Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Martin Tišliar

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Generála Svobodu 5258/53, Martin, 03601, Slovenská republika

226 132 652,14 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Zvolen Námestie slobody 22 00320439
Obec Stožok Stožok 00320293
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica Námestie Rodiny 1 00604887
Obec Leles Hlavná 62 00331686
eustream, a.s. Mlynské Nivy 42 35910712
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Obec Plešivec Čsl. armády 1 00328642
Regionálne cesty Bratislava a.s. Čučoriedková 6 35947161
Mesto Sliač Letecká ulica 1 00320277
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Obec Veľké Ozorovce Veľké Ozorovce 00332046
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Obec Závadka nad Hronom Osloboditeľov 27 00313947
Obec Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 68 00313009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou 00322814
Občianske združenie TNC Bohdanovce nad Trnavou 89 45012890
Obec Stakčín SNP 574/6 00323578
Obec Perín-Chym Perín-Chym 180 00324612
Mesto Stropkov Hlavná 38/2 00331007
Obec Haniska Haniska 00324175
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Mesto Vrbové Štefánikova 15/4 00313190
Obec Krivany Záhradná 46 00327298
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné nám. 11 00641383
Obec Drienovec Drienovec 368 00324108
Obec Sady nad Torysou Sady nad Torysou 00324680
Obec Jarabina Jarabina 58 00329932
Obec Dunajská Lužná Jánošíkovská 7 00400009
Obec Biel Hlavná 48 00331317
Obec Jesenské Jesenské 00318833
Mesto Detva J.G.Tajovského 7 00319805
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427

Zoznam tendrov

Skanska SK a.s.   Krajná 29, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 31611788

