Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Vladimír Slezák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Borinka 440, Borinka, 90032, Slovenská republika

298 526 584,43 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 31625657
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 1 31908969
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43 36603350
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69 45732205
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31 00317331
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43 17335825
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Račianska 75 00490750
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 00610470
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43 00606707
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Gemerská 233 17335949
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 36601284
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 42129486
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 00397474
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11 36403032
Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31 36211222
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 35823551
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice Trieda SNP 1 35550040
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 36211541
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Mesto Nováky Nám.SNP 349 00318361
Nemocnica s poliklinikou Levoča Probstnerova cesta 2/666 00610542
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Špitálska 1 17335922
Východoslovenský onkologický ústav Košice Rastislavova 43 35553901
Mesto Modra Dukelská 38 00304956
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 A. Žarnova 11 00610381
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica Nám.Ľ.Svobodu 1 37892975
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Mesto Trenčianske Teplice M.R.Štefánika 4 00312088
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Mesto Holíč Bratislavská 5 00309541
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Nemocnica s poliklinikou SKALICA Koreszkova 9 00610712
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 00151882
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811

Zoznam tendrov

Siemens s.r.o.   Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 84104, Slovenská republika   IČO 31349307

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22559 - VST 224/2015 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00 EUR s DPH Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metód
22105 - VZT 218/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 135 830,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
16426 - VUT 156/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 1 643 389,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
4663 - VST 42/2015 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498 000,00 EUR s DPH MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF
426 - VSS 7/2015 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 273 773,00 EUR s DPH Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
1501 - VBS 14/2015 Nemocnice s poliklinikami n.o. 241 350,00 EUR bez DPH Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ
00243 - VRT 9/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 5 814 675,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko) Dostavba 3.a 4. bloku VVER 440 M 21 - Dodávka a montáž systému úpravy surovej (cirkulačnej a doplňovacej) vody a dávkovanie chemikálií
8300 - VBS 105/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 59 861,00 EUR bez DPH Oprava mamografu MAMMOMAT INSPIRATION
8757 - VSP 98/2014 Mesto Ilava 262 105,00 EUR s DPH Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava
3171 - VBS 49/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 272 176,00 EUR bez DPH Oprava a údržba lekárskych prístrojov-spoločnosti Siemens
1393 - VST 16/2014 Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 79 307,00 EUR s DPH Lineárna rezonančná analýza
12837 - VST 138/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 42 922,00 EUR bez DPH Súbor prístrojov a zariadení
7075 - VBS 88/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 74 385,00 EUR bez DPH Oprava CT Somatom Senzation 16"
5114 - VBS 66/2013 Fakultná nemocnica Trenčín 51 768,00 EUR bez DPH Údržba a servis CT prístroja SOMATOM Definition AS
3986 - VBS 53/2013 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT prístroja SOMATOM SENSATION 64 CARDIA.
3220 - VSP 41/2013 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 549 000,00 EUR s DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov, práčovne a zdroja pitnej vody PL SB v
1429 - VBS 21/2013 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 125,00 EUR bez DPH Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy lineárneho urýchľovača Siemens ONCORR II Expression.
1287 - VBS 19/2013 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 469 158,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Siemens
14764 - VST 235/2012 Univerzita Komenského v Bratislave 534 500,00 EUR bez DPH Softvérové balíky a licencie
11794 - VBT 194/2012 Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied 78 163 333,00 EUR bez DPH SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty
12160 - VSP 199/2012 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080 000,00 EUR bez DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov UVLF v Košiciach
04108 - VRS 68/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 359 000,00 EUR bez DPH Obnova telemetrických zariadení 1. etapa
02473 - VBT 44/2012 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 410,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu pre RTG zariadenie na oddelení invazívnej kardiológie - RTG žiariča vrátane montáže a
10042 - VBT 228/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 100 000,00 EUR bez DPH Náhradné diely k zdravotníckym prístrojom vyrobeným spoločnosťou SIEMENS AG
08979 - VBT 211/2011 Fakultná nemocnica Trenčín 62 237,00 EUR bez DPH Lampa do počítačového tomografu
00162 - VZT 7/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35 556,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
05931 - VBS 150/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 693 360,00 EUR s DPH Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou SIEMENS AG
01361 - VBS 48/2009 Sociálna poisťovňa 803 293,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory a konzultačných služieb na predmet zákazky „Technická podpora a konzultačné
01956 - VST 69/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 995 459,00 EUR s DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
00990 - VST 33/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 489 544,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
03276 - VBS 113/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 509 800,00 EUR bez DPH Modifikácia informačných systémov „Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu
04555 - VRS 159/2009 Žilinská teplárenská, a.s. 1 327 710,00 EUR bez DPH Generálna oprava turbosústroja TG2.
