SK|EN

napríklad Marek Paščák alebo Cornelia Elisabeth Sonntag

Bc. Štefan Hornáček

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 109 225 843,83  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2008
 
1 530 650,14
2009
 
26 147 514,00
2010
 
15 395 840,69
2011
 
1 615 241,67
2012
 
6 194 345,17
2013
 
14 876 138,83
2014
 
43 466 113,33
DÚHA, a.s. 109 225 843,83 1 530 650,14 26 147 514,00 15 395 840,69 1 615 241,67 6 194 345,17 14 876 138,83 43 466 113,33
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


DÚHA, a.s.
Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika
IČO 31690360
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24234 - VZP
198/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 165 615,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17905 - VSP
156/2014
Obec Petrovce 3 150 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
15284 - VSP
140/2014
Mesto Košice 33 284 447,00 EUR bez DPH Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru - staničné námestie
11596 - VSP
119/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 879 000,00 EUR s DPH Obnova obalového plášťa FCHPT STU
18920 - VUP
230/2013
Mesto Spišské Podhradie 2 446 173,00 EUR bez DPH Výstavba verejnej kanalizácie a cistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
390 - VZP
8/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 300 218,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
17920 - VSP
212/2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 465 833,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, na ul. Moyzesova
15367 - VSP
177/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 886 548,00 EUR bez DPH Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A študentského domova Mladosť, Staré grunty
6591 - VBP
82/2013
Košický samosprávny kraj 441 982,00 EUR s DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Ostrov kultúry - Otvorená zóna 2
5539 - VUP
71/2013
Košický samosprávny kraj 1 820 580,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Skladná - Technická inovácia služieb
5624 - VUP
72/2013
Detská fakultná nemocnica Košice 9 640 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba DFN KE
6214 - VST
78/2013
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 155 999,00 EUR s DPH Dodávka bazénovej technológie úpravne vody.
3223 - VBP
41/2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28 784,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – doplňujúce práce
13364 - VSP
214/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 749,00 EUR s DPH Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba
10689 - VUP
176/2012
Obec Nálepkovo 898 998,00 EUR bez DPH Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie
09835 - VUP
160/2012
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 479 107,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
08957 - VUP
145/2012
Košický samosprávny kraj 2 170 062,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 Východoslovenská galéria
08385 - VSP
137/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 203 992,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Zosuv na ceste III/547002 Trebejov - Kysak
05270 - VUP
89/2012
Prešovská univerzita v Prešove 2 055 930,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 a Rekonštrukcia bývalého študentského
06045 - VBP
103/2012
Katolícka univerzita v Ružomberku 6 397,00 EUR bez DPH Kanalizačná šachta KS č. 5 a časť kanalizačného potrubia.
00978 - VSP
18/2012
Katolícka univerzita v Ružomberku 219 067,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti stavby - "bloku C", Žilinská cesta 24, Ružomberok
11155 - VSP
247/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 329 909,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Holčíkovciach
02160 - VSP
76/2009
Obec Rozhanovce 823 451,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia MŠ - Rozhanovce.
03345 - VSP
116/2009
Prešovský samosprávny kraj 914 590,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ, Volgogradská 1, Prešov (do 31. 8. 2008 SOU stavebné).
03633 - VUP
127/2009
Obec Spišský Štiavnik 433 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy so zateplením
03572 - VSP
125/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 385 441,00 EUR s DPH Prešov KR PZ, stavebné úpravy prevádzky Malý Šariš.
02647 - VUP
93/2009
Obec Sačurov 908 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Základnej školy, Sačurov.
03272 - VSP
113/2009
Mesto Prešov 1 516 950,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Kúpeľná 2, Prešov.
03893 - VSP
134/2009
Krajský školský úrad v Prešove 427 118,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach.
04554 - VUP
159/2009
Prešovský samosprávny kraj 1 659 663,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov.
03643 - VSP
154/2008
PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy 25 112 366,00 SK bez DPH Depozit MMB - rekonštrukcia budovy na Ivanskej ceste v Bratislave.
03927 - VSP
165/2008
Krajský školský úrad v Prešove 21 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba špeciálnej internátnej základnej školy.
05766 - VSP
200/2009
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 735 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a obnova objektov knižnice a posluchárne (auly) v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
05652 - VUP
197/2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 605 878,00 EUR bez DPH Budovy MPSVR SR, ul. Špitálska č. 4, 6, 8, Bratislava - Rekonštrukcia a modernizácia
06007 - VSP
206/2009
Obec Hertník 446 271,00 EUR bez DPH Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku.
07771 - VUP
249/2009
Mesto Hanušovce nad Topľou 711 549,00 EUR bez DPH Rekultivácia skládky, Hanušovce nad Topľou.
06761 - VUP
228/2009
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 215 976,00 EUR bez DPH „Výstavba školského a ubytovacieho zariadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Pedagogickej fakulty v Levoči" pre projekt
07248 - VSP
242/2009
Prešovská univerzita v Prešove 4 244 411,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalej ZŠ na ul. 17. novembra č. 15.
06241 - VUP
214/2009
Mesto Trnava 8 589 843,00 EUR bez DPH Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
06341 - VUP
217/2009
Prešovský samosprávny kraj 1 049 394,00 EUR s DPH Rekonštrukcia HA J. Andraščíka Bardejov.
01665 - VSP
44/2010
Technická univerzita v Košiciach 6 302 971,00 EUR bez DPH Vedecko-technologický park Technicom Košice - multifunkčná budova.
01791 - VUP
48/2010
Mesto Vysoké Tatry 451 573,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Dolný Smokovec
03286 - VUP
91/2010
Prešovský samosprávny kraj 763 490,00 EUR s DPH Rekonštrukcia SOŠ obchodu a služieb Prešov
03287 - VUP
91/2010
Prešovský samosprávny kraj 477 179,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Gymnázia Giraltovce
02919 - VUP
80/2010
Mesto Prešov 1 272 598,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Lesnícka ul., Prešov
02920 - VUP
80/2010
Mesto Prešov 1 589 855,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Prostějovská ul., Prešov
04257 - VUP
124/2010
Mesto Rajecké Teplice 772 716,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice.
06781 - VUP
206/2010
Mesto Lipany 878 922,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra mesta Lipany.
05541 - VUP
163/2010
Obec Kecerovce 609 280,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Kecerovce
05555 - VUP
164/2010
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 790 001,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica.
05788 - VUP
174/2010
Mesto Moldava nad Bodvou 926 570,00 EUR bez DPH Zníženie energetickej náročnosti 18 tried ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Moldave nad Bodvou.
07721 - VSP
233/2010
Obec Čaňa 265 229,00 EUR bez DPH Stavba Čaňa krytý zimný štadión - dodávka a montáž oceľovej haly a technológie
00130 - VUP
5/2011
Obec Bežovce 468 269,00 EUR bez DPH Estetizácia centra obce Bežovce
02293 - VSP
62/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 457 902,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci
01577 - VSP
46/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 430 994,00 EUR s DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia HS a OR HaZZ v PrešoveVýpis spoločností bez obstarávaní