Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ferenc Horváth

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Nagybányai út, 7, 2000, Szentendre, Maďarská republika

989 279 110,87 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Bardejovská 7 31718922
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Služby mesta Piešťany Valová 1919/44 37834240
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Solar 2009, a.s. Pribinova 25 45272301
Záchranná služba Košice Rastislavova 43 00606731
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 30853915
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 35960736
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Gen. Miloša Vesela 21 31936415
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69 45732205
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14 00610577
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Technické služby mesta Nová Baňa Dlhá lúka 18 00185221
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11 31672981
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 17078202
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 00491870
Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 31718914
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66 31966977
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24 00397440
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Lešť 00804932
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 00397474
Slovenský pozemkový fond Búdková 36 17335345
Technické služby mesta Humenné Kundlovska 15 00186155
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s. Bašta IV. Okružná cesta 35960809
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Radlinského 6 30798701
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Staromestská 6 36063860
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Požiarnická 1 37872061
Slovenský rozhlas Mýtna 1 00167355
ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 36214078
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 A. Žarnova 11 00610381
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik Štefánikova 00619621
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Priečinok 42/VD 00738298
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. Bešeňovská cesta 2 35960825
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43 00606707
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda Veľkoblahovská 23 17335965
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vajanského 22 37837681
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Komenského 52 35542543
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Námestie Požiarnikov 1 37809369
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Komenského 27 37830058
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bôrická cesta 107 36411256
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 36485250
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2 42041333
Správa a údržba ciest Dolný Kubín Kubínska 8 37906224
Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 36403016
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 00607223
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Regionálna správa ciest Lučenec Vajanského 857 37950193
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 00183636
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 31701914
Správa a údržba ciest Čadca Andreja Hlinku 2549 37906241
Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s. Pod kalváriou 2003 35960817
Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa Nemocničná 7 00610658
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 31322832
SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 36477508
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4 00179663
Regionálna správa ciest Banská Bystrica Majerská cesta 94 37950185
Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 37879693
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Žilinská teplárenská, a.s. Košická 11 36403032
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. Nádražný rad 27 35960787
Duslo, a.s. Administratívna budova 1236 35826487
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
00000000
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363

Zoznam tendrov

SLOVNAFT, a.s.   Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412, Slovenská republika   IČO 31322832

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3249 - VZT 28/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 32 529,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
3234 - VST 28/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091,00 EUR bez DPH Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží
3238 - VST 28/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej
3244 - VZT 28/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 361,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
2304 - VST 19/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 250 000,00 EUR bez DPH NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY
1915 - VZT 16/2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 350,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
2028 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 6 339,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
2030 - VZT 17/2016 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 699,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1310 - VST 12/2016 Žilinská univerzita v Žiline 400 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.
1509 - VZT 13/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
1645 - VZT 14/2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 131 218,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
1657 - VZT 14/2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 153 050,00 EUR s DPH Palivá
23998 - VZT 243/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 824,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
21869 - VZT 216/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 6 907,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
13081 - VST 122/2015 Služby mesta Piešťany 450 000,00 EUR bez DPH Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka
22476 - VST 223/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 304 000,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
22793 - VZT 227/2015 Slovenská pošta, a.s. 797 291,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
23070 - VZT 231/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
23069 - VZT 231/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 904,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
23069 - VZT 231/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 560,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
23069 - VZT 231/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 235 507,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
22931 - VZT 229/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 497,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
20804 - VST 206/2015 Sociálna poisťovňa 990 090,00 EUR s DPH Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet
21665 - VZT 214/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 32 992,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
21073 - VZT 208/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 527 629,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
21284 - VZT 210/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 626,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
21286 - VZT 210/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 411,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
20507 - VZT 203/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
16492 - VZT 157/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 921 878,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
16834 - VZT 160/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 28 045,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
16205 - VZT 154/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 721,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
17035 - VZT 162/2015 Slovenská pošta, a.s. 842 054,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
17791 - VZT 169/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
17792 - VZT 169/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 964,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17792 - VZT 169/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 277 997,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17792 - VZT 169/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 007,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
19981 - VZT 197/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 500 000,00 EUR s DPH Palivá
15403 - VZT 147/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 300,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
15408 - VZT 147/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 46 645,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
14623 - VZT 140/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 854,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
14782 - VZT 141/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
15011 - VZT 143/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 11 504,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
10501 - VZT 96/2015 Slovenská pošta, a.s. 805 641,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
10750 - VZT 98/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 330,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
10748 - VZT 98/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 898 267,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
10348 - VZT 95/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 24 604,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
13924 - VZT 133/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 094 027,00 EUR s DPH Palivá
13742 - VST 131/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 350 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
8672 - VZT 78/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241 709,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
10226 - VZT 94/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 693,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10226 - VZT 94/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 185 688,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
8781 - VZT 79/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 755,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
9040 - VZT 82/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
9043 - VZT 82/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19 456,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
8535 - VZT 77/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 554,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
4163 - VUT 37/2015 Solar 2009, a.s. 164 184 467,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb
8165 - VZT 74/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 10 528,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
