Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

PhDr. Ivan Kmotrík

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Tolstého 5, Bratislava, 81106, Slovenská republika

73 101 954,64 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Primaciálne námestie 1 42259088
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám.Ľ.Štúra 1 PO BOX 35 35653001
Literárne informačné centrum Nám. SNP 12 31752381
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381

Zoznam tendrov

Euro Artmedia s. r. o.   Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika   IČO 17320089

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
10519 - VSS 150/2005 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 10 058 401,00 SK bez DPH Služby spojené so zverejnením inzerátov.

GGFS s.r.o.   Sasinkova 5, Bratislava, 811 08, Slovenská republika   IČO 47079690

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2330 - VZS 19/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
2434 - VZS 20/2016 Žilinský samosprávny kraj 414 906,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
2432 - VZS 20/2016 Žilinský samosprávny kraj 182 707,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
24094 - VSS 244/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
20739 - VZS 205/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 521,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
15539 - VSS 148/2015 Žilinský samosprávny kraj 5 034 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
15680 - VZS 149/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 149,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
4253 - VSS 38/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
8036 - VZS 73/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR

Slovenská Grafia a.s.   Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika   IČO 31321470

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
9996 - VST 123/2013 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 189 600,00 EUR s DPH Tlačoviny
10203 - VSS 110/2014 Trnavský samosprávny kraj 571 300,00 EUR s DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
06214 - VSS 106/2012 Trnavský samosprávny kraj 416 850,00 EUR bez DPH Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj
00790 - VZS 14/2012 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 21 800,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.
05764 - VSS 89/2005 Literárne informačné centrum 0,00 bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
03334 - VBS 48/2006 Literárne informačné centrum 926 100,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
04488 - VBS 192/2007 Literárne informačné centrum 786 156,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
15039 - VBS 208/2005 Literárne informačné centrum 1 022 632,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti SLNIEČKO.
10363 - VBS 239/2006 Literárne informačné centrum 1 928 356,00 SK bez DPH Výroba a tlač umeleckého časopisu pre deti Slniečko.
04175 - VSS 121/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 404 324,00 EUR bez DPH Dodávka tlačiarenských služieb
05485 - VSS 160/2010 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 435 145,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
07414 - VZS 225/2010 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18 600,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
02947 - VZS 74/2011 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 5 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie komplexných tlačiarenských, grafických a prekladateľských služieb.
05244 - VZS 135/2011 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 439 600,00 EUR bez DPH Zabezpecenie komplexných tlaciarenských, grafických a prekladatelských služieb.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.   Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika   IČO 31333176

