Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Mgr. Martin Koreň

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Hlavná 2122/32, Šamorín, 93101, Slovenská republika

5 355 581,07 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR Sklabinská 1 00735671
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156

Zoznam tendrov

SCP PAPIER, a.s.   Mostová 5358/29, Ružomberok, 03401, Slovenská republika   IČO 36373583

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2328 - VZT 19/2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 176,00 EUR s DPH Kancelársky papier
22932 - VZT 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
21070 - VZT 208/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
15103 - VZT 144/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 912,00 EUR s DPH Kancelársky papier
8984 - VZT 81/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 651,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3606 - VZT 32/2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080,00 EUR s DPH Kancelársky papier
24464 - VST 200/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 420 840,00 EUR bez DPH Polygrafický materiál
22478 - VST 186/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647,00 EUR bez DPH Kancelársky papier
751 - VZT 11/2014 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 812,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
579 - VZT 10/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 25 003,00 EUR s DPH Kancelársky papier
13801 - VZT 132/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 799,00 EUR s DPH Kancelársky papier
5283 - VZT 70/2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 503,00 EUR s DPH Kancelársky papier
19825 - VST 247/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 81 429,00 EUR bez DPH Papier pre UK v Bratislave
16808 - VZT 201/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 875,00 EUR s DPH Kancelársky papier
16274 - VZT 195/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 4 380,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
12021 - VZT 132/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 11 403,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
12291 - VZT 134/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 638,00 EUR s DPH Kancelársky papier
6019 - VZT 76/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 431,00 EUR s DPH Kancelársky papier
3476 - VST 45/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 141,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
3476 - VST 45/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 61 062,00 EUR bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera
749 - VZT 12/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 864,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
407 - VST 7/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 197,00 EUR bez DPH Tlačiarenský papier, kartón a lepenka
12278 - VZT 200/2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky 583,00 EUR s DPH Kancelársky papier.
04700 - VST 79/2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky 97 416,00 EUR bez DPH Kancelársky papier.
00086-VBT 3/2005 Slovenský hydrometeorologický ústav 319 837,00 SK bez DPH Dodávka kancelárskeho papiera.
00660 - VBT 24/2008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 280,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
01307-VBT 22/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 178 000,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera A4 pre Colný úrad, Čierna nad Tisou.
05300 - VBT 83/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 23 680,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
05299 - VBT 83/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 35 012,00 SK bez DPH Kancelársky a xerografický papier.
06822 - VBT 102/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 335 200,00 SK bez DPH Kopírovací papier.
07679 - VST 114/2005 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 977 500,00 SK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
00793 - VBT 34/2007 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 198 521,00 SK bez DPH Xerografický papier.
07837 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 8 050,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07836 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 7 600,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07834 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 12 540,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
07835 - VBT 116/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 15 525,00 SK bez DPH Papier kancelársky a xerografický.
02053 - VBT 88/2007 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 178 225,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
09071 - VBT 132/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 261 800,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera pre CÚ, Nitra.
02316 - VBT 29/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 468 893,00 SK bez DPH Xerografický papier.
10802 - VBT 154/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 515 874,00 SK bez DPH Xerografický papier.
05889 - VBT 98/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 332 165,00 SK bez DPH Xerografický papier.
16232 - VST 223/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 220 386,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera 2.
06411 - VBT 110/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 87 395,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
17303 - VBT 237/2005 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 778 400,00 SK bez DPH Dodávka xerografického papiera.
08120 - VBT 159/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 164 173,00 SK bez DPH Xerografický papier.
08212 - VBT 162/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 27 995,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
09083 - VST 197/2006 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 4 998 050,00 SKK bez DPH Papier, kartón, lepenka.
09535 - VBT 210/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 53 843,00 SK bez DPH Xerografický papier B+.
03254 - VST 86/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 938 750,00 EUR s DPH Dodanie xerografického papiera pre potreby rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
09952 - VBT 224/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 196 468,00 SK bez DPH Xerografický papier.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Bálint Europe s.r.o. Belopotockého 2, Bratislava, 81105, Slovenská republika 44922116
Bálint Food s. r. o. Belopotockého 2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika 45991171