SK|EN

napríklad Peter Žúbor alebo Milan Galko

JUDr. Zuzana Kovalová

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 387 484 040,90  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
575 564,66
2006
 
931 078,67
2007
 
229 038,04
2008
 
2 582 596,13
2009
 
9 030 354,00
2010
 
10 297 809,39
2011
 
6 378 561,33
2012
 
33 165 544,00
2013
 
104 709 620,17
2014
 
60 919 631,67
2015
 
128 858 706,50
2016
 
29 805 536,33
FIVA, s.r.o. v likvidácii 3 133 145,39 575 564,66 931 078,67 229 038,04 1 397 464,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likvidátor
MEDICAL GROUP SK a.s. 384 350 895,51 0,00 0,00 0,00 1 185 132,11 9 030 354,00 10 297 809,39 6 378 561,33 33 165 544,00 104 709 620,17 60 919 631,67 128 858 706,50 29 805 536,33
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


FIVA, s.r.o. v likvidácii
Pod zámkom 17, Slovenská Ľupča, 97613, Slovenská republika
IČO 31601316
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
03296 - VST
140/2007
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 6 900 000,00 SK bez DPH Dodávka priemyselnej soli.
11250 - VST
159/2005
Regionálna správa ciest Banská Bystrica 6 247 731,00 SK bez DPH Dodávka priemyselnej soli.
11627 - VST
164/2005
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 7 506 352,00 SK bez DPH Dodávka priemyselnej soli.
04734 - VST
199/2008
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 42 100 001,00 SKK bez DPH Dodávka priemyselnej soli.
12098 - VST
169/2005
REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST KOMÁRNO 3 585 378,00 SK bez DPH Dodávka chemického posypového materiálu pre Regionálnu správu a údržbu ciest
08793 - VST
186/2006
Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s. 3 747 059,00 SKK bez DPH Dodávka chemického posypového materiálu pre Regionálnu správu a údržbu ciest Komárno,
08505 - VST
173/2006
Banskobystrická regionálna správa ciest 7 771 681,00 SKK bez DPH Dodávka priemyselnej soli na posyp ciest.
08778 - VST
185/2006
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 8 211 636,00 SK bez DPH Dodávka priemyselnej soli.
10179 - VST
233/2006
Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 319 300,00 SK bez DPH Priemyselná soľ na posypávanie ciest.


MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 83104, Slovenská republika
IČO 31708030
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1907 - VZT
16/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 106 323,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD08
1909 - VZT
16/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 223 193,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD02
1904 - VZT
16/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 371,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD09
2962 - VST
25/2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 483,00 EUR s DPH Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM
2962 - VST
25/2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 543,00 EUR s DPH Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM
2880 - VZT
24/2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 775,00 EUR s DPH Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory
2962 - VST
25/2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 192,00 EUR s DPH Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM
829 - VZT
9/2016
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 27 093,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.. Predmet zákazky je rozdelený
1311 - VST
12/2016
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 530 496,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
1515 - VZT
13/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 103 200,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
1515 - VZT
13/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 82 725,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
1515 - VZT
13/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 64 738,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
1515 - VZT
13/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 157 211,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
1655 - VZT
14/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 975 313,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L03AX13
1654 - VZT
14/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 798,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD02
1661 - VZT
14/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 039 780,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
1664 - VZT
14/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 788 031,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC03
1751 - VZT
15/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 132 060,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
819 - VST
9/2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 431 975,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD02
24092 - VST
244/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 121 500,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD08
23209 - VST
233/2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 8 559,00 EUR s DPH Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory
20891 - VZT
207/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 224 292,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 31 504,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 562,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 20 439,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 492,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 69 268,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 5 317,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 602,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 75 992,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
12164 - VST
111/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 5 116,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
14410 - VZT
138/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 566 030,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
14225 - VZT
136/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 894 015,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC03
14202 - VST
136/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 528 240,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
11895 - VZT
108/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 476 956,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
11193 - VST
101/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 56 159 118,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
10735 - VST
98/2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 74 228,00 EUR bez DPH Lieky pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
13611 - VST
130/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31 150 823,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC03
7193 - VZT
66/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 786 714,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
7193 - VZT
66/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 387 414,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
7193 - VZT
66/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 602 447,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
7071 - VZT
65/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 280 093,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
7072 - VZT
65/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 650 584,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA04
4661 - VST
42/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 287 954,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD09
2928 - VZT
25/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 697 132,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
697 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 516,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD02
698 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 041 875,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L03AX13
695 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 462 913,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
696 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 529 016,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA04
690 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 474 651,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XX32
687 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 77 572,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B01AD11
689 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 440 115,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
688 - VZT
9/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 607 848,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupuny B02BD08
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 5 371,00 EUR bez DPH Liečivá
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 157,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 374,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
23728 - VZT
195/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 637,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
23728 - VZT
195/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 54,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
23728 - VZT
195/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 401,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 224,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
24896 - VST
202/2014
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 1 595 890,00 EUR s DPH Multidetektorový počítačový tomograf
23361 - VST
193/2014
Fakultná nemocnica Trenčín 1 305 200,00 EUR s DPH Diagnostické zobrazovacie zariadenia
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 953,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 11 574,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 407,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 120,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 981,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 086,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 26,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 648,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 55,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 4 502,00 EUR bez DPH Liečivá
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 86,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
24341 - VST
199/2014
Univerzitná nemocnica Martin 1 743 316,00 EUR bez DPH Dodávka zariadení pre RDG pracovisko
24344 - VST
199/2014
Záchranná služba Košice 298 774,00 EUR s DPH Liečivá
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 13 921,00 EUR bez DPH Liečivá
23728 - VZT
195/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 853,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 15,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 381,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 332,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 2 548,00 EUR bez DPH Liečivá
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 2 790,00 EUR bez DPH Liečivá
25326 - VZT
205/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 130,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
23906 - VZT
