SK|EN

napríklad Miloš Stopka alebo Dominique Collomp

Ing. Jaromír Babinec

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 171 583 218,16  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
2 894 145,26
2006
 
2 030 388,10
2007
 
2 537 803,07
2008
 
9 388 484,46
2009
 
5 224 820,92
2010
 
24 313 606,19
2011
 
4 320 253,17
2012
 
8 791 309,83
2013
 
29 716 656,33
2014
 
51 590 094,00
2015
 
27 930 648,50
2016
 
2 845 008,33
AutoCont SK a.s. 171 583 218,16 2 894 145,26 2 030 388,10 2 537 803,07 9 388 484,46 5 224 820,92 24 313 606,19 4 320 253,17 8 791 309,83 29 716 656,33 51 590 094,00 27 930 648,50 2 845 008,33
Predstaventvo
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 36396222
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1895 - VSS
16/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500,00 EUR bez DPH Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p.
3050 - VST
26/2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 150 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
3361 - VZT
29/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 305 899,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 169,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1662 - VZT
14/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 620,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
1756 - VZT
15/2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 576 408,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
687 - VZT
8/2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 15 700,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
837 - VZT
9/2016
Katolícka univerzita v Ružomberku 13 827,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
22919 - VZT
229/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 262 780,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
22879 - VZT
228/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 166 467,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
23360 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 89 414,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 544,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 385,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23359 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 57 723,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 942,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
23358 - VZT
235/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 581,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
16626 - VST
158/2015
Trnavská univerzita v Trnave 6 500 000,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
12472 - VST
115/2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 448 000,00 EUR s DPH Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov
21155 - VST
209/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 682 878,00 EUR bez DPH Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny
21161 - VBS
209/2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000,00 EUR s DPH Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR
21772 - VZT
215/2015
Žilinská univerzita v Žiline 69 832,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
21278 - VST
210/2015
Žilinská univerzita v Žiline 847 958,00 EUR bez DPH Krabicový softvér pre UVP a VC
17036 - VZT
162/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 122 582,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
20367 - VZT
202/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 165,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
20368 - VZT
202/2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 145 677,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné
20212 - VZT
200/2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 20 015,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17896 - VZT
170/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 453,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
17896 - VZT
170/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 888,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.
16630 - VZT
158/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra 42 731,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
16490 - VZT
157/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 550 046,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
14790 - VZT
141/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 250,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
14536 - VZT
139/2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 718,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
15325 - VZT
146/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 340,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety - II. Q. 2015
11642 - VUT
105/2015
Technická univerzita v Košiciach 1 180 002,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
11642 - VUT
105/2015
Technická univerzita v Košiciach 735 000,00 EUR s DPH Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v
10746 - VZT
98/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 11 319,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
10739 - VZT
98/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 129,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
12966 - VZT
122/2015
Žilinská univerzita v Žiline 85 672,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
13736 - VST
131/2015
Žilinská univerzita v Žiline 8 063 900,00 EUR bez DPH Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov
13926 - VZT
133/2015
Mesto Trenčín 70 615,00 EUR s DPH Výpočtová technika
9179 - VZT
83/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 646,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
8166 - VZT
74/2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 16 930,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
4043 - VZT
36/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 680 299,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
2780 - VZT
24/2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 513 696,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR.
4167 - VZT
37/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra 112 787,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
3788 - VZT
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 77 292,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
4324 - VZT
39/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 420 595,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
3424 - VZT
30/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 198 862,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
4174 - VZS
37/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935,00 EUR s DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
3424 - VZT
30/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 58 813,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
1235 - VZT
12/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 13 124,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
2055 - VZT
18/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 610,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a eterprise tablety
