SK|EN

napríklad Jozef Miček alebo Róbert Zemanek

Ing. Štefan Petrík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 168 023 052,23  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
4 099 051,55
2006
 
2 184 944,77
2007
 
1 336 389,03
2008
 
3 283 784,77
2009
 
7 483 120,08
2010
 
4 951 973,20
2011
 
25 043 039,17
2012
 
35 668 946,17
2013
 
9 418 297,33
2014
 
57 076 566,33
2015
 
16 651 246,83
2016
 
825 693,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 168 023 052,23 4 099 051,55 2 184 944,77 1 336 389,03 3 283 784,77 7 483 120,08 4 951 973,20 25 043 039,17 35 668 946,17 9 418 297,33 57 076 566,33 16 651 246,83 825 693,00
Konateľ << >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101, Slovenská republika
IČO 31396674
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1793 - VZS
15/2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 843,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
1345 - VZS
12/2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2015
24810 - VSS
251/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 218 413,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
17322 - VSS
165/2015
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 638 253,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
21594 - VZS
213/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 399,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
20740 - VZS
205/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2015
20208 - VSS
200/2015
Slovenská konsolidačná, a.s. 238 000,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné poukážky
14558 - VZS
139/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2015
14653 - VZS
140/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 758 669,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
4799 - VSS
43/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 763 080,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
8172 - VZS
74/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 1Q/2015
3432 - VZS
30/2015
Mesto Levoča 7 615,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
1937 - VBS
17/2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 701 602,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie
30461 - VSS
245/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 37 000 000,00 EUR bez DPH Stravovacie a nápojové poukážky
31066 - VSS
249/2014
Služby mesta Piešťany 447 000,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
31273 - VSS
250/2014
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 513 419,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok
1240 - VZS
12/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2014
574 - VZS
8/2015
Mesto Levoča 31 122,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
25518 - VSS
206/2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 769,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC.
29013 - VSS
235/2014
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 3 077 167,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
28099 - VSS
227/2014
Okresný súd Bratislava III 435 000,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
24065 - VSS
197/2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 318 215,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
24510 - VZS
200/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2014
807 - VZS
11/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 150 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2013
23372 - VZS
193/2014
Mesto Levoča 28 630,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
18951 - VSS
162/2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 369 424,00 EUR s DPH Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu
13231 - VZS
129/2014
Mesto Levoča 25 422,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
14754 - VZS
137/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2014
280 - VZS
7/2014
Mesto Levoča 27 262,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
478 - VZS
9/2014
Krajská prokuratúra 147 671,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
15650 - VSS
183/2013
Obec Kúty 2 578,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok
13714 - VSS
151/2013
Okresný súd Partizánske 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok.
5327 - VSS
69/2013
Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 83 861,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov na rok 2013
5894 - VSS
75/2013
Záchranná služba Košice 203 494,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
5891 - VSS
75/2013
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 534 038,00 EUR bez DPH Stravné poukážky.
14701 - VSS
167/2013
Mesto Bardejov 152 040,00 EUR s DPH Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov
8926 - VSS
112/2013
Okresný súd 126 882,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava - 2013 - 2015
9602 - VSS
119/2013
Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda 16 347,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
8367 - VSS
106/2013
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 126 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
6438 - VSS
80/2013
Národné lesnícke centrum 182 160,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok na území SR.
13877 - VSS
154/2013
Okresný súd Poprad 129 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Poprad
13291 - VSS
143/2013
Mesto Svidník 71 793,00 EUR s DPH Stravné poukážky 2014
10284 - VSS
125/2013
Mesto Michalovce 75 176,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok.
18866 - VSS
229/2013
Okresný súd Košice I 115 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Košice I - 2014 - 2015
15687 - VSS
142/2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 050 493,00 EUR s DPH Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
15147 - VZS
139/2014
Trnavská univerzita v Trnave 16 171,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413
13819 - VZS
132/2014
Krajská prokuratúra 36 999,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
9471 - VSS
104/2014
Záchranná služba Košice 548 316,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
11885 - VSS
121/2014
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 832 973,00 EUR bez DPH Stravné lístky pre StVPS, a.s.
6212 - VZS
76/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 111 892,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 1Q/2014
5101 - VZS
69/2014
Krajská prokuratúra 33 842,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
4126 - VSS
60/2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 043 326,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
4507 - VZS
64/2014
Mesto Levoča 30 621,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
3809 - VSS
56/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 3 400 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
1822 - VSS
25/2014
Krajská prokuratúra 423 267,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry
4340 - VSS
62/2014
Krajská prokuratúra 295 342,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
896 - VSS
12/2014
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 906 423,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
260 - VSS
7/2014
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 226 040,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok
19767 - VSS
246/2013
Mesto Poprad 467 544,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
208 - VSS
6/2014
Mesto Veľký Šariš 538 755,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO1113
17561 - VSS
208/2013
