Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Jaromír Babinec

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Rytířova, 809/4, 143 00, Praha, Česká repulika

171 583 218,16 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 30794323
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
EL spol. s r.o. Radlinského 17A/1575 31652859
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 17316219
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a 17314852
Ústav experimentálnej fyziky SAV Watsonova 47 00166812
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 822/8 37810235
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A 36076643
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
BETAMONT s.r.o. J. Jesenského 1054/44 31564518
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Watsonova 45 00111643
EDICO SK, a.s. Matúšova 12 35731478
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied Račianska 75 00166600
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13 00634816
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Krajský úrad v Prešove Nám.mieru 3 31777619
Spoločná zdravotná poisťovňa Ondavská 3 31784569
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii Pribinova 25 35954175
Krajský úrad v Košiciach Komenského 52 31777759
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Jilemníckeho 1 00735817
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Železničná polícia Šancová 1 30810779
Štátna pokladnica Radlinského 32 36065340
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 30807506
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29 36856096
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716

Zoznam tendrov

AutoCont SK a.s.   Einsteinova 24, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 36396222

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3361 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 305 899,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
3050 - VST 26/2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 150 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
1895 - VSS 16/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500,00 EUR bez DPH Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p.
837 - VZT 9/2016 Katolícka univerzita v Ružomberku 13 827,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
1756 - VZT 15/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 576 408,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 620,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT 14/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 169,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
687 - VZT 8/2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 700,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
22879 - VZT 228/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 166 467,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
12472 - VST 115/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 448 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 385,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 544,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 57 723,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23360 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 89 414,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 581,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 942,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
22919 - VZT 229/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
16626 - VST 158/2015 Trnavská univerzita v Trnave 6 500 000,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
21161 - VBS 209/2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000,00 EUR s DPH Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR
21155 - VST 209/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 682 878,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
21772 - VZT 215/2015 Žilinská univerzita v Žiline 69 832,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
21278 - VST 210/2015 Žilinská univerzita v Žiline 847 958,00 EUR bez DPH Krabicový softvér pre UVP a VC
16490 - VZT 157/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
16630 - VZT 158/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
17036 - VZT 162/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 122 582,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
20368 - VZT 202/2015 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 145 677,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné
20367 - VZT 202/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 8 165,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
20212 - VZT 200/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20 015,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 888,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17896 - VZT 170/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 453,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
15325 - VZT 146/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 340,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety - II. Q. 2015
14536 - VZT 139/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 718,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
14790 - VZT 141/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 12 250,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
10746 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 11 319,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
10739 - VZT 98/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 129,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
11642 - VUT 105/2015 Technická univerzita v Košiciach 735 000,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
11642 - VUT 105/2015 Technická univerzita v Košiciach 1 180 002,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
13926 - VZT 133/2015 Mesto Trenčín 70 615,00 EUR s DPH Výpočtová technika
13736 - VST 131/2015 Žilinská univerzita v Žiline 8 063 900,00 EUR bez DPH Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov
12966 - VZT 122/2015 Žilinská univerzita v Žiline 85 672,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
9179 - VZT 83/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 8 646,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
4043 - VZT 36/2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 299,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
8166 - VZT 74/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16 930,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
3424 - VZT 30/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 198 862,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
3424 - VZT 30/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 58 813,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
4174 - VZS 37/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935,00 EUR s DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
2780 - VZT 24/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 513 696,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 420 595,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
4167 - VZT 37/2015 Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
3788 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 77 292,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
160 - VZT 4/2015 Mesto Trenčín 18 320,00 EUR s DPH Výpočtová technika
31624 - VSS 253/2014 Sociálna poisťovňa 3 414 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia sálového servera, súvisiacej technológie zálohovania a softvérového vybavenia vrátane poskytovania
2055 - VZT 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 610,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety
1055 - VZT 11/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 124 313,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
1235 - VZT 12/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 13 124,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
28120 - VZT 227/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 058,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb
27231 - VST 219/2014 Žilinská univerzita v Žiline 139 692,00 EUR s DPH Softvéry a informačno-komunikačné technológie s príslušenstvom pre projekty Žilinskej univerzity v Žiline
26053 - VZT 210/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 108 129,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
26644 - VRT 214/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 519 480,00 EUR bez DPH Dodanie RAM pamätí a diskových polí do datacentier a poskytnutie súvisiacich služieb
25318 - VST 205/2014 EL spol. s r.o. 12 229,00 EUR bez DPH Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia
25315 - VST 205/2014 Žilinská univerzita v Žiline 187 250,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
25653 - VZT 207/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 834 101,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
24340 - VST 199/2014 Katolícka univerzita v Ružomberku 168 427,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
737 - VZT 11/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9 450,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17790 - VZT 155/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 206,00 EUR bez DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
17160 - VST 151/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 000,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety
15278 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 422 505,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
4841 - VZT 67/2014 Mesto Trenčín 25 291,00 EUR s DPH Výpočtová technika
2322 - VZT 36/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 64 157,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
445 - VST 9/2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20 030 400,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
2313 - VRS 36/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 196 667,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu dátového úložiska EMC Symmetrix.