1055 - VZT
11/2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 124 313,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
31624 - VSS
253/2014
Sociálna poisťovňa 3 414 000,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia sálového servera, súvisiacej technológie zálohovania a softvérového vybavenia vrátane poskytovania
160 - VZT
4/2015
Mesto Trenčín 18 320,00 EUR s DPH Výpočtová technika
27231 - VST
219/2014
Žilinská univerzita v Žiline 139 692,00 EUR s DPH Softvéry a informačno-komunikačné technológie s príslušenstvom pre projekty Žilinskej univerzity v Žiline
26053 - VZT
210/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 108 129,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
28120 - VZT
227/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 916 058,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisicich služieb
26644 - VRT
214/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 519 480,00 EUR bez DPH Dodanie RAM pamätí a diskových polí do datacentier a poskytnutie súvisiacich služieb
25318 - VST
205/2014
EL spol. s r.o. 12 229,00 EUR bez DPH Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia
25315 - VST
205/2014
Žilinská univerzita v Žiline 187 250,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva
24340 - VST
199/2014
Katolícka univerzita v Ružomberku 168 427,00 EUR bez DPH Vybrané IKT zariadenia pre bežnú a projektovú činnosť na obdobie 24 mesiacov.
25653 - VZT
207/2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 834 101,00 EUR s DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
17790 - VZT
155/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 324 206,00 EUR bez DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
737 - VZT
11/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9 450,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
17160 - VST
151/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 000,00 EUR bez DPH Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety
15278 - VST
140/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 422 505,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
4841 - VZT
67/2014
Mesto Trenčín 25 291,00 EUR s DPH Výpočtová technika
445 - VST
9/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20 030 400,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
2313 - VRS
36/2014
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 196 667,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu dátového úložiska EMC Symmetrix.
2322 - VZT
36/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 64 157,00 EUR s DPH Nákup HW a poskytnutie súvisiacich služieb
2320 - VZT
36/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 165 484,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
12023 - VZS
132/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 088 635,00 EUR s DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
19141 - VZT
163/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra 460 842,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
13985 - VZT
133/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 038,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
8991 - VST
100/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 975 000,00 EUR s DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
7816 - VZT
90/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 109 120,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
9572 - VST
105/2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 461 667,00 EUR bez DPH Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SRČasť
5504 - VST
72/2014
Žilinská univerzita v Žiline 3 539 756,00 EUR bez DPH Prístroje pre dobudovanie centra výskumu a verifikáciu štandardov
4993 - VZT
68/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 62 788,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
4972 - VST
68/2014
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
2434 - VST
38/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 850,00 EUR bez DPH Rozširovanie virtualizácie PC
1567 - VST
19/2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
1390 - VST
16/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 955 489,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva
19648 - VSS
243/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra 989 828,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA)Komplexné
19669 - VST
244/2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 366 667,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva
19849 - VSS
248/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 160 000,00 EUR bez DPH Servis tlačiarní a kopírok
77 - VST
3/2014
Sociálna poisťovňa 982 800,00 EUR s DPH Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - serverov pre aplikačnú a obslužnú IT
18864 - VST
229/2013
Ústav experimentálnej fyziky SAV 329 664,00 EUR s DPH Motorgenerátor a klimatizačný systém pre výpočtový klaster
18484 - VST
222/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
17991 - VUT
213/2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
17644 - VST
209/2013
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 52 140,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie pre ZŠ Trstená
16905 - VSS
202/2013
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 53 886,00 EUR s DPH Dodanie a zavedenie riešenia (systému) Service Desk a Asset Management vrátane SW licencií,
15018 - VST
172/2013
Žilinská univerzita v Žiline 1 096 664,00 EUR s DPH Nástroje na meranie elektrických veličín
15502 - VST
180/2013
Mesto Trenčín 17 140,00 EUR s DPH Výpočtová technika
15502 - VST
180/2013
Mesto Trenčín 162 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
14445 - VST
163/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra 399 844,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž dátových úložísk so SAN infraštruktúrou a zálohovacími zariadeniami
15509 - VBS
180/2013
Prešovský samosprávny kraj 339 038,00 EUR s DPH Poskytovanie servisnej podpory k Mzdovému a Personálnemu IS MAGMA HCM pre Ú PSK
12678 - VUT
137/2013
BETAMONT s.r.o. 670 000,00 EUR bez DPH Prenájmy meracích zariadení
9605 - VSS
119/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 600 000,00 EUR bez DPH Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v
6811 - VST
85/2013
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 253 939,00 EUR bez DPH Zariadenie a inštalácia videokonferenčných miestností, notebooky so softvérom pre študentov
7864 - VST
99/2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 147 500,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
7864 - VST
99/2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 78 823,00 EUR bez DPH Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.
9232 - VST
115/2013
EDICO SK, a.s. 1 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka prístrojov a snímacích a meracích zariadení
5918 - VZT
75/2013
Mesto Trenčín 20 860,00 EUR s DPH Výpočtová technika
5708 - VST
73/2013
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 149 994,00 EUR bez DPH „Mapy"
2260 - VSS
