SK|EN

napríklad Dušan Chovanec alebo Pierre Coppey

Juraj Tučný

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 77 851 194,33  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
500 000,00
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
463 563,00
2010
 
0,00
2011
 
96 580,00
2012
 
87 800,00
2013
 
3 417 333,33
2014
 
71 648 790,00
2015
 
1 637 128,00
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 77 851 194,33 500 000,00 0,00 0,00 463 563,00 0,00 96 580,00 87 800,00 3 417 333,33 71 648 790,00 1 637 128,00
Konateľ >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 815 32, Slovenská republika
IČO 35739347
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 400,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 944 928,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 388 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 169 360,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 922 360,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
05321 - VSS
137/2011
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 96 580,00 EUR bez DPH Vypracovanie vzostupného modulu Long Run Incremental Cost pure pre stanovenie ceny prepojovacích poplatkov za služby
06737 - VSS
227/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 392 363,00 EUR bez DPH Poradenské služby na vypracovanie štúdie realizovateľnosti k PPP projektu Komplexná modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP
10169 - VSS
232/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Posilnenie riadenia verejných financií - posilnenie systému monitorovania a
01234 - VSS
43/2009
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 71 200,00 EUR bez DPH Vyčíslenie čistých nákladov na univerzálnu službu.
02319 - VSS
42/2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 87 800,00 EUR bez DPH Vypracovanie vzostupného hospodársko-technického modulu LRIC-pure pre stanovenie ceny prepojovacích poplatkov za službu ukončenia volania v jednotlivých
326 - VSS
6/2013
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 84 000,00 EUR bez DPH Audit individuálnych úctovných závierok zostavených za úctovné obdobia rokov 2012, 2013 a 2014
8296 - VSS
105/2013
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 400 000,00 EUR s DPH Vypracovanie nákladových modelov pre výpočet regulovanej veľkoobchodnej ceny na Relevantnom trhu č. 4
16909 - VSS
202/2013
Fond národného majetku Slovenskej republiky 3 000 000,00 EUR bez DPH Komplexné poradenské služby súvisiace s ukončením činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky
1200 - VUS
14/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
8755 - VSS
98/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 000 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských služieb pri vykonaní overenia určených orgánov na operačných programoch v rámci
16683 - VSS
148/2014
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2 457 070,00 EUR bez DPH Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl
22481 - VUS
186/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 6 100 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 aVýpis spoločností bez obstarávaní