Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Vladimír Slezák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Borinka 440, Borinka, 90032, Slovenská republika

298 526 584,43 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 31625657
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 1 31908969
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69 45732205
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43 36603350
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31 00317331
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43 17335825
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Račianska 75 00490750
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 00610470
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Gemerská 233 17335949
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43 00606707
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8 36601284
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 00397474
Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9 42129486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31 36211222
Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11 36403032
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 35823551
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice Trieda SNP 1 35550040
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 36211541
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Mesto Nováky Nám.SNP 349 00318361
Nemocnica s poliklinikou Levoča Probstnerova cesta 2/666 00610542
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Špitálska 1 17335922
Mesto Modra Dukelská 38 00304956
Východoslovenský onkologický ústav Košice Rastislavova 43 35553901
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 A. Žarnova 11 00610381
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica Nám.Ľ.Svobodu 1 37892975
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Mesto Trenčianske Teplice M.R.Štefánika 4 00312088
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Mesto Holíč Bratislavská 5 00309541
Nemocnica s poliklinikou SKALICA Koreszkova 9 00610712
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A 00151882
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811

Zoznam tendrov

Siemens s.r.o.   Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 84104, Slovenská republika   IČO 31349307

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22105 - VZT 218/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 135 830,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
22559 - VST 224/2015 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00 EUR s DPH Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metód
16426 - VUT 156/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 1 643 389,00 EUR bez DPH VN rozvádzače sekundárne
4663 - VST 42/2015 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498 000,00 EUR s DPH MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF
1501 - VBS 14/2015 Nemocnice s poliklinikami n.o. 241 350,00 EUR bez DPH Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ
426 - VSS 7/2015 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 273 773,00 EUR s DPH Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.
00243 - VRT 9/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 5 814 675,00 EUR bez DPH Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko) Dostavba 3.a 4. bloku VVER 440 M 21 - Dodávka a montáž systému úpravy surovej (cirkulačnej a doplňovacej) vody a dávkovanie chemikálií
8300 - VBS 105/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 59 861,00 EUR bez DPH Oprava mamografu MAMMOMAT INSPIRATION
8757 - VSP 98/2014 Mesto Ilava 262 105,00 EUR s DPH Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava
3171 - VBS 49/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 272 176,00 EUR bez DPH Oprava a údržba lekárskych prístrojov-spoločnosti Siemens
1393 - VST 16/2014 Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 79 307,00 EUR s DPH Lineárna rezonančná analýza
12837 - VST 138/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 42 922,00 EUR bez DPH Súbor prístrojov a zariadení
7075 - VBS 88/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 74 385,00 EUR bez DPH Oprava CT Somatom Senzation 16"
5114 - VBS 66/2013 Fakultná nemocnica Trenčín 51 768,00 EUR bez DPH Údržba a servis CT prístroja SOMATOM Definition AS
3220 - VSP 41/2013 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 549 000,00 EUR s DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov, práčovne a zdroja pitnej vody PL SB v
3986 - VBS 53/2013 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT prístroja SOMATOM SENSATION 64 CARDIA.
1429 - VBS 21/2013 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 125,00 EUR bez DPH Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy lineárneho urýchľovača Siemens ONCORR II Expression.
1287 - VBS 19/2013 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 469 158,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Siemens
14764 - VST 235/2012 Univerzita Komenského v Bratislave 534 500,00 EUR bez DPH Softvérové balíky a licencie
12160 - VSP 199/2012 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080 000,00 EUR bez DPH Modernizácia tepelno-technických zariadení a budov UVLF v Košiciach
11794 - VBT 194/2012 Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied 78 163 333,00 EUR bez DPH SMART GRID riadiaci systém a jeho komponenty
04108 - VRS 68/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 359 000,00 EUR bez DPH Obnova telemetrických zariadení 1. etapa
02473 - VBT 44/2012 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 410,00 EUR bez DPH Dodávka náhradného dielu pre RTG zariadenie na oddelení invazívnej kardiológie - RTG žiariča vrátane montáže a
10042 - VBT 228/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 100 000,00 EUR bez DPH Náhradné diely k zdravotníckym prístrojom vyrobeným spoločnosťou SIEMENS AG
08979 - VBT 211/2011 Fakultná nemocnica Trenčín 62 237,00 EUR bez DPH Lampa do počítačového tomografu
00162 - VZT 7/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35 556,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
05931 - VBS 150/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 693 360,00 EUR s DPH Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou SIEMENS AG
01956 - VST 69/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 995 459,00 EUR s DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
00990 - VST 33/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 489 544,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
01361 - VBS 48/2009 Sociálna poisťovňa 803 293,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory a konzultačných služieb na predmet zákazky „Technická podpora a konzultačné
03276 - VBS 113/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 509 800,00 EUR bez DPH Modifikácia informačných systémov „Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu
00298 - VRT 13/2008 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 591 021,00 EUR bez DPH Systém zberu dát a diaľkového ovládania staníc.