2320 - VZT 36/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 165 484,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
12023 - VZS 132/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 088 635,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
19141 - VZT 163/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
13985 - VZT 133/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 038,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
9572 - VST 105/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 461 667,00 EUR bez DPH Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SRČasť
7816 - VZT 90/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 109 120,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
8991 - VST 100/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 975 000,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
5504 - VST 72/2014 Žilinská univerzita v Žiline 3 539 756,00 EUR bez DPH Prístroje pre dobudovanie centra výskumu a verifikáciu štandardov
4993 - VZT 68/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 62 788,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
4972 - VST 68/2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
2434 - VST 38/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 850,00 EUR bez DPH Rozširovanie virtualizácie PC
1390 - VST 16/2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 2 955 489,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
1567 - VST 19/2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
18864 - VST 229/2013 Ústav experimentálnej fyziky SAV 329 664,00 EUR s DPH Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster
19849 - VSS 248/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 160 000,00 EUR bez DPH Servis tlačiarní a kopírok
77 - VST 3/2014 Sociálna poisťovňa 982 800,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - serverov pre aplikačnú a obslužnú IT
19648 - VSS 243/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra 989 828,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
19669 - VST 244/2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 366 667,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
18484 - VST 222/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
17644 - VST 209/2013 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 52 140,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie pre ZŠ Trstená
17991 - VUT 213/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
16905 - VSS 202/2013 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 53 886,00 EUR s DPH Dodanie a zavedenie riešenia (systému) Service Desk a Asset Management vrátane SW licencií,
14445 - VST 163/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra 399 844,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž dátových úložísk so SAN infraštruktúrou a zálohovacími zariadeniami
15502 - VST 180/2013 Mesto Trenčín 17 140,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15018 - VST 172/2013 Žilinská univerzita v Žiline 1 096 664,00 EUR s DPH Nástroje na meranie elektrických veličín
15502 - VST 180/2013 Mesto Trenčín 162 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15509 - VBS 180/2013 Prešovský samosprávny kraj 339 038,00 EUR s DPH Poskytovanie servisnej podpory k Mzdovému a Personálnemu IS MAGMA HCM pre Ú PSK
12678 - VUT 137/2013 BETAMONT s.r.o. 670 000,00 EUR bez DPH Prenájmy meracích zariadení
7864 - VST 99/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 78 823,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
9605 - VSS 119/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 600 000,00 EUR bez DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
7864 - VST 99/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 147 500,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
6811 - VST 85/2013 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 253 939,00 EUR bez DPH Zariadenie a inštalácia videokonferenčných miestností, notebooky so softvérom pre študentov
9232 - VST 115/2013 EDICO SK, a.s. 1 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka prístrojov a snímacích a meracích zariadení
5708 - VST 73/2013 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 149 994,00 EUR bez DPH „Mapy"
5918 - VZT 75/2013 Mesto Trenčín 20 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
2260 - VSS 32/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 EUR bez DPH Implementačné a konzultačné služby pre projekt migrácie pracovných staníc na Windows 7
318 - VST 6/2013 Mesto Trenčín 35 826,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15495 - VST 244/2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 034 000,00 EUR s DPH Dodávka IKT v rámci projektu štrukturálnych fondov Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU,
318 - VST 6/2013 Mesto Trenčín 22 374,00 EUR s DPH Výpočtová technika
59 - VST 2/2013 Slovenská správa ciest 184 320,00 EUR s DPH Obstaranie serverov a komponentov k serverom
15063 - VST 240/2012 Slovenská správa ciest 199 999,00 EUR s DPH Obstaranie výpočtovej techniky - 2012
11397 - VST 188/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 981,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
11397 - VST 188/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 998,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08637 - VST 140/2012 Prešovská univerzita v Prešove 441 380,00 EUR bez DPH Špeciálne technologické zariadenia na zber a spracovanie geopriestorových údajov
07942 - VST 132/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 60 845,00 EUR bez DPH Nákup a dodávka počítačov s monitormi, notebookov s príslušenstvom a Docking Station
06713 - VSS 114/2012 Slovenská správa ciest 115 920,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky, rozvoja a servisu technickej infraštruktúry IT-2012
04390 - VZT 73/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 350 000,00 EUR s DPH Servis výpočtovej techniky a periférií
03881 - VST 65/2012 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108 500,00 EUR bez DPH Systémy pre správu informácií v laboratóriách (LIMS)
04177 - VZS 69/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 380 000,00 EUR s DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03150 - VST 54/2012 Technická univerzita v Košiciach 171 432,00 EUR bez DPH Analytické a meracie prístroje pre projekt s ITMS kódom 26220220125
02797 - VSS 49/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