Mesto Stropkov 139 788,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovacích poukážok pre zamestnancov mesta
18053 - VSS
214/2013
Okresný súd Michalovce 129 600,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Michalovce - 2014 - 2015
17118 - VZS
203/2013
Krajská prokuratúra 37 896,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
16743 - VZS
200/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120 680,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2013
17055 - VSS
203/2013
Nitriansky samosprávny kraj 42 336,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov Nitrianskej galérie
16902 - VSS
202/2013
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 184 162,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky
16280 - VZS
195/2013
Mesto Levoča 27 357,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
16521 - VSS
198/2013
Okresný súd 129 999,00 EUR bez DPH Stravné služby formou stravných poukážok pre OS Trenčín.
15710 - VSS
184/2013
Krajský súd 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok pre Krajský súd v Trenčíne
14164 - VSS
159/2013
Technická univerzita v Košiciach 311 940,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamenstnancov Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom
15763 - VSS
185/2013
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 571 200,00 EUR s DPH Zabezpečenie sprostredkovania stravovacích služieb pre zamestnancov Geodetického a kartografického ústavu formou stravovacích poukážok
15470 - VSS
179/2013
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 652 343,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413
14883 - VSS
170/2013
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 350 790,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre miestny úrad Bratislava – Staré Mesto
13980 - VSS
156/2013
Okresný súd 202 316,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravovacích poukážok pre Okresný súd Veľký Krtíš
13910 - VSS
155/2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia 156 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
14093 - VSS
158/2013
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok
14094 - VSS
158/2013
Okresný súd Bánovce nad Bebravou 155 999,00 EUR s DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok
15093 - VSS
173/2013
Okresný súd Prešov 610 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Prešov
15021 - VSS
172/2013
Krajský súd 156 000,00 EUR s DPH “Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Liptovský Mikuláš formou stravných poukážok - podlimitná zákazka"
13489 - VSS
146/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 61 402,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Gymnázia B.S.- Timravy
12316 - VZS
134/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 111 629,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2013
12100 - VSS
133/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 402 727,00 EUR s DPH Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
11867 - VZS
130/2013
Mesto Levoča 6 515,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
12007 - VSS
132/2013
Krajská prokuratúra 147 671,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
6903 - VSS
86/2013
Mesto Medzilaborce 43 329,00 EUR s DPH Stravné poukážky
10783 - VSS
127/2013
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 156 480,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok
7067 - VSS
88/2013
Obec Hniezdne 50 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
8712 - VSS
110/2013
Okresný súd 495 489,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok OS Banská Bystrica
9087 - VSS
113/2013
Mesto Levoča 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
6092 - VSS
77/2013
Regionálne cesty Bratislava a.s. 195 594,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
4204 - VSS
56/2013
Okresný súd 121 770,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves - 2013 - 2014
5995 - VSS
76/2013
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 164 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
4068 - VSS
54/2013
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 669 620,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
2328 - VSS
33/2013
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 129 268,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov
845 - VSS
13/2013
Nemocnica Poprad, a. s. 291 041,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a.s., formou stravných poukážok
15269 - VSS
242/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 142 129,00 EUR s DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov BBSK formou stravných poukážok
538 - VSS
10/2013
Mesto Štúrovo 169 294,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov MsÚ Štúrovo, 2013-2015
572 - VZS
10/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 135 765,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2012
249 - VSS
5/2013
Okresný súd 120 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov - 2013-2014
14383 - VSS
228/2012
Mesto Lipany 143 497,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
12658 - VZS
203/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 380,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
12658 - VZS
203/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 22 830,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
12658 - VZS
203/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 630,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
12247 - VSS
200/2012
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
12402 - VZS
201/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 135 765,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky
09007 - VSS
146/2012
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 67 053,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
08955 - VSS
145/2012
Mesto Sečovce 147 233,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre potreby mesta Sečovce.
07564 - VSS
127/2012
Univerzita Komenského v Bratislave 3 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce
07077 - VSS
120/2012
Krajský súd v Košiciach 75 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Košice I - 2012
07970 - VZS
132/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 520,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07970 - VZS
132/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 420,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07970 - VZS
132/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 28 650,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04742 - VSS
80/2012
Okresný súd Michalovce 108 300,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre Okresný súd Michalovce
04057 - VZS
67/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 23 700,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04057 - VZS
67/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 32 730,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
03497 - VSS
59/2012
Bratislavský samosprávny kraj 813 966,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov BSK formou stravných poukážok
04057 - VZS
67/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 370,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
03492 - VSS
59/2012
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 115 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
00918 - VSS
17/2012
Krajský úrad životného prostredia Prešov 192 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a
01636 - VSS
30/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 27 540 000,00 EUR bez DPH Stravovacie a nápojové poukážky
02157 - VST
39/2012
