Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ralf Keil

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Kirchstrasse, 17, D-64385, Reichelsheim, Spolková republika Nemecko

127 788 473,00 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141

Zoznam tendrov

SPIE Elektrovod, a. s.   Prievozská 4C, Bratislava 26, 82466, Slovenská republika   IČO 36863513

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18025 - VUP 171/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV
5387 - VUP 71/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 89 945 068,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"
4341 - VSS 62/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 160 000,00 EUR bez DPH Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: "Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404
4129 - VUS 60/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 195 000,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany“
10002 - VUP 123/2013 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 751 200,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Transformácia 400/110 kV Voľa“
14112 - VSS 224/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 644 124,00 EUR bez DPH Oprava pohonov odpojovačov v ESt Bošáca.
14557 - VSS 231/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 498 900,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
02320 - VSS 42/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 4 944 181,00 EUR bez DPH Údržba elektrických staníc (ESt) 400 kV a 220 kV.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.