04555 - VRS 159/2009 Žilinská teplárenská, a.s. 1 327 710,00 EUR bez DPH Generálna oprava turbosústroja TG2.
04992 - VSS 175/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 064,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
04992 - VSS 175/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 752 495,00 EUR bez DPH Dátové centrum - 2. etapa.
04633 - VBS 162/2009 Sociálna poisťovňa 1 350 000,00 EUR bez DPH Technická podpora a konzultačné služby pre Informačný systém Legacy pre výber poistného.
00700-VBT 14/2005 Západoslovenská energetika, a.s. 12 990 000,00 SK bez DPH Transformátor 110/23 kV - 63 MVA.
00789-VSS 15/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 530 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja v BAT, a. s.
02130-VBT 34/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 2 126 169,00 SK bez DPH Mobilný röntgen pre cievnu chirurgiu.
02429-VBS 38/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 600 000,00 SK bez DPH Záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi servisné výkony na telemetrické
02691 - VUT 43/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 10 708 400,00 SK bez DPH Vonkajšie trojpólové vypínače 123 kV v TR 110/22 kV Teplička nad Váhom.
03908-VSS 61/2005 Tepláreň Košice, a.s. 6 498 033,00 SK bez DPH Generálna oprava generátora TG 1.
04558 - VBT 73/2005 Fakultná nemocnica Nitra 1 194 041,00 SK bez DPH Žiarič dura 302 MV "R".
03210-VUP 52/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 88 346 098,00 SK bez DPH Dodávka, demontáž, montáž, skúšky a uvedenie podružných rozvádzačov 0,4 kV do
03158-VUP 51/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 41 037 645,00 SK bez DPH Dodávka úsekových rozvádzačov 0,4 kV a transformátorov pre 3. systém 3. bloku
05032 - VRP 79/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 59 751 402,00 SK bez DPH Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu JE V2.
05295 - VBT 83/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 765 240,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
02875 - VUP 127/2008 Mesto Nováky 57 000 000,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Nováky.
06078 - VBT 93/2005 Nemocnica s poliklinikou Levoča 928 709,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj - ultrasonograf.
02725 - VBS 120/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 160 000 000,00 SKK bez DPH Inštalácia meracieho systému spotreby elektriny do hnacích dráhových vozidiel v osobnej železničnej doprave.
05036 - VBP 79/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 19 526 375,00 SK bez DPH Výmena EPS, 4. blok, II. etapa (obj. 805, 807, 807/66).
06931 - VBS 103/2005 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 1 691 196,00 SK bez DPH Údržba a servis zdravotníckej techniky.
00389 - VBS 4/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 13 260 390,00 SK bez DPH Doplnenie výrobného dispečingu čiastkového projektu RTIS ROVE SE.
07378 - VBS 110/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 933 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) Cerberus a ročná kontrola
07939 - VNA 117/2005 Mesto Modra 0,00 bez DPH
07824 - VBT 116/2005 Východoslovenský onkologický ústav Košice 0,00 bez DPH Dozimetria externej rádioterapie.
00736 - VBS 31/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 523,00 SK bez DPH Servis a revízia suchého transformátora T 25 vo výrobni TP II - ČZ.
01002 - VST 14/2006 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 953 782,00 SK bez DPH Ultrazvukový prístroj.
01512 - VBT 20/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 315 000,00 SK bez DPH Nákup priechodky typu SETFt 1425-420-B E6.
01232 - VBS 16/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 500 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, pravidelná kontrola EPS systému Cerberus na objektoch
01231 - VBS 16/2006 Fakultná nemocnica Nitra 1 416 343,00 SK bez DPH Pozáručný servis ZT od firmy Siemens.
01525 - VBS 20/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva SIEMENS pre ochrany.
01457 - VBT 19/2006 Univerzitná nemocnica Martin 1 508 229,00 SK bez DPH Rtg. lampa k angiografu Axiom Artis.