Mesto Revúca 187 000,00 EUR s DPH Dodávka stravných poukážok pre zamestnancov mesta Revúca.
01579 - VSS
29/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 085 133,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky
02724 - VSS
48/2012
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 51 300,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb stravovania pre zamestnancov formou stravných lístkov
10756 - VSS
240/2011
Krajský lesný úrad v Prešove 124 000,00 EUR bez DPH Stravné lístky
00253 - VZS
5/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 123 399,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
00180 - VSS
4/2012
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 160 570,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov
00184 - VSS
4/2012
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 161 618,00 EUR s DPH ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK.
00493 - VZS
10/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 960,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
10755 - VSS
240/2011
Banskobystrický samosprávny kraj 150 476,00 EUR s DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov BBSK formou stravných poukážok
00493 - VZS
10/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 21 276,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00232 - VSS
5/2012
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 121 661,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou dodania stravovacích poukážok
11639 - VSS
254/2011
Mesto Hlohovec 147 785,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Mesta Hlohovec formou stravných poukážok
10813 - VSS
241/2011
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 809 920,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stavných lístkov
00493 - VZS
10/2012
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 130,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07958 - VZS
195/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 88 440,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
08142 - VZS
198/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 680,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07891 - VSS
194/2011
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 69 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok.
08142 - VZS
198/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 150,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00049 - VNS
4/2009
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 460 800,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok.
07131 - VSS
178/2011
Krajský úrad životného prostredia Nitra 185 000,00 EUR bez DPH zabezpečenie stravovania zamestnancoc Kraj.úradu život.prostredia v Nitre a OÚŽP v jeho územnej pôsobnosti formou stravných
01503 - VSS
54/2009
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 127 243,00 EUR bez DPH Nákup stravných poukážok.
01162 - VNS
41/2009
Bratislavský samosprávny kraj 183 513,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
00626 - VZS
18/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 40 943,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
00557 - VNS
16/2009
Okresný súd 205 920,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
02360 - VNS
82/2009
Trnavský samosprávny kraj 141 348,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
03277 - VNS
113/2009
Mesto Revúca 205 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok.
03500 - VSS
122/2009
Okresný súd 201 300,00 EUR s DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
03472 - VSS
121/2009
Okresný súd 237 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok.
02523 - VZS
88/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 560,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02688 - VNS
94/2009
Nemocnica Poprad, a. s. 240 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a. s. formou stravných poukážok.
03685 - VZS
128/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
03685 - VZS
128/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 050,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
03685 - VZS
128/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
02523 - VZS
88/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 820,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02382 - VZS
83/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 118 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02622 - VNS
92/2009
Obvodný úrad Michalovce 107 910,00 EUR bez DPH Stravovanie formou stravných poukážok.
03991 - VNS
136/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 235 224,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
03991 - VNS
136/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 845,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
03991 - VNS
136/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 174 024,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
03991 - VNS
136/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 107 250,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
04752 - VNS
166/2009
Žilinská univerzita v Žiline 86 400,00 EUR bez DPH Stravné lístky.
04074 - VZS
139/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 82 980,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
00136 - VNS
8/2008
Krajský úrad životného prostredia Prešov 5 200 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a pracovísk v rámci Prešovského kraja formou stravných kupónov na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
00802 - VNS
29/2008
Mesto Levoča 7 968 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
00266-VSS
6/2005
Okresný súd 3 744 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov.
00461-VSS
10/2005
Krajský pozemkový úrad v Nitre 1 500 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných kupónov pre zamestnancov
01054 - VNS
39/2008
Bratislavský samosprávny kraj 4 522 500,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
01359 - VNS
54/2008
Technické služby mesta Levoča 5 980 800,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
02806-VBS
45/2005
Krajský školský úrad v Bratislave 92 750,00 SK bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
02807-VBS
45/2005
Krajský školský úrad v Bratislave 62 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
01589 - VNS
68/2008
Nemocnica Poprad, a. s. 5 500 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
02422-VSS
38/2005
Krajský úrad v Nitre 8,00 bez DPH Stravovacie poukážky.
02808-VBS
45/2005
Krajský školský úrad v Bratislave 62 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
01510 - VNS
62/2008
Národné lesnícke centrum 25 000 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
02006-VSS
32/2005
Zariadenie pre seniorov 2 760 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
01801-VBS
28/2005
Krajský úrad v Banskej Bystrici 4 664 888,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok.
03471 - VSS
56/2005
Krajská prokuratúra 6 200 000,00 SK bez DPH Stravné lístky pre Krajskú prokuratúru Košice.
03782-VSS
59/2005
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch 139 200,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov - poukážok.
04068 - VSS
64/2005
Okresný súd Michalovce 4 780 800,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov.
03321-VSS
54/2005
Mesto Levoča 3 942 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
03323-VSS
54/2005
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 7 980 000,00 SK bez DPH Stravovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji.
03384 - VSS
55/2005