2162 - VZT 19/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 791,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
3787 - VZT 34/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
2032 - VST 18/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 935 000,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
2779 - VZT 24/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
3776 - VZT 34/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 667,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
2923 - VST 25/2015 Záchranná služba Košice 1 419 588,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
4255 - VZT 38/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 926,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
4255 - VZT 38/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 307,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
4255 - VZT 38/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 348 124,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
3934 - VZT 35/2015 Slovenská pošta, a.s. 906 925,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
4048 - VZT 36/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 452 378,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
3790 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 46 678,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
1019 - VZT 11/2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 183,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1023 - VZT 11/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 832 000,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
1054 - VZT 11/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 560 220,00 EUR s DPH Palivá
1221 - VZT 12/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 9 379,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
30741 - VST 247/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000,00 EUR bez DPH NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ
2044 - VZT 18/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 811,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
2051 - VZT 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV.
28110 - VZT 227/2014 Slovenská pošta, a.s. 918 697,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
29264 - VZT 237/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 32 937,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
26052 - VZT 210/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 956,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
28117 - VZT 227/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
26049 - VZT 210/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 865,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
26049 - VZT 210/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 299 310,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
26049 - VZT 210/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 66 527,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
28116 - VZT 227/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 462 595,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
23910 - VZT 196/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 9 808,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
24078 - VZT 197/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 209 312,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
23726 - VZT 195/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 057 021,00 EUR s DPH Palivá
24477 - VZT 200/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II.
25816 - VZT 208/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 290 480,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
24903 - VZT 202/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 622,00 EUR s DPH Plnenie Rámcovej dohody č.OVO1-2013/000634 na Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
06079 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30 500,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06086 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 88 851,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06080 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 480,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06997 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46 208,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa
06995 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 75 881,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06996 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 33 778,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06993 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 974,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06992 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 157,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06998 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 052,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06999 - VZT 213/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 677,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07023 - VZT 214/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32 081,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07024 - VZT 214/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 386,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07025 - VZT 214/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 871,00 EUR bez DPH Motorová nafta
17784 - VST 155/2014 Národná transfúzna služba SR 293 032,00 EUR s DPH Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR
18961 - VZT 162/2014 Slovenská pošta, a.s. 905 101,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
06083 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50 742,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06087 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 144,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06084 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 953,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa
06088 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 569,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06082 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 979,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06081 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 846,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06085 - VZT 154/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 37 315,00 EUR bez DPH Motorová nafta
13398 - VST 130/2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet
14944 - VZT 138/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 819,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II.
463 - VZT 9/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 632 652,00 EUR s DPH Palivá
11595 - VST 119/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 551 995,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01
15753 - VST 185/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 193 626,00 EUR bez DPH Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov.
8302 - VZT 105/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 788 183,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT 105/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 421 405,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT 105/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 495 427,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT 105/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 069 403,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
13101 - VZT 140/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 12 027,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
5340 - VZT 69/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 199 950,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
5627 - VZT 72/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 68 119,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
8302 - VZT 105/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 050 630,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8237 - VZT 104/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 454 588,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
17361 - VZT 152/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 310 050,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
18765 - VZT 161/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 891 324,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
16450 - VZT 197/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 5 785,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
15866 - VZT 143/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15 690,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
15865 - VZT 143/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 388,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
15866 - VZT 143/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 318 087,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
15866 - VZT 143/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 85 444,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13563 - VZT 131/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 11 341,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
9243 - VST 102/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 218,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
7519 - VZT 88/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266 707,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
7518 - VZT 88/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 461,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
7518 - VZT 88/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 39 778,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
7518 - VZT 88/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 158 545,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
7517 - VZT 88/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 558 035,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
13567 - VZT 131/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
8454 - VZT 96/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 132 685,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
6035 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 15 779,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
6348 - VZT 77/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 221 209,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
6180 - VZT 76/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 578 538,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
6585 - VST 80/2014 Univerzitná nemocnica Bratislava 68 129,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava
1724 - VZT 23/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 307 577,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
1949 - VST 28/2014 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 249 455,00 EUR bez DPH Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt
2216 - VZT 34/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 431 329,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
4976 - VST 68/2014 Slovenská pošta, a.s. 16 122 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet.
