, doplnenie a zabezpečenie prevádzky programového vybavenia Administratívneho informačného systému ÚPSVR.
01301-VBT 22/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 19 749 700,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
03370 - VBT 55/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 600 367,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
00471 - VBT 17/2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 335 830,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
00032 - VBT 1/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 19 200,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
00230 - VBT 2/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 5 880,00 SK bez DPH Príslušenstvo k počítačom.
00629 - VBS 8/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 000 000,00 SK bez DPH Údržba aplikácie Správa registratúry v aktualizovanom stave na Ministerstve
00671 - VBT 9/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 40 720,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
08586 - VBT 126/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 39 492,00 SK bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo.
08585 - VBT 126/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 34 295,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
02027 - VBT 87/2007 DataCentrum 28 774 153,00 SKK bez DPH Upgrade Windows 2000 Server na Windows 2003 Server, upgrade Citrix MetaFrame
02189 - VST 94/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 112 000,00 EUR bez DPH Vybavenie pracoviska Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a. s., výpočtovou technikou.
02607 - VBT 33/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 92 604,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
02880 - VBT 39/2006 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 888 878,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
02825 - VBT 37/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 5 900,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
03381 - VSS 144/2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90 000 000,00 SKK bez DPH Analýza požiadaviek verejného obstarávateľa, návrh, vývoj, dodávka a implementácia
10589 - VBT 151/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 10 656,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
10587 - VBT 151/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 960,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
04522 - VBT 68/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 34 830,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
04527 - VBT 68/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 57 980,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
05276 - VBT 85/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 138 740,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05277 - VBT 85/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 171 670,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05554 - VBT 91/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 238 875,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05707 - VBT 95/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 300,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
14536 - VBT 202/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 480,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
05331 - VUS 219/2008 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 85 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie pozáručného servisu výpočtovej techniky v rezorte Ministerstva kultúry SR.
07283 - VBT 132/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 33 090,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
06965 - VBT 125/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 52 760,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07071 - VBT 127/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 26 090,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07191 - VBT 130/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 33 408,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
07649 - VBT 144/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 26 190,00 SK bez DPH PC a príslušenstvo.
05901 - VUS 243/2008 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 150 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
06020 - VBS 246/2007 DataCentrum 97 000 000,00 SKK bez DPH Automatizácia testovania integračných väzieb informačných systémov pre IT podporu riadenia verejných financií.
18178 - VBT 247/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 6 580,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
18172 - VBT 247/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 25 616,00 SK bez DPH Príslušenstvo k PC.
10278 - VBT 236/2006 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 541 768,00 SK bez DPH Dodávka počítačových zostáv a komponentov výpočtovej techniky.
06693 - VZS 226/2009 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91 620,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
06010 - VBS 206/2009 DataCentrum 894 908,00 EUR bez DPH Funkčné a záťažové testovanie modulov Rozpočtového informačného systému v rámci Integračného a automatizovaného testovacieho
01374 - VZS 34/2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 44 208,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
03448 - VZS 96/2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 38 496,00 EUR bez DPH Poskytovanie technickej podpory a administrácie prevádzky komunikačno-technickej infraštruktúry v rezorte Ministerstva kultúry SR.
04151 - VBS 120/2010 DataCentrum 2 716 000,00 EUR bez DPH Konsolidácia technologickej infraštruktúry a aplikačno-databázovej platformy Rozpočtového informačného systému v primárnom a záložnom centre
04912 - VBS 140/2010 DataCentrum 1 272 126,00 EUR bez DPH Plošné rozšírenie Rozpočtového informačného systému (RIS) pre samosprávu (SAM)
07836 - VBS 236/2010 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 181 000,00 EUR bez DPH Vývoj robustného full-textového systému vyhľadávania nad zákonmi, novelami, rekonštruovanými zneniami, vyhláškami a vykonávacími predpismi

Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava, 81762, Slovenská republika   IČO 35763469