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
7805 - VSP 71/2015 Slovenská správa ciest 6 485 871,00 EUR bez DPH I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T
7804 - VSP 71/2015 Slovenská správa ciest 21 137 488,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
5710 - VUP 51/2015 Slovenská správa ciest 18 586 508,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371na ceste
7070 - VUP 65/2015 Slovenská správa ciest 5 567 439,00 EUR s DPH I/50 Ružova osada, rekonštrukcia
10 - VSP 1/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 499 064,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Prešov - Budimír (D1 v km 588,545 607,888) a privádzač Prešov
03805 - VRS 108/2010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 213 153,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ventilátorov chladičov médií ES3, KS01 Veľké Kapušany
13984 - VSP 156/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 293 748,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
14628 - VSP 166/2013 Mesto Trnava 149 750,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK Rajčúrska, Trnava - Modranka
20006 - VSP 250/2013 Obec Jaslovské Bohunice 273 333,00 EUR bez DPH IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší
20007 - VSP 250/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 633 486,00 EUR s DPH Rodinná cestička Banská Bystrica - Zvolen, úsek A: Zvolen - Sliač
14380 - VSP 162/2013 Mesto Zvolen 1 175 363,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2013-2014
15027 - VSP 172/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 210 393,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
3222 - VSP 41/2013 Obec Stožok 125 563,00 EUR bez DPH Stožok kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením
11556 - VSP 190/2012 Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica 333 523,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Trstínskej ulice
07958 - VUP 132/2012 Obec Leles 1 074 048,00 EUR bez DPH LELES - revitalizácia obce s rómskym osídlením
07084 - VRP 120/2012 eustream, a.s. 3 600 000,00 EUR bez DPH Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických a potrubných zariadení prepravnej
05359 - VUP 91/2012 Mesto Bardejov 570 977,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Wolkerova.
04172 - VUP 69/2012 Obec Plešivec 3 220 335,00 EUR bez DPH Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec
01685 - VSP 31/2012 Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 578 128,00 EUR bez DPH Práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy
01971 - VUP 36/2012 Mesto Sliač 448 928,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.
01973 - VUP 36/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 1 593 256,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka nad Váhom
01581 - VUP 29/2012 Obec Veľké Ozorovce 221 709,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Veľké Ozorovce
00781 - VSP 14/2012 Košický samosprávny kraj 474 632,00 EUR bez DPH Výstavba spojovacej cesty Kéked Trstené n/ Hornádom
07830 - VSP 193/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta
08532 - VSP 204/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
00313 - VSP 10/2009 Mesto Košice 1 154 356,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
06011 - VUP 152/2011 Obec Závadka nad Hronom 457 975,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Závadka nad Hronom.
06128 - VUP 155/2011 Obec Suchá nad Parnou 438 138,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Suchá nad Parnou
00589 - VSP 17/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 443 357,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa - obchvat.
02193 - VSP 77/2009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 327 757,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
00835 - VSP 27/2009 Slovenská správa ciest 2 950 278,00 EUR bez DPH Cesta I/51-Z Trnava, Nitrianska ulica.
01808 - VST 65/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 122 751,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
01251 - VSP 44/2009 Slovenská správa ciest 839 636,00 EUR bez DPH I/74 Belá nad Cirochou, odvodnenie, chodník.
03161 - VSP 110/2009 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 769 563,00 EUR s DPH Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009.
03369 - VRP 117/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 300 199,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
04087 - VSP 140/2009 Mesto Vranov nad Topľou 991 357,00 EUR s DPH Urbanisticko - architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou - časť sever.
00133 - VUP 8/2008 Mesto Vranov nad Topľou 132 200 000,00 SK bez DPH Priemyselný park Vranov nad Topľou - Ferovo.
05551 - VSP 86/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 197 756,00 SK bez DPH Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, rekonštrukcia vodovodu DN 500.
03040 - VSP 130/2007 Mesto Košice 5 930 523,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií a ciest.
04632 - VBP 196/2008 Obec Belá nad Cirochou 38 500 000,00 SK bez DPH Splašková kanalizácia.
04995 - VSP 207/2008 Slovenská správa ciest 21 008 000,00 SK bez DPH I/50 - 283, Rožňava, nadcestie.
05297 - VSP 225/2007 Obec Belá nad Cirochou 99 720 000,00 SKK bez DPH Splašková kanalizácia.
08783 - VSP 185/2006 Slovenská správa ciest 35 000 000,00 SKK bez DPH I/74, Snina - križovatka.
09015 - VSP 194/2006 Slovenská správa ciest 83 947 403,00 SKK bez DPH I/74 - 016, Dlhé nad Cirochou - most.
05650 - VSP 197/2009 Slovenská správa ciest 480 763,00 EUR bez DPH I/18 Lada prieťah.
05312 - VST 187/2009 Regionálne cesty Bratislava a.s. 60 000,00 EUR bez DPH Dodávka za tepla obaľovaných zmesí.
00149 - VUP 7/2010 Občianske združenie TNC 548 484,00 EUR bez DPH Trnavská náučná cyklotrasa - Špačinská - 08/09.
01825 - VUP 49/2010 Obec Stakčín 1 835 510,00 EUR bez DPH ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. etapa.
03668 - VSP 103/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 1 745 637,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň - Hriňová, II/529 Hriňová - hr. okr.
03054 - VSP 85/2010 Obec Perín-Chym 343 509,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v obci Perín-Chým.
03829 - VUP 109/2010 Mesto Stropkov 1 213 249,00 EUR s DPH Centrum - námestie Stropkov I a II. etapa
03913 - VSP 112/2010 Košický samosprávny kraj 2 746 249,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
05173 - VUP 148/2010 Obec Haniska 610 457,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centra - Haniska
04038 - VSP 116/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 624 707,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Prešov - 2.etapa
05215 - VUP 149/2010 Mesto Vrbové 811 746,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny v meste Vrbové
04955 - VUP 141/2010 Obec Krivany 383 160,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Krivany.
06319 - VUP 194/2010 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 914 025,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa
06358 - VUP 195/2010 Obec Drienovec 354 243,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Drienovec
06388 - VUP 196/2010 Obec Sady nad Torysou 248 318,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Sady nad Torysou
06055 - VSP 184/2010 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 77 686 509,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
07367 - VUP 224/2010 Obec Jarabina 381 960,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Jarabina
01105 - VUP 30/2011 Obec Dunajská Lužná 593 657,00 EUR s DPH Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná
03153 - VSP 80/2011 Banskobystrický samosprávny kraj 655 099,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526, Hriňová - Klenovec - Hnúšťa km 84.928-92.923 na posilnenie
05471 - VUP 140/2011 Obec Biel 318 221,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Biel
05108 - VUP 132/2011 Obec Jesenské 780 900,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské
03851 - VUP 102/2011 Mesto Detva 1 155 106,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve
04568 - VUP 118/2011 Žilinský samosprávny kraj 1 841 352,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.