Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Marián Bódi

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Hálkova 1A/392, Bratislava - Nové mesto, 83103, Slovenská republika

137 946 387,54 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8 42134943
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68 31797903
Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69 45732205
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 30794323
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Pod Krásnou hôrkou 1 00598658
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156

Zoznam tendrov

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku   Mlynské Nivy 49, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, Slovenská republika   IČO 31337147

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1641 - VBS 14/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 299 880,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu
11643 - VBS 105/2015 Sociálna poisťovňa 2 383 200,00 EUR s DPH Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM
4472 - VUS 40/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 154 823,00 EUR bez DPH Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
7484 - VBS 68/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 231 752,00 EUR bez DPH Mimozáručný systémový servis a podpora softvérových riešení MIS, ITIM a TSM
13 - VBS 1/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 506 955,00 EUR bez DPH Technická podpora prevádzky "Integrovaného systému správy taríf (ISST)“
24079 - VZT 197/2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 429 656,00 EUR bez DPH Dodávka tovarov, licencií a služieb súvisiacich s nasadením elektronickej tvorby testovacích nástrojov a
22482 - VBS 186/2014 Úrad pre verejné obstarávanie 564 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb podpory a údržby systému EVO
14328 - VBS 161/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 223 577,00 EUR s DPH Integrovaný systém správy taríf (ISST)
20202 - VUT 252/2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 10 390 800,00 EUR bez DPH Dodávka tovarov, licencií a služieb súvisiacich s nasadením elektronickej tvorby testovacích nástrojov a
111 - VBS 4/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 643 241,00 EUR s DPH Technická podpora prevádzky "Integrovaného systému správy taríf (ISST)
4714 - VBS 62/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 291 665,00 EUR bez DPH Úprava funkcionality informačných systémov PATROS a PATRMV
1232 - VBT 18/2013 Nemocnice s poliklinikami n.o. 16 000,00 EUR bez DPH „Finančný lízing použitej výpočtovej techniky - prevod vlastníckeho práva IBM“
15289 - VBS 242/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 53 558,00 EUR bez DPH Migrácia SW aplikačných balíkov z HW platformy IBM P650 na IBM JS21
13316 - VBS 213/2012 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 554 124,00 EUR bez DPH Rozvoj funkcionality „Integrovaného systému správy taríf“ na základe požiadaviek EK a používateľských
06324 - VSS 108/2012 Sociálna poisťovňa 2 371 213,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM
10575 - VBS 237/2011 Štatistický úrad Slovenskej republiky 73 840,00 EUR bez DPH Rozšírenie APV pre dokódovanie a automatické korekcie údajov z tlačív s chýbajúcimi identifikátormi na tlačivách A. Údaje
11717 - VBS 255/2011 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 737 250,00 EUR bez DPH Ďalší rozvoj funkcionality Integrovaného systému správy taríf Colného riaditeľstva SR.
10512 - VST 236/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 429 999,00 EUR bez DPH Infraštruktúra pre NG SIS II
00153 - VBS 7/2009 Sociálna poisťovňa 1 327 757,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory pre databázové, zálohovacie a vývojové softvérové produkty spoločnosti IBM.
00361 - VBT 11/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 115 748,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia IT prostredia dátového centra MF SR.
05973 - VBS 151/2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 359 870,00 EUR bez DPH Aplikačná podpora softvérových riešení MIS, ITIM a TSM.
00549 - VBS 16/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 545 808,00 EUR bez DPH Dodávka služieb a komponentov pre produkčné a informačné systémy vo výpočtovom stredisku MV SR.
01817 - VBS 65/2009 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 333 333,00 EUR bez DPH Technická podpora prevádzky APV ISST.
02357 - VBS 82/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 354 250,00 EUR bez DPH Aktualizácia a optimalizácia procesov zálohovania v rámci centrálneho zálohovacieho systému v prostredí Ministerstva finacií SR.
02938 - VBS 102/2009 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 015 962,00 EUR bez DPH Služby spojené so zabezpečením systémového servisu a technickej podpory na zariadenia IBM.
04853 - VBS 169/2009 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 260 500,00 EUR bez DPH Technická asistencia implementácie programu eHealth.
04630 - VSS 162/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 92 484,00 EUR bez DPH Dodávka DWDM multiplexorov a s tým spojených služieb.
04630 - VSS 162/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 202 614,00 EUR bez DPH Dodávka DWDM multiplexorov a s tým spojených služieb.
00570 - VBS 21/2008 Sociálna poisťovňa 47 600 000,00 SKK s DPH Poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu na zariadenia IBM.
01494-VBS 24/2005 Pôdohospodárska platobná agentúra 2 150 246,00 SK bez DPH Softvérové licencie IBM LOTUS SOFTWARE pre potreby PPA.
02024 - VBS 85/2008 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 581 524,00 SKK bez DPH Virtualizácia infraštruktúry.
04374 - VBS 70/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 643 500,00 SK bez DPH Prevádzková podpora manažérskeho informačného systému pre celé dielo vrátane
07627 - VBS 113/2005 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 299 200,00 SK bez DPH Rozšírená podpora produktov IBM Informix.