32/2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 EUR bez DPH Implementačné a konzultačné služby pre projekt migrácie pracovných staníc na Windows 7
15495 - VST
244/2012
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 034 000,00 EUR s DPH Dodávka IKT v rámci projektu štrukturálnych fondov Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU,
318 - VST
6/2013
Mesto Trenčín 22 374,00 EUR s DPH Výpočtová technika
318 - VST
6/2013
Mesto Trenčín 35 826,00 EUR s DPH Výpočtová technika
59 - VST
2/2013
Slovenská správa ciest 184 320,00 EUR s DPH Obstaranie serverov a komponentov k serverom
15063 - VST
240/2012
Slovenská správa ciest 199 999,00 EUR s DPH Obstaranie výpočtovej techniky - 2012
11397 - VST
188/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 998,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
11397 - VST
188/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 981,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08637 - VST
140/2012
Prešovská univerzita v Prešove 441 380,00 EUR bez DPH Špeciálne technologické zariadenia na zber a spracovanie geopriestorových údajov
07942 - VST
132/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 60 845,00 EUR bez DPH Nákup a dodávka počítačov s monitormi, notebookov s príslušenstvom a Docking Station
06713 - VSS
114/2012
Slovenská správa ciest 115 920,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky, rozvoja a servisu technickej infraštruktúry IT-2012
04390 - VZT
73/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 350 000,00 EUR s DPH Servis výpočtovej techniky a periférií
04177 - VZS
69/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 380 000,00 EUR s DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
03881 - VST
65/2012
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108 500,00 EUR bez DPH Systémy pre správu informácií v laboratóriách (LIMS)
01975 - VZT
36/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179 425,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
03150 - VST
54/2012
Technická univerzita v Košiciach 171 432,00 EUR bez DPH Analytické a meracie prístroje pre projekt s ITMS kódom 26220220125
02797 - VSS
49/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Mimozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00718 - VZT
13/2012
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 183 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR
00188 - VZT
4/2012
Ekonomická univerzita v Bratislave 43 413,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
11212 - VST
248/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 207 490,00 EUR bez DPH Aktívne prvky pre optickú infraštruktúru siete SAN
00379 - VZS
8/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 112 900,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
08777 - VST
208/2011
Košický samosprávny kraj 46 625,00 EUR bez DPH Informačná a komunikačná technika pre zariadenia Košického samosprávneho kraja v rámci Opatrenia Posilnenie kultúrneho potenciálu
09337 - VST
218/2011
Trnavský samosprávny kraj 36 700,00 EUR bez DPH Nákup aplikacného softwaru (vývoj, implementácia, funkcia, aktualizácia webovej aplikácie) pre úcely projektu Rozvoj spolupráce
07650 - VST
189/2011
Technická univerzita v Košiciach 176 196,00 EUR bez DPH Vývoj mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi modifikovaných tvarov
08729 - VST
207/2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 107 730,00 EUR s DPH Nákup notebookov pre nových profesionálnych rodičov
10349 - VST
233/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 716,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
10031 - VST
228/2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 000 000,00 EUR bez DPH Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy Finančnej správy SR
10349 - VST
233/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 958,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
07892 - VUT
194/2011
Žilinská univerzita v Žiline 251 434,00 EUR bez DPH Hardwarové vybavenie pre laboratórium
08345 - VZS
201/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 53 158,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
00119 - VST
6/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 257 471,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
00119 - VST
6/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 87 102,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
07425 - VUT
184/2011
Technická univerzita v Košiciach 1 991 845,00 EUR bez DPH Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií
00125 - VZT
6/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 12 940,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
00125 - VZT
6/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie.
00410 - VZS
12/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 176 450,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
00477 - VZT
14/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 7 507,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 4.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
01932 - VZS
68/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 382,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
03799 - VZS
131/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 119,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
03155 - VST
110/2009
Prešovský samosprávny kraj 59 325,00 EUR s DPH Dodávka IKT vybavenia pre SOŠ Vranov n./T., A. Dubčeka 963, 093 40 Vranov n./T.
03029 - VSS
106/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 64 567,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03029 - VSS
106/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 301,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
03343 - VSS
116/2009
Mesto Žilina 1 123 965,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre mesto Žilina.
02050 - VZT
72/2009
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 224,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. Q/2009 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
03029 - VSS
106/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83 583,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, ich príslušenstva a zavedenie Active Directory.
00117 - VBT
7/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 390 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov ČB.
00115 - VBT
7/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 719 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
00303 - VBT
13/2008
Bratislavská teplárenská, a.s. 72 087,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
04943 - VSS
174/2009
Sociálna poisťovňa 205 000,00 EUR bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích strojov.
00067 - VZT
5/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 352 240,00 SK s DPH Spotrebná elektronika - datavideoprojektory.
00088 - VBT
6/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 61 400,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
00116 - VBT
7/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 006 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebných.
