Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Bc. Štefan Hornáček

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Fraňa Kráľa 1897/58, Hlohovec, 92001, Slovenská republika

109 225 843,83 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2014
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Obec Petrovce Petrovce 89 00332674
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Mesto Spišské Podhradie Mariánske námestie 37 00329622
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 1 00606715
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 44518684
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 00329398
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Obec Rozhanovce SNP 48 00324655
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Obec Spišský Štiavnik Hornádska 241 00326569
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Obec Sačurov Ul. osloboditeľov 385 00332810
Krajský školský úrad v Prešove Tarasa Ševčenka 11 37938126
PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy Laurinská 5 00602850
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3 00332399
Obec Hertník Hertník 00322024
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1 00326585
Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29 00321591
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2 00324451
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12 00165361
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
Obec Kecerovce Kecerovce 92 00324299
Obec Bežovce Bežovce 184 00325031
Obec Čaňa Osloboditeľov 22 00324060

Zoznam tendrov

DÚHA, a.s.   Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika   IČO 31690360

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24234 - VZP 198/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 165 615,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17905 - VSP 156/2014 Obec Petrovce 3 150 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
15284 - VSP 140/2014 Mesto Košice 33 284 447,00 EUR bez DPH Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie
11596 - VSP 119/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 879 000,00 EUR s DPH Obnova obalového plášťa FCHPT STU
18920 - VUP 230/2013 Mesto Spišské Podhradie 2 446 173,00 EUR bez DPH Výstavba verejnej kanalizácie a cistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
390 - VZP 8/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 300 218,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17920 - VSP 212/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 465 833,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
15367 - VSP 177/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 886 548,00 EUR bez DPH Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty
6591 - VBP 82/2013 Košický samosprávny kraj 441 982,00 EUR s DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Ostrov kultúry - Otvorená zóna 2
5539 - VUP 71/2013 Košický samosprávny kraj 1 820 580,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Skladná - Technická inovácia služieb
5624 - VUP 72/2013 Detská fakultná nemocnica Košice 9 640 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba DFN KE
6214 - VST 78/2013 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 155 999,00 EUR s DPH Dodávka bazénovej technológie úpravne vody.
3223 - VBP 41/2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28 784,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – doplňujúce práce
13364 - VSP 214/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 749,00 EUR s DPH Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba
10689 - VUP 176/2012 Obec Nálepkovo 898 998,00 EUR bez DPH Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
08385 - VSP 137/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 203 992,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Zosuv na ceste III/547002 Trebejov - Kysak
09835 - VUP 160/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 479 107,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
08957 - VUP 145/2012 Košický samosprávny kraj 2 170 062,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria
06045 - VBP 103/2012 Katolícka univerzita v Ružomberku 6 397,00 EUR bez DPH Kanalizačná šachta KS č. 5 a časť kanalizačného potrubia.
05270 - VUP 89/2012 Prešovská univerzita v Prešove 2 055 930,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 a Rekonštrukcia bývalého študentského
00978 - VSP 18/2012 Katolícka univerzita v Ružomberku 219 067,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti stavby - "bloku C", Žilinská cesta 24, Ružomberok
11155 - VSP 247/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 329 909,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Holčíkovciach
02160 - VSP 76/2009 Obec Rozhanovce 823 451,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MŠ - Rozhanovce.
03572 - VSP 125/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 441,00 EUR s DPH Prešov KR PZ, stavebné úpravy prevádzky Malý Šariš.
03272 - VSP 113/2009 Mesto Prešov 1 516 950,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Kúpeľná 2, Prešov.
03633 - VUP 127/2009 Obec Spišský Štiavnik 433 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy so zateplením
03345 - VSP 116/2009 Prešovský samosprávny kraj 914 590,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Volgogradská 1, Prešov (do 31. 8. 2008 SOU stavebné).
02647 - VUP 93/2009 Obec Sačurov 908 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov.
04554 - VUP 159/2009 Prešovský samosprávny kraj 1 659 663,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.
03893 - VSP 134/2009 Krajský školský úrad v Prešove 427 118,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach.
03643 - VSP 154/2008 PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy 25 112 366,00 SK bez DPH Depozit MMB - rekonštrukcia budovy na Ivanskej ceste v Bratislave.
03927 - VSP 165/2008 Krajský školský úrad v Prešove 21 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba špeciálnej internátnej základnej školy.
05766 - VSP 200/2009 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 735 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova objektov knižnice a posluchárne (auly) v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
05652 - VUP 197/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 605 878,00 EUR bez DPH Budovy MPSVR SR, ul. Špitálska č. 4, 6, 8, Bratislava - Rekonštrukcia a modernizácia
06341 - VUP 217/2009 Prešovský samosprávny kraj 1 049 394,00 EUR s DPH Rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov.
07771 - VUP 249/2009 Mesto Hanušovce nad Topľou 711 549,00 EUR bez DPH Rekultivácia skládky, Hanušovce nad Topľou.
07248 - VSP 242/2009 Prešovská univerzita v Prešove 4 244 411,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul. 17. novembra č. 15.
06761 - VUP 228/2009 Katolícka univerzita v Ružomberku 3 215 976,00 EUR bez DPH „Výstavba školského a ubytovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Pedagogickej fakulty v Levoči" pre projekt
06007 - VSP 206/2009 Obec Hertník 446 271,00 EUR bez DPH Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku.
06241 - VUP 214/2009 Mesto Trnava 8 589 843,00 EUR bez DPH Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
01665 - VSP 44/2010 Technická univerzita v Košiciach 6 302 971,00 EUR bez DPH Vedecko-technologický park Technicom Košice - multifunkčná budova.
01791 - VUP 48/2010 Mesto Vysoké Tatry 451 573,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Dolný Smokovec
03287 - VUP 91/2010 Prešovský samosprávny kraj 477 179,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Gymnázia Giraltovce
02919 - VUP 80/2010 Mesto Prešov 1 272 598,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Lesnícka ul., Prešov
03286 - VUP 91/2010 Prešovský samosprávny kraj 763 490,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ obchodu a služieb Prešov
02920 - VUP 80/2010 Mesto Prešov 1 589 855,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Prostějovská ul., Prešov
04257 - VUP 124/2010 Mesto Rajecké Teplice 772 716,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice.
05788 - VUP 174/2010 Mesto Moldava nad Bodvou 926 570,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti 18 tried ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Moldave nad Bodvou.
05555 - VUP 164/2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 790 001,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica.
06781 - VUP 206/2010 Mesto Lipany 878 922,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra mesta Lipany.
05541 - VUP 163/2010 Obec Kecerovce 609 280,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Kecerovce
00130 - VUP 5/2011 Obec Bežovce 468 269,00 EUR bez DPH Estetizácia centra obce Bežovce
07721 - VSP 233/2010 Obec Čaňa 265 229,00 EUR bez DPH Stavba Čaňa krytý zimný štadión - dodávka a montáž oceľovej haly a technológie
01577 - VSP 46/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 430 994,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia HS a OR HaZZ v Prešove
02293 - VSP 62/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 457 902,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.