Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Peter Kováč

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Hrobákova 24, Bratislava, 85102, Slovenská republika

430 482 555,12 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 36855642
Mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo námestie 25/24 00010448
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393 37910337
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Združenie miest a obcí Spiša Kostolná 20/12 35552981
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28 36513458
Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 1341/50 00691721
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43 36603350
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE Záhradná 11/13 35675926
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Združenie miest a obcí myjavského regiónu M. R. Štefánika 560/4 35593032
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Regionálne združenie obcí Košice - okolie Osloboditeľov 22 42101115
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 31826385
Mesto Nová Baňa Námestie Slobody 1 00320897
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Obec Orechová Potôň Orechová Potôň 281 00305669
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Tulčícka 271/2 42231779
Mesto Pezinok Radničné nám. 7 00305022
Poliklinika Tehelná, a.s. Tehelná 26 35914416
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) Obecný úrad Poproč 35567716
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L.Svobodu 4 37957937
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Kostolná 1 42120861
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Združenie obcí Mikroregión Hornád Obecný úrad 31965041
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1 00311162
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Mesto Gelnica Banícke námestie 4 00329061
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 00304557
Obec Chtelnica Nám. 1. mája 495/52 00312584
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Čsl. armády 234/139 00606987
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Svätoplukova 3 17330190
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Betliarska cesta 18 00695327
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Pod Vinbargom 3 36155993
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 00610411
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik Sládkovičova 3/311 00165476
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48 00163023
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22 42001315
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Bratislavská cesta 122 42157005
Psychiatrická nemocnica Hronovce Dr. J. Zelenyáka 65 00607266
Centrum sociálnych služieb - Jesienka Staromyjavská 77 00596264
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") Matice slovenskej 16 00160750
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 37971832
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27 00682420
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Obrancov mieru 3 37886851
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav Dolný Smokovec 37886479
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) Žltá 319/25 00648710
Mesto Piešťany Nám. SNP 3 00612031
BIONERGY, a. s. Prešovská 48 45322317
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Detský domov Žitavce Hlavná 102 00181391
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Watsonova 45 00111643
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné Štefánikova 28 17078393
Obec Rohožník Školské námestie 406 00309923
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) Slávnica 68 00632406
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Záhorie 00800902
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 17055211
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 36545082
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR Pivonková 6 00735639
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32 00735809
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Špitálska 2 44927380

Zoznam tendrov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika   IČO 35815256