01975 - VZT 36/2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179 425,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
00188 - VZT 4/2012 Ekonomická univerzita v Bratislave 43 413,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
11212 - VST 248/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 207 490,00 EUR bez DPH Aktívne prvky pre optickú infraštruktúru siete SAN
00718 - VZT 13/2012 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 183 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
00379 - VZS 8/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 112 900,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
08345 - VZS 201/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 53 158,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
10031 - VST 228/2011 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
07892 - VUT 194/2011 Žilinská univerzita v Žiline 251 434,00 EUR bez DPH Hardwarové vybavenie pre laboratórium
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 958,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
07650 - VST 189/2011 Technická univerzita v Košiciach 176 196,00 EUR bez DPH Vývoj mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi modifikovaných tvarov
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 716,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08777 - VST 208/2011 Košický samosprávny kraj 46 625,00 EUR bez DPH Informačná a komunikačná technika pre zariadenia Košického samosprávneho kraja v rámci Opatrenia Posilnenie kultúrneho potenciálu
08729 - VST 207/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 107 730,00 EUR s DPH Nákup notebookov pre nových profesionálnych rodičov
09337 - VST 218/2011 Trnavský samosprávny kraj 36 700,00 EUR bez DPH Nákup aplikacného softwaru (vývoj, implementácia, funkcia, aktualizácia webovej aplikácie) pre úcely projektu Rozvoj spolupráce
00125 - VZT 6/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
07425 - VUT 184/2011 Technická univerzita v Košiciach 1 991 845,00 EUR bez DPH Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií
00119 - VST 6/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 87 102,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
00125 - VZT 6/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 12 940,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
00119 - VST 6/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 257 471,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
00477 - VZT 14/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 7 507,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 4.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
01932 - VZS 68/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 382,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00410 - VZS 12/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 176 450,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 301,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03799 - VZS 131/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 119,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
03155 - VST 110/2009 Prešovský samosprávny kraj 59 325,00 EUR s DPH Dodávka IKT vybavenia pre SOŠ Vranov n./T., A. Dubčeka 963, 093 40 Vranov n./T.
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83 583,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03029 - VSS 106/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 64 567,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
02050 - VZT 72/2009 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 224,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03343 - VSS 116/2009 Mesto Žilina 1 123 965,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre mesto Žilina.
00117 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 390 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov ČB.
04943 - VSS 174/2009 Sociálna poisťovňa 205 000,00 EUR bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích strojov.
00303 - VBT 13/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 72 087,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00067 - VZT 5/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 352 240,00 SK s DPH Spotrebná elektronika - datavideoprojektory.
00014 - VBT 1/2008 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 819 190,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., v Slovenskej republike.
00116 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 006 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebných.
00088 - VBT 6/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 400,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
00115 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 719 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
00107 - VBT 7/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 758 700,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
01128 - VUT 43/2008 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 300 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00228-VBT 5/2005 Košický samosprávny kraj 4 104 090,00 SK bez DPH Zabezpečenie hardvéru pre štátnu pokladnicu.
01001-VBT 18/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 600 876,00 SK bez DPH Dodávka značkových PC zostáv - ČZ.
00493 - VBT 18/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 848 834,00 SK bez DPH Nákup IT zariadení - ČZ.
00563 - VBT 21/2008 Bratislavská teplárenská, a.s. 77 440,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00434 - VSS 16/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 46 667 000,00 SKK bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00856 - VZT 31/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky IV. - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
00699-VBT 14/2005 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 604 000,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
01801 - VZS 76/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 546 430,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
02267 - VZT 98/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 215 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. štvrťrok - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03643-VST 58/2005 Krajský úrad v Prešove 194 920,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
06336 - VST 96/2005 Spoločná zdravotná poisťovňa 2 843 881,00 SK bez DPH Tlačiarne.