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1792 - VZS 15/2016 Trnavský samosprávny kraj 27 633,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2625 - VZS 22/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
214 - VSS 4/2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 591,00 EUR bez DPH Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb.
2182 - VZS 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
1348 - VZS 12/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
23895 - VSS 242/2015 Dopravný úrad 65 868,00 EUR s DPH Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a
22480 - VBS 223/2015 Žilinský samosprávny kraj 525 600,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
22640 - VST 225/2015 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 EUR bez DPH Komplexná technická infraštruktúra
18019 - VSS 171/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 EUR s DPH Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete
21777 - VZS 215/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
21081 - VZS 208/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
21384 - VZS 211/2015 Trnavský samosprávny kraj 33 938,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
20910 - VZS 207/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
19061 - VST 186/2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 EUR s DPH Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete
19778 - VBS 194/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 EUR s DPH Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek
20210 - VBS 200/2015 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 EUR s DPH Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II
14801 - VZS 141/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
15796 - VZS 150/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
15793 - VZS 150/2015 Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
14231 - VZS 136/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 537,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
11198 - VSS 101/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 510 105,00 EUR bez DPH Pevné hlasové služby
11499 - VZS 103/2015 Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8558 - VZS 77/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 738,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
7908 - VZS 72/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 124,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
6887 - VSS 63/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 861,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
2520 - VDS 22/2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 172,00 EUR bez DPH Národný systém dopravných informácií – NSDI
1395 - VZS 13/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 666,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
2056 - VZS 18/2015 Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
25331 - VZS 205/2014 Trnavský samosprávny kraj 33 005,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
28896 - VSS 234/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 EUR bez DPH Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK
27705 - VSS 223/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 EUR bez DPH GPS monitoring vozidiel
22129 - VZS 184/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 EUR s DPH Služby mobllného operátora
14949 - VSS 171/2013 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 142 000,00 EUR bez DPH Komplexné služby mobilného operátora
17640 - VZS 154/2014 Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
7033 - VSS 84/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 527 128,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
9247 - VUS 102/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 514 201,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb Elektronického kontraktačného systému
8473 - VZS 96/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
1963 - VZS 28/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4979 - VSS 68/2014 Národná transfúzna služba SR 137 082,00 EUR s DPH Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
4041 - VSS 59/2014 Národný onkologický ústav 130 610,00 EUR s DPH Zabezpečenie internetových služieb prostredníctvom optického pripojenia vrátane WiFi.
18982 - VZS 231/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
17056 - VSS 203/2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 999,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
17323 - VBS 205/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 22,00 EUR bez DPH SMS predaj cestovných lístkov
14529 - VZS 164/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
15801 - VSS 186/2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 263,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
8092 - VZS 102/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8713 - VSS 110/2013 Prešovský samosprávny kraj 600 000,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4612 - VSS 61/2013 Slovenská národná galéria 66 319,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora a internetové pripojenie pre Slovenskú národnú galériu
3582 - VZS 46/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
3017 - VSS 39/2013 Mesto Trenčín 180 000,00 EUR s DPH Telekomunikačné služby
2426 - VSS 34/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 52 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a organizácie v jej zriaďovateľskej
15638 - VSS 246/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 037 497,00 EUR bez DPH Výber mobilného operátora
14238 - VSS 226/2012 Slovenský pozemkový fond 77 227,00 EUR bez DPH Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
13889 - VSS 221/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
05213 - VSS 88/2012 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 981,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby mobilného operátora pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04938 - VSS 84/2012 Mesto Prievidza 80 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
05154 - VSS 87/2012 Trnavský samosprávny kraj 335 347,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
03158 - VSS 54/2012 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 64 453,00 EUR bez DPH Prevádzka a podpora portálu dištančného vzdelávania
03000 - VSS 52/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 571,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
03000 - VSS 52/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 807,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
01748 - VBS 32/2012 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 637 544,00 EUR bez DPH Dobudovanie existujúcej komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR pre aplikačnú nadstavbu
00471 - VSS 10/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 323,00 EUR bez DPH Upgrade siete UNIVERZAL - Net.
00239 - VBS 5/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia Ústrednej volebnej komisie, obvodných a okrskových volebných komisií pre voľby
09209 - VSS 216/2011 Mesto Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
07341 - VSS 182/2011 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 39 840,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
00439 - VBS 13/2009 Ústav informácií a prognóz školstva 1 001 112,00 EUR bez DPH Vnorená virtuálna sieť na báze IP MPLS.
02685 - VZS 94/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 568,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
04436 - VZS 153/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
00891 - VBS 12/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 659 871,00 SK bez DPH Prenájom telefónnej ústredne.
05866 - VBS 242/2008 Ústav informácií a prognóz školstva 40 721 440,00 SKK bez DPH Pripojenie 80 doteraz nepripojených škôl do siete EDU.SK # NET.
10055 - VSS 227/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 300 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
10347 - VZS 238/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 503 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
07051 - VBS 237/2009 Ústav informácií a prognóz školstva 821 887,00 EUR bez DPH Rozšírenie vnorenej virtuálnej privátnej dátovej siete na báze IP MPLS.
01372 - VZS 34/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 143,00 EUR bez DPH zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov,
04147 - VUS 120/2010 Ústav informácií a prognóz školstva 32 495 272,00 EUR bez DPH Infovek 2 - inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných
07021 - VSS 214/2010 Trenčiansky samosprávny kraj 170 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre TSK
08038 - VSS 241/2010 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 27 235,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby

T-Mobile Slovensko, a.s.   Vajnorská 100/A, Bratislava, 83103, Slovenská republika   IČO 35705019

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
00482 - VZS 14/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 429,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 4.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
02170 - VZS 76/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 647,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 1. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
04027 - VZS 137/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 394,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 2. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03288 - VZS 141/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 118 209,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby - 2. štvrťrok 2008, zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03936 - VSS 165/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby.
04924 - VZS 205/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 141 706,00 SK bez DPH Mobilné telefónne služby - 3. Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
05742 - VZS 199/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 477,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby - 3. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
07010 - VSS 236/2009 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 254 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora.
03991 - VSS 115/2010 Slovenský pozemkový fond 108 000,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
m-wave s. r. o. Javorová 3612/1, Bratislava, 81104, Slovenská republika 47072288
MASHUMI, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava, 81104, Slovenská republika 47010371