Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Miroslav Hric

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Ľubochnianska 7, Ľubotice, 08006, Slovenská republika

474 569 674,01 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Obec Teriakovce Teriakovce 54 00327859
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Obec Lendak Kostolná 194/14 00326321
Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 00328693
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Obec Nižná Myšľa Obchodná 104 00324493
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Obec Štítnik Nám. 1. mája 167 00328871
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 00331899
Obec Hlinné Hlinné 74 00332411
Obec Letanovce Slovenského raja 55 00329304
Obec Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 257 00330213
Mesto Krompachy Nám. Slobody 1 00329282
Obec Bačkovík Bačkovík 00323934
Obec Fričovce Fričovce 34 00327026
Obec Brzotín Máriássyho námestie 167 00594768
Mesto Rožňava Šafárikova 29 00328758
Mesto Veľké Kapušany Sídl. L. N. Tolstého 1 00332038
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18 00326518
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110 31947000
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii Hlavná 5 36256242
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Obec Východná Východná 00315893
Mesto Stropkov Hlavná 38/2 00331007
Obec Dlhá Ves Hlavná 47 00328189
Obec Kráľ Kráľ 223 00318876
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1 00179710
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Obec Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka 151 00328219
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1 00326585
Regionálna správa ciest Rimavská Sobota Šibeničný vrch 716 37950207
Obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka 00323586
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Obec Ľubica Gen. Svobodu 127 31942547
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Južná trieda 10 31946615
Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2 31949347
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 00331023
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2 00324451
Obec Banské Banské 320 00332259
Obec Chmeľov Chmeľov 89 00327115
Obec Ľubotice Ľubotice 00690538
Obec Fintice Grófske nádvorie 210/1 00327018
Obec Málinec Málinec 474 00316211
Obec Šumiac Jegorovova 414 00313866
Obec Slovenské Nové Mesto Hlavná 79/128 00331929
Obec Plaveč Hviezoslavova 101/4 00330116
Obec Ihľany Ihlany 94 00326241
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Obec Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom 238 00325619
Obec Plavnica Plavnica 121 00330124
Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 00315508
Obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou 00322814
Obec Zborov Lesná 10 00322741

Zoznam tendrov

Inžinierske stavby, a. s.   Priemyselná 6, Košice, 04245, Slovenská republika   IČO 31651402

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
683 - VST 8/2016 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 266 263,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 174 251,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
20706 - VBP 205/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 657,00 EUR bez DPH CHP Vyšné Nemecké – Užhorod, rekonštrukcia – rozšírenie komunikácií a súvisiace doplňujúce práce
11641 - VSP 105/2015 Slovenská správa ciest 18 228 936,00 EUR s DPH I/65D Martin obchvat (TEN-T)
9317 - VSP 84/2015 Slovenská správa ciest 7 450 607,00 EUR bez DPH I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
03581 - VBP 125/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 163 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
10286 - VSP 125/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 877 940,00 EUR bez DPH Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska.
15095 - VSP 173/2013 Mesto Vranov nad Topľou 134 766,00 EUR s DPH Chodník Ul. Čemernianska - 2. etapa
10942 - VSP 115/2014 Košický samosprávny kraj 369 510,00 EUR bez DPH Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest
2159 - VUP 32/2014 Obec Teriakovce 4 380 000,00 EUR s DPH Teriakovce - splašková kanalizácia
1504 - VUP 18/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 88 181 210,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
55 - VSP 2/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 546 529,00 EUR bez DPH Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov
17565 - VSP 208/2013 Obec Lendak 593 500,00 EUR s DPH Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lendak
16264 - VSP 195/2013 Mesto Revúca 393 191,00 EUR s DPH Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v Meste Revúca
16337 - VSP 196/2013 Mesto Revúca 225 099,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK v Meste Revúca
13504 - VBP 146/2013 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 252 344,00 EUR s DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v KSK
13595 - VSP 148/2013 Mesto Rimavská Sobota 320 738,00 EUR bez DPH Vybudovanie prístupovej okružnej križovatky a vnútroareálových komunikácií v priemyselnej zóne
7432 - VSP 93/2013 Slovenská správa ciest 7 282 036,00 EUR bez DPH Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
5534 - VSP 71/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 369 175,00 EUR bez DPH Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec - ľavý most
6091 - VST 77/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 213 123,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
5998 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 15 470,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a vodojemu
2342 - VBP 33/2013 Mesto Michalovce 424 544,00 EUR s DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - II. etapa
13217 - VSP 211/2012 Slovenská správa ciest 688 545,00 EUR bez DPH I/67 Kežmarok prieťah oprava cesty
11945 - VSP 197/2012 Obec Nižná Myšľa 463 088,00 EUR s DPH Nájomné byty - 6 b.j.
