Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Katarína Munková

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Grösslingova 59/A, Bratislava, 81109, Slovenská republika

18 188 361,23 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2011
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B 31819494
Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 00584614
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Únia miest Slovenska Prepoštská 4 30808847
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Slovenský pozemkový fond Búdková 36 17335345
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742

Zoznam tendrov

Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.   Einsteinova 11, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 35796120

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
08188 - VBS 199/2011 Sociálna poisťovňa 850 640,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS, APV OAS
02108 - VZT 74/2009 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 666,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00250 - VBT 12/2008 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 905 039,00 SK bez DPH Nákup, doprava, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov na základe rámcovej zmluvy č. Z 0040-PRS-05/06 z 25. 11. 2005.
00120 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 015 982,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00124 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 141 381,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00049 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 840 250,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu realizačnej fázy - Vysoká škola múzických umení v Bratislave.
00194 - VZT 10/2008 Univerzita Komenského v Bratislave 486 993,00 SK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00123 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 357 661,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00046 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 838 706,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu implementačnej fázy - Akadémia v Banskej Bystrici - analyt. časť.
00045 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 417 750,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu implementačnej fázy pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave - real. časť.
00315 - VZT 13/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 144 063,00 SK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00125 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 015 982,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00121 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 932 382,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00122 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 388 959,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00048 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 037 375,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu implementačnej fázy pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave (analytická časť).
00183 - VBT 10/2008 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 812 446,00 SK bez DPH Nákup, doprava, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov na základe rámcovej zmluvy č. Z0040-PRS-05/06 z 25. 11. 2005.
00112 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 154 322,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00118 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 015 982,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00050 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 302 991,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu implementačnej fázy pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (analyt. časť).
00119 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 015 982,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00047 - VBS 4/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 840 250,00 SK bez DPH Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy - čiastková zmluva o dielo na realizáciu implementačnej fázy - Akadémia umení v Banskej Bystrici - real. časť.
00108 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 425 584,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00109 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 386 824,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00111 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 469 854,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00110 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 421 501,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00728 - VBS 26/2008 Sociálna poisťovňa 40 000 000,00 SKK bez DPH Vykonanie analýz a vypracovanie špecifikácií - Záväzné zadanie informačného systému výberu poistného v EURO.
01796 - VZT 76/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 960 201,00 SKK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01559 - VZT 66/2008 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 2 351 820,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
02878 - VZT 127/2008 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 467 415,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
02750 - VBS 121/2008 Sociálna poisťovňa 57 715 000,00 SKK s DPH Úprava a doplnenie "Dochádzkového systému Sociálnej poisťovne".
00093 - VRT 5/2007 Združenie miest a obcí Slovenska 23 387 410,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky s možnosťou pripojenia na internet.
03153 - VZT 137/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 921 089,00 SK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00387 - VSS 14/2007 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 011 093,00 SKK s DPH Nákup licencií ORACLE pre účely portálu ITMS a reportovacieho systému ITMS.
00376 - VBT 14/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 367 811,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00383 - VBT 14/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 724 911,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00375 - VBT 14/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 188 058,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
00030 - VBT 2/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 74 780,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00648 - VBT 26/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 800 625,00 SK bez DPH Dodávka hardvérových a softvérových komponentov pre nadstavbové systémy Komplexného
00649 - VBT 26/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 382 695,00 SK bez DPH Dodávka hardvérových a softvérových komponentov pre nadstavbové systémy Komplexného
00650 - VBT 26/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 858 660,00 SK bez DPH Dodávka hardvérových a softvérových komponentov pre nadstavbové systémy Komplexného
00808 - VUT 11/2006 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9 865,00 bez DPH Dodávka osobných počítačov s príslušenstvom vrátane servisných služieb pre potreby