5098 - VZT 69/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 223 000,00 EUR s DPH Palivá
566 - VST 10/2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 350 000,00 EUR bez DPH Pohonné látky MH SR
358 - VZT 8/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 490 815,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
795 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 10 459,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
1508 - VZT 18/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 445 956,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
1508 - VZT 18/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 565,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
1508 - VZT 18/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 874,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
250 - VST 7/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 377 030,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1463 - VST 17/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 359 249,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
1212 - VZT 14/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 488 607,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
1206 - VZT 14/2014 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 302 612,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1572 - VZT 19/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 836 108,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
19046 - VST 232/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 501 619,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt
18860 - VST 229/2013 Nemocnice s poliklinikami n.o. 183 850,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a
18761 - VZT 227/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 625 810,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
18860 - VST 229/2013 Nemocnice s poliklinikami n.o. 160 700,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a
18293 - VZT 219/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 472,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17236 - VZT 204/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 692 828,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
18293 - VZT 219/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 233 097,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17100 - VZT 203/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 999 990,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
18150 - VZT 216/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 319 777,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
17215 - VST 204/2013 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 155 762,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
18293 - VZT 219/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 92 109,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
16109 - VST 192/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300 608,00 EUR bez DPH Dodanie olejov, vrátane distribučných služieb
16537 - VZT 198/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 301 153,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
16536 - VZT 198/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 989 079,00 EUR s DPH Palivá
16535 - VZT 198/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 174 931,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
14383 - VZT 162/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 750 609,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
13836 - VZT 153/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 314 668,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
13837 - VZT 153/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 193 105,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13837 - VZT 153/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 68 706,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13837 - VZT 153/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 80 698,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13835 - VZT 153/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 908 476,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
14041 - VZT 157/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 659 113,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby. Objednávky -2.Q.
13558 - VSS 147/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 259 175,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
12685 - VZT 137/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 223 676,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
11945 - VZT 131/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75 135,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
7057 - VST 88/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 145 950,00 EUR bez DPH Nákup oleja a aditív pre dopravné prostriedky MHD
6734 - VST 84/2013 Technická univerzita v Košiciach 297 042,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
6675 - VZT 83/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 521 487,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby.
6676 - VZT 83/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 719 523,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
8090 - VZT 102/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 488,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
7713 - VST 97/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 207 500,00 EUR s DPH Dodávka motorovej nafty
7235 - VZT 90/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 290 201,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
8090 - VZT 102/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 167 206,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
6497 - VST 81/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 199 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
8090 - VZT 102/2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11 114,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
9417 - VST 117/2013 Technické služby mesta Nová Baňa 67 020,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
7802 - VUT 98/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 79 788 000,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
9416 - VST 117/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 110 181,00 EUR bez DPH Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hospodárstva pre
4796 - VST 63/2013 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 129 999,00 EUR bez DPH Dodávka motorového benzínu a nafty pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
3820 - VST 50/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 28 039 321,00 EUR bez DPH Palivá
2087 - VZT 30/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 361 550,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
1151 - VZT 17/2013 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 304 813,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
188 - VZT 4/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 95 322,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
15064 - VST 240/2012 Záchranná služba Košice 1 092 475,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre vozidlá Záchrannej služby Košice.