196/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 90,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 6 849,00 EUR bez DPH Liečivá
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 7 598,00 EUR bez DPH Liečivá
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 679,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 745,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 309,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 214,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
22123 - VST
184/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20 167 500,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L03AX13
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 409,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 564,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 344,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 878,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 606,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 942,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
22818 - VST
189/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 254 620,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia digitálneho mamografického prístroja
23896 - VST
196/2014
Univerzitná nemocnica Martin 2 827,00 EUR bez DPH Liečivá
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 284,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 641,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 262,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 187,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 592,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 712,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 026,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 308,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 960,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
23560 - VST
194/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 124,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI
22272 - VZT
185/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 478 950,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L03AX13
464 - VZT
9/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 710,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
13222 - VST
129/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 427 981,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD02
464 - VZT
9/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 463,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
464 - VZT
9/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 297,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
464 - VZT
9/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 27,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
464 - VZT
9/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 244,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
13713 - VST
151/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 94 500,00 EUR s DPH Mobilný rőntgenologický prístroj s C-ramenom
13105 - VZT
140/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 343 882,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA03
13102 - VZT
140/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 800 313,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XX32
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 295,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 614,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 375,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 729,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 148,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 257,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
20430 - VST
172/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 840,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č.
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 322,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 78,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 257,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15287 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 522,00 EUR s DPH Analgetika, imunosupresíva
15287 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 326,00 EUR s DPH Analgetika, imunosupresíva
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 234,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15287 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 009,00 EUR s DPH Analgetika, imunosupresíva
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 36,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 29,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 604,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 629,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 853,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15287 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 742,00 EUR s DPH Analgetika, imunosupresíva
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 899,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 736,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 498,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 758,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 433,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 586,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 269,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
15288 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 9 058,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
13981 - VZT
133/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 408,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
15287 - VZT
140/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 27,00 EUR s DPH Analgetika, imunosupresíva
11112 - VST
116/2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 130 900,00 EUR bez DPH Lieky 2
7661 - VZT
89/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 960,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
7661 - VZT
89/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 609,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
7032 - VST
84/2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 94 263,00 EUR s DPH Lieky a liečivá
7661 - VZT
89/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 118,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
7661 - VZT
89/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 897,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
10940 - VST
115/2014
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 141 675,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
7661 - VZT
89/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 490,00 EUR bez DPH Nákup liekov a liečiv
5829 - VST
74/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 53 510,00 EUR s DPH Lieky
5680 - VZT
73/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 790,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 519,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 47,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 614,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5502 - VST
72/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90 042,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. ANTACIDÁ, č. 2.
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 199,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5680 - VZT
73/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 772,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 187,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 706,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 254,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5502 - VST
72/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 370,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. ANTACIDÁ, č. 2.
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 417,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5680 - VZT
73/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 311,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
5680 - VZT
73/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 357,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 007,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 6 487,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5502 - VST
72/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 436,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. ANTACIDÁ, č. 2.
5829 - VST
74/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 238 323,00 EUR s DPH Lieky
5829 - VST
74/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 161,00 EUR s DPH Lieky
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 167,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
5845 - VZT
74/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 6 164,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
1873 - VZT
26/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 296,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
1873 - VZT
26/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 944,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
1873 - VZT