00935 - VBT 13/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 647 180,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
01009 - VBT 43/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 699 508,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
01008 - VBT 43/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 229 257,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00936 - VBT 13/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 231 980,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
02464 - VUT 104/2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 112 405,00 bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
02059 - VBT 27/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 913 788,00 SK bez DPH Dodávka doplňujúcich hardvérových a softvérových komponentov pre nadstavbové
03456 - VBT 147/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 357 294,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
03453 - VBT 147/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 374 070,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
03300 - VBT 140/2007 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 941 617,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
03322 - VBT 141/2007 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 983 548,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
03301 - VBT 140/2007 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 933 124,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
03454 - VBT 147/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 040 012,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
03455 - VBT 147/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 326 409,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
03321 - VBT 141/2007 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 361 733,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
03430 - VSS 50/2006 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 534 078,00 SK bez DPH Servisná zmluva na výpočtovú techniku značky IBM.
10355 - VBS 147/2005 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 650 000,00 SK bez DPH Programové vybavenie informačného systému.
03888 - VZT 163/2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 521 273,00 SKK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
03788 - VSS 160/2007 Únia miest Slovenska 2 521 000,00 SK bez DPH Štandardizácia a rozvoj elektronických služieb samospráv.
03583 - VBT 54/2006 Sociálna poisťovňa 8 381 617,00 SK bez DPH Dodávka tlačiarní pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne vrátane súvisiacich
04246 - VUS 181/2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 890 000,00 SKK bez DPH Návrh a realizácia centrálneho informačného portálu a informačného systému pre
03784 - VBS 57/2006 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 420 000,00 SK bez DPH Úprava procesných a systémových postupov dodávky a implementácie Distribučného
04520 - VZT 193/2007 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 119 086,00 SKK s DPH Dodávka výpočtovej techniky.
04636 - VZT 196/2008 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 801 283,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
04459 - VUT 67/2006 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 856 622,00 SK bez DPH Dodávka notebookov.
04751 - VZT 202/2007 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 1 710 713,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
05144 - VBT 218/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 300 301,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05147 - VBT 218/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 415 525,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05146 - VBT 218/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 413 185,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05145 - VBT 218/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 709 757,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
15582 - VBT 214/2005 Slovenský pozemkový fond 105 908,00 SK bez DPH Dodávka počítačov s príslušenstvom.
05509 - VZT 232/2007 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 1 002 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
07246 - VBS 131/2006 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 256 000,00 SK bez DPH Úprava procesných a systémových postupov dodávky a implementácie Distribučného
05722 - VBT 239/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 752 777,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05721 - VBT 239/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 671 994,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05724 - VBT 239/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 299 694,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05723 - VBT 239/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 015 982,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
07203 - VBT 130/2006 Sociálna poisťovňa 3 177 904,00 SK bez DPH Dodávka tlačiarní pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne vrátane súvisiacich
07281 - VBT 132/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 512 311,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
05720 - VBT 239/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 622 248,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
05719 - VBT 239/2007 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 827 190,00 SK bez DPH Nákup, dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov na základe rámcovej zmluvy č. Z 0040 - PRS - 05/06.
07279 - VBT 132/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 310 643,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
07559 - VBT 141/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 176 263,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
07524 - VBT 140/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 798 137,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis osobných počítačov.
08211 - VBT 162/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 300 000,00 SKK bez DPH Dodávka hardvérových a softvérových komponentov pre nadstavbové systémy KIS
08484 - VSS 172/2006 Sociálna poisťovňa 100 000 000,00 SKK bez DPH Pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky.
18525 - VSS 250/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 480 000,00 SK bez DPH Vývoj softvérovej aplikácie manažmentu dokumentácie elektronickej zbierky listín
18288 - VBT 248/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 045 000,00 SK bez DPH Dodávka hardvéru a zabezpečenie súvisiacich služieb na vybudovanie testovacieho
06152 - VZT 248/2008 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 500 802,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
10115 - VBT 230/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 420 549,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.
10453 - VBT 242/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 812 634,00 SK bez DPH Výpočtová technika a periférie.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.