13022 - VZT 208/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 719 266,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
14719 - VZT 234/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 225 857,00 EUR s DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
12626 - VST 203/2012 Mestské lesy Košice a.s. 150 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrže
13802 - VBT 220/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok
14659 - VZT 233/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 281 306,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
14718 - VZT 234/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 658,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
14718 - VZT 234/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 80 364,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
12651 - VZT 203/2012 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 235 303,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
14770 - VZT 235/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 27 660,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
13089 - VST 209/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 000 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta a pohonné látky
13089 - VST 209/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 850 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta a pohonné látky
13468 - VZT 215/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 405 141,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
13869 - VST 221/2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 203 045,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
14718 - VZT 234/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 212 233,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
14839 - VST 236/2012 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 249 930,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre vozidlá EKO VPS
10940 - VZT 182/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 736 442,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
11350 - VZT 187/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 113 306,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
11400 - VZT 188/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 952,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
12063 - VZT 198/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 67 285,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
09514 - VZT 154/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 408 890,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
09055 - VST 147/2012 Technické služby mesta Nová Baňa 67 752,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
08276 - VZT 136/2012 Technické služby mesta Prešov a.s. 23 114,00 EUR bez DPH Motorová nafta
09838 - VZT 160/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 017 324,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
09839 - VZT 160/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 231 317,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09839 - VZT 160/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52 261,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09839 - VZT 160/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 73 619,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09934 - VST 162/2012 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 442 362,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
08180 - VZT 135/2012 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 233 660,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
07785 - VZT 130/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 64 724,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
05299 - VZT 90/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 86 661,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05299 - VZT 90/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 429 315,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05298 - VZT 90/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 493 940,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
06084 - VST 104/2012 Nemocnice s poliklinikami n.o. 52 500,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
06084 - VST 104/2012 Nemocnice s poliklinikami n.o. 86 900,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
05299 - VZT 90/2012 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 88 120,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05265 - VST 89/2012 Technická univerzita vo Zvolene 156 345,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05669 - VZT 96/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 381 849,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
05219 - VZT 88/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 800 000,00 EUR s DPH Palivá
03947 - VST 66/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 749 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
04573 - VZT 76/2012 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 33 598,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
04055 - VZT 67/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 42 202,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
04889 - VZT 83/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 573 830,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby.
03815 - VST 64/2012 Technické služby mesta Prešov a.s. 270 002,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00884 - VST 16/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 212 375,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
01098 - VST 21/2012 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 124 560,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív
01743 - VST 32/2012 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 084 063,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
01013 - VSS 19/2012 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 82 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10852 - VST 242/2011 Slovenský pozemkový fond 160 000,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet
00291 - VZT 6/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 88 361,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
10987 - VZT 244/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 392,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10986 - VZT 244/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 996,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
10987 - VZT 244/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 704,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10987 - VZT 244/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 266 985,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
00284 - VST 6/2012 Technické služby mesta Humenné 432 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta
10934 - VZT 243/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 49 369,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
08009 - VZT 196/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 72 025,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
10033 - VST 228/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 619 328,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt a olejov pre čerpacie stanice SSÚD a SSÚR
10268 - VZT 232/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 15 224,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
08735 - VST 207/2011 Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s. 145 098,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt pre čerpacie stanice Regionálnej správy a údržby ciest Komárno a. s.
09063 - VRT 213/2011 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 9 956 310,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty.
08664 - VZT 206/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 687 589,00 EUR s DPH Palivá
07388 - VZT 183/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 262,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
07388 - VZT 183/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 271 543,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
07470 - VZT 185/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 29 519,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
07237 - VST 180/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 70 150,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové látky
06405 - VZT 162/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 52 418,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
07388 - VZT 183/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 68 196,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
07303 - VZT 181/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 872 051,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 398 327,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 199 164,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 265 551,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00534 - VST 16/2009 Technická univerzita vo Zvolene 41 048,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00501 - VZT 15/2009 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 9 497,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt na platobné karty a nákup do nádrží
00622 - VZT 18/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 165 796,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00647 - VZT 20/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 12 268,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 199 164,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 431 521,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 095 399,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00534 - VST 16/2009 Technická univerzita vo Zvolene 128 168,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02136 - VZT 75/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 64 004,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00503 - VZT 15/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 396 250,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
00846 - VZT 27/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 502 093,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
00436 - VST 13/2009 Slovenský rozhlas 195 070,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt - motorového benzínu a nafty.
01015 - VST 34/2009 ARRIVA Michalovce, a.s. 4 466 196,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív a súvisiace služby.
01048 - VZT 35/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 187 631,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
01355 - VST 48/2009 Slovenský hydrometeorologický ústav 394 045,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt
01380 - VST 49/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 901 085,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
01447 - VST 52/2009 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 527 019,00 EUR bez DPH Dodávka PHM - motoroveho benzínu a nafty pre potreby Fakultnej nemocnica, Trnava
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232 357,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 630 684,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00536 - VST 16/2009 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 176 748,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet.
00755 - VST 24/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 365 133,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02755 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 864,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02758 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 875,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
03569 - VST 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 725 220,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných hmôt.
02722 - VZT 95/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 140,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02444 - VST 85/2009 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 92 400,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže.
02721 - VZT 95/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64 388,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02651 - VZT 93/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 29 159,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
02720 - VZT 95/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 866,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02756 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 972,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02753 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 38 501,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
03069 - VNS 107/2009 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.
