SK|EN

napríklad Daniel Kvocera alebo Radoslava Sláviková Geržová

Ralf Keil

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 127 788 473,00  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2012
 
6 087 205,00
2013
 
24 751 200,00
2014
 
93 300 068,00
2015
 
3 650 000,00
SAG Elektrovod, a. s. 127 788 473,00 6 087 205,00 24 751 200,00 93 300 068,00 3 650 000,00
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


SAG Elektrovod, a. s.
Prievozská 4C, Bratislava 26, 82466, Slovenská republika
IČO 36863513
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18025 - VUP
171/2015
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV
5387 - VUP
71/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 89 945 068,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"
4341 - VSS
62/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 160 000,00 EUR bez DPH Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: "Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404
4129 - VUS
60/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 195 000,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany“
10002 - VUP
123/2013
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 751 200,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Transformácia 400/110 kV Voľa“
14557 - VSS
231/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 498 900,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
14112 - VSS
224/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 644 124,00 EUR bez DPH Oprava pohonov odpojovačov v ESt Bošáca.
02320 - VSS
42/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 4 944 181,00 EUR bez DPH Údržba elektrických staníc (ESt) 400 kV a 220 kV.Výpis spoločností bez obstarávaní