26/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 369,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
1726 - VZT
23/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 176 465,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01, časť. 1
1733 - VZT
23/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 389 616,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B01AD02
1873 - VZT
26/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 913,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
1728 - VZT
23/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 422 438,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01, časť 3
1731 - VZT
23/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 930,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B01AD11
1873 - VZT
26/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 065,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
1727 - VZT
23/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 960 005,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01, časť 2
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 11 151,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
1219 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 141 712,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
1217 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 355 979,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
1218 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 987 308,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XX32
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 278,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 487,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
1213 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 863 651,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny J06BB16
1214 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 724 993,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA03
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 145,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 003,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 899,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
1223 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 030 510,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD08
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 175,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 780,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 409,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 39,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
1216 - VZT
14/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 568 890,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA04
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 150,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
363 - VZT
8/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 263,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
113 - VZT
4/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 528 795,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny J06BB16
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 948,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
17211 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 108,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 18 343,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18489 - VST
222/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 113 020,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny J06BB16
18493 - VST
222/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54 122,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ
18493 - VST
222/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 145,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ
18493 - VST
222/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 989 599,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ
18493 - VST
222/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 43 880,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ
18493 - VST
222/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 177 104,00 EUR bez DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 102 654,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 57 076,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
17735 - VST
210/2013
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 405 082,00 EUR bez DPH Implantabilné prístroje pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
17211 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 951,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 886,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 600,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 038,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 527,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 882,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
17211 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 3 492,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
18175 - VST
217/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 895,00 EUR s DPH Nákup liekov a liečiv
17211 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4 255,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
17211 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 074,00 EUR s DPH Analgetiká, imunosupresíva
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 65,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 123,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 739,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 337,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 853,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 137,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 8 351,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 30 271,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 5 534,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 560,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 059,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 7 083,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 142,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 7 829,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 65 961,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 8 048,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 13 900,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 327,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 7 234,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16427 - VST
197/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 206,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 104,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 580,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 333,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16427 - VST
197/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 37 372,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM
16054 - VST
191/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 506,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 709,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
16813 - VZT
201/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 256,00 EUR s DPH Psycholeptiká, kardiaká
13002 - VZT
139/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 998 779,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA04
13820 - VST
153/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 428,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin : č. 1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č.
13820 - VST
153/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 210,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin : č. 1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č.
12999 - VZT
139/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 666 137,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
14162 - VST
159/2013
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 28 647,00 EUR bez DPH Antimykotiká 2013
13001 - VZT
139/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 374 672,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
13818 - VST
153/2013
Záchranná služba Košice 199 999,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Záchrannej služby Košice
13820 - VST
153/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 247,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin : č. 1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č.
13822 - VST
153/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 354 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
13820 - VST
153/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 788,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin : č. 1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č.
14150 - VST
159/2013
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15 670,00 EUR bez DPH Antibiotiká
13820 - VST
153/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 409,00 EUR s DPH Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin : č. 1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č.
13593 - VST
148/2013
