SK|EN

napríklad Todd William Bradshaw alebo Marc Jean Jules Derydt

Pavol Glemba

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 226 735 771,62  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2008
 
52 710 129,12
2009
 
65 371 724,00
2010
 
0,00
2011
 
0,00
2012
 
2 114 558,00
2013
 
40 004 989,33
2014
 
31 338 042,00
2015
 
32 999 338,17
2016
 
2 196 991,00
ŽOS Trnava, a.s. 226 735 771,62 52 710 129,12 65 371 724,00 0,00 0,00 2 114 558,00 40 004 989,33 31 338 042,00 32 999 338,17 2 196 991,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika
IČO 34108513
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3135 - VZS
27/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 198 379,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
1640 - VSS
14/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov
23007 - VZS
230/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138 869,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16144 - VZS
153/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 553,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
14554 - VZS
139/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 094,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15211 - VZS
145/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 549 973,00 EUR s DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
11736 - VSS
106/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 655 475,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
10354 - VZS
95/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 140 385,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
9000 - VZS
81/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 133 119,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
8028 - VZS
73/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 233 089,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2934 - VZS
25/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 194 306,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
900 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 541 973,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2061 - VZS
18/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 854 831,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
28126 - VZS
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 098 466,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
26378 - VZS
212/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 192 938,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
809 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 565,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
05003 - VZS
175/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 871 159,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee a BDshmeer.
804 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 984 107,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
01789 - VBS
64/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 43 500 565,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt
14959 - VZS
138/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 306 210,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15697 - VZS
142/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 201 142,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
18084 - VZS
157/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 791 654,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
8466 - VZS
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 932 910,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
7809 - VSS
90/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 106 840,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
6606 - VZS
80/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 149 118,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
5880 - VZS
74/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 341 921,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1912 - VZS
27/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 171,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
17671 - VZS
209/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 642 573,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
17389 - VZS
206/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 503 345,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
16461 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 424,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16462 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 957,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
13838 - VZS
153/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 664 433,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
15700 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
13122 - VZS
140/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 750 702,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8929 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 050 000,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
7361 - VZS
92/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 063 583,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8930 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 045 639,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
2265 - VSS
32/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 000 000,00 EUR s DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 820 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
00923 - VBS
17/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 394 558,00 EUR bez DPH Dodatočné úpravy pri modernizácií vozňov na rad Bdghmeer
00156 - VBS
9/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 240 000 000,00 SKK bez DPH Rozšírenie modernizácie 38 osobných vozňov radu Bmee na Bmeer.
03925 - VSS
165/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 844 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt.
03955 - VSS
166/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee(r).
04354 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 005 171,00 SKK bez DPH Modernizácia 1. kusa osobného vozňa radu Bdt.
04353 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 940 179,00 SKK bez DPH Modernizácia prvého vozňa radu BDshmee.Výpis spoločností bez obstarávaní