04992 - VSS 175/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 752 495,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
04992 - VSS 175/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 064,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
00298 - VRT 13/2008 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 591 021,00 EUR bez DPH Systém zberu dát a diaľkového ovládania staníc.
04633 - VBS 162/2009 Sociálna poisťovňa 1 350 000,00 EUR bez DPH Technická podpora a konzultačné služby pre Informačný systém Legacy pre výber poistného.
00789-VSS 15/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 530 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja v BAT, a. s.
00700-VBT 14/2005 Západoslovenská energetika, a.s. 12 990 000,00 SK bez DPH Transformátor 110/23 kV - 63 MVA.
02691 - VUT 43/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 10 708 400,00 SK bez DPH Vonkajšie trojpólové vypínače 123 kV v TR 110/22 kV Teplička nad Váhom.
02429-VBS 38/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 600 000,00 SK bez DPH Záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi servisné výkony na telemetrické
02130-VBT 34/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 2 126 169,00 SK bez DPH Mobilný röntgen pre cievnu chirurgiu.
04558 - VBT 73/2005 Fakultná nemocnica Nitra 1 194 041,00 SK bez DPH Žiarič dura 302 MV "R".
03210-VUP 52/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 88 346 098,00 SK bez DPH Dodávka, demontáž, montáž, skúšky a uvedenie podružných rozvádzačov 0,4 kV do
03908-VSS 61/2005 Tepláreň Košice, a.s. 6 498 033,00 SK bez DPH Generálna oprava generátora TG 1.
03158-VUP 51/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 41 037 645,00 SK bez DPH Dodávka úsekových rozvádzačov 0,4 kV a transformátorov pre 3. systém 3. bloku
05295 - VBT 83/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 765 240,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
02875 - VUP 127/2008 Mesto Nováky 57 000 000,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Nováky.
05032 - VRP 79/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 59 751 402,00 SK bez DPH Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu JE V2.
06078 - VBT 93/2005 Nemocnica s poliklinikou Levoča 928 709,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj - ultrasonograf.
05036 - VBP 79/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 19 526 375,00 SK bez DPH Výmena EPS, 4. blok, II. etapa (obj. 805, 807, 807/66).
02725 - VBS 120/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 160 000 000,00 SKK bez DPH Inštalácia meracieho systému spotreby elektriny do hnacích dráhových vozidiel v osobnej železničnej doprave.
06931 - VBS 103/2005 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 1 691 196,00 SK bez DPH Údržba a servis zdravotníckej techniky.
00389 - VBS 4/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 13 260 390,00 SK bez DPH Doplnenie výrobného dispečingu čiastkového projektu RTIS ROVE SE.
07824 - VBT 116/2005 Východoslovenský onkologický ústav Košice 0,00 bez DPH Dozimetria externej rádioterapie.
00736 - VBS 31/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 523,00 SK bez DPH Servis a revízia suchého transformátora T 25 vo výrobni TP II - ČZ.
07939 - VNA 117/2005 Mesto Modra 0,00 bez DPH
07378 - VBS 110/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 933 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) Cerberus a ročná kontrola
01002 - VST 14/2006 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 953 782,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj.
01232 - VBS 16/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 500 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, pravidelná kontrola EPS systému Cerberus na objektoch
01231 - VBS 16/2006 Fakultná nemocnica Nitra 1 416 343,00 SK bez DPH Pozáručný servis ZT od firmy Siemens.