Národný onkologický ústav 13 954 786,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby Národného onkologického ústavu
13598 - VZT
148/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 395 931,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD08
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 607 379,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 146 469,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 914 269,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 899 089,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6886 - VST
86/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 094 751,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC06
6887 - VST
86/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 504 913,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L02BA03
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 176 418,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 97 990,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
9525 - VST
118/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 371 608,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA03
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 23 470,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6889 - VST
86/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 172 383,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XX32
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 6 855,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
6888 - VST
86/2013
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9 530,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2012
8515 - VST
108/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 137 780,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny S01LA04
8514 - VST
108/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 28 713 255,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L01XC07
6216 - VST
78/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 969,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupín : č. 1. IMMUNOPREPARÁTA; č. 2. ANTICOAGULANCIA; č. 3. BRONCHODILATANCIA;
6216 - VST
78/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 539,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupín : č. 1. IMMUNOPREPARÁTA; č. 2. ANTICOAGULANCIA; č. 3. BRONCHODILATANCIA;
5911 - VZT
75/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 3 050,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
6216 - VST
78/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 221,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupín : č. 1. IMMUNOPREPARÁTA; č. 2. ANTICOAGULANCIA; č. 3. BRONCHODILATANCIA;
6216 - VST
78/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 510,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupín : č. 1. IMMUNOPREPARÁTA; č. 2. ANTICOAGULANCIA; č. 3. BRONCHODILATANCIA;
5911 - VZT
75/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 735,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
6216 - VST
78/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 253,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupín : č. 1. IMMUNOPREPARÁTA; č. 2. ANTICOAGULANCIA; č. 3. BRONCHODILATANCIA;
3213 - VST
41/2013
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 160 610,00 EUR bez DPH Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu
3014 - VST
39/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 90 181,00 EUR bez DPH Diagnostické reagencie
3014 - VST
39/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 96 084,00 EUR bez DPH Diagnostické reagencie
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 440,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 882,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 530,00 EUR s DPH Lieky
431 - VZT
7/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4 248,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov
15237 - VST
242/2012
Univerzitná nemocnica Martin 20 244,00 EUR bez DPH Antiinfektíva pre parenterálne a p.o. podanie.
431 - VZT
7/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 709,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 231,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 261,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 477,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 306,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 863,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 713,00 EUR s DPH Lieky
431 - VZT
7/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 91,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 900,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 466,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 97 967,00 EUR s DPH Lieky
431 - VZT
7/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 31,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov
15237 - VST
242/2012
Univerzitná nemocnica Martin 1 860,00 EUR bez DPH Antiinfektíva pre parenterálne a p.o. podanie.
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 547,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 656,00 EUR s DPH Lieky
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 815,00 EUR s DPH Lieky
15237 - VST
242/2012
Univerzitná nemocnica Martin 19 631,00 EUR bez DPH Antiinfektíva pre parenterálne a p.o. podanie.
408 - VST
7/2013
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 93 599,00 EUR s DPH Lieky
13355 - VST
214/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 195,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupin : č. 1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ
13355 - VST
214/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 107,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupin : č. 1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ
13980 - VZT
222/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 224,00 EUR s DPH Kúpa LIEKOV: Skupina č. 1. ANTYCIDÁ; Skupina č. 2. ANESTETIKÁ; Skupina č. 3.
13980 - VZT
222/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 444,00 EUR s DPH Kúpa LIEKOV: Skupina č. 1. ANTYCIDÁ; Skupina č. 2. ANESTETIKÁ; Skupina č. 3.
13355 - VST
214/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 444,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupin : č. 1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ
13980 - VZT
222/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 195,00 EUR s DPH Kúpa LIEKOV: Skupina č. 1. ANTYCIDÁ; Skupina č. 2. ANESTETIKÁ; Skupina č. 3.
13980 - VZT
222/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 107,00 EUR s DPH Kúpa LIEKOV: Skupina č. 1. ANTYCIDÁ; Skupina č. 2. ANESTETIKÁ; Skupina č. 3.
13355 - VST
214/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 224,00 EUR s DPH LIEKY indikačných skupin : č. 1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ
11890 - VZT
196/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 185,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12241 - VST
200/2012
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 8 074,00 EUR s DPH LIEKY pre SÚSCCH, a.s.
10991 - VST
183/2012
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199 500,00 EUR bez DPH Echokardiografický prístroj vrátane príslušenstva.
12380 - VZT
201/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 136,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
12241 - VST
200/2012
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 2 842,00 EUR s DPH LIEKY pre SÚSCCH, a.s.
12380 - VZT
201/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 91,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
12380 - VZT
201/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 5 128,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
12241 - VST
200/2012
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 22 581,00 EUR s DPH LIEKY pre SÚSCCH, a.s.
11481 - VST
189/2012
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 749,00 EUR bez DPH Lieky 2012 II
12241 - VST
200/2012
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 87 552,00 EUR s DPH LIEKY pre SÚSCCH, a.s.
11890 - VZT
196/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 791 886,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11890 - VZT
196/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 602,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
08184 - VZT
135/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 107,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
09937 - VST
162/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 185,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
09937 - VST
162/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 791 886,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
09937 - VST
162/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 602,00 EUR s DPH CYTOSTATIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
08184 - VZT
135/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 137,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
08880 - VST
144/2012
Záchranná služba Košice 44 560,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Záchrannej služby Košice
08184 - VZT