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 332 341,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 164 914,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
10108 - VSP 165/2012 Obec Štítnik 202 685,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Štítnik
10187 - VSP 166/2012 Slovenská správa ciest 568 307,00 EUR bez DPH I/15 Miňovce most nad riekou Ondava
10107 - VSP 165/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 286 576,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Most cez rieku Hornád v obci Spišské Vlachy
09014 - VUP 146/2012 Mesto Košice 709 353,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Uličky remesiel - Hrnčiarska ul., Vodná ul, Rumanova ul..
07081 - VSP 120/2012 Slovenská správa ciest 287 589,00 EUR bez DPH I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik
06039 - VSP 103/2012 Mesto Košice 2 096 805,00 EUR s DPH Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií
04048 - VUP 67/2012 Mesto Sečovce 470 921,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce
04330 - VSP 72/2012 Slovenská správa ciest 347 824,00 EUR bez DPH I/68 Budimír prieťah
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 185 130,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 190 245,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03500 - VSP 59/2012 Slovenská správa ciest 5 719 088,00 EUR bez DPH I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka cesty
04947 - VUP 84/2012 Obec Hlinné 3 636 468,00 EUR bez DPH Ochrana pred povodňami v obci Hlinné
04804 - VSP 81/2012 Obec Letanovce 549 967,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií
03162 - VUP 54/2012 Obec Šarišské Jastrabie 984 974,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie
00979 - VUP 18/2012 Mesto Krompachy 5 200 676,00 EUR bez DPH Skládka Halňa I. stavba, skládka priemyselného odpadu
01972 - VUP 36/2012 Obec Bačkovík 1 474 937,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Backovík - Infraštruktúra B2
02102 - VSP 38/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 459 650,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 536001 - 002 Most cez rieku Hornád pred obcou Olcnava
00784 - VUP 14/2012 Obec Fričovce 594 072,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Fričovce.
10160 - VUP 230/2011 Mesto Košice 1 041 238,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy, Kežmarská 30 v Košiciach
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 67 553,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
09119 - VUP 214/2011 Obec Brzotín 405 544,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce Brzotín.
08662 - VUP 206/2011 Mesto Rožňava 749 769,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
07138 - VUP 178/2011 Mesto Veľké Kapušany 1 029 843,00 EUR bez DPH Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany
06645 - VSP 167/2011 Košický samosprávny kraj 1 519 720,00 EUR bez DPH Cesty KSK 2 a 5 - III
06543 - VUP 165/2011 Mesto Spišská Belá 4 299 743,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - splašková kanalizácia.
00313 - VSP 10/2009 Mesto Košice 2 152 117,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
06610 - VSP 166/2011 Košický samosprávny kraj 670 276,00 EUR s DPH Streda nad Bodrogom Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy /Bodrogszerdahely
01870 - VSP 66/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 215 204,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Studenec - Beharovce.