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3365 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
205 - VST 4/2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 860,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017
2011 - VST 17/2016 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 173 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
1765 - VZT 15/2016 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
1761 - VZT 15/2016 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
2015 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 160 450,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
2034 - VZT 17/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2307 - VST 19/2016 Združenie miest a obcí Spiša 304 065,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
983 - VZT 10/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
24963 - VST 252/2015 Nemocnica Poprad, a. s. 374 635,00 EUR bez DPH Zemný plyn
24962 - VST 252/2015 Obec Smižany 199 554,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu pre rok 2016
25200 - VST 253/2015 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 991,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
25202 - VST 253/2015 Technická univerzita v Košiciach 19,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
24477 - VST 248/2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016
25787 - VST 257/2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
25790 - VST 257/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 578,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie
283 - VST 5/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016
284 - VST 5/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 019,00 EUR bez DPH „Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a
22352 - VST 222/2015 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 60 008,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22645 - VZT 225/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 51 850,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
12165 - VST 111/2015 Fakultná nemocnica Nitra 30,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
15536 - VST 148/2015 Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE 321 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
12413 - VST 114/2015 Univerzitná nemocnica Martin 664 878,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
23132 - VST 232/2015 Ekonomická univerzita v Bratislave 734 452,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
17022 - VZT 162/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
21465 - VZT 212/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 66 403,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
21164 - VZT 209/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 608,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20897 - VZT 207/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 714,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
21770 - VZT 215/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
16837 - VZT 160/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 64 668,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
16312 - VZT 155/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
18333 - VST 176/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 70 157,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
18333 - VST 176/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 71 980,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
20073 - VST 198/2015 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 081,00 EUR s DPH Zemný plyn
14788 - VZT 141/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 41 154,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
14292 - VZT 137/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
10743 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 95 715,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
10347 - VZT 95/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
8534 - VZT 77/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 607,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
9045 - VZT 82/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
7477 - VST 68/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
6879 - VST 63/2015 Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
3767 - VST 34/2015 Mesto Komárno 507 672,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno
6706 - VST 61/2015 Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 587,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
8267 - VZT 75/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 344 126,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
3030 - VZT 26/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 85 293,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
3781 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
864 - VST 10/2015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 173 799,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
3778 - VZT 34/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 854,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 905,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
419 - VST 7/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
419 - VST 7/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 309 710,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
31270 - VST 250/2014 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
30311 - VST 244/2014 Mesto Nová Baňa 245 819,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
5 - VST 1/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 241 667,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu.
29494 - VST 239/2014 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 823,00 EUR bez DPH Zemný plyn
30454 - VST 245/2014 Obec Orechová Potôň 507 363,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
30454 - VST 245/2014 Obec Orechová Potôň 124 632,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
554 - VST 8/2015 Slovenská pošta, a.s. 4 771 687,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
30740 - VST 247/2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015
566 - VZT 8/2015 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
28450 - VST 230/2014 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 233 510,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
28101 - VBT 227/2014 Univerzitná nemocnica Martin 206 897,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa
29953 - VST 242/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
26056 - VZT 210/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 60 751,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
30311 - VST 244/2014 Mesto Nová Baňa 1 300 256,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
28453 - VST 230/2014 Mesto Pezinok 341 600,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu.
26626 - VST 214/2014 Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
28687 - VST 232/2014 Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 068,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
23021 - VST 191/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 800 362,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
02000 - VBT 56/2010 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 242 820,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
17505 - VST 153/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 352,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018
2259 - VZT 35/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 81 507,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
2154 - VST 32/2014 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 363 740,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
7573 - VST 95/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 54 401,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
15756 - VST 185/2013 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 266 539,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
01682 - VBT 49/2011 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
13230 - VZT 129/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 33 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
7386 - VST 87/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 239 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
10195 - VST 110/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 172 333,00 EUR s DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014
13547 - VST 131/2014 Mesto Prievidza 160 629,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za
5830 - VST 74/2014 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 599,00 EUR s DPH Zemný plyn
6036 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 289 091,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
4704 - VST 66/2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 483 726,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
1813 - VST 25/2014 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 890 820,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
4977 - VST 68/2014 Obec Smižany 460 826,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
2014 - VZT 29/2014 Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
1467 - VST 17/2014 Združenie obcí Mikroregión Hornád 38 063,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre obce regionálneho združenia Hornád
562 - VST 10/2014 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 587 157,00 EUR s DPH Zemný plyn 2013
1392 - VST 16/2014 Mesto Topoľčany 350 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
794 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 31 398,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
1392 - VST 16/2014 Mesto Topoľčany 940 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
20069 - VST 251/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 127 729,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
19927 - VST 249/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 954 415,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre nemocnice UNB Bratislava
20184 - VST 252/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 000,00 EUR s DPH Dodávka zmeného plynu
19309 - VST 237/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 341 546,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
19529 - VST 241/2013 Mesto Gelnica 95 868,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
19535 - VST 241/2013 Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
109 - VBT 4/2014 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 371 200,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
20186 - VST 252/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 958 768,00 EUR bez DPH Elektrická energia a zemný plyn
20300 - VST 253/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 827 940,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre ZSSK, vrátane jeho prepravy a distribúcie