135/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 45,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
05473 - VST
93/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 761,00 EUR bez DPH Antitrombotické činidlá
06773 - VST
115/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 813,00 EUR bez DPH Antibiotiká
05473 - VST
93/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44 332,00 EUR bez DPH Antitrombotické činidlá
06319 - VST
108/2012
Nemocnica Poprad, a. s. 34 861,00 EUR bez DPH Anestetiká.
06774 - VST
115/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 25 063,00 EUR bez DPH Antimykotiká
05727 - VST
97/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 048 663,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny L03AX13
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 974,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 198,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03364 - VST
57/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 558 476,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B01AD02
04169 - VST
69/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 11 980,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
04169 - VST
69/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 994,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90 281,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
04169 - VST
69/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 17 092,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 279,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 600,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 036,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 217,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
04169 - VST
69/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 8 279,00 EUR s DPH Lieky pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 59 639,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 740,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 83 135,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
03762 - VST
63/2012
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 729,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
02369 - VST
43/2012
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 349 702,00 EUR bez DPH Diagnostické reagencie pre biochemické a imunochemické vyšetrenia.
03092 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 689 999,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
03092 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 572 599,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
03092 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 839 310,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
03091 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 269 372,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B02BD08
03089 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 415 464,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny B01AD11
03092 - VST
53/2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 760 062,00 EUR bez DPH Lieky ATC skupiny H01AC01
02794 - VST
49/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 995,00 EUR bez DPH Lieky na obštrukčnú chorobu pľúc
10514 - VZT
236/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 361,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
10514 - VZT
236/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 38 819,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
10514 - VZT
236/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 38 456,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 748,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 107,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 697,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 182,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 626,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 645,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00463 - VST
10/2012
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 111,00 EUR s DPH Dodávka liekov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
09906 - VST
226/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 38 819,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
09906 - VST
226/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 38 456,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 582,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 727,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 135,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 695,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 945,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 59 273,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 82 727,00 EUR bez DPH Lieky
10260 - VST
232/2011
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 148 708,00 EUR bez DPH Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov obchodnej spoločnosti Východoslovenský onkologický ústav, a.s..
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 955,00 EUR bez DPH Lieky
09906 - VST
226/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 361,00 EUR s DPH Dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 682,00 EUR bez DPH Lieky
10034 - VST
228/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 107 620,00 EUR bez DPH Lieky
10348 - VST
233/2011
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 600,00 EUR bez DPH Dodávka liekov
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 230 771,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 23 624,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 51 645,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
05829 - VST
148/2011
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 200,00 EUR bez DPH Lieky 2011
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 173 570,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 99 202,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
05829 - VST
148/2011
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 65 864,00 EUR bez DPH Lieky 2011
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 47 065,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 31 946,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 40 026,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 39 779,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 30 011,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
05829 - VST
148/2011
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 44 226,00 EUR bez DPH Lieky 2011
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 42 666,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 31 759,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
05829 - VST
148/2011
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 59 874,00 EUR bez DPH Lieky 2011
00035 - VST
4/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 48 522,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Nemocničnej lekárne Fakultnej nemocnice Trnava.
00892 - VST
29/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 111,00 EUR bez DPH Dodávka liekov.
00892 - VST
29/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 14 607,00 EUR bez DPH Dodávka liekov.
00892 - VST
29/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 201 036,00 EUR bez DPH Dodávka liekov.
01139 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 40 235,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - krv a krvotvorné orgány.
01138 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 276 415,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - muskuloskeletárny systém.
00892 - VST
29/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 52 889,00 EUR bez DPH Dodávka liekov.
01567 - VST
56/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 283 577,00 EUR bez DPH Dodávky cytostatík, heparínu a nízkomolekulárnych heparínov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta,
01567 - VST
56/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 231 559,00 EUR bez DPH Dodávky cytostatík, heparínu a nízkomolekulárnych heparínov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta,
01567 - VST
56/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 377,00 EUR bez DPH Dodávky cytostatík, heparínu a nízkomolekulárnych heparínov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta,
01567 - VST
56/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 504,00 EUR bez DPH Dodávky cytostatík, heparínu a nízkomolekulárnych heparínov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta,
01141 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 181 058,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - antineoplastiká a imunomodulátory.
01141 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 281 645,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - antineoplastiká a imunomodulátory.
01142 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 168 987,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - antiinfektíva na systémové
01142 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 482 821,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - antiinfektíva na systémové
