SK|EN

napríklad Andrea Schlettová alebo Peter Goča

Mgr. Branislav Pohanka

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 123 554 680,50  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2009
 
26 711 736,00
2010
 
46 800 000,00
2011
 
2 720 000,00
2012
 
0,00
2013
 
20 040 095,00
2014
 
13 549 220,00
2015
 
13 295 614,50
2016
 
438 015,00
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 123 554 680,50 26 711 736,00 46 800 000,00 2 720 000,00 0,00 20 040 095,00 13 549 220,00 13 295 614,50 438 015,00
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, Zvolen, 96003, Slovenská republika
IČO 31615783
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3136 - VZS
27/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 98 271,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
1184 - VZS
11/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338 829,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
1349 - VZS
12/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 915,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové
24955 - VST
252/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 011 250,00 EUR bez DPH Nájom motorových jednotiek
23008 - VZS
230/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 85 996,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
15538 - VSS
148/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 700 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
15540 - VRS
148/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 000,00 EUR s DPH Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757
20827 - VZS
206/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 999,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
18755 - VSS
181/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 750 296,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752
16145 - VZS
153/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 644,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
14426 - VZS
138/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 879 201,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
15004 - VUS
143/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 743,00 EUR s DPH Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení
14554 - VZS
139/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 69 965,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15214 - VZS
145/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 335 522,00 EUR s DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II.
14429 - VZS
138/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 79 249,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
10485 - VSS
96/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 754 159,00 EUR bez DPH Modernizácia MVTV
8999 - VZS
81/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 680,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
9570 - VZS
87/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566 944,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
8028 - VZS
73/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 95 309,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
8170 - VZS
74/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 97 854,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
898 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 112 097,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
869 - VUS
10/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 100,00 EUR bez DPH Oprava HDV 710.001-9
2935 - VZS
25/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 54 450,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
870 - VUS
10/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 793,00 EUR bez DPH Oprava HDV 812.037-0
900 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43 305,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2062 - VZS
18/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 274 936,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
28140 - VZS
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 273 190,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
26058 - VZS
210/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332 277,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
27028 - VST
217/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 990 000,00 EUR bez DPH Nákup posunovacích hnacích dráhových vozidiel (HDV)
26377 - VZS
212/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 65 327,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
24909 - VZS
202/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 137 022,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
809 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 419,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15698 - VZS
142/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37 600,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
14959 - VZS
138/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 55 144,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
18083 - VZS
157/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 284 553,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
14572 - VZS
136/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 960,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory,
14573 - VZS
136/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 290,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
8465 - VZS
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 529 832,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
6696 - VSS
81/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 150 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
6697 - VSS
81/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736
6587 - VSS
80/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 500 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory,
6605 - VZS
80/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 33 159,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
5747 - VZS
73/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 101 068,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
5880 - VZS
74/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 57 189,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1911 - VZS
27/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91 190,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
17253 - VZS
204/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 95,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
15704 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 138 000,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
13414 - VSS
145/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 042 000,00 EUR bez DPH Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám hnacích dráhových vozidiel
14039 - VSS
157/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 160 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
15700 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15653 - VSS
183/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 700 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
09755 - VSS
224/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 500 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie bezpečnostných prehliadok a opráv hnacích dráhových vozidiel.
09755 - VSS
224/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 220 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie bezpečnostných prehliadok a opráv hnacích dráhových vozidiel.
00356 - VSS
11/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 737 096,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia motorových vozňov radu 810 a pívesných vozňov radu 011 na motorové jednotky v zložení
05765 - VSS
200/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 974 640,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia prípojných vozňov radu 011.
01624 - VSS
43/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 800 000,00 EUR bez DPH Rokonštrukcia hnacích dráhových vozidiel noorovej trakcie radu 75xVýpis spoločností bez obstarávaní