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 1 478 992,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
04376 - VBS
70/2005
Mesto Lipany 1 067 040,00 SK bez DPH Reštauračné služby.
04640 - VSS
74/2005
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 1 456 900,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov pre zamestnancov
03689-VSS
58/2005
Technické služby mesta Levoča 2 890 800,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
03688-VSS
58/2005
Správa účelových zariadení mesta Levoča 1 890 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
00158 - VNS
7/2007
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 130 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok.
00353 - VNS
13/2007
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 3 348 400,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov pre zamestnancov
00392 - VNS
14/2007
Hodnota života 13 440 000,00 SKK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
03028 - VNS
133/2008
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede 3 000 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov.
06514 - VSS
98/2005
Záchranná služba Košice 5 174 694,00 SK bez DPH Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou
00590 - VBS
23/2007
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 2 500 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
00882 - VBS
37/2007
Krajský školský úrad v Bratislave 183 429,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných poukážok (gastrolístkov).
07465 - VSS
111/2005
Okresný súd 960 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
07466 - VSS
111/2005
Okresný súd 968 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
00865 - VNS
36/2007
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede 3 888 000,00 SK s DPH Zákazka na poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ÚPSVaR
07787 - VSS
115/2005
Mesto Michalovce 738 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných kupónov - poukážok.
07931 - VSS
117/2005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 10 000 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov
00585 - VBS
7/2006
1 646 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov KŠÚ v Bratislave.
00930 - VST
13/2006
Krajský úrad životného prostredia Prešov 4 000 000,00 SK bez DPH Dodávka stravných kupónov na zabezpečenie stavovania zamestnancov Krajského
00683 - VBS
9/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 560 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
01023 - VNS
43/2007
Bratislavský samosprávny kraj 3 600 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Bratislavský samosprávny kraj.
01615 - VBS
21/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 618 400,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
01670 - VBS
22/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 720 000,00 SK bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok.
01468 - VSS
19/2006
Martinská teplárenská, a.s. 1 050 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravných
01973 - VSS
85/2007
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 2 496 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
09239 - VBS
134/2005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 2 895 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
01896 - VSS
25/2006
Stredná odborná škola dopravná 1 600 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov.
01832 - VSS
24/2006
Regionálna správa ciest Veľký Krtíš 1 920 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok.
02482 - VSS
31/2006
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 020 000,00 SK bez DPH Dodávka stravných poukážok, ktorými sa bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov
03204 - VSS
45/2006
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice 960 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania sprostredkovateľskou formou prostredníctvom stravných
10738 - VSS
153/2005
Poliklinika Banská Bystrica 4 224 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formu stravných poukážok.
04314 - VNS
181/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 41 000 000,00 SKK bez DPH Služby hromadného stravovania.
11029 - VSS
156/2005
Mesto Zvolen 7 608 000,00 SK bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov Mesta Zvolen.
11345 - VSS
160/2005
Krajský školský úrad v Nitre 3 306 950,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
11945 - VSS
167/2005
Mesto Rimavská Sobota 6 773 760,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok (kupónov).
04586 - VSS
69/2006
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 7 486 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok.
05103 - VBS
79/2006
Krajský školský úrad v Bratislave 210 574,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
05068 - VZS
209/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 756 000,00 SK bez DPH Služby hromadného stravovania.
14874 - VSS
206/2005
2 928 800,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov
15765 - VSS
217/2005
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 284 544,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
06017 - VNS
100/2006
Detské kardiocentrum SR Bratislava 4 406 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok (doplnkové stravovanie).
06140 - VBS
103/2006
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 11 610 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných kupónov pre zamestnancov ÚPSVaR v
06392 - VNS
109/2006
Správa katastra Prešov 5 200 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov.
16796 - VBS
230/2005
Sociálna poisťovňa 1 351 469,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov.
17321 - VUS
237/2005
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 995 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
05676 - VNS
237/2007
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka stravných lístkov.
17232 - VSS
236/2005
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2 675 640,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služby spojené
07962 - VBS
154/2006
Krajský školský úrad v Bratislave 193 575,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
07759 - VSS
147/2006
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 6 432 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
05923 - VBS
245/2007
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 295 000,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov.
18103 - VBS
246/2005
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 892 000,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služby spojené
09626 - VBS
212/2006
Krajský školský úrad v Bratislave 159 577,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
09544 - VSS
210/2006
Krajský úrad v Banskej Bystrici 5 896 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravovacích poukážok.
10724 - VBS
247/2006
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 135 120,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a v samoobslužných
05621 - VZS
196/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 22 140,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05621 - VZS
196/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 080,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05621 - VZS
196/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 590,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05621 - VZS
196/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 23 010,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05519 - VNS
193/2009
Krajský súd 264 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Martin formou stravných poukážok.