03199 - VZT 111/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 685 575,00 EUR s DPH Palivá.
02757 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 177,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02051 - VZT 72/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 446 352,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta
02754 - VZT 96/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 167,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
03191 - VST 111/2009 Technické služby mesta Nová Baňa 47 985,00 EUR bez DPH Dodávka motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM.
02719 - VZT 95/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 331,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04611 - VZT 161/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31 616,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04449 - VST 154/2009 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 162 759,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup motorovej nafty a benzínu.
03851 - VST 133/2009 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 123 171,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
04299 - VST 147/2009 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 294 298,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na palivové karty.
04636 - VZT 162/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 128,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04559 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 808,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04510 - VST 157/2009 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 208 723,00 EUR bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
04562 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 272,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04738 - VST 166/2009 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 239 191,00 EUR bez DPH Dodávka pohonných hmôt pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04610 - VZT 161/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 544,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04558 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 37 879,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04560 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 040,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04557 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 282,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04097 - VZT 140/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 329 644,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
04561 - VZT 159/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 866,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04379 - VZT 151/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 97 608,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
03985 - VZT 136/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 707,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00644 - VZT 23/2008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 726 940,00 SKK bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00019-VBT 1/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 3 000 000,00 SK bez DPH Vykurovací olej s obsahom síry do 1 % hmotnosti - 400 ton - ČZ.
00792-VBS 15/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 23 907,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01044 - VBT 39/2008 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 370 033,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
01045 - VBT 39/2008 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 568 549,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
02053-VBT 33/2005 Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 500 000,00 SK bez DPH Motorové palivá.
02425-VBS 38/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 118,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02870-VBS 46/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 35 301,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01567 - VST 67/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 400 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet.
01800-VBS 28/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 16 068,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01634-VST 26/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 6 000 000,00 SK bez DPH Platobné karty určené na bezhotovostný nákup pohonných látok a mazacích olejov.
01250-VSS 21/2005 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 3 019 531,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre dopravný úsek NsP,
02065 - VZT 87/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 12 000 000,00 SKK bez DPH PHM - palivové karty.
02378 - VZT 102/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 15 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmo
04551 - VBT 73/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 184 181,00 SK bez DPH Asfalt cestný 70/100.
02175 - VZT 93/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 935 963,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
02095 - VST 89/2008 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 4 950 000,00 SK bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže.
02228 - VBT 96/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 363 387,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
04322 - VBS 69/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 48 812,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02326 - VZT 100/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 8 000 000,00 SKK bez DPH PHM - palivové platobné karty.
03701-VBS 58/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 389,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02261 - VZT 98/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 15 500 000,00 SKK bez DPH Pohonné látky.
02399 - VZT 103/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 4 200 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - cca 125 000 litrov motorovej nafty podľa STN EN 590 podpoložka kombinovanej nomenklatúry 27101941.
05208 - VBT 82/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 607 500,00 SK bez DPH Technický benzín 90/150.
02795 - VST 123/2008 Záchranná služba Košice 7 000 000,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Záchrannej služby, Košice.
05857 - VBS 90/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 50 027,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
06257 - VST 95/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11 291 030,00 SK bez DPH Mazadlá a mazacie prostriedky s rozdelením na deväť častí.
06104 - VBT 93/2005 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 060,00 SK bez DPH Mazacie oleje.
05932 - VBT 91/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 000 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
05107 - VBS 80/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 31 847,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
05094 - VBT 80/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 524 860,00 SK bez DPH Olej motorový.
03121 - VZT 136/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 478 376 000,00 SKK s DPH Palivá.
00270 - VST 11/2007 Technická univerzita vo Zvolene 4 050 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
07229 - VST 108/2005 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 000 000,00 SK bez DPH Pohonné látky.
03279 - VZT 141/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 401 954,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
06847 - VBS 102/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 48 532,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
00798 - VBT 34/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 276 857,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
00799 - VBT 34/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 515 908,00 SK bez DPH Motorový nafta na karty.
00750 - VST 32/2007 Slovenský rozhlas 7 300 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - motorového benzínu a nafty.
07468 - VBS 111/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 59 080,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
00485 - VUT 18/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 000 000,00 SKK s DPH Nákup pohonných látok.
00509 - VST 19/2007 Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 3 175 600,00 SK bez DPH Dodávka PHM.
07435 - VST 111/2005 Správa a údržba ciest Dolný Kubín 7 227 500,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
00904 - VBS 12/2006 Ekonomická univerzita v Bratislave 50 817,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
07924 - VBT 117/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 545 304,00 SK bez DPH Mazivá priemyselné.