01808 - VST 65/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 360 826,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
02407 - VSP 84/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 529 812,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Svidník, technológiou
02449 - VSP 85/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 702 502,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou,
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36 850,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
03369 - VRP 117/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 211 364,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
02408 - VSP 84/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 550 925,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
04861 - VSP 170/2009 Slovenská správa ciest 1 159 939,00 EUR bez DPH I/15 Stropkov - rekonštrukcia vozovky.
04697 - VUP 164/2009 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 766 852,00 EUR s DPH Stavebné úpravy administratívnej budovy č. 2 na ubytovací objekt.
00060 - VSP 5/2008 Slovenská správa ciest 46 210 000,00 SK bez DPH I/50 Michalovce, križovatka.
01075 - VSP 40/2008 Mesto Lipany 23 675 000,00 SK bez DPH Lipany - inžinierske siete k IBV Rovinky.
01265 - VSP 50/2008 Mesto Vranov nad Topľou 70 000 000,00 SK bez DPH Sídlisko SNP, Vranov nad Topľou, bytový dom A3 - 61 b. j.
00805-VBP 15/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 18 681 236,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
01586 - VSP 68/2008 Slovenská správa ciest 21 850 000,00 SK bez DPH I/79 Dvorianky - odvodnenie, chodníky.
03719-VBP 58/2005 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 8 240 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, ekologické objekty, obj. č. 3.34.110 kanalizácia Jarovce
02901 - VSP 128/2008 Mesto Kežmarok 23 600 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAP-e.
05404 - VBP 84/2005 Mesto Poprad 125 628 395,00 SK bez DPH Priemyselný park Poprad-Matejovce.
05326 - VBP 83/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 693 242,00 SK bez DPH Rekonštrukcia priestorov SPP, Rozvojová ulica, Košice.
02838 - VSP 125/2008 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 481 449,00 SK bez DPH Vyšné Nemecké, nákladná doprava - rekonštrukcia.
06707 - VBP 100/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 567 979,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
00588 - VBP 7/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 830 117,00 SK bez DPH VD Žilina, Mojš - inžinierske siete, obj. č. SO 7.2 stoková sieť, práce navyše.
01245 - VSP 16/2006 Slovenská správa ciest 3 299 443,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/18 Bertotovce - zosuv".
01248 - VSP 16/2006 Slovenská správa ciest 8 977 807,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky".
01240 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 381 218,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/55723 Roztoky.
01237 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 416 764,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/5445 Kurov - št. hranica PR.
08601 - VSP 126/2005 Obec Východná 99 450 015,00 SK bez DPH Obnova a modernizácia areálu folklórneho festivalu Východná.
02945 - VSP 127/2007 Mesto Michalovce 13 500 000,00 SK bez DPH Michalovce - kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná.
09892 - VSP 142/2005 Mesto Košice 23 479 594,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií.
03596 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 320 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
03338 - VSP 142/2007 Mesto Stropkov 14 706 023,00 SK bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky v Stropkove.
03599 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 500 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
10422 - VBP 148/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 33 522 536,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
03744 - VSP 158/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 100 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
03371 - VSP 49/2006 Obec Dlhá Ves 28 570 965,00 SK bez DPH Dlhá Ves - Kanalizácia a ČOV.
03808 - VSP 57/2006 Obec Kráľ 5 887 391,00 SK bez DPH Rekonštrukcia MK okolo barokového kaštieľa a rekonštrukcia chodníkov v Králi.
04350 - VSP 183/2008 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 190 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK oblasť Prešov technológiou za studena kladených asfaltových zmesí a súvisiace stavebné práce.
04003 - VSP 168/2007 Zoologická záhrada 88 638 040,00 SK bez DPH Pavilón primátov.
11371 - VSP 160/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 597 301,00 SK bez DPH Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty, II. etapa - Rázsochy.
04416 - VSP 187/2008 Banskobystrický samosprávny kraj 294 117 500,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, časť I. a II.
04172 - VSP 61/2006 Obec Gemerská Hôrka 6 267 521,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Hôrka, MK Tesná - Szoros.