03253 - VZS 140/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 890 488,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00445 - VBT 16/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 21 360,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
07067 - VBT 105/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 920 240,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
03245 - VZT 140/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 533 620,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 2. štvrťrok 2008, zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
00468 - VST 17/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 000 000,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
06499 - VBT 98/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 392 950,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
00774 - VBT 33/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 24 525,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00773 - VBT 33/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 12 285,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
00488 - VBT 18/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 134 703,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
00489 - VBT 18/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 534 529,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
01314 - VST 58/2007 Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii 8 390 000,00 SKK bez DPH Servery, osobné počítače, prenosné osobné počítače, tlačiarne, kopírovacie a
01209 - VBT 53/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
08053 - VBT 119/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 358,00 bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
01062 - VBT 45/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 42 706,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01290 - VBT 57/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 120 731,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01160 - VBT 50/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
01643 - VRT 22/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 472 219,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01957 - VZT 84/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 3 017 840,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
01209 - VBT 16/2006 Krajský úrad v Košiciach 2 085 882,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01646 - VBT 73/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 49 710,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
08826 - VBT 129/2005 Košický samosprávny kraj 2 420 168,00 SK bez DPH Nábytok a ostatné zariadenia pre podnikateľské centrum, Bačíkova, Košice.
01812 - VUT 24/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 12 000 000,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky.
02597 - VBT 111/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 148 601,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02615 - VBT 112/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 428 876,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
02219 - VBT 95/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 85 850,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02845 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 356 400,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02755 - VBT 119/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 458 789,00 SK bez DPH Technika a náradie.
02846 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 480 440,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02847 - VBT 123/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 032 320,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02811 - VBT 121/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 182 407,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
02908 - VBT 126/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 76 556,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03068 - VZT 131/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 92 307,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
02716 - VBT 35/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 580 271,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03208 - VZT 136/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 754 203,00 SK s DPH Spotrebná elektronika.
03117 - VSS 44/2006 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 2 100 000,00 SK bez DPH Servis kopírovacích strojov.
02715 - VBT 35/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 992 472,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03280 - VBT 139/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 49 741,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10890 - VST 155/2005 Trnavský samosprávny kraj 3 060 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a softvéru.
03686 - VSS 156/2007 Mesto Trnava 3 000 000,00 SK bez DPH Prenájom diskového poľa.
04456 - VBT 189/2008 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 500 000,00 SK bez DPH Poštové frankovacie stroje.
12380 - VST 172/2005 Žilinský samosprávny kraj 10 000 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre potreby Žilinského samosprávneho kraja.
12113 - VBT 169/2005 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 647 450,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
12095 - VST 169/2005 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 379 337,00 SK bez DPH Značkové osobné počítače, notebooky a laserové tlačiarne.
04433 - VBT 190/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 52 140,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
04819 - VZS 202/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 576 404,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
04907 - VZT 205/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24 485,00 bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 3.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
04608 - VBT 197/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 659 938,00 SK bez DPH Nákup hardvéru a komponentov - ČZ.
04541 - VZT 194/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 181 780,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky III - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
13215 - VST 184/2005 Sociálna poisťovňa 1 186 198,00 SK bez DPH Dodávka digitálnych kopírovacích strojov vrátane súvisiacich služieb pre Ústredie
05002 - VST 211/2007 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 765 718,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
15016 - VBT 208/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 278 560,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
14582 - VST 203/2005 Prešovská univerzita v Prešove 893 000,00 SK bez DPH Servery pre Akademický informačný systému PU.
15150 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 385 760,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15135 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 697 580,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15752 - VBT 217/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 413 740,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
15133 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 746 420,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15701 - VBT 216/2005 Košický samosprávny kraj 1 725 005,00 SK bez DPH Doplňujúci hardvér pre 2. etapu budovania administratívneho centra Štátnej pokladnice.
15132 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 934 220,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05327 - VBT 226/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 254 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15383 - VUT 212/2005 Železničná polícia 1 197 600,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
15131 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 333 440,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15647 - VST 215/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 000,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
15134 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 466 020,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05329 - VBT 226/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 555 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebné.
15148 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 232 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15147 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 154 400,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15149 - VBT 209/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 106 440,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16426 - VBT 225/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 764 409,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
16584 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 619 352,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
06418 - VBT 110/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 523 100,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
16585 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 501 916,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16586 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 354 624,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
16593 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 648 240,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16592 - VBT 227/2005 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 536 680,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05529 - VBT 233/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 128 973,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
05589 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 310 470,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05590 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 853 020,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05591 - VBT 235/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 856 080,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05626 - VBT 236/2007 Bratislavská teplárenská, a.s. 225 050,00 SK bez DPH Nákup notebookov - ČZ.