01141 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 965 641,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - antineoplastiká a imunomodulátory.
01141 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 066 229,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - antineoplastiká a imunomodulátory.
01142 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 185 081,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - antiinfektíva na systémové
01142 - VST
40/2009
Univerzitná nemocnica Bratislava 266 758,00 EUR bez DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - antiinfektíva na systémové
00892 - VST
29/2009
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 32 105,00 EUR bez DPH Dodávka liekov.
02190 - VST
77/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 10 080,00 EUR bez DPH Kortikosteroidy na systémové použitie.
02190 - VST
77/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 63 480,00 EUR bez DPH Kortikosteroidy na systémové použitie.
03028 - VST
106/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 177 261,00 EUR bez DPH Antitrombotické činidlá.
03028 - VST
106/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 44 372,00 EUR bez DPH Antitrombotické činidlá.
02494 - VST
87/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61 627,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Ústavnej lekárne Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
02494 - VST
87/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 189 635,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Ústavnej lekárne Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
02494 - VST
87/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 863 813,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby Ústavnej lekárne Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
04412 - VST
187/2008
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 17 762 268,00 SKK bez DPH Dodávka liekov.
04623 - VST
196/2008
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 11 660 331,00 SKK bez DPH Cytostatiká.
05326 - VST
219/2008
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 6 280 691,00 SKK bez DPH Imunomodulátory.
05060 - VST
177/2009
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 306 655,00 EUR bez DPH Antitrombotiká.
05568 - VST
195/2009
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 380 505,00 EUR bez DPH Antibakteriálne látky na systémové použitie.
05569 - VST
195/2009
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 288 915,00 EUR bez DPH Antihemoragiká (hemostatiká).
05059 - VST
177/2009
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 012,00 EUR bez DPH Anestetiká.
00110 - VZT
6/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 205,00 EUR bez DPH Antitrombotiká - IV. štvrťrok 2009
00104 - VZT
6/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 697,00 EUR bez DPH Kardiaká - IV. štvrťrok 2009
06891 - VST
232/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 28 635,00 EUR bez DPH Antiemetiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00112 - VZT
6/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 405,00 EUR bez DPH Antihemoragiká (hemostatiká) - IV. štvrťrok 2009
06891 - VST
232/2009
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 155 394,00 EUR bez DPH Antiemetiká pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
00111 - VZT
6/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 932,00 EUR bez DPH Antibakteriálne látky na systémové použitie - IV. štvrťrok 2009
00109 - VZT
6/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 544,00 EUR bez DPH Anestetiká - IV. štvrťrok 2009
05935 - VST
204/2009
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 587 749,00 EUR bez DPH Kardiaká.
01671 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 64 810,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01484 - VST
38/2010
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 304 000,00 EUR bez DPH Dodávka liekov 2009
01673 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 355,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
01674 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 9 772,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
01672 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 71 442,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01138 - VZT
27/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 146 628,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01674 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 51 864,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
01138 - VZT
27/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 27 679,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01138 - VZT
27/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 39 592,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01444 - VST
36/2010
Univerzitná nemocnica Martin 16 418,00 EUR bez DPH Imunostimulanciá - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
01672 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 22 886,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01672 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 392,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01672 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 62 005,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01670 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 14 186,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01671 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 38 442,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01670 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 37 113,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01444 - VST
36/2010
Univerzitná nemocnica Martin 25 895,00 EUR bez DPH Imunostimulanciá - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
01176 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 191 858,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01175 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 16 386,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01175 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 26 346,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01175 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 109 315,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01671 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 50 223,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01670 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 13 760,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
00461 - VST
12/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 140 819,00 EUR s DPH Oxygenátory vrátane hadicových setov
01671 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 28 960,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01670 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 35 432,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01176 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 112 158,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01176 - VZT
28/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 002,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
01531 - VZT
40/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 29 740,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
01529 - VZT
40/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 19 104,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
01530 - VZT
40/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 37 640,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
01671 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 103,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01672 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 36 808,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
01444 - VST
36/2010
Univerzitná nemocnica Martin 69 336,00 EUR bez DPH Imunostimulanciá - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
01444 - VST
36/2010
Univerzitná nemocnica Martin 43 800,00 EUR bez DPH Imunostimulanciá - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
01703 - VZT
45/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 121,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
01670 - VZT
44/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 177,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
03254 - VZT
90/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 035,00 EUR bez DPH Kardiaká - I. štvrťrok 2010
02303 - VZT
63/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 073,00 EUR bez DPH Antihemoragiká (hemostatiká) - I. štvrťrok 2010
02028 - VZT
57/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 236,00 EUR bez DPH Antitrombotiká - I. štvrťrok 2010
02030 - VZT
57/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 354,00 EUR bez DPH Anestetiká - I. štvrťrok 2010
02302 - VZT
63/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 53 112,00 EUR bez DPH Antibakteriálne látky na systémové použitie - I. štvrťrok 2010
04616 - VZT
133/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 42 443,00 EUR bez DPH Anestetiká - II. štvrťrok 2010
