SK|EN

napríklad Vladimír Urblík alebo Ervin Haramia

Ing. Marek Choma

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 455 446 870,59  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
1 795 825,50
2006
 
8 013 759,24
2007
 
663 878,38
2008
 
829 847,97
2009
 
17 182 783,00
2010
 
11 361 972,00
2011
 
9 994 216,50
2012
 
246 057 303,00
2013
 
11 903 014,00
2014
 
140 007 592,00
2015
 
7 636 679,00
TSS GRADE, a.s. 455 446 870,59 1 795 825,50 8 013 759,24 663 878,38 829 847,97 17 182 783,00 11 361 972,00 9 994 216,50 246 057 303,00 11 903 014,00 140 007 592,00 7 636 679,00
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika
IČO 35802723
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12818 - VSP
120/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 636 679,00 EUR bez DPH Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy
24347 - VSS
199/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 880 000,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe žel. zvršku v sieti ŽSR v rámci
22126 - VSP
184/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 604 593,00 EUR bez DPH "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto"
22270 - VSS
185/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 732 148,00 EUR bez DPH Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 763 407,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 930 520,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 646 277,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 228 068,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
19481 - VSS
240/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 254 000,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek nedeštruk. metódou v sieti ŽSR - defektoskopicka kontrola
53 - VSP
2/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 127 790 851,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
17913 - VSS
212/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 649 014,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti
12251 - VSP
200/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 244 969 911,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, žkm 100,500 159,100 pre traťovú rýchlosť
05972 - VUP
102/2012
Obec Kúty 222 966,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejného priestranstva obce - širšie centrum obce - I. etapa.
04371 - VUP
73/2012
Obec Hrašné 259 983,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora Hodulov vrch - stavebná časť
04805 - VUP
81/2012
Obec Moravany nad Váhom 445 985,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Moravany nad Váhom
01472 - VSP
27/2012
Mesto Stupava 158 458,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Karpatskej ulice, Stupava
07827 - VSP
193/2011
Trnavský samosprávny kraj 669 165,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar
09213 - VSP
216/2011
Mesto Levoča 718 162,00 EUR bez DPH Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - I. etapa
08131 - VSP
198/2011
Obec Jaslovské Bohunice 377 380,00 EUR bez DPH IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK cesty a chodníky
08848 - VSP
209/2011
Obec Krahule 167 026,00 EUR bez DPH Inžinierske siete pre IBV Krahule urbanistická lokalita č. 42, 43
05768 - VBP
146/2011
Slovenská správa ciest 1 157 679,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa, protihluková stena
07553 - VSP
187/2011
Obec Dojč 358 072,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč.
06210 - VRS
157/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 348 960,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou
06917 - VUP
173/2011
MH Invest, s.r.o. 476 507,00 EUR bez DPH Priemyselná zóna JUH pre MSP Nitra - Dolné Krškany
01307 - VSP
46/2009
Slovenská správa ciest 5 020 225,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa.
02857 - VBS
99/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 153 775,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
02538 - VSP
89/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 899 937,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava.
02569 - VSP
90/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 795 753,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Senec.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 280 247,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 829 577,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 769 209,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 085 015,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 758 223,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 512 099,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 373 309,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 341 201,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 307 684,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 488 257,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
07934 - VUP
117/2005
Trnavská teplárenská, a.s. 25 619 922,00 SK bez DPH Horúcovod Bottova - Trnava.
00965 - VSP
13/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 124 357 038,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby - električková trať DPB, a. s., Kapucínska.
01745 - VBS
78/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
02680 - VBS
34/2006
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 334 000,00 SK bez DPH Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 110 v žst. Nové Zámky.
03385 - VBS
144/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
04118 - VSP
171/2008
Generálny investor Bratislavy 25 000 000,00 SK bez DPH Prepojenie komunikácie Harmincova ulica - Rázsochy.
12897 - VSP
180/2005
Mesto Trnava 3 506 997,00 SK bez DPH Parkoviská a chodníky - Čajkovského ulica. Humanizácia obytného súboru na Čajkovského
13596 - VUP
190/2005
Železničná polícia 5 012 852,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba objektu Od ŽP Leopoldov.
05722 - VRP
95/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 107 731 473,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, odstránenie objektov MGZS: príchodová cesta a železničná
14414 - VBP
200/2005
Mesto Trnava 15 139 614,00 SK bez DPH Rekonštrukcia areálu FK Lokomotíva.
15263 - VSP
210/2005
Mesto Trnava 2 366 811,00 SK bez DPH Rekonštrukcia povrchu MK a chodníkov, Žitná ulica, Trnava.
15262 - VSP
210/2005
Mesto Trnava 2 454 843,00 SK bez DPH Rekonštrukcia chodníka, Študentská ulica, Trnava.
01172 - VSP
28/2010
Slovenská správa ciest 8 363 867,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa
00981 - VBS
24/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 768 148,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
00981 - VBS
24/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 461 526,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 456 267,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 417 023,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 596 758,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03628 - VZS
102/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 298 383,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
01546 - VSP
45/2011
Mesto Spišská Belá 488 271,00 EUR bez DPH Technická infraštruktúra pre IBV na ul. Samuela Webera v meste Spišská Belá
03205 - VBS
83/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 178 756,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
04321 - VSP
113/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 208 166,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 533008-009 Jurské - povodňová škoda
03466 - VRS
92/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 698 374,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
03466 - VRS
92/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 999 906,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
04515 - VSP
117/2011
Slovenská správa ciest 311 184,00 EUR s DPH I/72 Kráľová Lehota - most 036.Výpis spoločností bez obstarávaní


AVIDOL, s.r.o.
Ivánska cesta 10, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 35931299

 
KOTTON COMPANY, s. r. o.
Námestie SNP 13, Bratislava, 81106, Slovenská republika, IČO 46469133

 
Rail Invest, a.s.
Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 44219555