00107 - VBT
7/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 758 700,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
00014 - VBT
1/2008
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 819 190,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., v Slovenskej republike.
00563 - VBT
21/2008
Bratislavská teplárenská, a.s. 77 440,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00493 - VBT
18/2008
Bratislavská teplárenská, a.s. 848 834,00 SK bez DPH Nákup IT zariadení - ČZ.
00228-VBT
5/2005
Košický samosprávny kraj 4 104 090,00 SK bez DPH Zabezpečenie hardvéru pre štátnu pokladnicu.
01001-VBT
18/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 600 876,00 SK bez DPH Dodávka značkových PC zostáv - ČZ.
01128 - VUT
43/2008
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 8 300 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
00434 - VSS
16/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 46 667 000,00 SKK bez DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
00699-VBT
14/2005
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 604 000,00 SK bez DPH Dodávka, inštalácia, záručný a pozáručný servis notebookov.
00856 - VZT
31/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky IV. - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
01801 - VZS
76/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 546 430,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
03643-VST
58/2005
Krajský úrad v Prešove 194 920,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
02267 - VZT
98/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 215 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 1. štvrťrok - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
06336 - VST
96/2005
Spoločná zdravotná poisťovňa 2 843 881,00 SK bez DPH Tlačiarne.
00468 - VST
17/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 000 000,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
03245 - VZT
140/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 533 620,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 2. štvrťrok 2008, zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
00445 - VBT
16/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 21 360,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
06499 - VBT
98/2005
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 392 950,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
03253 - VZS
140/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 890 488,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
07067 - VBT
105/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 920 240,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
00489 - VBT
18/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 534 529,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
00488 - VBT
18/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 134 703,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
00774 - VBT
33/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 24 525,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
00773 - VBT
33/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 12 285,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01062 - VBT
45/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 42 706,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01209 - VBT
53/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
01290 - VBT
57/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 120 731,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej techniky - ČZ.
01160 - VBT
50/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 652 115,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
01314 - VST
58/2007
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii 8 390 000,00 SKK bez DPH Servery, osobné počítače, prenosné osobné počítače, tlačiarne, kopírovacie a
08053 - VBT
119/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 358,00 bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
01209 - VBT
16/2006
Krajský úrad v Košiciach 2 085 882,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01957 - VZT
84/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 3 017 840,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
01646 - VBT
73/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 49 710,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
01643 - VRT
22/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 6 472 219,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky.
01812 - VUT
24/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 12 000 000,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky.
08826 - VBT
129/2005
Košický samosprávny kraj 2 420 168,00 SK bez DPH Nábytok a ostatné zariadenia pre podnikateľské centrum, Bačíkova, Košice.
02615 - VBT
112/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 428 876,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
02597 - VBT
111/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 148 601,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02219 - VBT
95/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 85 850,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02846 - VBT
123/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 480 440,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
03068 - VZT
131/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 92 307,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
02811 - VBT
121/2007
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 182 407,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
02847 - VBT
123/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 032 320,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
02908 - VBT
126/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 76 556,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02755 - VBT
119/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 458 789,00 SK bez DPH Technika a náradie.
02845 - VBT
123/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 356 400,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
03117 - VSS
44/2006
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 2 100 000,00 SK bez DPH Servis kopírovacích strojov.
03208 - VZT
136/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 754 203,00 SK s DPH Spotrebná elektronika.
03280 - VBT
139/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 49 741,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02715 - VBT
35/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 992 472,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
02716 - VBT
35/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 580 271,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
03686 - VSS
156/2007
Mesto Trnava 3 000 000,00 SK bez DPH Prenájom diskového poľa.
10890 - VST
155/2005
Trnavský samosprávny kraj 3 060 000,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a softvéru.
04456 - VBT
189/2008
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 500 000,00 SK bez DPH Poštové frankovacie stroje.
12095 - VST
169/2005
