SK|EN

napríklad Vladimír Haršányi alebo Martin Lohnert

PhDr. Ivan Kmotrík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 106 611 051,64  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
367 822,91
2006
 
94 750,58
2007
 
26 095,60
2008
 
0,00
2009
 
3 937 588,45
2010
 
5 297 804,44
2011
 
861 335,00
2012
 
4 670 380,67
2013
 
33 952 529,83
2014
 
2 421 346,33
2015
 
52 487 635,67
2016
 
2 493 762,17
ELGAS, s.r.o. 33 509 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 743,00 146 216,00 1 304 864,17 31 545 699,83 480 551,00 0,00 23,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
Euro Artmedia s. r. o. 333 877,75 333 877,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o. << >>
Konateľ <<
Konateľ <<
GGFS s.r.o. 53 566 300,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 072 561,67 2 493 739,17
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Konateľ >>
Slovenská Grafia a.s. 5 530 193,68 33 945,16 94 750,58 26 095,60 0,00 0,00 3 858 069,00 444 600,00 438 650,00 158 000,00 476 083,33 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu << >>
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 13 671 582,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3 937 588,45 1 407 992,44 270 519,00 2 926 866,50 2 248 830,00 1 464 712,00 1 415 074,00 0,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o. <<
Konateľ <<
Konateľ <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


ELGAS, s.r.o.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica, 01701, Slovenská republika
IČO 36314242
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
288 - VUT
5/2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 23,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
23429 - VST
236/2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
31268 - VST
250/2014
Mesto Nové Mesto nad Váhom 204 500,00 EUR bez DPH Obstaranie elektrickej energie
23569 - VUT
194/2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137 021,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie
16794 - VST
201/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 589 576,00 EUR bez DPH Elektrická energia na rok 2014
19765 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 7 490 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie
19766 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
263 - VUT
7/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 30,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
11 - VST
1/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 166 800,00 EUR s DPH Elektrická energia
16430 - VST
197/2013
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 992 927,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
4487 - VST
60/2013
TRANSPETROL, a.s. 7 310 420,00 EUR s DPH Dodávka elektriny pre TRANSPETROL, a.s.
06663 - VST
202/2010
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 31 743,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2011.
08525 - VST
204/2011
Mesto Lipany 146 216,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
00170 - VST
4/2012
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 35 345,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2012
14037 - VST
223/2012
Mesto Nové Mesto nad Váhom 257 899,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14036 - VST
223/2012
Mesto Krásno nad Kysucou 423 903,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14700 - VST
234/2012
Mesto Vranov nad Topľou 353 393,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
14988 - VST
239/2012
Gymnázium 49 818,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15387 - VST
243/2012
Mesto Poprad 251 708,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu


Euro Artmedia s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
IČO 17320089
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
10519 - VSS
150/2005
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 10 058 401,00 SK bez DPH Služby spojené so zverejnením inzerátov.


GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 811 08, Slovenská republika
IČO 47079690
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2432 - VZS
20/2016
Žilinský samosprávny kraj 182 707,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
2434 - VZS
20/2016
Žilinský samosprávny kraj 414 906,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
2330 - VZS
19/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
24094 - VSS
244/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
20739 - VZS
205/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 521,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
15539 - VSS
148/2015
Žilinský samosprávny kraj 5 034 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
15680 - VZS
149/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 149,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
4253 - VSS
38/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
8036 - VZS
73/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR


Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika
IČO 31321470
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
9996 - VST
123/2013
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 189 600,00 EUR s DPH Tlačoviny
10203 - VSS
110/2014
Trnavský samosprávny kraj 571 300,00 EUR s DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
06214 - VSS
106/2012
Trnavský samosprávny kraj 416 850,00 EUR bez DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
00790 - VZS
14/2012
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21 800,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.
05764 - VSS
89/2005
Literárne informačné centrum 0,00 bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
03334 - VBS
48/2006
Literárne informačné centrum 926 100,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
04488 - VBS
192/2007
Literárne informačné centrum 786 156,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
15039 - VBS
208/2005
Literárne informačné centrum 1 022 632,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
10363 - VBS
239/2006
Literárne informačné centrum 1 928 356,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
04175 - VSS
121/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 404 324,00 EUR bez DPH Dodávka tlačiarenských služieb
05485 - VSS
160/2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 435 145,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
07414 - VZS
225/2010
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18 600,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
02947 - VZS
74/2011
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
05244 - VZS
135/2011
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 439 600,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
IČO 31333176
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
15007 - VBS
143/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 276 158,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc I.
1817 - VBS
16/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 916,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc IV
18952 - VBS
162/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 366 599,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc II.
19906 - VBS
168/2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 98 113,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené
20205 - VBS
252/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 784 195,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc 2. aktualizácia EP na rok 2013 od SPN ML
7720 - VBS
97/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 780 910,00 EUR bez DPH Nákup reedícií ucebníc a pracovných zošitov na vyucovanie predmetu
8826 - VBS
111/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 042,00 EUR bez DPH Nákup reedícií učebníc a pracovných a pracovných zošitov pre školský rok 2013/2014 -
741 - VBS
12/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 603 683,00 EUR bez DPH Reedícia ucebníc a pracovných zošitov pre ZŠ, ŠZŠ a SŠ
15068 - VBS
240/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 266 046,00 EUR s DPH Zabezpečenie a dodanie reformných učebníc HV,ON,M,B,MJ
15687 - VBS
247/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 233 258,00 EUR bez DPH Dodanie reformných učebníc pre základné a stredné školy s VJS a VJM II.
14846 - VBS
236/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 732 198,00 EUR s DPH Zabezpečenie reedícií učebníc a pracovných zošitov pre ISCED 1,2 a 3
13534 - VBS
216/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 92 277,00 EUR bez DPH Tlač a dodanie odborných učebníc pre výučbu odborných predmetov pre stredné odborné školy
10692 - VBS
176/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 603 683,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc a pracovných zošitov pre ZŠ, ŠZŠ a SŠ
10582 - VBT
174/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 55 001,00 EUR bez DPH Nákup prepisov ucebníc do Braillovho písma a elektronických verzií ucebníc pre žiakov so zrakovým postihnutím
11145 - VBS
185/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 87 754,00 EUR bez DPH Dodanie učebníc pre základné a stredné školy
06280 - VBT
107/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 329 088,00 EUR s DPH Reedícia učebníc a pracovných zošitov pre ISCED 1
07723 - VBT
129/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 180 391,00 EUR bez DPH Nákup prvých vydaní učebníc a dotlače už vydaných učebníc
04220 - VBT
70/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 618,00 EUR bez DPH Nákup učebníc prírodovedy pre prvé ročníky ZŠ
04570 - VBT
76/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 481 263,00 EUR s DPH Reedícia učebníc pre ZŠ, SŠ, ŠZŠ I.
04270 - VBT
71/2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 107 722,00 EUR bez DPH Nákup učebníc a pracovných zošitov pre prvé ročníky ZŠ
09571 - VBS
221/2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 270 519,00 EUR bez DPH Dotlač - reedícia učebníc.
01787 - VBS
64/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 279 975,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc pre potreby ZŠ A SŠ.
07301 - VUS
243/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 032 415,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
07301 - VUS
243/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 874 370,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
07301 - VUS
243/2009
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 775,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
04886 - VBS
139/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 236 146,00 EUR s DPH Dotlač - reedícia učebníc - 1. etapa
04886 - VBS
139/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 297 800,00 EUR s DPH Dotlač - reedícia učebníc - 1. etapa
06891 - VBT
210/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 141 565,00 EUR s DPH Učebnice cudzích jazykov pre základné a stredné školyVýpis spoločností bez obstarávaní


AMI Slovakia, spol. s r.o.
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35746823

 
ART PRINT spol. s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 31737153

 
Artmedia New Europe s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35790334

 
ARTMEDIA, a.s.
Pekná cesta 6, Bratislava, 83152, Slovenská republika, IČO 31397042

 
AVERT s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 31333915

 
BMC international, a.s.
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 47258861

 
Divadlo Aréna s. r. o. v likvidácii
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 44408129

 
FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 31366368

 
G system services s. r. o. v likvidácii
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35970219

 
GG Golf a.s.
Mazúrova 2, Skalica, 90987, Slovenská republika, IČO 35705353

 
GPN s.r.o.
Partizánska 27, Bratislava, 81103, Slovenská republika, IČO 36713422

 
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35750791

 
GRAFOBAL GROUP development, a. s.
Sasinková 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 44269340

 
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
Mazúrova 2, Skalica, 909 01, Slovenská republika, IČO 44006918

 
HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii
Krížna 47, Bratislava, 81107, Slovenská republika, IČO 43994245

 
INTERCOM Development s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35866110

 
KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii
Liščie údolie 57, Bratislava, 84104, Slovenská republika, IČO 36695971

 
KK - INVEST, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35722614

 
MASAN s.r.o.
Fraňa Kráľa 16, Bratislava, 81105, Slovenská republika, IČO 35945028

 
MEDIA TRADE spol. s r.o
Krížna 28, Bratislava, 81107, Slovenská republika, IČO 31333150

 
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO 35792281

 
MFK PETRŽALKA a. s.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35752157

 
Národný futbalový štadión, a.s.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 36664197

 
OLYMPIC a.s. v likvidácii
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 31444326

 
PERAN GROUP, spol. s r.o.
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35784547

 
PLUS ART, a.s.
Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 35775742

 
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Čapajevova 44, Prešov, 08001, Slovenská republika, IČO 31733280

 
Royal Invest Consulting, a.s.
Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO 31378048

 
SJ partners, s.r.o.
Sasinkova 2575/4, Skalica, 90901, Slovenská republika, IČO 47434643

 
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
Viktora Tegelhoffa 4, Bratislava, 83104, Slovenská republika, IČO 35834579

 
SLOV COUPON, a.s.
Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 30842000

 
Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii
Mazúrova 2, Skalica, 90987, Slovenská republika, IČO 35779837

 
VITALITA, s.r.o.
Líščie údolie 57, Bratislava, 84231, Slovenská republika, IČO 31395112