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
15007 - VBS 143/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 276 158,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc I.
1817 - VBS 16/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 916,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc IV
18952 - VBS 162/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 366 599,00 EUR bez DPH SPN-ML reedícia učebníc II.
19906 - VBS 168/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 98 113,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené
20205 - VBS 252/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 784 195,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc 2. aktualizácia EP na rok 2013 od SPN ML
7720 - VBS 97/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 780 910,00 EUR bez DPH Nákup reedícií ucebníc a pracovných zošitov na vyucovanie predmetu
8826 - VBS 111/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 042,00 EUR bez DPH Nákup reedícií učebníc a pracovných a pracovných zošitov pre školský rok 2013/2014 -
741 - VBS 12/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 603 683,00 EUR bez DPH Reedícia ucebníc a pracovných zošitov pre ZŠ, ŠZŠ a SŠ
15687 - VBS 247/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 233 258,00 EUR bez DPH Dodanie reformných učebníc pre základné a stredné školy s VJS a VJM II.
15068 - VBS 240/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 266 046,00 EUR s DPH Zabezpečenie a dodanie reformných učebníc HV,ON,M,B,MJ
14846 - VBS 236/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 732 198,00 EUR s DPH Zabezpečenie reedícií učebníc a pracovných zošitov pre ISCED 1,2 a 3
13534 - VBS 216/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 92 277,00 EUR bez DPH Tlač a dodanie odborných učebníc pre výučbu odborných predmetov pre stredné odborné školy
11145 - VBS 185/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 87 754,00 EUR bez DPH Dodanie učebníc pre základné a stredné školy
10692 - VBS 176/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 603 683,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc a pracovných zošitov pre ZŠ, ŠZŠ a SŠ
10582 - VBT 174/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 55 001,00 EUR bez DPH Nákup prepisov ucebníc do Braillovho písma a elektronických verzií ucebníc pre žiakov so zrakovým postihnutím
07723 - VBT 129/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 180 391,00 EUR bez DPH Nákup prvých vydaní učebníc a dotlače už vydaných učebníc
06280 - VBT 107/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 329 088,00 EUR s DPH Reedícia učebníc a pracovných zošitov pre ISCED 1
04270 - VBT 71/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 107 722,00 EUR bez DPH Nákup učebníc a pracovných zošitov pre prvé ročníky ZŠ
04220 - VBT 70/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 59 618,00 EUR bez DPH Nákup učebníc prírodovedy pre prvé ročníky ZŠ
04570 - VBT 76/2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 481 263,00 EUR s DPH Reedícia učebníc pre ZŠ, SŠ, ŠZŠ I.
09571 - VBS 221/2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 270 519,00 EUR bez DPH Dotlač - reedícia učebníc.
01787 - VBS 64/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 279 975,00 EUR bez DPH Reedícia učebníc pre potreby ZŠ A SŠ.
07301 - VUS 243/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 874 370,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
07301 - VUS 243/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 775,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
07301 - VUS 243/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 032 415,00 EUR s DPH Tlač učebníc (výroba, vydanie a tlač učebníc) - I. etapa a II. etapa.
04886 - VBS 139/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 236 146,00 EUR s DPH Dotlač - reedícia učebníc - 1. etapa
04886 - VBS 139/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 297 800,00 EUR s DPH Dotlač - reedícia učebníc - 1. etapa
06891 - VBT 210/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 141 565,00 EUR s DPH Učebnice cudzích jazykov pre základné a stredné školy

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
AMI Slovakia, spol. s r.o. Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35746823
ART PRINT spol. s r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 31737153
Artmedia New Europe s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35790334
ARTMEDIA, a.s. Pekná cesta 6, Bratislava, 83152, Slovenská republika 31397042
AVERT s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 31333915
BMC international, a.s. Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 47258861
Divadlo Aréna s. r. o. v likvidácii Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 44408129
DUO K.T., s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35788852
FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 31366368
G system services s. r. o. v likvidácii Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35970219
GG Golf a.s. Mazúrova 2, Skalica, 90987, Slovenská republika 35705353
GPN s.r.o. Partizánska 27, Bratislava, 81103, Slovenská republika 36713422
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35750791
GRAFOBAL GROUP development, a. s. Sasinková 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 44269340
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. Mazúrova 2, Skalica, 909 01, Slovenská republika 44006918
HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii Krížna 47, Bratislava, 81107, Slovenská republika 43994245
INTERCOM Development s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35866110
KARLOVESKÉ CENTRUM ZDRAVIA, s. r. o. v likvidácii Liščie údolie 57, Bratislava, 84104, Slovenská republika 36695971
KK - INVEST, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35722614
MASAN s.r.o. Fraňa Kráľa 16, Bratislava, 81105, Slovenská republika 35945028
MEDIA TRADE spol. s r.o Krížna 28, Bratislava, 81107, Slovenská republika 31333150
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika 35792281
MFK PETRŽALKA a. s. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35752157
Národný futbalový štadión, a.s. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 36664197
OLYMPIC a.s. v likvidácii Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 31444326
OMS, a.s. 419, Dojč, 906 02, Slovenská republika 34132333
PERAN GROUP, spol. s r.o. Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35784547
PLUS ART, a.s. Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika 35775742
POLYGRAF PRINT spol. s r.o. Čapajevova 44, Prešov, 08001, Slovenská republika 31733280
Royal Invest Consulting, a.s. Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika 31378048
SJ partners, s.r.o. Sasinkova 2575/4, Skalica, 90901, Slovenská republika 47434643
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. Viktora Tegelhoffa 4, Bratislava, 83104, Slovenská republika 35834579
SLOV COUPON, a.s. Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika 30842000
Správa vzdelávacích zariadení, s. r. o. v likvidácii Mazúrova 2, Skalica, 90987, Slovenská republika 35779837
TABACO - Print, spol. s r.o. Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104, Slovenská republika 35817488
VITALITA, s.r.o. Líščie údolie 57, Bratislava, 84231, Slovenská republika 31395112