11873 - VSP 166/2005 Mesto Vysoké Tatry 107 395 813,00 SK bez DPH Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry.
12161 - VSP 169/2005 Regionálna správa ciest Rimavská Sobota 2 818 530,00 SK bez DPH Oprava vozovky, Gemerská Ves - intravilán.
04535 - VSP 194/2007 Mesto Košice 16 692 356,00 SK bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií a ciest.
04787 - VRP 201/2008 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 421 432 000,00 SKK bez DPH Realizácia stavebných a montážnych prác v rámci projektu Zvýšenie kompresného pomeru na KS01.
13180 - VSP 183/2005 Slovenská správa ciest 4 114 202,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/73 - 030 Hunkovce most".
13370 - VSP 186/2005 Obec Stakčínska Roztoka 4 619 126,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Stakčínska Roztoka.
04814 - VSP 204/2007 Mesto Prešov 21 000 000,00 SK bez DPH Prešov - verejná miestna komunikácia v lokalite Škára.
05083 - VSP 215/2007 Obec Ľubica 18 928 618,00 SKK bez DPH Komunikačné plochy III. etapa - ulice Generála Svobodu, Vrbovská v obci Ľubica.
14309 - VSP 199/2005 Mesto Košice 5 547 244,00 SK bez DPH Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská, Košice, II. etapa.
14398 - VSP 200/2005 Mesto Košice 1 593 631,00 SK bez DPH Kruhová križovatka, Ulica sv. Ladislava - Agátová - Mliečna, MČ Košice-Košická
14799 - VUP 205/2005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 494 439,00 SK bez DPH Ruská Voľa - stabilizácia brehov rieky Poprad v km 62,008 - 62,796 medzi hraničnými
06240 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 252 500,00 SK bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír technológiou
06059 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 230 000,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír.
06243 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 196 000,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 v úseku Ivachnová - Važec technológiou hutnených
06058 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 611 800,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Bratislava.
06061 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 405 500,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Trnava - Nitra.
16287 - VSP 223/2005 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 990 898,00 SK bez DPH Športový areál Hotelovej akadémie, Košice.
05414 - VSP 229/2007 Slovenská správa ciest 22 700 000,00 SKK bez DPH I/67 Ždiar prieťah, oprava cesty v km 125,300 - 130,500.
16667 - VSP 228/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne
16442 - VBP 225/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 730 746,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
16186 - VBP 222/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 11 586 412,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
17162 - VSP 235/2005 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 769 472,00 SK bez DPH Obnova povrchu vozovky III/545 15 odb. Hervartov - Richvald.
17809 - VSP 243/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd.
07771 - VSP 147/2006 Obec Mokrá Lúka 18 673 221,00 SK s DPH Oprava miestnych komunikácií a potoka v obci Mokrá Lúka.
07700 - VSP 145/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 085 590,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad,
07701 - VSP 145/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 046 875,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
17570 - VBP 240/2005 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 873 598,00 SK bez DPH Oprava, prípadne rekonštrukcia mosta č. 5536-4 cez rieku Topľa v obci Parchovany
07594 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 103 918,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
07597 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 598 060,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
07596 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 433 273,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
07502 - VSP 139/2006 Mesto Prešov 15 960 640,00 SK s DPH Prešov - riešenie havarijného stavu ulice Pod Šalgovíkom MK1.
08076 - VSP 158/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 719 042,00 SKK bez DPH Oprava mosta - Pereš.
18239 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 10 327 385,00 SK bez DPH I/68 hr. okr. St. Ľubovňa - Kamenica, oprava vozovky.
18240 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 7 236 881,00 SK bez DPH I/18 Vranov nad Topľou - Čaklov, oprava vozovky.
18241 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 4 286 418,00 SK bez DPH I/68 Ľubotín - Ľubovnianske kúpele, oprava vozovky.