01354 - VST 18/2006 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 3 537 270,00 SK bez DPH Prenosný echokardiografický prístroj.
01525 - VBS 20/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva SIEMENS pre ochrany.
01457 - VBT 19/2006 Univerzitná nemocnica Martin 1 508 229,00 SK bez DPH Rtg. lampa k angiografu Axiom Artis.
01512 - VBT 20/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 315 000,00 SK bez DPH Nákup priechodky typu SETFt 1425-420-B E6.
04006 - VST 167/2008 Mesto Nitra 5 500 000,00 SK bez DPH Nákup, dodávka a montáž 29 ks parkovacích automatov vrátane 10 výberových schránok.
03098 - VBS 132/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 111 844,00 SK bez DPH Servis a revízia suchých transformátorov R21 a T27 vo výrobni Tp východ - ČZ.
10285 - VBS 146/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 6 300 000,00 SK bez DPH IPR MOD príprava a realizácia doplňujúcich skúšok na systéme E01.06.
03051 - VBS 42/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 1 343 812,00 SK bez DPH Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie CERBERUS.
03336 - VBS 142/2007 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis angiografického zariadenia AXIOM Artis dFC.
10414 - VBS 148/2005 Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica 1 253 568,00 SK bez DPH Záručný a pozáručný servis.
10362 - VSP 147/2005 Mesto Rimavská Sobota 14 909 879,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia systému verejného osvetlenia mesta Rimavská Sobota.
10565 - VST 151/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 455 000,00 SK bez DPH Zvodiče prepätia 110 kV.
04071 - VBS 171/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 400 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorových olejov vo výrobniach BAT - ČZ.
11451 - VSS 161/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 7 500 000,00 SK bez DPH Servis a oprava riadiaceho systému kotla K6 v Tp Západ.
03693 - VBT 56/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11 043 500,00 SK bez DPH Nákup 450 ks PC techniky za akciovú cenu.
03892 - VBP 58/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 90 759 015,00 SK bez DPH IPR 711 MOD V2 ÚM E05.3 "Dodávka a montáž úsekových rozvádzačov".
12117 - VBT 169/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 769 105,00 SK bez DPH Vypínač typu 3AH2116-2MF40-0KA2-Z.
11712 - VBT 165/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 788 888,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
11711 - VBT 165/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 478 160,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
04738 - VUP 199/2008 Mesto Trenčianske Teplice 75 947 741,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Trenčianske Teplice.
04536 - VSS 68/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 771 259,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kV na VE Liptovská Mara.
04541 - VSS 68/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servis, revízie a opravy transformátorov s vytiahnutím jadra v BAT, a. s.
13017 - VST 182/2005 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 3 361 487,00 SK bez DPH Zariadenie mamografického pracoviska.
12890 - VBS 180/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 13 917 525,00 SK bez DPH Kechnec, ES 110/22 kV - sekundárna technika.
13219 - VBT 184/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
05273 - VBT 85/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 341 913,00 SK bez DPH Nákup technických zariadení na opravy a údržbu OST.
13902 - VBS 194/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 20 860,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja transformátora T18 vo výrobni
14998 - VST 208/2005 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 590 803,00 SK bez DPH Mamografický prístroj so stereotaxiou pre potreby centrálneho rádiologického
14300 - VUS 199/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 4 498 330,00 SK bez DPH Generálna oprava turbogenerátora TG4 vo výrobni Tp Východ.
14845 - VST 206/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 14 835 000,00 SK bez DPH Vypínače 110 kV.
05977 - VST 100/2006 Východoslovenská energetika Holding a.s. 2 940 060,00 SK bez DPH Rozdielová ochrana transformátora 110/22 kV.
06138 - VBT 103/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 741 894,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
06210 - VST 105/2006 Východoslovenská energetika Holding a.s. 0,00 bez DPH Distančné ochrany 110 kV liniek.