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 379 337,00 SK bez DPH Značkové osobné počítače, notebooky a laserové tlačiarne.
12113 - VBT
169/2005
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 647 450,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s.
04433 - VBT
190/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 52 140,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
12380 - VST
172/2005
Žilinský samosprávny kraj 10 000 000,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky pre potreby Žilinského samosprávneho kraja.
04907 - VZT
205/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 24 485,00 bez DPH Nákup výpočtovej techniky - 3.Q/2008 - zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
04608 - VBT
197/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 659 938,00 SK bez DPH Nákup hardvéru a komponentov - ČZ.
04819 - VZS
202/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 576 404,00 SK s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
04541 - VZT
194/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 181 780,00 SKK bez DPH Nákup výpočtovej techniky III - zmluva uzatvorená na základe rámcovej dohody.
13215 - VST
184/2005
Sociálna poisťovňa 1 186 198,00 SK bez DPH Dodávka digitálnych kopírovacích strojov vrátane súvisiacich služieb pre Ústredie
05002 - VST
211/2007
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 765 718,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
15016 - VBT
208/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 278 560,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
14582 - VST
203/2005
Prešovská univerzita v Prešove 893 000,00 SK bez DPH Servery pre Akademický informačný systému PU.
15148 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 232 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15150 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 385 760,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15147 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 154 400,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15647 - VST
215/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 000,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
15701 - VBT
216/2005
Košický samosprávny kraj 1 725 005,00 SK bez DPH Doplňujúci hardvér pre 2. etapu budovania administratívneho centra Štátnej pokladnice.
15383 - VUT
212/2005
Železničná polícia 1 197 600,00 SK bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
15135 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 697 580,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15131 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 333 440,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
15134 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 466 020,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15132 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 934 220,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15752 - VBT
217/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 413 740,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
15149 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 106 440,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
15133 - VBT
209/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 746 420,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
05329 - VBT
226/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 555 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov farebné.
05327 - VBT
226/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 254 000,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
06418 - VBT
110/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 523 100,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
16593 - VBT
227/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 648 240,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16592 - VBT
227/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 536 680,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16584 - VBT
227/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 619 352,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
16426 - VBT
225/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 764 409,00 SK bez DPH Kancelárska technika.
16585 - VBT
227/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 501 916,00 SK bez DPH Fotokopírovacie stroje.
16586 - VBT
227/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 354 624,00 SK bez DPH Tonery do fotokopírovacích strojov.
05529 - VBT
233/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 128 973,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
05591 - VBT
235/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 856 080,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05590 - VBT
235/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 853 020,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05589 - VBT
235/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 310 470,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05626 - VBT
236/2007
Bratislavská teplárenská, a.s. 225 050,00 SK bez DPH Nákup notebookov - ČZ.
07929 - VBT
153/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 684 978,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
07927 - VBT
153/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 210 030,00 SK bez DPH Tonery.
07928 - VBT
153/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 515 872,00 SK bez DPH Tonery.
07926 - VBT
153/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 178,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05857 - VST
242/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a periférnych zariadení pre potreby rezortu Ministerstva obrany SR.
07485 - VUT
139/2006
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00 bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,
08143 - VBT
160/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 687 068,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08732 - VST
183/2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 666 083,00 SKK bez DPH Výpočtová technika ESF.
08144 - VBT
160/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 716 120,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
08504 - VST
173/2006
Košický samosprávny kraj 4 261 913,00 SKK bez DPH Verejné prístupové body k internetu - knižnice KSK.
08208 - VST
162/2006
Štátna pokladnica 7 145 000,00 SKK bez DPH PC pre potreby ŠP - 160 ks.
08694 - VBT
181/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 67 896,00 SK bez DPH Dodávka notebooku - ČZ.
08232 - VBT
163/2006
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 838 711,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
09357 - VBT
205/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 902 700,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky - ČZ.
10023 - VBT
226/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 26 900,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
09644 - VBT
213/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 111 646,00 SK bez DPH Dodávka notebookov - ČZ.
10006 - VBT