05657 - VZS
197/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 79 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
05708 - VNS
198/2009
Krajská prokuratúra 691 200,00 EUR bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
00065 - VNS
4/2010
Slovenská správa ciest 140 211,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok.
00279 - VZS
9/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 20 685,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
07308 - VNS
243/2009
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 129 708,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
07092 - VNS
238/2009
Mesto Poprad 932 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom.
00116 - VZS
6/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 87 612,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
06398 - VZS
218/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 672,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
06398 - VZS
218/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 900,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
06398 - VZS
218/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 024,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
06398 - VZS
218/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 866,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
05793 - VNS
200/2009
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove 1 890 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
00279 - VZS
9/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 31 260,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
00279 - VZS
9/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 050,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
00876 - VZS
22/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 21 120,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 518 400,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 396 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 104,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 47 520,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 100 980,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS
20/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 144 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
01960 - VNS
54/2010
Univerzita Komenského v Bratislave 1 134 168,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
00594 - VNS
16/2010
Krajský úrad životného prostredia Prešov 205 404,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a
01477 - VNS
37/2010
Krajský úrad životného prostredia Trnava 27 604,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov Krajského úradu životného prostredia Trnava
00876 - VZS
22/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 34 550,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00876 - VZS
22/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 237,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00876 - VZS
22/2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
02409 - VZS
67/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 31 500,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02409 - VZS
67/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 495,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02409 - VZS
67/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 300,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02453 - VZS
68/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 94 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
04506 - VZS
129/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 28 800,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04522 - VNS
117/2011
Nemocnica Poprad, a. s. 136 800,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a.s. formou stravných poukážok.
03314 - VNS
88/2011
Záchranná služba Košice 534 017,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Záchrannej služby Košice formou stravovacích poukážok.
05036 - VZS
130/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 89 700,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02928 - VSS
74/2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 300 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov rezortu práce, sociálnychvecí a rodiny prostredníctvom stravovacích lístkov
01609 - VNS
47/2011
Národné lesnícke centrum 189 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok
02776 - VZS
69/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 88 080,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS
72/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 400,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS
72/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 810,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS
72/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 250,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00877 - VNS
23/2011
Správa katastra Košice 57 240,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Katastrálneho úradu v Košiciach formou stravných poukážok
02881 - VZS
72/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 32 550,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00289 - VZS
9/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 20 376,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00289 - VZS
9/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07877 - VNS
237/2010
Banskobystrický samosprávny kraj 74 700,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Úrad BBSK
07565 - VNS
229/2010
Správa katastra Nitra 673 920,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Katastrálneho úradu v Nitre formou stravných poukážok
00140 - VZS
5/2011
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 84 873,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
06304 - VZS
193/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 730,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
06304 - VZS
193/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 460,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
05521 - VNS
162/2010
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 31 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu š.p.o. Bratisleva
06304 - VZS
193/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 180,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
06400 - VZS
196/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 89 880,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
04477 - VZS
128/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 94 260,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
04506 - VZS
129/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 100,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04542 - VNS
130/2010
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 109 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre poskytovanie stravovacích služieb vybraným skupinám zamestnancov UMB.
04388 - VNS
126/2010
Krajská prokuratúra 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej prokuratúry Žilina a okresných
03948 - VNS
113/2010
Mesto Lipany 95 000,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
04205 - VNS
122/2010
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 298 915,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok
04506 - VZS
129/2010
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 480,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovaniaVýpis spoločností bez obstarávaní


INTERTOUR, A. S. Bratislava
Rybné nám. 1, Bratislava, 81338, Slovenská republika, IČO 00597406