07903 - VST 117/2005 Martinská teplárenská, a.s. 2 653 848,00 SK bez DPH Motorová nafta.
08440 - VBS 124/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 70 060,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01278 - VST 17/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Motorová nafta na karty.
01277 - VST 17/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Motorový benzín na karty.
01769 - VBS 23/2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 113 665,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Úradu verejného zdravotníctva
03618 - VST 153/2008 Prešovská univerzita v Prešove 4 900 000,00 SK bez DPH Pohonné látky pre autopark Prešovskej univerzity v Prešove.
01369 - VSS 18/2006 Regionálna správa ciest Lučenec 1 344 537,00 SK bez DPH Dodávka kreditných kariet na bezhotovostný nákup pohonných látok na benzín a
08580 - VBT 126/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 184 156,00 SK bez DPH Asfalt cestný.
03519 - VST 149/2008 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 4 000 000,00 SK bez DPH Motorová nafta.
01471 - VBS 19/2006 Ekonomická univerzita v Bratislave 28 421,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
08496 - VBT 125/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 952 337,00 SK bez DPH Mazacie oleje, mazivá a vazelíny Madit.
01713 - VST 77/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 500 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty do cisternového vozidla SSaZ CAN01.
08406 - VST 124/2005 Technické služby mesta Nová Baňa 1 783 800,00 SK bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže PHM - bencaloru.
01887 - VBT 25/2006 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 73 875,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mrazivé plastické.
03743 - VST 159/2008 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 145 168 000,00 SKK bez DPH Motorová nafta.
03758 - VZT 159/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 5 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len "PHM") stočením PHM do nádrže kupujúceho.
02222 - VBT 95/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 542 812,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
01876 - VBT 25/2006 Správa a údržba ciest Čadca 0,00 bez DPH Nový nákladný automobil s výmennou nadstavbou - sypač vozoviek v počte 2 ks.
02223 - VBT 95/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 119 641,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
03782 - VST 160/2008 Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s. 6 800 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
03814 - VZT 161/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 874 160,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
02394 - VBT 30/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 4 650 000,00 SK bez DPH Dodávka ťažkého vykurovacieho oleja pre výrobňu Vh juh - ČZ.
09815 - VBS 141/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 66 038,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02999 - VST 129/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 720 632,00 SKK s DPH Motorová nafta do nádrží.
10212 - VBS 145/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 59 428,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
10267 - VBT 146/2005 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 75 314,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mazivá plastické.
03577 - VZT 151/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 697 006,00 SKK bez DPH Motorová nafta do nádrží.
03569 - VBT 151/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 310 000,00 SK bez DPH Motorový, prevodový, hydraulický, ostatný olej a plastické mazivá.
03326 - VBT 48/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 13 800 000,00 SK bez DPH Dodávka ťažkého vykurovacieho oleja pre Výhrevňu Juh - ČZ.
03878 - VBT 163/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 483 380,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
10748 - VBS 153/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 49 418,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
03319 - VST 48/2006 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 15 946 197,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup motorovej nafty a benzínu.
03877 - VBT 163/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 988 069,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
03928 - VBT 165/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 163 944 000,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta so zabezpečením logistiky dodávok.
11445 - VBT 161/2005 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 010,00 SK bez DPH Oleje.
04220 - VST 180/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 600 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt na platobné karty a nákup do nádrží.
04010 - VST 60/2006 Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa 711 515,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty.
04515 - VZT 191/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 39 893,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a nafta motorová podľa STN EN 590 (ďalej len "PHM") na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné h
04326 - VST 64/2006 SLOVNAFT, a.s. 4 550 000,00 SK bez DPH Oleje a brzdová kvapalina.
12374 - VST 172/2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 011 297,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby ústredia a pobočiek Úradu
12739 - VBS 178/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 42 595,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
12738 - VBS 178/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 41 563,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
04960 - VZT 206/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 441 701,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné lát
04966 - VZT 206/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 441 701,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné lá
05036 - VZT 208/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 983 475,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
13306 - VBT 185/2005 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 150,00 SK bez DPH Oleje.
13960 - VBS 195/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 51 494,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
13362 - VBS 186/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 46 039,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
14697 - VBT 204/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 000 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
14938 - VBS 207/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 55 563,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
15024 - VBT 208/2005 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 160,00 SK bez DPH Mazacie oleje.
