Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Ľubomír Šugra

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Okružná 10, Trnava, Slovenská republika

13 714 388,52 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11 36403032
DMi TRADE a.s. 1. mája 1456/42 36322920

Zoznam tendrov

ŠKODA SLOVAKIA, a.s.   Hornopotočná 4, Trnava, 91701, Slovenská republika   IČO 34120220

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
21065 - VZT 208/2015 Slovenské elektrárne, a.s. 127 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 III.
15196 - VZT 145/2015 Slovenské elektrárne, a.s. 255 000,00 EUR bez DPH čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010530 II. Kv. 2015 - ND na
8676 - VZT 78/2015 Slovenské elektrárne, a.s. 1 755 000,00 EUR bez DPH čiastkové objednávky k R Z č. 4600010565 I. Kv 2015Náhradné diely pre Havarijnú
8677 - VZT 78/2015 Slovenské elektrárne, a.s. 76 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 I.
28781 - VST 233/2014 Slovenské elektrárne, a.s. 1 755 000,00 EUR bez DPH Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu – Elektromotory pohonu
29623 - VST 240/2014 Slovenské elektrárne, a.s. 1 084 500,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety
1209 - VZT 14/2014 Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007584 IV. Kv 2013
1503 - VSS 18/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 169 931,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
17669 - VZT 209/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 59 850,00 EUR bez DPH Objednávka k Rámcovej Zmluve č. 4600007441- Náhradné diely na pohony HRK-III. Kv 2013
13600 - VZT 148/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007584 II. Kv 2013
6442 - VZT 80/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 104 280,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony HRK - Hrebeň pohonu, Rotor Pohonu, Brzdové obloženie
6511 - VZT 81/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 210 000,00 EUR bez DPH Vložené tyče
6512 - VZT 81/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 715 681,00 EUR bez DPH Objednávka k Rámcovej Zmluve č. 4600007429- Náhradné diely na pohony HRK-I. Kv 2013
13269 - VZT 212/2012 Slovenské elektrárne, a.s. 415 175,00 EUR bez DPH Náhradné diely na pohony HRK - čiastkové objednávky k rámcovej zmluve
06397 - VSS 109/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 118 317,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky
02658-VBP 42/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 931 853,00 SK bez DPH Riešenie káblových hermetických priechodiek 4. blok JE V-2.
05600 - VBT 87/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 866 536,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
06116 - VSS 93/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 191 860,00 SK bez DPH Servis a oprava manipulátorov USK 213.
06683 - VBS 100/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 636 300,00 SK bez DPH Zabezpečenie odborných údržbárskych činností a posúdenie technickej spôsobilosti
07626 - VBS 113/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 8 810 865,00 SK bez DPH Vykonávanie činností pri prevádzkovej kontrole TNR 1. bloku SE-EMO z vonkajšej
00847 - VBS 11/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 19 745 000,00 SK bez DPH Oprava budiacej súpravy turbogenerátora TG11 výmenným spôsobom.
01195 - VUT 16/2006 Žilinská teplárenská, a.s. 1 540 000,00 SK bez DPH Budiaca súprava pre generátor TG3.
09505 - VBP 138/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 31 804 754,00 SK bez DPH IPR 658 07 JE Mochovce 3. a 4. blok - konzervačné a ochranné práce - technologická
03537 - VBT 150/2007 Slovenské elektrárne, a.s. 20 500 000,00 SKK bez DPH Manipulátor na uťahovanie prírubových spojov pohonov HRK na Re a KNI a TK na
04167 - VSP 61/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 438 291,00 SK bez DPH IPR EMO 237 00 tlmič pádu kontajnera s vyhoreným jadrovým palivom.
04305 - VSP 63/2006 DMi TRADE a.s. 86 262 225,00 SK bez DPH Výstavba MVE na Váhu.
12235 - VBS 170/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 547 710,00 SK bez DPH Posúdenie technickej spôsobilosti na prevádzku zariadenia jadrového reaktora
04709 - VBT 71/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 594 000,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
05403 - VBT 87/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 966 646,00 SK bez DPH Časti a súčasti jadrových reaktorov.
14643 - VBP 203/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 13 406 000,00 SK bez DPH IPR 658 07 JE Mochovce 3. a 4. blok - Konzervačné a ochranné práce - technologická

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Slovenergia, investičný fond, a.s. v likvidácii /v skratke SE-IF a.s. v likvidácii/ M. Čulena 5, Bratislava, 81646, Slovenská republika 31360548