01354 - VST 18/2006 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 3 537 270,00 SK bez DPH Prenosný echokardiografický prístroj.
03098 - VBS 132/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 111 844,00 SK bez DPH Servis a revízia suchých transformátorov R21 a T27 vo výrobni Tp východ - ČZ.
04006 - VST 167/2008 Mesto Nitra 5 500 000,00 SK bez DPH Nákup, dodávka a montáž 29 ks parkovacích automatov vrátane 10 výberových schránok.
03336 - VBS 142/2007 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Pozáručný servis angiografického zariadenia AXIOM Artis dFC.
10285 - VBS 146/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 6 300 000,00 SK bez DPH IPR MOD príprava a realizácia doplňujúcich skúšok na systéme E01.06.
03051 - VBS 42/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 1 343 812,00 SK bez DPH Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie CERBERUS.
10362 - VSP 147/2005 Mesto Rimavská Sobota 14 909 879,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia systému verejného osvetlenia mesta Rimavská Sobota.
10565 - VST 151/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 455 000,00 SK bez DPH Zvodiče prepätia 110 kV.
10414 - VBS 148/2005 Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica 1 253 568,00 SK bez DPH Záručný a pozáručný servis.
11451 - VSS 161/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 7 500 000,00 SK bez DPH Servis a oprava riadiaceho systému kotla K6 v Tp Západ.
04071 - VBS 171/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 400 000,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorových olejov vo výrobniach BAT - ČZ.
03892 - VBP 58/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 90 759 015,00 SK bez DPH IPR 711 MOD V2 ÚM E05.3 "Dodávka a montáž úsekových rozvádzačov".
03693 - VBT 56/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11 043 500,00 SK bez DPH Nákup 450 ks PC techniky za akciovú cenu.
12117 - VBT 169/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 769 105,00 SK bez DPH Vypínač typu 3AH2116-2MF40-0KA2-Z.
11712 - VBT 165/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 788 888,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
11711 - VBT 165/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 478 160,00 SK bez DPH Zapuzdrené rozvádzače pre rozvody s menovitým napätím 22 kV.
04738 - VUP 199/2008 Mesto Trenčianske Teplice 75 947 741,00 SK bez DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Trenčianske Teplice.
13017 - VST 182/2005 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 3 361 487,00 SK bez DPH Zariadenie mamografického pracoviska.
04536 - VSS 68/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 771 259,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kV na VE Liptovská Mara.
12890 - VBS 180/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 13 917 525,00 SK bez DPH Kechnec, ES 110/22 kV - sekundárna technika.
04541 - VSS 68/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Servis, revízie a opravy transformátorov s vytiahnutím jadra v BAT, a. s.
05273 - VBT 85/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 341 913,00 SK bez DPH Nákup technických zariadení na opravy a údržbu OST.
13219 - VBT 184/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
13902 - VBS 194/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 20 860,00 SK bez DPH Regenerácia a filtrácia transformátorového oleja transformátora T18 vo výrobni
14845 - VST 206/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 14 835 000,00 SK bez DPH Vypínače 110 kV.
14300 - VUS 199/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 4 498 330,00 SK bez DPH Generálna oprava turbogenerátora TG4 vo výrobni Tp Východ.
14998 - VST 208/2005 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 590 803,00 SK bez DPH Mamografický prístroj so stereotaxiou pre potreby centrálneho rádiologického
06015 - VSP 100/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 2 994 220,00 SK bez DPH Budiaca súprava pre TG 1 v Tp Západ - zhotovenie stavby vrátane vypracovania
05977 - VST 100/2006 Východoslovenská energetika Holding a.s. 2 940 060,00 SK bez DPH Rozdielová ochrana transformátora 110/22 kV.
06210 - VST 105/2006 Východoslovenská energetika Holding a.s. 0,00 bez DPH Distančné ochrany 110 kV liniek.
15322 - VSP 211/2005 Mesto Holíč 5 090 463,00 SK bez DPH Modernizácia vykurovania materských a základných škôl v Holíči a budov vo vlastníctve
06138 - VBT 103/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 741 894,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
15872 - VSS 219/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 757 962,00 SK bez DPH Oprava závesov a clony kotla K6 v Tp Západ.
15861 - VBT 219/2005 Nemocnica s poliklinikou SKALICA 878 494,00 SK bez DPH Žiarič RTG.