19766 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
20064 - VST 251/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 631 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014
19719 - VST 245/2013 Mestská časť Bratislava - Rača 174 106,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
18386 - VST 221/2013 Obec Chtelnica 1 018 176,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO713
18483 - VST 222/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 2 474 500,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
18542 - VST 223/2013 Sociálna poisťovňa 1 277 571,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
13100 - VZT 140/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 163 328,00 EUR s DPH Zmený plyn
14697 - VST 167/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 424 400,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
13909 - VST 155/2013 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 181 430,00 EUR s DPH Zemný Plyn
11839 - VST 130/2013 Slovenská národná knižnica 57 197,00 EUR s DPH Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
7081 - VZT 88/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 98 135,00 EUR bez DPH Zemný plyn
9084 - VST 113/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91 859,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre MŽP SR
5104 - VST 66/2013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 134 756,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu“
3886 - VST 51/2013 Nemocnica svätého Michala, a. s. 528 960,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
1427 - VBT 21/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 1 449 360,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
635 - VST 11/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 761 029,00 EUR bez DPH Zemný plyn
536 - VST 10/2013 Katolícka univerzita v Ružomberku 98 804,00 EUR bez DPH Dodávky zemného plynu pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
638 - VST 11/2013 SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 132 984,00 EUR s DPH Dodávka plynu
639 - VST 11/2013 Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 43 084,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
62 - VST 2/2013 Nemocnica Poprad, a. s. 697 908,00 EUR bez DPH Zemný plyn
486 - VST 9/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 740 207,00 EUR bez DPH "Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
15257 - VST 242/2012 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506 146,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
15675 - VST 247/2012 Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 112 952,00 EUR bez DPH Nákup elektriny a zemného plynu
15240 - VST 242/2012 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 530 422,00 EUR bez DPH Zemný plyn
412 - VST 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 134 368,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15256 - VST 242/2012 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 542 108,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15150 - VSS 241/2012 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 61 057,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
241 - VST 5/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 530 208,00 EUR s DPH Zemný plyn
483 - VST 9/2013 Národné lesnícke centrum 31,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre NLC vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
240 - VST 5/2013 Prešovská univerzita v Prešove 666 104,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove
15144 - VST 241/2012 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 910 330,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu - CVO
15385 - VST 243/2012 Psychiatrická nemocnica Hronovce 123 603,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce na rok 2013
412 - VST 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 326,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
420 - VBT 7/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 545 400,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
166 - VST 4/2013 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 47 516,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
15142 - VST 241/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 566 106,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na roky 2013 a 2014
15238 - VST 242/2012 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") 162 130,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2013 – CVO2
15371 - VST 243/2012 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 93 809,00 EUR bez DPH Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor n.o. vrátane prevzatia záruky za
487 - VST 9/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 762 913,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14924 - VST 237/2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 70 890,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre SZRB
14235 - VST 226/2012 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 139 607,00 EUR s DPH Zemný plyn
14835 - VST 236/2012 Poliklinika Tehelná, a.s. 97 500,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre Poliklinika Tehelná, a.s.
14702 - VST 234/2012 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav 154 873,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
14762 - VST 235/2012 Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 72 999,00 EUR bez DPH nákup zemného plynu
14616 - VST 232/2012 Mesto Piešťany 49 394,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14930 - VST 237/2012 BIONERGY, a. s. 836 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribučných služieb
10573 - VST 174/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 63 468,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK
07941 - VST 132/2012 Detský domov Žitavce 43 869,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
07070 - VST 120/2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 266 667,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UPJŠ v Košiciach
01801 - VST 33/2012 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 153 815,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
01345 - VBT 25/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 450 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)
02315 - VST 42/2012 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 168 116,00 EUR bez DPH DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV
00360 - VST 8/2012 Mesto Poprad 173 032,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2012
00772 - VST 14/2012 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 595,00 EUR bez DPH Plyn pre potreby Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
00127 - VBT 3/2012 Slovenská pošta, a.s. 558 000,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
10857 - VBT 242/2011 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 42 306,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
11297 - VST 249/2011 Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 357,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre PNH na rok 2012
11086 - VST 246/2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
00362 - VST 8/2012 Obec Rohožník 109 244,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
00224 - VST 5/2012 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 405 999,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na vykurovanie pre Kanceláriu NR SR.
00079 - VST 2/2012 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) 77 450,00 EUR s DPH Nákup plynu
10802 - VST 241/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 128 467,00 EUR s DPH Zemný plyn
09408 - VST 219/2011 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 140 497,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou
09835 - VST 225/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 199,00 EUR bez DPH Zemný plyn
00793 - VBT 25/2009 Stredná odborná škola dopravná 114 270,00 EUR bez DPH Dodávka plynu.
02520 - VBT 88/2009 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 485 362,00 EUR bez DPH RKBZ - dodávka stlačeného zemného plynu.
01503-VBP 24/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 766 100,00 SK bez DPH Rekonštrukcia plynovodov a prípojok.
05760 - VBT 89/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 11 623 200,00 SK bez DPH Dodávka komponentov potrebných na prestavbu pohonu autobusov KAROSA na CNG.
00879 - VBT 12/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 260 504,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
00880 - VBT 12/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 067,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
02813 - VBT 37/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 515 605,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
03358 - VBT 49/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 829 037,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
03357 - VBT 49/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
04185 - VBT 62/2006 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 104 000,00 SK bez DPH Zriadenie odberného miesta v novopostavenom objekte TWR Košice - dodávka plynu.
12122 - VBT 169/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 8 469 140,00 SK bez DPH Komponenty na prestavbu autobusov na CNG.
12877 - VBT 180/2005 ARRIVA NITRA a.s. 700 000,00 SK bez DPH Ojazdený kĺbový autobus Karosa C 943.1944.
05030 - VBS 77/2006 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 848 192,00 SK bez DPH Servis pre 5 scada systémov TG8000.
06881 - VBT 123/2006 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 7 518 257,00 SK bez DPH Dodávka plynu do záchytného tábora v Humennom.
07575 - VST 246/2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 400 000,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu.
06919 - VST 233/2009 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 121 265,00 EUR s DPH Zemný plyn.
01255 - VST 31/2010 Nemocnica Poprad, a. s. 55 603 781,00 EUR s DPH Zemný plyn
05303 - VST 153/2010 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 436 818,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00313 - VST 10/2011 Nemocnica Poprad, a. s. 622 746,00 EUR s DPH Zemný plyn
07406 - VST 225/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 126 664,00 EUR s DPH Zemný plyn
08273 - VBT 245/2010 Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 041,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu naftového pre objekty Psychiatrickej nemocnice Hronovce
00579 - VST 14/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 212,00 EUR s DPH Zemný plyn
03735 - VST 99/2011 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 192 972,00 EUR bez DPH Zemný plyn

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
GALANTATERM spol. s r.o. Vodárenská ul. č. 1608/1, Galanta, 92401, Slovenská republika 34125566
InterKVET, s.r.o. v likvidácii Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika 35776935