Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Hermanus Theodorus Steyn van Eeden

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Františkánske námestie 412/7, Bratislava, 81101, Slovenská republika

107 631 240,94 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 36061701
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Továrenská 7 42355818
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Brečtanová 1 31340822
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 00699021
Poštový regulačný úrad ul. 1. mája 16 37808508
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 29. augusta 1/A 31338976
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68 31797903
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1 00678678
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Priemyselná 2 30844878
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2 00166260

Zoznam tendrov

KPMG Slovensko spol. s r.o.   Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 81102, Slovenská republika   IČO 31348238

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS 19/2016 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22646 - VZS 225/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 734 717,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 880,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 600,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 400,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 669 992,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 168,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
21383 - VZS 211/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 115,00 EUR s DPH Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 116 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 115 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 100,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 811 825,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 787 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 540,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 728 700,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
16945 - VZS 161/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 449 213,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
14560 - VZS 139/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 462 582,00 EUR s DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
10766 - VZS 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 247 680,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
11644 - VZS 105/2015 Národný bezpečnostný úrad 147 400,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
11644 - VZS 105/2015 Národný bezpečnostný úrad 16 750,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
9946 - VSS 91/2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 335 750,00 EUR bez DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2014,
8897 - VZS 80/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 564 315,00 EUR s DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
1394 - VZS 13/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 032,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 900,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3808 - VZS 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 867 984,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
31272 - VSS 250/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 106 800,00 EUR s DPH Kvalita služieb v CR – analýza, štandardizácia, branding
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 100,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
26079 - VZS 210/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 280 875,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 512,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 859 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
06663 - VNA 225/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70,00 EUR bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) obsahujúca spracovanie problematiky riešenia a zavedenia IOM.
21834 - VSS 182/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 200 000,00 EUR s DPH Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov
04325 - VNA 125/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70,00 EUR bez DPH Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov, školenia, poradenská a konzultačná činnosť pre oblasť informačnej bezpečnosti
2328 - VZS 36/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
5343 - VZS 69/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 96 768,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
12843 - VSS 138/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 22 776,00 EUR bez DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
17639 - VZS 154/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 179 872,00 EUR bez DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
18494 - VSS 222/2013 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 637 287,00 EUR s DPH Riadenie projektu, publicita a informovanosť
12685 - VSS 204/2012 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 18 750,00 EUR bez DPH Bezpečnostný audit
15477 - VZS 141/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 080,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
16180 - VSS 145/2014 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 296 700,00 EUR bez DPH Podpora riadenia projektu OPIS
12520 - VSS 125/2014 Národný bezpečnostný úrad 919 000,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov číslo zákazky v
7298 - VSS 86/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 450 000,00 EUR bez DPH Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho
1820 - VSS 25/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR bez DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
293 - VZS 7/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 710 816,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
1200 - VUS 14/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
16936 - VZS 202/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 307 944,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
13090 - VSS 140/2013 Poštový regulačný úrad 92 400,00 EUR s DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2012
12440 - VZS 135/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 52 278,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
1292 - VZS 19/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 428 366,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
12896 - VSS 207/2012 Poštový regulačný úrad 38 000,00 EUR bez DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok
14705 - VSS 234/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 850 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích predpisov a
13535 - VBS 216/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120 000,00 EUR bez DPH Aplikačná podpora pre Metainformačný systém verejnej správy a technické zhodnotenie systému
10767 - VSS 178/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 11 750,00 EUR s DPH Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky
09245 - VUS 150/2012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 94 300,00 EUR bez DPH Hodnotenie dopadov Operačného programu Zdravotníctvo
04564 - VSS 76/2012 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 94 000,00 EUR bez DPH Audit a súvisiace odborné služby
01229 - VSS 23/2012 Úrad pre verejné obstarávanie 70 632,00 EUR s DPH Špeciálne služby súvisiace s integráciou a zaistením kompatibility informačných systémov ÚVO
03095 - VSS 53/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 700 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007-2013
00427 - VBS 9/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 588 000,00 EUR bez DPH Doplňujúce služby k poskytnutiu poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia
00372 - VZS 14/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 712 500,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
02189 - VSS 94/2008 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29 312 000,00 SKK bez DPH Služby overenia výdavkov v realizovaných projektoch a monitorovania stavu implementácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu.
03790-VBS 59/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 844 800,00 SK bez DPH Poradenské služby pri riadení tranzitívneho obdobia projektu outsourcingu IT.
04161 - VSS 66/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 4 893 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb SSE, a. s., v súvislosti
00223 - VZS 9/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 900 000,00 SKK bez DPH Vykonanie prvej a tretej fázy systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených
03181 - VZS 138/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12 950 000,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
07795 - VBS 115/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 7 572 500,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb SSE, a. s., v súvislosti
00905 - VBS 12/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 940 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
02616 - VBS 33/2006 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 000,00 SK bez DPH Definovanie a previerka systému alokácie nákladov pre proces zavedenia certifikácie
10524 - VSS 150/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 200 000,00 SK bez DPH Externý právny audit zmlúv uzavretých medzi subjektmi zapojenými do implementácie
04765 - VZS 200/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 194 500,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
04873 - VNA 204/2008 Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 operačného programu Informatizácia spoločnosti "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".
04720 - VBS 71/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 178 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
05033 - VBS 77/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 287 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
05151 - VZS 218/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 475 000,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
14625 - VSS 203/2005 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 12 000 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
15501 - VSS 213/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 950 000,00 SK bez DPH Audit plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci
16524 - VBS 226/2005 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 100 000,00 SK bez DPH Forenzný audit.
05606 - VBS 230/2008 Úrad vlády Slovenskej republiky 38 499 500,00 SKK bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 operačného programu Informatizácia spoločnosti "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".
07408 - VSS 136/2006 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 322 000,00 SKK bez DPH Analýza monitorovacích činností v kompetencii MŽP SR a rezortných organizácií
08965 - VBS 192/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 376 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
10361 - VUS 239/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 000 000,00 SKK bez DPH Predmetom zákazky je vykonanie externého systémového auditu pripravenosti subjektov
07774 - VNS 249/2009 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 760 000,00 EUR bez DPH Všeobecné a odborné vzdelávanie zamestnancov NKÚ SR - časť 1 a časť 2.
06115 - VBS 210/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 255 000,00 EUR bez DPH Dodávka softvérovej aplikácie - Metainformačného systému.
00466 - VBS 12/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 450 000,00 EUR s DPH Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) obsahujúca spracovanie problematiky riešenia a
01133 - VSS 27/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 176 471,00 EUR bez DPH Poskytnutie poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 -2013
02489 - VUS 69/2010 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1 164 000,00 EUR bez DPH Podporné aktivity súvisiace s implementáciou projektov Operačného programu Informatizácie spoločnosti a s prípravou a implementáciou

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.