Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Francois Jules Marie Evers

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Beverdijk, 119, 3150, Haacht, Belgicko

45 872 470,16 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenské národné múzeum Vajanského nábr. 2 00164721
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Slovenský pozemkový fond Búdková 36 17335345
Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 30810701
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám.Ľ.Štúra 1 PO BOX 35 35653001
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
Správa zariadení Úradu vlády SR Nám. Slobody 1 00002895
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68 31797903
Kancelária prezidenta SR Hodžovo nám. 1 30845157
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice Komenského 52 35557087
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nám. Mieru 2 37938053
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Požiarnická 1 37872061
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Námestie Ľudovíta Štúra 1 37950339
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
31416094
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Štefánikova 20 36127647
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B 31819494
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Komenského 27 37830058
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Námestie Požiarnikov 1 37809369
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398
Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 00164631
Štátna plavebná správa Prístavná 10 00003361
39786502
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne M.Rázusa 7 37917340
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Komenského 52 35542543
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vajanského 22 37837681
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre Dolnočermánska 64 37862961
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 00607223
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1 00678678
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19 30858003
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Priemyselná 2 30844878
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Staromestská 6 36063860
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094

Zoznam tendrov

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.   Sabinovská 6, Bratislava, 82102, Slovenská republika   IČO 31347215