05326 - VBT 226/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 583 570,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
06227 - VBT 105/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 760 623,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
15371 - VST 212/2005 Univerzita Komenského v Bratislave 4 800 000,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok - motorového benzínu a nafty.
15560 - VBT 214/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 400 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
05458 - VZT 224/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 731 354,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06081 - VBT 102/2006 Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 256,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mrazivé plastické.
06226 - VBT 105/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 757 737,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
05314 - VBT 226/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 034 846,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
05305 - VST 226/2007 SAD Humenné, a.s. 100 000 000,00 SKK bez DPH Motorová nafta.
05923 - VST 99/2006 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 2 825 100,00 SK bez DPH Nákup motorovej nafty.
05461 - VST 231/2007 Správa a údržba ciest Dolný Kubín 7 765 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
15965 - VBS 220/2005 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
16473 - VST 226/2005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 748 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
05497 - VST 232/2007 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 739 000,00 SKK bez DPH Pohonné látky.
16516 - VBS 226/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 55 719,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
16517 - VBS 226/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 50 259,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
06316 - VBT 107/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 092 918,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávkou na miesto určenia.
16925 - VBT 232/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 14 000 000,00 SK bez DPH Ťažký vykurovací olej (ŤOV) s obsahom síry do 1 % hmotnosti pre VhJ.
16852 - VBT 231/2005 Regionálna správa ciest Banská Bystrica 3 138 300,00 SK bez DPH Odber nafty na kreditné karty.
16856 - VBT 231/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 952 337,00 SK bez DPH Mazacie oleje, mazivá a vazelíny Madit.
05615 - VST 236/2007 Technické služby mesta Humenné 7 500 000,00 SK bez DPH Nákup motorovej nafty.
16880 - VBS 231/2005 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
17324 - VBS 237/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 53 225,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
05788 - VST 239/2008 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 6 655 462,00 SK bez DPH Pohonné látky.
17379 - VST 238/2005 Horská záchranná služba 1 628 572,00 SK bez DPH Pohonné látky.
05975 - VST 246/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 000 000,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
17463 - VBT 239/2005 Správa a údržba ciest Čadca 1 765 000,00 SK bez DPH Odber nafty na kreditné karty.
08097 - VBT 159/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 556 700,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
05931 - VST 244/2008 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 520 000,00 SK bez DPH Motorová nafta na zimné a letné obdobie.
08096 - VBT 159/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 484 985,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
17846 - VST 244/2005 Žilinská teplárenská, a.s. 6 067 800,00 SK bez DPH Motorová nafta.
08217 - VBT 162/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 073 384,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávkou na miesto určenia.
08928 - VST 191/2006 Záchranná služba Košice 7 957 705,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu, nafty a LPG pre potreby Záchrannej služby,
18221 - VBS 247/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 39 903,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
18532 - VBS 250/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu
09966 - VBT 224/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 600 394,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
09965 - VBT 224/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 102 350,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
06118 - VST 248/2008 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 7 200 000,00 SK bez DPH Nákup motorových palív a súvisiace služby.
09493 - VST 209/2006 Správa a údržba ciest Dolný Kubín 8 298 000,00 SK s DPH Dodávka motorovej nafty.
09532 - VBT 210/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 645 761,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávku na miesto určenia.
05439 - VST 191/2009 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 487 134,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05704 - VZT 198/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 326 514,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
05439 - VST 191/2009 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 905 899,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
10664 - VBS 246/2006 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
05539 - VUT 194/2009 Duslo, a.s. 3 000 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt.
06306 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 993,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06310 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 539,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06307 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 827,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06304 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 576,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06308 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 72 591,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06305 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 429,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06309 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 809,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa.
06300 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 565,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06732 - VST 227/2009 SAD Humenné, a.s. 3 320 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty pre pohon autobusov.
06301 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 688,00 EUR bez DPH Motorová nafta - Závod Trebišov.
00237 - VST 9/2010 Slovenský pozemkový fond 204 000,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa pohonných hmôt na platobné karty
06302 - VZT 216/2009 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 915,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06519 - VZT 220/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 72 649,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06688 - VBT 226/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 112 284,00 EUR bez DPH Dodávka PHM prostredníctvom palivovej karty pre potreby Správy ciest KSK.
07244 - VST 242/2009 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 178 520,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív.