03427 - VBS 146/2008 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 323 575,00 SKK bez DPH Upgrade serverov IBM pSeries p595 (2x) podľa požiadaviek projektu SVS a upgrade diskového poľa IBM DS8100 (2x) o cca 3 TB.
01820 - VBS 80/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 000,00 SKK bez DPH Pozáručná podpora (maintenance) servera IBM p650 a jeho súčastí.
01744 - VBS 78/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 858 000,00 SKK bez DPH Podpora IBM Tivoli Identity Manager.
01598 - VBS 70/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 002,00 SK bez DPH Podpora systému Tivoli Storage Manager.
01631 - VBS 72/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 720 000,00 SKK bez DPH Podpora Manažérskeho informačného systému (MIS) MF SR na účely ochrany investícií.
01632 - VBS 72/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 403 000,00 SKK bez DPH Rozšírenie rozsahu dát o dáta z Informačného systému Štátnej pokladnice (ISŠP),
02742 - VBS 118/2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 000 000,00 SKK bez DPH Návrh aplikačnej a technickej infraštruktúry na realizáciu štandardizácie registrov
02699 - VBS 116/2007 Úrad pre verejné obstarávanie 30 000 000,00 SKK s DPH Poskytovanie služieb softvérovej servisnej podpory a ďalší rozvoj systému EVO
04381 - VBS 185/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 200 000,00 SK bez DPH Dodávka služieb na zabezpečenie servisu pre aplikačný informačný systém "Dopravné nehody" pre odbor dopravnej polície MV SR.
13239 - VBS 184/2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 199 200,00 SK bez DPH Analýza informačných systémov: Evidencia zbraní a zbrojných preukazov, index
05120 - VBS 211/2008 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 608 000,00 SK bez DPH Rozšírenie existujúcej infraštruktúry dátového centra DR SR pre projekt SVS.
15607 - VSS 214/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 960 000,00 SK bez DPH Zavedenie Identity Management na MF SR.
05413 - VBS 229/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 000 000,00 SKK bez DPH Vytvorenie záložného prostredia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačných systémov a ich obnovy v prípade havárie.
17326 - VBS 237/2005 Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 2 704 544,00 SK bez DPH Konsolidácia internetových služieb.
06766 - VBS 119/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 380 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie podpory manažérskeho informačného systému MIS Ministerstva financií
07410 - VBS 136/2006 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 305 435,00 SKK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory na produkty IBM - Websphere a Tivoli.
07588 - VBS 142/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 716 760,00 SKK bez DPH Vytvorenie záložného pracoviska pre havarijné plány a obstaranie aktivít, spojených
05843 - VBS 243/2007 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 500 000,00 SKK bez DPH Rozšírená podpora produktov IBM Informix.
18536 - VBS 250/2005 Pôdohospodárska platobná agentúra 1 504 411,00 SK bez DPH Doplnenie poskytnutia licencií a technickej podpory s IBM.
09976 - VBS 224/2006 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 910 000,00 SK bez DPH Prepojenie systému PROCURIO - EVO.
09182 - VBS 199/2006 Sociálna poisťovňa 8 392 739,00 SK bez DPH Vykonávanie strojového servisu - IBM zSeries na zariadeniach IBM.
10056 - VBS 227/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 806 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie implementácie jednotného prihlasovacieho systému do siete pre používateľov
18537 - VBS 250/2005 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 201 700,00 SK bez DPH Podpora prevádzky systému Lotus Notes pristupovať operatívne do poštových schránok
06924 - VBS 233/2009 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 340 629,00 EUR bez DPH APV ISST - ďalší rozvoj funkcionality.
01447 - VUS 36/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 56 357 934,00 EUR bez DPH Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy
00639 - VBT 17/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 367 250,00 EUR s DPH Zabezpečenie kontinuity, dostupnosti a obnovy IT služieb - realizácia IT časti projektu s dôrazom
01973 - VUS 55/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 852 818,00 EUR bez DPH Vytvorenie podmienok a implementácia systému pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti štátnych sociálnych dávok, poistenia a
03283 - VUS 91/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 798 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
02971 - VBS 82/2010 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 133 352,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory pre produkty IBM.
04990 - VUS 142/2010 Úrad pre verejné obstarávanie 883 536,00 EUR bez DPH Informačné systémy pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb Úradom pre verejné obstarávanie
05241 - VBS 150/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 719 569,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb podpory pre vykonávanie údržby, opráv, preventívnych prehliadok a revízií technologickej infraštruktúry Výpočtového
04004 - VBS 115/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 581 781,00 EUR bez DPH Dodávka služieb súvisiacich so zmenou riadenia IT služieb podľa ITSM a služieb na podporu implementácie procesov
03284 - VBS 87/2011 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 682 556,00 EUR bez DPH Technická podpora prevádzky ISST.
02050 - VBS 59/2011 Úrad pre verejné obstarávanie 686 664,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb softvérovej podpory a ďalší rozvoj systému EVO a s tým súvisiace poradenstvo
03855 - VBS 102/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 181 500,00 EUR bez DPH Softvérová podpora pre OS AIX

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
IBM International Services Centre s.r.o. Mlynské Nivy 49, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, Slovenská republika 35852631