225/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 95 721,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
09457 - VBT
208/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 912 264,00 SK bez DPH Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie.
10021 - VBT
226/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 15 234,00 SK bez DPH Dodávka a servis výpočtovej a komunikačnej techniky - ČZ.
05057 - VST
177/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 508,00 EUR bez DPH Dodávka serverov, serverových komponentov, sieťových zariadení a softvéru na zabezpečenie prevádzky vybraných systémov NBS
06161 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 564 340,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06163 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 304 960,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06162 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 933 600,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
10488 - VBT
243/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 185 889,00 SK bez DPH Nákup faxov a IT komponentov - ČZ.
06160 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 212 760,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
05784 - VZS
200/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75 328,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
05548 - VZS
194/2009
Mesto Žilina 78 505,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
10185 - VBT
233/2006
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 653 325,00 SK bez DPH Fotokopírovacie prístroje pre pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.
06158 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 243 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
06159 - VBT
249/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 834 000,00 SK bez DPH Kopírovacie stroje.
18474 - VST
250/2005
Univerzita Komenského v Bratislave 1 795 504,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
00218 - VZS
8/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 86 779,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva.
07042 - VST
237/2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 340 000,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
07307 - VZS
243/2009
Mesto Žilina 65 998,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
00472 - VZT
12/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 675 523,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
00472 - VZT
12/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 216 310,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
01191 - VST
29/2010
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 100 973,00 EUR bez DPH Notebooky a softvér pre študentov.
01290 - VST
32/2010
Štátny pedagogický ústav 8 196 861,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky, softvéru a poskyt. súvis. služieb.
01448 - VZT
36/2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 474 862,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky.
02640 - VZS
72/2010
Mesto Žilina 71 822,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02411 - VZS
67/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 39 971,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
05178 - VZT
148/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 998 850,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT
148/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 149 952,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
04634 - VZS
133/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 50 937,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
04172 - VST
121/2010
Ekonomická univerzita v Bratislave 594 999,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a prislušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
04784 - VST
137/2010
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 107 445,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
05121 - VUT
146/2010
Technická univerzita v Košiciach 138 747,00 EUR bez DPH Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy -
05178 - VZT
148/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 264,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
04787 - VST
137/2010
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 960,00 EUR s DPH Systém na autentifikáciu, autorizáciu a ochranu knižničného fondu
05178 - VZT
148/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 118 065,00 EUR s DPH Výpočtová technika a periférie
05178 - VZT
148/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 116 178,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a periférie
04501 - VUT
129/2010
Technická univerzita v Košiciach 931 000,00 EUR bez DPH Podpora Centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií.
04247 - VST
124/2010
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 15 960,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
05750 - VST
173/2010
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 165 189,00 EUR bez DPH Nákup servera pre Unix platformu
06326 - VZS
194/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 42 429,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
00732 - VST
19/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 655,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
08376 - VZT
249/2010
Technická univerzita v Košiciach 2 008 768,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
07949 - VST
239/2010
Technická univerzita v Košiciach 3 311 737,00 EUR s DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity
08376 - VZT
249/2010
Technická univerzita v Košiciach 318 550,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT
249/2010
Technická univerzita v Košiciach 210 072,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
08376 - VZT
249/2010
Technická univerzita v Košiciach 245 582,00 EUR bez DPH Nové technológie pre pracoviská Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v rámci Operačného programu Výskum a
07723 - VUT
233/2010
Žilinská univerzita v Žiline 5 578 535,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva a vybudovanie infraštruktúry univerzity
00102 - VZS
4/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100 845,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
07456 - VZS
226/2010
Mesto Žilina 68 301,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
02911 - VZS
73/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 33 763,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva
01014 - VSS
27/2011
Trnavský samosprávny kraj 95 362,00 EUR bez DPH Podpora hardvérových a softvérových produktov HP inštalovaných na Úrade TTSK
01327 - VZS
37/2011
Mesto Žilina 73 265,00 EUR bez DPH Systémová integrácia informačných technológií vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
03619 - VZT
96/2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89 763,00 EUR bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
05242 - VZS
135/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 62 397,00 EUR s DPH Pozáručný servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstvaVýpis spoločností bez obstarávaní