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
17426 - VST 166/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000,00 EUR bez DPH Nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu
10500 - VZT 96/2015 Slovenské národné múzeum 95 679,00 EUR bez DPH Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C")
3786 - VZT 34/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 73 236,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
27493 - VZT 221/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 104 884,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
29143 - VST 236/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 450 000,00 EUR bez DPH Osobný atomobil nižšej strednej triedy (Segment "C")
17634 - VZT 154/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 453,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
2321 - VZT 36/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 400 667,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
8452 - VZT 96/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 38 672,00 EUR s DPH Osobné motorové vozidlá
9369 - VST 103/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 600 000,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy
19308 - VST 237/2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 200 000,00 EUR bez DPH Osobné motorové vozidlá
10741 - VZT 177/2012 Slovenský pozemkový fond 65 833,00 EUR bez DPH Nákup osobných automobilov
03166 - VZT 54/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26 207,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
03165 - VZT 54/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 872,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
02475 - VZT 44/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 124 869,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
02476 - VZT 44/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 134 245,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
10861 - VZT 242/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 69 782,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
11383 - VZT 250/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 102 056,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
00370 - VZT 8/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 752,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
00484 - VZT 10/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 220,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej triedy.
00485 - VZT 10/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 976,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
10637 - VZT 238/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 780,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej triedy.
10636 - VZT 238/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 298 997,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
10635 - VZT 238/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 676 007,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
10634 - VZT 238/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 542,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
10633 - VZT 238/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 000,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
10044 - VZT 228/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 185 948,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
10043 - VZT 228/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 859 408,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej triedy.
09072 - VZT 213/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 177,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
09054 - VST 213/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 555,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej triedy.
10162 - VZT 230/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 765,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
10163 - VZT 230/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 599,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
06547 - VZT 165/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 53 656,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
06546 - VZT 165/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 869,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
06460 - VZT 163/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 275,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
06459 - VZT 163/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 279 312,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
06975 - VZT 175/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65 316,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
00812 - VZT 26/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 341,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
02859 - VZT 99/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 169,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
03678 - VZT 128/2009 Slovenský pozemkový fond 99 327,00 EUR bez DPH Nákup osobných automobilov.
00192 - VZT 10/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 239 210,00 SKK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
00926-VBT 17/2005 Slovenský metrologický ústav 566 028,00 SK bez DPH Osobný automobil Škoda Octavia.
00404 - VBT 15/2008 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 413 798,00 SK bez DPH Osobný automobil nižšej triedy - kombi.
00403 - VBT 15/2008 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 273 420,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
00394 - VBT 15/2008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 2 866 387,00 SK bez DPH Osobný automobil.
02056-VBT 33/2005 Správa zariadení Úradu vlády SR 817 918,00 SK bez DPH Motorové vozidlá na prepravu osôb.
01624 - VZT 70/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 190 756,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
01067-VBT 19/2005 Úrad pre verejné obstarávanie 405 147,00 SK bez DPH Osobný automobil.
01604 - VZT 69/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 689 630,00 SKK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
04300 - VST 69/2005 Kancelária prezidenta SR 705 882,00 SK bez DPH Nákup osobných automobilov.
06196 - VBT 94/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 315 126,00 SK bez DPH Osobný automobil.
05393 - VBT 84/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 029 120,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný.
00337 - VBT 13/2007 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 720 813,00 SK bez DPH Osobný automobil.
00284 - VBT 11/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 046 547,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00283 - VBT 11/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 205 008,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
00188 - VBT 8/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 348 318,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
00275 - VBT 11/2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 033 202,00 SK bez DPH Nákup osobných automobilov - 2.
00189 - VBT 8/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 146 835,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
00041 - VBT 3/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 381 834,00 SK bez DPH Osobné automobily malé.
00190 - VBT 8/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 254 502,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
06757 - VBT 101/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 315 126,00 SK bez DPH Osobný automobil.
00274 - VBT 11/2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 011 775,00 SK bez DPH Automobil nižšej strednej triedy.
00047 - VBT 3/2007 Slovenský pozemkový fond 598 356,00 SK bez DPH Osobný automobil.
00374 - VBT 14/2007 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 643 151,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
06447 - VBT 97/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 215 126,00 SK bez DPH Dodanie osobného automobilu.
03280 - VZT 141/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 689 630,00 SKK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
00196 - VBT 2/2006 Štatistický úrad Slovenskej republiky 647 007,00 SK bez DPH Osobný automobil Škoda Octavia.
00455 - VBT 5/2006 1 234 870,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlo.
03356 - VZT 143/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 794 566,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
07452 - VBT 111/2005 Slovenský pozemkový fond 6 161 654,00 SK bez DPH Osobné automobily.
00619 - VBT 8/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 765 664,00 SK bez DPH Osobné automobily - kombi.
01584 - VBT 69/2007 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 659 197,00 SK bez DPH Osobný automobil strednej triedy.
01211 - VBT 16/2006 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 544 471,00 SK bez DPH Nákup 20 ks motorových vozidiel.
01656 - VBT 22/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 765 664,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy.
01891 - VBT 25/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 1 710 895,00 SK bez DPH Veliteľské vozidlá - osobné automobily nižšej strednej triedy - kombi určené
03849 - VZT 163/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 672 269,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
01890 - VBT 25/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 203 265,00 SK bez DPH Voliteľné doplnkové príslušenstvo a výbava pre veliteľské vozidlá - osobné automobily
03827 - VST 162/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 663 410,00 SKK bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
02848 - VBT 123/2007 Slovenská televízia 1 537 540,00 SK bez DPH Nový osobný automobil strednej triedy - sedan - 3 ks.
02993 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 840 202,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
02989 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 445 227,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
10277 - VBT 146/2005 Univerzitná knižnica v Bratislave 671 630,00 SK bez DPH Osobný automobil strednej triedy.
02991 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 445 227,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
02992 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 445 227,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
02817 - VBT 37/2006 Štátna plavebná správa 1 298 138,00 SK bez DPH SOVO - osobné automobily.
02988 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 445 227,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
02990 - VBT 41/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 445 227,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03840 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03839 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03844 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 313 773,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03843 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03841 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
03842 - VBT 58/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
04388 - VBT 188/2007 Slovenská televízia 624 473,00 SK bez DPH Nový osobný automobil strednej triedy, kombi - 1 ks.
12379 - VST 172/2005 830 620,00 SK bez DPH Osobný automobil - 1 ks.
04708 - VBT 71/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 381 625,00 SK bez DPH Osobný automobil malý - sedan.