04617 - VZT
133/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 655,00 EUR bez DPH Antitrombotiká - II. štvrťrok 2010
03990 - VST
115/2010
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 19 916,00 EUR bez DPH Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu.
03990 - VST
115/2010
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 664 017,00 EUR bez DPH Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu.
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 1 505,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 720,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 2 215,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 20 520,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 437,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 74 497,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 457 171,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 412,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 5 538,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 19 065,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 615 349,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 537,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 1 289,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 16 266,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
05878 - VST
177/2010
Záchranná služba Košice 49 304,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Záchrannej služby Košice.
05878 - VST
177/2010
Záchranná služba Košice 36 698,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Záchrannej služby Košice.
05878 - VST
177/2010
Záchranná služba Košice 107,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Záchrannej služby Košice.
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 9 904,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 1 474,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 920,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06885 - VST
210/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 546 960,00 EUR bez DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 997,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
06530 - VST
199/2010
Univerzitná nemocnica Martin 2 881,00 EUR bez DPH Dodávka liečiv - Látky ničiace baktérie na systémové použitie
07923 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 8 745,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
07924 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 38 615,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
07926 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 27 136,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07926 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 648,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07926 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 634,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07926 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 79 635,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07926 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 95 104,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07924 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 417,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
07925 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 13 173,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07925 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 222,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07925 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 70 345,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07925 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 187,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07925 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 48 025,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07447 - VST
226/2010
Žilinský samosprávny kraj 148 484,00 EUR bez DPH Nákup kontrastných látok pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
00697 - VST
18/2011
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 272 218,00 EUR bez DPH Kontrastné látky
07921 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 48 025,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07921 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 187,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07958 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 30 166,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
07963 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 166 427,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07963 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 151 960,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07963 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 281,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07953 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 23 478,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07953 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 408,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07953 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 8 669,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07953 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 16 108,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
07956 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 25 108,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
07957 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 30 317,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny M - Muskuloskeletárny systém
07963 - VZT
239/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 16 121,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
08008 - VZT
240/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 18 603,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
08008 - VZT
240/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 53 567,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
08008 - VZT
240/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 320,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny L - Antineoplastiká a imunomodulátory
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 888,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 487,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 425 414,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 444 221,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 395,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
07294 - VST
222/2010
Univerzitná nemocnica Martin 53 165,00 EUR bez DPH Cytostatiká
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 400 722,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
07447 - VST
226/2010
Žilinský samosprávny kraj 8 055,00 EUR bez DPH Nákup kontrastných látok pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
07294 - VST
222/2010
Univerzitná nemocnica Martin 2 641,00 EUR bez DPH Cytostatiká
07922 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 62 704,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
07827 - VST
236/2010
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 4 538,00 EUR bez DPH Antitrombotické činidlá
07922 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 13 992,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
07921 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 13 173,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07921 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 222,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07921 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 70 345,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny J - Antiinfektíva na systémové
07923 - VZT
238/2010
Univerzitná nemocnica Bratislava 46 589,00 EUR s DPH Dodávka liekov z ATC skupiny B - Krv a krvotvorné orgány
08079 - VZT
242/2010
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 173,00 EUR s DPH Lieky a liečivá pre potreby VÚSCH, a.s., Košice
01258 - VST
35/2011
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 4 665,00 EUR bez DPH Dodávka kontrastnej látky
01258 - VST
35/2011
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 10 661,00 EUR bez DPH Dodávka kontrastnej látky
01321 - VST
37/2011
Nemocnica Poprad, a. s. 21 544,00 EUR bez DPH Kontrastné látky
03925 - VST
104/2011
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 512 011,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.
04737 - VST
122/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 001,00 EUR bez DPH ANESTETIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
03806 - VST
101/2011
Národný onkologický ústav 4 733 469,00 EUR bez DPH Lieky pre potreby Národného onkologického ústavu.
05318 - VST
137/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 529,00 EUR bez DPH ANTIMYKOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
04460 - VST
116/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 257,00 EUR bez DPH ANTACIDÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská BystricaVýpis spoločností bez obstarávaní


AU REX TRADE, s.r.o. v likvidácii
Kynceľová 2, Banská Bystrica, 97411, Slovenská republika, IČO 31601332