07117 - VST 239/2009 Technická univerzita vo Zvolene 39 260,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
07117 - VST 239/2009 Technická univerzita vo Zvolene 108 615,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06004 - VST 206/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 929 690,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05975 - VZT 205/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 101 024,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00642 - VZT 17/2010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 82 895,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
00717 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 529,00 EUR s DPH Motorová nafta
00718 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 569,00 EUR s DPH Motorová nafta
00720 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 917,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00719 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 440,00 EUR s DPH Motorová nafta
00715 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 43 872,00 EUR s DPH Motorová nafta
00714 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 573,00 EUR s DPH Motorová nafta
00756 - VBT 19/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok
00469 - VZT 12/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 484 191,00 EUR s DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
01196 - VZT 29/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 31 198,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
00710 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 687,00 EUR s DPH Motorová nafta
00712 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 026,00 EUR s DPH Motorová nafta
00708 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 321,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00896 - VSS 23/2010 Ekonomická univerzita v Bratislave 120 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
00709 - VZT 18/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 72 918,00 EUR s DPH Motorová nafta
03093 - VZT 86/2010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 96 015,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
02868 - VZT 78/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 65 105,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02890 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 309,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02870 - VZT 78/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 748,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02057 - VST 58/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
02895 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 951,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02869 - VZT 78/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 38 805,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02892 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 773,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02893 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 443,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03290 - VZT 91/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 12 797,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
02891 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 942,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02867 - VZT 78/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 502,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03127 - VST 87/2010 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 95 414,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nadzemnej garáže
02894 - VZT 79/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 249,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02630 - VZT 72/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 558 755,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená .
04232 - VZT 123/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 850 117,00 EUR s DPH Palivá
04185 - VZT 121/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 146 237,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
04888 - VZT 139/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 442 067,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
05098 - VZT 145/2010 30 761,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05099 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78 119,00 EUR bez DPH Motorová nafta
04993 - VZT 142/2010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 202 615,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05307 - VZT 153/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 34 861,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
05103 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 691,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05101 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46 835,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05105 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 520,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05106 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 940,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05100 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 643,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05097 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 381,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05102 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 715,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03947 - VZT 113/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6 611 000,00 EUR s DPH Palivá
03765 - VST 107/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 816 303,00 EUR bez DPH Dodávka motorovej nafty
05104 - VZT 145/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21 838,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06930 - VZT 211/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 20 630,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06540 - VZT 199/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 431 682,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
00584 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 714,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00586 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 70 403,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00696 - VST 18/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
00698 - VST 18/2011 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 230 886,00 EUR bez DPH karty na čerpanie pohonných hmôt
00592 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 860,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00952 - VST 25/2011 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 193 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta na rok 2011
08073 - VST 242/2010 Záchranná služba Košice 973 642,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty pre vozidlá Záchrannej služby Košice.
00590 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 364,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00585 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 680,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00591 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30 554,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00588 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 42 796,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00589 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 458,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00323 - VZT 10/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 590 122,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
00583 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 193,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00587 - VZT 14/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31 641,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07535 - VBT 228/2010 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 11 223 470,00 EUR s DPH Ropa - Rebco
08127 - VST 243/2010 SAD Humenné, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta, benzín tankovacie karty
08253 - VST 245/2010 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 171 551,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty do skladovacích nádrží kupujúceho vrátane dovozu autocisternami do miesta určenia v celkovom množstve 190
01640 - VST 48/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 274 976,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
01544 - VST 45/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 98 101,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
00918 - VST 24/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 73 144,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
00918 - VST 24/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 548 580,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
00918 - VST 24/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 858,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
01640 - VST 48/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 257 598,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
01640 - VST 48/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 572 247,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
02723 - VST 68/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 940 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet
01639 - VST 48/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14 809 808,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
03618 - VZT 96/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 27 082,00 EUR s DPH Pohonné hmoty.
03529 - VZT 94/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 095 101,00 EUR s DPH Palivá
04027 - VZT 107/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 195 083,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
04130 - VST 109/2011 Technické služby mesta Nová Baňa 65 382,00 EUR bez DPH nákup motorovej nafty
03438 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 130,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03439 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 403,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03436 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 155,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03435 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 77 138,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03433 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 558,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03434 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 488,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03432 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 846,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03431 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 108,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03430 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 48 594,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03429 - VZT 91/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 959,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03309 - VST 88/2011 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 117 953,00 EUR bez DPH motorová nafta do nadzemnej garáže
04027 - VZT 107/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26 429,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
03899 - VST 103/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 665 376,00 EUR s DPH Dodávka motorovej nafty
04027 - VZT 107/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 397,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
04028 - VZT 107/2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 737 278,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
05233 - VBT 135/2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.