04563 - VBT 195/2007 Slovenský pozemkový fond 5 746 487,00 SK bez DPH Osobné automobily.
13231 - VBT 184/2005 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 680 671,00 SK bez DPH Dodávka osobných motorových vozidiel pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí
04782 - VBT 203/2007 Slovenská televízia 6 639 321,00 SK bez DPH Nový osobný automobil nižšej strednej triedy - combi - 16 ks.
14867 - VBT 206/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 218 055,00 SK bez DPH Obstaranie osobných automobilov na rok 2005 - 1.
05669 - VBT 94/2006 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 602 696,00 SK bez DPH Osobné automobily.
14918 - VBT 207/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 919 706,00 SK bez DPH Obstaranie osobných automobilov na rok 2005 - 2.
15138 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 773 109,00 SK bez DPH Osobný automobil vyššia stredná trieda.
05225 - VBT 222/2007 Štatistický úrad Slovenskej republiky 903 756,00 SK bez DPH Dodávka osobných motorových vozidiel nižšej triedy.
05457 - VZT 224/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 690 005,00 SKK bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
05292 - VBT 225/2007 Slovenský pozemkový fond 611 617,00 SK bez DPH Osobný automobil.
15137 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 209 035,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný.
05402 - VZT 221/2008 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 672 269,00 SK bez DPH Dodávka osobného automobilu vyššej strednej triedy.
05425 - VZT 222/2008 Slovenský pozemkový fond 650 631,00 SK bez DPH Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy.
05508 - VZT 232/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 225 050,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
16245 - VBT 223/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 604 293,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný.
06489 - VBT 112/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 382 832,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
16594 - VBT 227/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 1 010 067,00 SK bez DPH Osobný automobil.
05497 - VZT 226/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 104 324,00 SK bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
05498 - VZT 226/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 488 966,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment C).
07291 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07292 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
06883 - VBT 123/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 1 529 412,00 SK bez DPH Osobné automobily - kombi.
07307 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 537,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
17221 - VBT 236/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 1 346 756,00 SK bez DPH Dodanie osobného automobilu.
07295 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07304 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 405 182,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
17145 - VBT 235/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 1 401 839,00 SK bez DPH Osobné automobily.
07308 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07129 - VBT 128/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 905 406,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy s pohonom všetkých kolies.
05730 - VZT 236/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 949 690,00 SK bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
07305 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 647 948,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
07306 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
05596 - VBT 235/2007 Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 504 118,00 SK bez DPH Osobný automobil strednej triedy.
07289 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07288 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07290 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07294 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07293 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
06885 - VBT 123/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 1 529 412,00 SK bez DPH Osobný automobil malý, kombi - 4 ks.
07235 - VBT 131/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 1 147 059,00 SK bez DPH Nové motorové vozidlá továrenskej značky Škoda.
07287 - VBT 132/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 422 538,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07406 - VBT 136/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre 764 706,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
17790 - VBT 243/2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 375 360,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07917 - VBT 153/2006 Slovenská televízia 2 599 991,00 SK bez DPH Nový osobný automobil strednej triedy sedan - 3 ks.
07918 - VBT 153/2006 Slovenská televízia 843 826,00 SK bez DPH Nový osobný automobil nižšej strednej triedy (resp. malý) sedan - 2 ks.
07921 - VBT 153/2006 Slovenská televízia 5 377 073,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
07923 - VBT 153/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 1 147 059,00 SK bez DPH Automobily hasičskej záchrannej služby - osobné automobily kombi nižšej strednej
07834 - VBT 150/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 2 294 118,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
17710 - VBT 242/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 765 664,00 SK bez DPH Osobný automobil malý - kombi - 2 ks.
17623 - VBT 241/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 377 718,00 SK bez DPH Osobný automobil malý - kombi.
05875 - VZT 242/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 362 042,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšiej strednej triedy (segment C).
05836 - VZT 241/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 708 270,00 SK bez DPH II.1.2.
05837 - VBT 243/2007 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 184 127,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej triedy kombi.
06045 - VZT 246/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 274 440,00 SK bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
18089 - VBT 246/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 1 148 496,00 SK bez DPH Nové motorové vozidlá továrenskej značky Škoda.
08723 - VBT 182/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 2 294 118,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
08272 - VBT 164/2006 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 618 487,00 SK bez DPH Nákup osobných automobilov.
18084 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 953 213,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
18086 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 887 935,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy s pohonom všetkých kolies.
08382 - VBT 168/2006 Úrad pre reguláciu železničnej dopravy 418 987,00 SK bez DPH Nákup osobného motorového vozidla.
18085 - VBT 246/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 606 883,00 SK bez DPH Osobné motorové vozidlá.
18024 - VBT 246/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre 1 531 328,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
09099 - VBT 197/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 495 151,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný - sedan.
18407 - VBT 249/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 765 664,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
09500 - VBT 209/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 301 198,00 SK bez DPH Nákup osobných automobilov - 2.
18511 - VBT 250/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 927 176,00 SK bez DPH Osobný automobil vyššia stredná trieda.
09524 - VBT 210/2006 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 199 412,00 SK bez DPH Osobné automobily.
09881 - VBT 221/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 805 546,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
10660 - VBT 246/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 497 450,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný - sedan.
10661 - VBT 246/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 784 133,00 SK bez DPH Osobný automobil vyššia stredná trieda.
10182 - VBT 233/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 322 696,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
10715 - VBT 247/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 763 941,00 SK bez DPH Osobný automobil malý - sedan.
10412 - VBT 241/2006 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 1 147 058,00 SK bez DPH Osobné automobily malé - kombi.
10716 - VBT 247/2006 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 003 318,00 SK bez DPH Služobné motorové vozidlá.
10657 - VBT 246/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 376 394,00 SK bez DPH Osobný automobil malý - sedan.
10659 - VBT 246/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 979 600,00 SK bez DPH Osobný automobil stredný - sedan.
10534 - VBT 244/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 499 960,00 SK bez DPH Osobné automobily strednej triedy.
06276 - VZT 215/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 496,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
00212 - VZT 8/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 238 673,00 EUR s DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
06762 - VZT 228/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 585,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
06590 - VZT 222/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 724,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
06587 - VZT 222/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 410,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
07578 - VZT 246/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 248,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
05947 - VZT 204/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 652,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
05946 - VZT 204/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 251,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
00511 - VZT 13/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 402,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
03222 - VZT 89/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 35 066,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
02403 - VZT 67/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 74 718,00 EUR bez DPH Osobné automobily malé.
07026 - VZT 214/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 63 953,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
05905 - VZT 178/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 465,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.
07455 - VZT 226/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 267 195,00 EUR bez DPH Nákup osobných motorových vozidiel.
00365 - VZT 11/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 688 194,00 EUR bez DPH Osobné automobily nižšej strednej triedy (segment "C").
00456 - VZT 12/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 82 597,00 EUR bez DPH Osobné automobily vyššej strednej triedy.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.