08993 - VBP 193/2006 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 293 634,00 SK bez DPH Súvislé opravy povrchov vozoviek na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho
09443 - VSP 207/2006 Mesto Košice 29 588 377,00 SK s DPH Oprava živičného krytu cesty II/547 - Hlinkova ulica.
18551 - VSP 250/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 106 999 987,00 SK bez DPH Stavba: Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 186 925,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 219 692,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 524 813,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
00024 - VSP 1/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 885 261,00 EUR s DPH Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica
03690 - VUP 104/2010 Obec Gemerská Hôrka 454 687,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka.
03048 - VST 85/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 13 400,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
03204 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 666 372,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Stará Ľubovňa - 2.etapa
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 189 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 256 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 200,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03205 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 612 821,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 1.
02440 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 647 862,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
03995 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 381 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
03995 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 367 142,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
03913 - VSP 112/2010 Košický samosprávny kraj 2 016 454,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
04184 - VUP 121/2010 Mesto Spišská Belá 1 040 602,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá.
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 67 819,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 418 571,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 89 707,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 572 607,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
03715 - VSP 105/2010 Mesto Moldava nad Bodvou 3 278 727,00 EUR bez DPH Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodovu, charakteru nízkoenergetického objektu
03967 - VSP 114/2010 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 570 823,00 EUR bez DPH D1-236 most Hybica - oprava mostného zvršku a zosilnenie spodnej stavby ľavého mosta
03993 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 481 453,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Svidník - 2.etapa
03994 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 372 629,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 2.etapa
05977 - VUP 181/2010 Obec Banské 372 673,00 EUR bez DPH Revitalizácia obecného sídla Banské
06160 - VUP 188/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 2 408 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK.
06865 - VBP 209/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 756 265,00 EUR bez DPH Most cez Levočský potok pred obcou Danišovce na ceste II/536
06861 - VUP 209/2010 Obec Chmeľov 387 996,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Chmeľov
06235 - VUP 191/2010 Obec Ľubotice 676 131,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Ľubotice
06296 - VUP 193/2010 Obec Fintice 584 821,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Fintice
06057 - VUP 184/2010 Obec Málinec 510 370,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Málinec
06534 - VUP 199/2010 Obec Šumiac 509 904,00 EUR bez DPH Krajšia obec pod Kráľovou hoľou
05786 - VUP 174/2010 Obec Slovenské Nové Mesto 451 858,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovenské Nové Mesto
07368 - VUP 224/2010 Obec Plaveč 488 217,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Plaveč
00270 - VUP 9/2011 Obec Ihľany 508 636,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Ihľany
03085 - VUP 77/2011 Mesto Bardejov 1 318 927,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov
01474 - VUP 43/2011 Obec Petrovce nad Laborcom 1 986 128,00 EUR s DPH Vodovod Petrovce nad Laborcom - dostavba
01783 - VST 53/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 870 003,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
00828 - VUP 22/2011 Obec Plavnica 488 446,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Plavnica
01759 - VUP 52/2011 Obec Svätý Kríž 384 870,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Svätý Kríž
01167 - VUP 32/2011 Obec Belá nad Cirochou 4 297 479,00 EUR bez DPH Splašková kanalizácia + ĆOV bELá NAD cIROCHOU - II. Etapa SO 01 Stoková sieť a
01449 - VUP 42/2011 Mesto Michalovce 1 090 317,00 EUR bez DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - I.etapa
02298 - VUP 62/2011 Mesto Spišská Belá 2 045 983,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - vodovod
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 291 674,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
04844 - VUP 125/2011 Obec Zborov 765 521,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Zborov
04026 - VSP 107/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 989 323,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov - povodňová škoda
04379 - VSP 114/2011 Slovenská správa ciest 541 023,00 EUR bez DPH I/18, Ivachnová - most 335.
04517 - VBT 117/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 147 849,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 5. časť Rimavská Sobota, strediská Tornaľa, Jelšava
05418 - VSP 139/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 944 804,00 EUR bez DPH Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.