06015 - VSP 100/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 2 994 220,00 SK bez DPH Budiaca súprava pre TG 1 v Tp Západ - zhotovenie stavby vrátane vypracovania
15322 - VSP 211/2005 Mesto Holíč 5 090 463,00 SK bez DPH Modernizácia vykurovania materských a základných škôl v Holíči a budov vo vlastníctve
16408 - VST 225/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 300 000,00 SK bez DPH Dodávka digitálnej telefónnej ústredne.
16421 - VBT 225/2005 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 689 284,00 SK bez DPH ND - do rtg. prístroja ANGIOSTAR PLUS - žiarič rtg. - Megalix 125/15/40/80 120
15872 - VSS 219/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 757 962,00 SK bez DPH Oprava závesov a clony kotla K6 v Tp Západ.
15850 - VBT 219/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 527 076,00 SK bez DPH Kompletná zostava rozdeľovacej hlavy turbíny.
15861 - VBT 219/2005 Nemocnica s poliklinikou SKALICA 878 494,00 SK bez DPH Žiarič RTG.
05534 - VBS 233/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 119 750,00 SK bez DPH Servis a revízia olejových transformátorov T1 a T2 vo výrobni Tp východ - ČZ.
16917 - VST 232/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 700 000,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
06728 - VSP 118/2006 Mesto Žilina 229 991 905,00 SK bez DPH Modernizácia, rekonštrukcia a nová výstavba VO mesta Žilina.
17465 - VBT 239/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 065 076,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
17800 - VBT 243/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 1 960 884,00 SK bez DPH Digitálny echokardiografický prístroj za zvýhodnenú cenu.
05971 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
05970 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
05969 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaná na Akadémii umení, Banská Bystrica.
18064 - VBT 246/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 275 000,00 SK bez DPH Obmedzovače prepätia na menovité napätie do 30 kV a menovitý výbojový prúd 10
06038 - VBS 247/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 830 900,00 SK bez DPH Úprava FIS na zavedenie EUR, vytvorenie arch. systému na účely prístupu VVŠ k dátam FIS vedeným v SKK.
06023 - VST 247/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 261 752 941,00 SKK s DPH Dátové centrum rezortu školstva - 1. etapa.
10008 - VBS 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 46 190,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T22 vo výhrevni Juh - ČZ.
10007 - VBS 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 193 700,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T3 vo výrobni Tp západ - ČZ.
05478 - VBT 192/2009 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 106 089,00 EUR bez DPH Dodanie náhradného dielu.
05448 - VZT 191/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 325 040,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov - Čiastková zmluva č. 1
05481 - VZT 192/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 919 693,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
10365 - VSP 239/2006 Mesto Modra 38 185 760,00 SK s DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Modra.
05065 - VBT 177/2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 831 000,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 2 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
00079 - VZT 5/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 269 424,00 EUR s DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
07577 - VUT 246/2009 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 19 827 986,00 EUR s DPH Dátové centrum pre výskum a vývoj.
00873 - VUS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 694 794,00 EUR bez DPH Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
01828 - VBS 49/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 835 000,00 EUR bez DPH Evidencia projektov s analýzou CBA v existujúcom aplikačnom programovom vybavení ITMS pre potreby Operačného programu Doprava.
02340 - VBS 65/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 845 795,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 3 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
02581 - VBS 71/2010 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100 239,00 EUR bez DPH Servis lineárneho urýchľovača ONCOR.
04795 - VBS 137/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 779 220,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 4 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
03922 - VBS 112/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 526 876,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03922 - VBS 112/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 261 230,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03617 - VST 102/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 000,00 EUR bez DPH ČIPOVÉ KARTY
03970 - VBT 114/2010 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 189 984,00 EUR bez DPH Upgrade systému EPS tunela Branisko vrátane napojenia na CRS.
03794 - VST 108/2010 Slovenská technická univerzita v Bratislave 125 026,00 EUR bez DPH Sieťový riadiaci systém
04796 - VBS 137/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 858 530,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 5 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
03207 - VZS 83/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 95 560,00 EUR bez DPH Vzdelávanie zamestnancov a iných osôb zapojených do systému riadenia čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov
04191 - VST 110/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 252 531,00 EUR bez DPH Digitálny RTG prístroj

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.