07926 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 178,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
07927 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 210 030,00 SK bez DPH Tonery.
07928 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 515 872,00 SK bez DPH Tonery.
07929 - VBT 153/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 684 978,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05857 - VST 242/2008 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a periférnych zariadení pre potreby rezortu Ministerstva obrany SR.
07485 - VUT 139/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,
08208 - VST 162/2006 Štátna pokladnica 7 145 000,00 SKK bez DPH PC pre potreby ŠP - 160 ks.
08144 - VBT 160/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 120,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08143 - VBT 160/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 687 068,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08232 - VBT 163/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 838 711,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
08732 - VST 183/2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 666 083,00 SKK bez DPH Výpočtová technika ESF.
08694 - VBT 181/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 67 896,00 SK bez DPH Dodávka notebooku - ČZ.
08504 - VST 173/2006 Košický samosprávny kraj 4 261 913,00 SKK bez DPH Verejné prístupové body k internetu - knižnice KSK.
10006 - VBT 225/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 95 721,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10021 - VBT 226/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 15 234,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
10023 - VBT 226/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 26 900,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
09457 - VBT 208/2006 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 912 264,00 SK bez DPH Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie.
09357 - VBT 205/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 902 700,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky - ČZ.
09644 - VBT 213/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 111 646,00 SK bez DPH Dodávka notebookov - ČZ.
06159 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 834 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06158 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 243 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
18474 - VST 250/2005 Univerzita Komenského v Bratislave 1 795 504,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
06160 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 212 760,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06163 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 304 960,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05057 - VST 177/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 508,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, serverových komponentov, sieťových zariadení a softvéru na zabezpečenie prevádzky vybraných systémov NBS
05548 - VZS 194/2009 Mesto Žilina 78 505,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
06161 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 564 340,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05784 - VZS 200/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75 328,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
10185 - VBT 233/2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 653 325,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
06162 - VBT 249/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 933 600,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
10488 - VBT 243/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 185 889,00 SK bez DPH Nákup faxov a IT komponentov - ČZ.
00218 - VZS 8/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 86 779,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
07307 - VZS 243/2009 Mesto Žilina 65 998,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
07042 - VST 237/2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 340 000,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
00472 - VZT 12/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 216 310,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
01448 - VZT 36/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 474 862,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
00472 - VZT 12/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
01290 - VST 32/2010 Štátny pedagogický ústav 8 196 861,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky, softvéru a poskyt. súvis. služieb.
01191 - VST 29/2010 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 100 973,00 EUR bez DPH Notebooky a softvér pre študentov.
02640 - VZS 72/2010 Mesto Žilina 71 822,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02411 - VZS 67/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 39 971,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 149 952,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 998 850,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 118 065,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
04172 - VST 121/2010 Ekonomická univerzita v Bratislave 594 999,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
04784 - VST 137/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 107 445,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
04247 - VST 124/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 15 960,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
04501 - VUT 129/2010 Technická univerzita v Košiciach 931 000,00 EUR bez DPH Podpora Centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií.
05121 - VUT 146/2010 Technická univerzita v Košiciach 138 747,00 EUR bez DPH Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy -
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 264,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT 148/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 116 178,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
04787 - VST 137/2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 960,00 EUR s DPH Systém na autentifikáciu, autorizáciu a ochranu knižničného fondu
04634 - VZS 133/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 937,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
06326 - VZS 194/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 42 429,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
05750 - VST 173/2010 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 165 189,00 EUR bez DPH Nákup servera pre Unix platformu
00102 - VZS 4/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100 845,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
07723 - VUT 233/2010 Žilinská univerzita v Žiline 5 578 535,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva a vybudovanie infraštruktúry univerzity
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 245 582,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
07456 - VZS 226/2010 Mesto Žilina 68 301,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
07949 - VST 239/2010 Technická univerzita v Košiciach 3 311 737,00 EUR s DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 2 008 768,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 210 072,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT 249/2010 Technická univerzita v Košiciach 318 550,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 655,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
01327 - VZS 37/2011 Mesto Žilina 73 265,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02911 - VZS 73/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 33 763,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
01014 - VSS 27/2011 Trnavský samosprávny kraj 95 362,00 EUR bez DPH Podpora hardvérových a softvérových produktov HP inštalovaných na Úrade TTSK
05242 - VZS 135/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 397,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03619 - VZT 96/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89 763,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.