16421 - VBT 225/2005 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 689 284,00 SK bez DPH ND - do rtg. prístroja ANGIOSTAR PLUS - žiarič rtg. - Megalix 125/15/40/80 120
16408 - VST 225/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 300 000,00 SK bez DPH Dodávka digitálnej telefónnej ústredne.
15850 - VBT 219/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 527 076,00 SK bez DPH Kompletná zostava rozdeľovacej hlavy turbíny.
06728 - VSP 118/2006 Mesto Žilina 229 991 905,00 SK bez DPH Modernizácia, rekonštrukcia a nová výstavba VO mesta Žilina.
16917 - VST 232/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 700 000,00 SK bez DPH Vákuové vypínače.
05534 - VBS 233/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 119 750,00 SK bez DPH Servis a revízia olejových transformátorov T1 a T2 vo výrobni Tp východ - ČZ.
17800 - VBT 243/2005 Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice 1 960 884,00 SK bez DPH Digitálny echokardiografický prístroj za zvýhodnenú cenu.
17465 - VBT 239/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 065 076,00 SK bez DPH Generátory na striedavý prúd.
18064 - VBT 246/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 275 000,00 SK bez DPH Obmedzovače prepätia na menovité napätie do 30 kV a menovitý výbojový prúd 10
05970 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
05969 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaná na Akadémii umení, Banská Bystrica.
05971 - VBS 245/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 000 000,00 SK bez DPH Servisná zmluva pre FIS pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
10008 - VBS 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 46 190,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T22 vo výhrevni Juh - ČZ.
10007 - VBS 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 193 700,00 SK bez DPH Regenerácia transformátorového oleja T3 vo výrobni Tp západ - ČZ.
06038 - VBS 247/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 830 900,00 SK bez DPH Úprava FIS na zavedenie EUR, vytvorenie arch. systému na účely prístupu VVŠ k dátam FIS vedeným v SKK.
06023 - VST 247/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 261 752 941,00 SKK s DPH Dátové centrum rezortu školstva - 1. etapa.
10365 - VSP 239/2006 Mesto Modra 38 185 760,00 SK s DPH Obnova sústavy verejného osvetlenia mesta Modra.
05448 - VZT 191/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 325 040,00 EUR bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov - Čiastková zmluva č. 1
05481 - VZT 192/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 919 693,00 EUR bez DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
05065 - VBT 177/2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 831 000,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 2 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
05478 - VBT 192/2009 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 106 089,00 EUR bez DPH Dodanie náhradného dielu.
07577 - VUT 246/2009 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 19 827 986,00 EUR s DPH Dátové centrum pre výskum a vývoj.
00079 - VZT 5/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 269 424,00 EUR s DPH Nákup, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
00873 - VUS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 694 794,00 EUR bez DPH Modernizácia systému riadenia a poskytovania Služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
01828 - VBS 49/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 835 000,00 EUR bez DPH Evidencia projektov s analýzou CBA v existujúcom aplikačnom programovom vybavení ITMS pre potreby Operačného programu Doprava.
02340 - VBS 65/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 845 795,00 EUR bez DPH Nadstavba číslo 3 existujúceho informačného systému ITMS Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
02581 - VBS 71/2010 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100 239,00 EUR bez DPH Servis lineárneho urýchľovača ONCOR.
03922 - VBS 112/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 526 876,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03922 - VBS 112/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 261 230,00 EUR bez DPH Technologický a funkčný upgrade etalonového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno - ekonomického informačného
03794 - VST 108/2010 Slovenská technická univerzita v Bratislave 125 026,00 EUR bez DPH Sieťový riadiaci systém
03970 - VBT 114/2010 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 189 984,00 EUR bez DPH Upgrade systému EPS tunela Branisko vrátane napojenia na CRS.
04796 - VBS 137/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 858 530,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 5 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
04795 - VBS 137/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 779 220,00 EUR bez DPH Nadstavba/aktualizácia číslo 4 a existujúceho informačného systému ITMS II Ministerstva výstavby a regionálneho
03617 - VST 102/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 000,00 EUR bez DPH ČIPOVÉ KARTY
03207 - VZS 83/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 95 560,00 EUR bez DPH Vzdelávanie zamestnancov a iných osôb zapojených do systému riadenia čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov
04191 - VST 110/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 252 531,00 EUR bez DPH Digitálny RTG prístroj

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.